zaterdag, september 23

Verduistering Energie – 30 September 2015 / Kara Schallock

0
Luister naar dit Artikel

Had je verwachtingen over het leven na deze serie van verduisteringen en de Equinox welke zich voordeed? Dacht je en nam je aan dat alles nu in het Nieuwe ingesteld is; onze “En zij leefden nog lang en gelukkig”; om slechts te ontdekken dat het leven niet zoveel veranderd is? Het is veranderd, het vergt echter van jullie om het als zodanig te zien. Denk eraan, het leven wordt jou niet aangedaan; wij zijn allemaal soevereine wezens. Dat betekent dat het aan jou is om je Nieuwe Ogen en gedragingen te gebruiken en nieuwe houdingen te hebben. Als je teleurgesteld bent, kijk dan nog eens en bekijk het door een nieuw perspectief. Het leven is veranderd; alleen als je kiest om niet door je oude 3D ogen te kijken. In feite, mag jij je nogal gehaast voelen. Want zie, als er nog steeds meer is om los te laten, dan is dat aan jou om te doen. Dit is geen magische show, waar jij jezelf plotseling in een compleet nieuwe plaats gewaarwordt; nochtans zijn daar diegenen die zich wel in een nieuwe plaats gewaarworden. Zij hebben hun werk gedaan; zij hebben de oude dualistische manier van het bekijken van de dingen losgelaten. Zij ervaren de Waarheid van het Nieuwe; dat van Eenheidsbewustzijn en dat van een stromen waar geen worstelen in is of het betekenisloze geestelijke gebabbel dat je terughoudt in het oude alsof het gescheiden ego zegt, ”Zie? Het is niet waar; het leven is nog steeds hetzelfde oude zoals het altijd geweest is.”


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij zijn in een staat van voortdurende verandering; op de ene dag voel jij je alsof alles stromende is en de volgende dag, Wham! … presenteert het oude zichzelf. Waarom? Omdat deze krachtige tijd een heleboel deed om ons meer te helpen verschuiven, doch als je nog steeds handelt alsof er niets verschoven is, is dat wat je zult ervaren … dat niets verschoven is. Als je het voortdurende veranderen voelt, weet dan gewoon dat dat allemaal deel uitmaakt van de Ascentie en stroom ermee, aandacht schenkend aan wat er nog steeds getransformeerd moet worden. Herinner je dat jouw inzicht/gewaarwording belangrijk is. Wat je binnenin bent is wat je in de wereld zult zien. Het betekent niet dat je niet verschoven bent; want de verschuivingen zijn bijna onmerkbaar. Wat er van jou vereist is, is om een beslissing te maken; een beslissing om te groeien; een beslissing om alles los te laten dat jou niet dient of niet vreugdevol is of een beslissing om te doen en iets volledig anders te zijn dan wat je in het verleden gekozen mag hebben.

Als je nog steeds denkt dat je meer instructie nodig hebt; meer invoer; meer informatie; houd jij jezelf terug. Stap in je Kracht van Weten; je hoeft gewoon niets meer aan jezelf te bewijzen dat je toereikend bent. Je bent toereikend; je hebt alles dat je nodig hebt om in je eigen Kracht te staan zonder te denken dat je slechts nog één extra workshop nodig hebt, één extra activering of één lezing meer om te bewijzen dat je toereikend bent. Wat deze verduistering cyclus gedaan heeft is om jullie te helpen jullie zelf te zien voor wie jullie zijn, wat veel grootser is dan jullie dachten. Het is aan elkeen van ons om dit geschenk te herkennen en ernaar te handelen.

Als je aan een specifieke tijd en datum of een evenement zoals een verduistering gehecht bent, herinner je dan dat wij tijdloos zijn. Daarom, gaat de energie van de verduisteringen en de Equinox door. Energie is geduldig; het zal op jou wachten om ernaar te handelen. Je kunt niet achtergelaten worden, zelfs als het jou een volledig leven neemt om je Goddelijkheid te her/erkennen.

