Wat er mis is aan de wet ‘Actieve Donor Registratie’

0
Luister naar dit Artikel

Drie bezwaren tegen de Wet Actieve Donorregistratie

In het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel over orgaandonatie van D66 wordt het huidige toestemmingssysteem vervangen door het systeem van Actieve Donor Registratie (ADR). De Eerste Kamer geeft binnenkort een eindoordeel en bepaalt of dit ADR tot wet wordt verheven.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zowel de huidige wet op de orgaandonatie als het ADR zijn ontstaan met het oog op zieke mensen die graag een ander orgaan willen en is als zodanig gericht op de ontvanger. Dat is begrijpelijk. Feiten over degene die orgaantransplantatie mogelijk maakt – de donor – ontbreken echter en dat is onbegrijpelijk.

Het ADR kent m.b.t. de ‘postmortale’ orgaandonatie drie principiële bezwaren die tot gevolg hebben dat dit wetsvoorstel in mijn ogen verworpen dient te worden.

 1. Informatieplicht

De overheid heeft een informatieplicht en dient de burgers volledig en juist voor te lichten over de vraag wat orgaandonatie precies inhoudt. Ook al is de ADR gericht om meer organen te krijgen voor mensen die daarop wachten, de potentiële ‘postmortale’ donor heeft het recht te weten wat met hem/haar gebeurt als hij/zij in deze situatie terecht komt. Dit is van wezenlijk belang om een afgewogen keuze te kunnen maken.

Ook de wettekst van het ADR handhaaft de misleidende terminologie na overlijden en stoffelijk overschotzoals die in de huidige wet worden gehanteerd. Hier wringt de schoen niet alleen, hij past in het geheel niet. Geen enkele orgaandonor is overleden want dan zouden de organen niet meer bruikbaar zijn voor transplantatiedoeleinden. Dat een orgaandonor nog leeft, blijkt uit onderstaande feiten die ik heb gekregen van zo’n 30 medische specialisten uit binnen- en buitenland.

 • De patiënt krijgt zuurstof toegediend (‘beademd’) en dit is een fundamentele handeling voor leven.

Zonder zuurstof is geen menselijk leven mogelijk en treedt de dood in. De organen zouden dan heel snel beschadigd raken en onbruikbaar zijn voor transplantatie. De ademhaling van de patiënt wordt ondersteund m.b.v. apparatuur. Dat zou niet meer kunnen als hij dood was.

 • De lichaamstemperatuur is normaal en de huid heeft een normale kleur.

Een stoffelijk overschot daarentegen is koud en de huid heeft een bleekblauwe grauwe kleur. Lijkvlekken zijn hier en daar zichtbaar.

 • Het hart klopt en stuwt het bloed door het lichaam.

In een stoffelijk overschot is het hart gestopt en er stroomt geen bloed meer door het lichaam. Hierdoor wordt ook geen zuurstof meer door het lichaam getransporteerd.

 • De bloedsomloop functioneert uitstekend.

In een stoffelijk overschot is de bloedsomloop tot stilstand gekomen en is het bloed naar de laagste delen gezakt. Dit wordt zichtbaar door de zo genaamde lijkvlekken.

 • De lichaamscellen blijven zich vermenigvuldigen.

In een stoffelijk overschot is het vermogen tot celdeling verdwenen. Cellen vernieuwen niet meer waardoor de ontbinding van het lijk op gang komt.

 • De neuronale besturingen zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen werken.

In een stoffelijke overschot zijn reflexachtige bewegingen niet meer mogelijk doordat de neuronale besturingen zijn weggevallen.

 • Alle orgaanfuncties zijn intact.

In een stoffelijk overschot functioneren de organen niet meer en hiermee zijn alle orgaanfuncties verdwenen.

 • De wisselwerking binnen het gehele organisme is intact.

In een stoffelijk overschot is er geen enkele wisselwerking meer tussen welke interne systemen dan ook (bijvoorbeeld stofwisseling, zuurstofopname, hormonale afscheidingen).

 • De patiënt wordt gevoed en spijsvertering en stofwisseling functioneren ongestoord.

Een stoffelijk overschot kan niet meer gevoed worden. Als je er toch op welke manier dan ook voedsel in zou brengen, gebeurt daar niets mee doordat dit niet meer verteerd wordt en er ook geen stofwisseling meer mogelijk is.

 • Het lichaam kan hoge koorts ontwikkelen.

In een stoffelijk overschot ontbreekt dit vermogen. Koorts veroorzakende bacteriën kunnen een lijk onmogelijk aanzetten om zijn zelfhelende kracht te gaan benutten. Dat vermogen heeft alleen een levend systeem.

 • Een hersendood verklaarde patiënt krijgt medicijnen toegediend en reageert hierop.

Een stoffelijk overschot kan onmogelijk op medicijnen reageren. Medicijnen hebben alleen invloed op levende systemen.

 • Uitscheidingsprocessen gaan gewoon door.

Eenvoudig gesteld, een hersendood verklaarde mens gaat door met plassen en poepen omdat hij gevoed wordt. Deze uitscheidingsprocessen volgen op voeding die door het lichaam wordt verteerd. Bij een stoffelijk overschot zijn deze lichamelijke processen gestopt.

 • Wonden genezen.

Bij een stoffelijk overschot is dit onmogelijk, zelfs geen schrammetje geneest. Genezen van wonden is een vermogen van levende systemen.

 • Hersendood verklaarde zwangere vrouwen kunnen zelfs na drie maanden een levend gezond kind ter wereld brengen.

In een stoffelijk overschot kan zich onmogelijk een levend kind ontwikkelen. Dit is voorbehouden aan een levende mens. Een zwangere vrouw die echt dood is, kan haar foetus niet meer voeden en laten groeien, waardoor ook haar foetus direct sterft.

 • Hersendood verklaarde mannen kunnen erecties krijgen.

Dit vermogen ontbreekt bij een mannelijk stoffelijk overschot.

 • Hersendood verklaarde patiënten reageren op vaccinaties.

Een dergelijke reactie kan alleen een levende mens voortbrengen. Daartoe is een stoffelijk overschot niet meer in staat.

 • Wanneer de operatie om de organen eruit te halen begint, stijgen hartslag en bloeddruk significant.

Als je in een stoffelijk overschot gaat snijden gebeurt er niets. Hartslag en bloeddruk zijn immers gestopt.

 • In ongeveer 75% van de gevallen maakt de hersendood verklaarde patiënt bij de start van de operatie afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind (‘Lazarusreflex’).

Deze gebaren zijn bij een stoffelijk overschot onmogelijk doordat alle leven verdwenen is. Zelfs een zo genaamde reflex vereist een intact ruggenmerg en een intact ruggenmerg is alleen aanwezig bij levende personen.

 • In verband met deze Lazarusreflex worden spierverslappende middelen toegediend of wordt de patiënt op de operatietafel vastgebonden.

Een stoffelijk overschot reageert niet op spierverslappende middelen en heeft deze ook niet nodig omdat alle leven eruit verdwenen is. Vastbinden is ook niet nodig.

 • Als je een werkelijk stoffelijk overschot uit het mortuarium haalt en je gaat het beademen, gebeurt er niets en gaat het hart echt niet meer kloppen.

Toelichting overbodig.

Lees verder op: De Vrije Media

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later