Waar Zijn Mijn Beloningen? – 12 Oktober 2015 / Brenda Hoffman

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Deze channeling is voor diegenen die zich vast voelen zitten – alsof er niets binnenin of buitenom gebeurt. Sta jezelf tijd toe om in/naar je nieuwe wezen te verhuizen. Je bent binnenin verschoven. Je bent nu buiten jezelf aan het verschuiven.

Je volgde de regels van anderen in je 3D leven. Nu dat je binnenin opgeruimd hebt, verhuis je buiten jezelf met duidelijke kennis van wie je bent en wat je grenzen moeten zijn. Iets dergelijks is waarschijnlijk beangstigend, want hoewel je zelfs tamelijk comfortabel anderen volgt, je het moeilijk vindt om jezelf te zijn.

Weet dat je één van de miljoenen bent van unieke entiteiten die uit diens onderdanige buitenste schelp breekt. Je bent, in iedere betekenis van het woord, bezig je eigen persoon te worden.

Maar wanneer je handelt naar je externe impulsen, wordt jij jezelf in de minderheid gewaar. Je verkrijgt zelfs “dit” uiterlijk of “deze” commentaren, die je informeren dat jij je terug moet trekken naar het 3D wezen dat je verondersteld wordt te zijn.

Deze radicale Nieuwe Jij ontvangt niet de hulde waarop je hoopte toen je voor het eerst je nieuwe wezen inwijdde. Sommigen van jullie verwachten zelfs dat anderen aan jullie voeten zouden buigen, jullie juistheid verkondigend in deze stralende nieuwe wereld. In plaats daarvan, ontdekken jullie dat de Nieuwe Jij nog niet volledig geaccepteerd is in de buitenwereld.

Misschien bevestigen je vrienden jouw gedachten, acties en overtuigingen. Maar diegenen die niet verschoven zijn naar de acties gegenereerd door hun innerlijke wezen verkondigen dat je een beetje vreemd bent.

Is jouw nieuwe wezen een hoop of werkelijkheid?

Je merkt niet veel verschuivingen op over de gehele Aarde heen of in je wereld en iets dergelijks is beangstigend. Wat als de Nieuwe Aarde een schijnvertoning is? Wat als je de Nieuwe Aarde nooit ervaart omdat het zal gebeuren eonen na jouw overgang van de Aarde in dit leven? Het meest van alles, waar zijn je beloningen voor je ijverige overgangswerk?

Je begint te geloven dat de Nieuwe Aarde geen werkelijkheid is. Hoewel jij je Aarde droom gelabeld hebt, heb je het nog niet gecreëerd, en diegenen die niet van de Nieuwe Aarde zijn kijken met geringschatting naar jou wanneer je die droom verwoord.

Aldus is het dat je aan jezelf, je droom en de Nieuwe Aarde twijfelt. Je weet dat jij je een beetje anders in je wezen voelt. En je weet dat je verschillende reacties ervaren hebt gedurende de jaren of maanden dat je de Nieuwe Jij informatie verwerkte. Maar droom je louter over een Nieuwe Aarde of is het echt?

Dergelijke gedachten zijn te verwachten, want jij bent in de voorlinie van deze overgang. Je zou niet geïnteresseerd zijn in deze channelings als je dat niet zou zijn. Maar omdat je nog niet een verschuiving opgemerkt hebt overal over de globe, twijfel je aan jezelf en anderen.

Je bent je Aarde droom aan het creëren om de Nieuwe Aarde werkelijkheid voor jezelf te herbevestigen net zoveel als voor diegenen die wensen om jou te volgen.

Je hebt gewerkt – en dat is het correcte woord in dit voorval – gedurende een zeer lange tijd met weinig beloningen anders dan deze die je binnenin je wezen voelt. Je hebt bergen beklommen, stroomopwaarts gezwommen en vrienden, medewerkers en bekenden ontkend om slechts een minimale verandering in je externe wereld op te merken.

“Waar zijn mijn beloningen?” is het refrein dat in je wezen rond blijft tollen.

Net zoals het waar was voor je innerlijke vreugden, is het creëren van je Aarde droom een proces. De eerste stap was de September energieën – ver voorbij waar jullie aan gewend waren – die vanuit de Universums naar de Aarde gestuurd werden. Het enige stukje waarover jij je bezorgd moet maken nu is het verduidelijken van je droom. Want de meesten van jullie hebben verscheidene dromen – één grote en schijnbaar onmogelijke droom, tegengegaan door verscheidene kleinere en schijnbaar meer verkrijgbare dromen. Controleer alsjeblieft wat er in je leven gebeurd is de afgelopen paar dagen of weken dat aangeeft dat enige van je onbelangrijke dromen uitgekomen is/zijn.

Dat is niet te zeggen dat sommige dromen gemakkelijker verkregen kunnen worden dan andere dromen, maar dat jij denkt dat zij gemakkelijker te verkrijgen zijn. Aldus is het dat jij je Aarde droom/dromen als een proces creëert in plaats van ogenblikkelijk. En aldus is het dat jij je grote droom zult creëren bij of nabij het einde van dit jaar.

Neem niet aan dat alles een waanbeeld is. Dat je op de één of andere manier weer een “goed” lid van de maatschappij moet worden – alsof je dat zo kunt doen. Want als je probeert terug te keren of te ‘passen’ in de 3D maatschappij, zal je ontdekken dat iets dergelijks niet mogelijk is. Je weet te veel. Een beetje zoals de naïviteit van iemand voordat zij 3D Liefde of seks ontdekken. Wanneer Liefde of seks eenmaal ervaren werden, kan je niet terugkeren naar een leven het je afvragend hoe deze stukjes aanvoelen.

Hoewel je kunt pretenderen terug te keren naar de 3D, zou je niet langer meer tevreden zijn in die arena want je bent onder de miljoenen die zichzelf en de Aarde verschuiven.

Rond je Aarde droom af als je dat aldus nog niet gedaan hebt. Tob niet over hoe en wanneer die droom zal materialiseren. Iets dergelijks zal gebeuren net zoals wij jullie voorspelden dat jullie succesvol jullie berg zouden beklimmen en de heuvel af zouden rollen.

Je hebt iedere taak voltooid welke van jou gevraagd werd door jou en de Universums in een paar korte jaren. En je zult hetzelfde met je droom doen. Het verschil is dat je bezig bent te leren om te zijn en niet te doen. Deze eerste belangrijke/grote Aarde droom creatie (in je geest) is een testament om te zijn in plaats van te doen.

Je huidige frustratie is dat er niets is waartoe je in staat schijnt te zijn om te doen om die droom te creëren. Deze frustratie en de resulterende angst zijn louter een onderdeel van je voormalige 3D leven.

Er is niets dat je moet doen anders dan je droom te verduidelijken en naar je innerlijke wezen te luisteren. De rest zal gemakkelijk op z’n plaats vallen. Want zulks is de les van je droom creatie proces. Je creëert niet langer meer door te doen – in vreugde zijn is meer dan genoeg.

Te proberen om iets te doen om je Aarde droom te creëren zal je proces vertragen. Geniet van je leven. Verschuif je inzichten van angst, frustratie en kwaadheid naar vreugde en alles zal gemakkelijk en moeiteloos op z’n plaats vallen. Want inderdaad, dit stukje is een opmerkelijke stap in/naar je baken van Licht voor anderen hun rol.

Zo zij het. Amen.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/waar-zijn-mijn-beloningen-12-oktober.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later