Als een geheugensteuntje, de laatste verduistering was het heilige huwelijk van het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke binnenin je. Dit betekent dat je een levensverandering onderkent en er dan naar handelt. Wanneer je dit innerlijke huwelijk her/erkend, zal je dan snel voort op je pad gaan. Want zie, we zijn nu in een andere fase van Ascentie. Jullie zullen nieuwe kleuren opmerken, geuren en jullie zintuigen zullen jullie acuut bewust maken van jullie omgevingen. Dit maakt allemaal deel uit van jullie doorgaande ontwaking. Iedere ervaring die jullie hebben heeft een diepere boodschap er binnenin. Je hoort niet gewoon beter; je gehoor werd opgewaardeerd zodat je voorbij de 3de Dimensie hoort, en je feitelijke begeleiding fysiek hoort. Tijdens de eerste verduistering van een paar weken geleden, verloor ik mijn gehoor volledig als een onderdeel van de opwaardering van mijn gehoor. Nadien kon ik in feite stemmen horen, hoewel ik niet helemaal kon begrijpen wat ze zeiden (wat te zijner tijd zal komen). De herrie in mijn oren is soms intens luid en op andere keren zacht en soms is het er helemaal niet. Ik merk het slechts op zonder het toe te wijzen aan een reden. Ik moedig jullie aan om hetzelfde te doen; neem gewoon waar, want op deze manier verhoog je jouw ervaring zonder het geestelijke gebabbel.

Je mag opmerken dat oude deuren sluiten en nieuwe opengaan; of je mag opmerken dat oude deuren sluiten zonder dat er nieuwe deuren opengaan. Hoe het zich ook voordoet is gewoon voor jou. Je kunt je ervaringen niet vergelijken met die van iemand anders; vergelijkingen, zoals analyseren, is van het oude. Stroom met het allemaal zonder te moeten weten wat het is of waarom het zich voordoet. Dit is wat stromen betekent. Als het onherkenbaar voelt, is het omdat dat het is. Stroom met ieder ongemak dat je hebt. Meditatie, Zon Staren en Aarden helpt, net zoals pranisch ademhalen dat doet.

Wij zijn in het grootste keerpunt dat deze planeet ooit gezien heeft. Wij hebben een grote sprong voorwaarts in/naar het Nieuwe gemaakt. Sommigen herkennen dat hun bewustzijn hoger verschoven is, hetgeen betekent dat hun levens hoger verschoven zijn (bewustzijn creëert leven). Sommigen zullen enorme grote gebeurtenissen in hun leven ervaren, terwijl anderen dit meer subtiel zullen ervaren. Creativiteit is nu echt belangrijk. Als dat het maken van kunst is of op een andere manier te leven, het is allemaal een grotere Creativiteit. Van het woord creëren komt schepper. Wij zijn hier om te creëren wat het is dat wij kiezen. Als je het gevoel hebt dat je niet creatief bent; is dit een roep van oordeel, want elk van ons heeft Creativiteit binnenin zich. Creativiteit is het leven op een nieuwe manier leven. Je kunt het bekrachtigen door te creëren wat het ook is waar je tot toe aangetrokken wordt … schrijven, schilderen, collages maken, bloemen schikken, muziek maken of wat dan ook; het ontwaakt een krachtige Zielverbinding in jou. Creativiteit ontwaakt sluimerende delen van jou die tot uitdrukking gebracht willen worden. Als je al ingetapt hebt op je Creativiteit, verwacht een sprong voorwaarts in wat het ook is dat je aan het creëren bent. Wat er ook geboren wordt is een vermenging van je innerlijke Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke. Het is uniek jij.

Sommigen geloven dat voor dat er Licht moet zijn, er donker moet zijn. Dit is van het oude wanneer we een “slechte” ervaring moesten hebben om een “goede” te hebben. In de hogere dimensies, is er niets van dat, want dat is de dualiteit die we gedurende eonen ervaren hebben en de enige manier die we gekend hebben hoe te leven. Omdat wij in bewustzijn gestegen zijn en het hoge dimensionale Licht en codes ontvangen hebben, is het eenvoudigweg niet meer waar. Dit is waarom ik voorgesteld heb om je vibratie hoog te houden, de chaos van het drama te vermijden en positief te blijven, want als je dat doet, bekrachtig je het Licht meer, inclusief je bewustzijn, en stap je meer uit de dualiteit en in/naar Liefde. Als elk wezen het nodig hebben van bewijs loslaat dat er iets daarbuiten gebeurt en beseft dat echte verandering binnenin gebeurt, helpen zij de wereld daarbuiten opnieuw gecreëerd te worden. Dit gebeurt definitief niet in één moment; het is geleidelijk, dus als je doorgaat te focussen op je eigen evolutie, wordt het uitgezonden de wereld in en dit is hoe wij de Nieuwe Wereld creëren.

