zaterdag, september 30

WEF vaardigt edict uit aan wereldleiders: autobezit uitfaseren, mensen kunnen ‘lopen of delen’

0
Luister naar dit Artikel

Eerder deze maand gaf het World Economic Forum van Klaus Schwab de regeringen over de hele wereld de opdracht om de toch al torenhoge gasprijs te verhogen. Nu beweert het WEF dat mensen geen recht hebben om een ​​auto te bezitten en in plaats daarvan moeten ‘lopen of delen’.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


In een artikel dat vrijdag door het WEF is gepubliceerd, beweren de globalistische elites dat het gezamenlijk delen van auto’s deel uitmaakt van een “circulaire aanpak” die nodig is om de wereldwijde vraag naar edele metalen en fossiele brandstoffen te verminderen. Duizenden privéjets vliegen elk jaar naar Davos voor de WEF-top, maar volgens Klaus Schwab zouden gewone mensen geen eigen auto moeten hebben.

De mondiale elites in Genève, Zwitserland, instrueren hun Young Global Leaders die in regeringen over de hele wereld zijn ingebed nu dat veel te veel mensen een privévoertuig bezitten en dat deze situatie moet worden veranderd door mensen uit de markt te prijzen.

Onder verwijzing naar het feit dat “de gemiddelde auto of bestelwagen in Engeland slechts 4% van de tijd wordt bestuurd”, beweert het WEF dat dit betekent dat mensen in ontwikkelde landen, waaronder de Verenigde Staten, niet het recht zouden moeten hebben om een ​​eigen auto te bezitten. Mensen zouden hun auto moeten verkopen en lopen of delen, want “Autodeelplatforms zoals Getaround en BlueSG hebben die kans al aangegrepen om voertuigen aan te bieden waarbij je betaalt per gebruikt uur.”

Het einde van privébezit is volgens het WEF essentieel en kan worden toegepast op alles, van auto’s tot privéwoningen en zelfs stadsbrede ontwerpprincipes.

“Een ontwerpproces dat zich richt op het vervullen van de onderliggende behoefte in plaats van ontwerpen voor productaankoop is van fundamenteel belang voor deze overgang”, stelt het WEF. “Dit is de mentaliteit die nodig is om steden opnieuw te ontwerpen om privévoertuigen en ander gebruik te verminderen.”

Een deel van de ‘circulaire aanpak’ lijkt de toch al torenhoge gasprijzen nog verder op te drijven.

In een eerder deze maand gepubliceerd artikel deed het WEF een oproep aan zijn legioen van Young Global Leaders, waarin het verklaarde dat de gasprijzen die we in 2022 ervaren gewoon niet hoog genoeg zijn. Alsof gewone mensen niet genoeg pijn lijden bij de benzinepomp, beweert Klaus Schwab dat de huidige prijzen ernstig “onderprijsd” zijn.

Het WEF-artikel is ingewikkeld en oneerlijk, maar het roept in feite op tot een einde aan alle belastingverminderingen voor olie-, gas- en steenkoolproductie – samen met hogere belastingen. Dit idee is niet nieuw. In principe is het hetzelfde idee als het prijzen van fossiele brandstoffen op basis van hun koolstofgehalte. Het resultaat zou gas tot een onbetaalbare luxe maken voor de overgrote meerderheid van de bevolking.

Via WEF: Ten eerste moeten leidende democratieën ermee instemmen een einde te maken aan de te lage prijzen van fossiele brandstoffen, de belangrijkste factor die een transitie naar schone energie in de weg staat. De te lage prijzen in verband met de productie en verbranding van kolen, olie en gas bedroegen $ 5,9 biljoen aan economische kosten in 2020. Bijna een kwart van deze verliezen – $ 1,45 biljoen – vond plaats in 48 grote en kleinere democratieën.

De leidende democratieën van de G20 zouden zich gezamenlijk moeten inzetten voor het geleidelijk afschaffen van kosten- en belastingvoordelen voor de productie en consumptie van fossiele brandstoffen. Ze moeten ook geleidelijk een efficiëntere prijsstelling van fossiele brandstoffen invoeren door middel van belastingen of verhandelbare vergunningen om de kosten van lokale luchtvervuiling, opwarming van de aarde en andere economische schade te dekken.

World Economic Forum: “De overstap naar groene energie is de sleutel tot zowel het aanpakken van klimaatverandering als het creëren van duurzame economieën. Dit is waarom”
Er zijn nog drie bepalingen waarover u kunt lezen op de WEF-website, die allemaal de prijs van fossiele brandstoffen over de hele linie enorm zouden verhogen. Het WEF rechtvaardigt dit met deze verklaring:

Door een transitie naar schone energie te vertragen, maken leidende democratieën hun economieën kwetsbaarder door te blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen. Collectief optreden om een ​​groene transitie te bevorderen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook van cruciaal belang voor de bescherming van de democratie.

World Economic Forum: “De overstap naar groene energie is de sleutel tot zowel het aanpakken van klimaatverandering als het creëren van duurzame economieën. Dit is waarom”
Het belangrijkste punt in de laatste proclamatie van Klaus Schwab is dat fossiele brandstoffen momenteel “te laag geprijsd” zijn. Natuurlijk betalen consumenten momenteel de “marktprijs” voor deze brandstoffen. Blijkbaar is de “marktprijs” te laag voor het WEF.

Dit brengt ons bij de grote vraag. Hoe lang – weken, dagen, maanden – voordat we zien dat de regering regelgevende maatregelen neemt om te voldoen aan dit WEF-edict?

 

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later