Wij gaan door uit te breiden in energie en bewustzijn gedurende de rest van het jaar en in/naar de volgende Lente. Handel naar wat je predikt en ben in je Kracht. Maak je geen zorgen over anderen; ben eenvoudig wie je bent. En vertrouw dat dit ons niet aangedaan wordt; wij zijn een hologram van de Bron. Wij doen het. Wij zijn de Bron; wij ontwaken van binnen naar buiten. De Engelen en Geascendeerde Meesters en andere Licht Wezens zijn onze cheerleaders; wij doen dit. Wij zijn niet afgescheiden van de Ziel of de Bron. Wij gaan door met hieraan te bouwen. En samen met dit weten, gebrek aan bewustzijn, mogen slachtoffer bewustzijn en dualiteit zeker binnenin je naar boven komen zodat je het los kunt laten. Per slot van rekening, als wij de Bron zijn, zijn wij geen slachtoffers noch hebben wij gebrek aan wat dan ook en de Bron is niet ondergedompeld in de dualiteit van goed/slecht, juist/verkeerd, liefde/haat, oorlog/vrede, enzovoorts. De Bron is neutraal en als wij Neutraliteit omhelzen, zien wij dat dit de manier/de weg van het Nieuwe is. Je zou zelfs kunnen vragen, ‘Wat zou de Bron doen?” dit is dan het huwelijk van ons Goddelijk Mannelijke en Goddelijk Vrouwelijke: nietwaar?

Denk eraan, dit gebeurt allemaal geleidelijk; het gebeurt niet in een minuut, hoewel alle tijd ineenstort in het NU. Ben geduldig; blijf gefocust en bewust en neem één stap per keer. Als je het niet voelt, dat zal je; ben geduldig. Ga door te handelen naar wat je predikt en ben wie je authentiek bent. Wanneer het tijd is om voorwaarts te springen, doe het. Als je dat al gedaan hebt, dan zal je doorgaan gepresenteerd te worden met meer sprongen van puur Vertrouwen. Ik veronderstel dat je zou kunnen zeggen dat de Ascentie een serie van voorwaartse sprongen is in/naar het onbekende.

Gedurende deze tijd van Integratie, mag je ook een spanning voelen tussen de oude en Nieuwe manieren van zijn/bestaan. Met andere woorden, als jij in het verleden je Macht weggaf door anderen voor jou te laten kiezen en de Nieuwe manier van het in je Macht te zijn is voor jezelf om te kiezen, laat het voor nu dan prima zijn; merk het gewoon op. En dan wanneer je gereed bent om de verandering te maken vanuit de oude manier naar de Nieuwe, is hier een andere manier … als een oude manier van zijn/bestaan besluiteloosheid was en de Nieuwe manier is om volledig de leiding te hebben van wat je wilt, neem enige tijd om te zien hoe je wilt zijn en neem een stap in die richting, ongeacht van wat anderen willen dat je doet of hoe je bent. Dit mag eerst een klein beetje ongemakkelijk voelen, en als je in ere houdt hoe je geweest bent terwijl je een stap in/naar de Nieuwe manier neemt, zal het nieuwe gemakkelijker worden terwijl je doorgaat in ere te houden wie je nu bent.

Houd in ere wie je aan het worden bent zonder tegen het oude te reageren. Houd van wie je in dit moment bent. Alles is in perfecte Goddelijke Orde voor jou.

Copyright © 2009-2015, Soulstice Rising. All Rights Reserved! – http://www.soulsticerising.com/index.asp

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/verduistering-energie-30-september-2015.html

 

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later