Vanuit de Akashic Archieven Augustus 2015 Boodschap

0
Luister naar dit Artikel

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Augustus 2015 verwachten?


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De energie van deze maand is rustig en langzaam. De dynamiek die zich waarschijnlijk voordoet deze maand is dat er één soort van stromen aan de oppervlakte zal gebeuren, en een volledig ander soort van stromen onder de oppervlakte zal gebeuren. Op sommige manieren kunnen jullie je voorstellen dat de maand is zoals een doos. Alles dat jullie ervaren zal een buiten- en een binnenzijde hebben. Velen van jullie zullen voelen dat wat het ook is dat er rondom jullie heen gebeurt jullie anders zullen zijn van de manier waarop jullie jezelf binnenin voelen. Jullie mogen bij jezelf zelfs gewaarworden dat jullie innerlijke en uiterlijke wereld in tegenspraak met elkaar zijn.

De bedaardheid in de energie van deze maand is niet vreedzaam of kalm. Het is meer zoals een moment van verwarring voordat je begrijpt. Het is het moment van aarzelen voordat je actie onderneemt. Sommigen van jullie mogen je verward of gedesoriënteerd voelen deze maand. Sommigen van jullie zullen zich voelen alsof jullie plotseling weerstand ontmoet hebben. Jullie mogen ook gewaarworden dat jullie gemixte boodschappen van de mensen rondom jullie en van jullie eigen intuïtie krijgen. De reden voor deze ontkoppeling is dat de dingen rondom jullie heen aan het veranderen zijn en jullie binnenin veranderen. Deze veranderingen hebben nog geen uitlijning gevonden en dus liggen jullie overhoop met jullie zelf.

Uiteindelijk, in de herfst, zullen de meesten van jullie gewaarworden dat jullie in uitlijning komen, en wie jullie binnenin zijn zal passen bij wat er rondom jullie heen aan de buitenzijde gebeurt. Gedurende Augustus en een deel van September, zullen de meesten van jullie voelen dat er dissonantie is. Het zal voor jullie belangrijk zijn om geduldig te zijn. Het zal bruikbaar voor jullie zijn om te proberen om je volledig aan te sluiten bij deze beide delen van jullie. Maak je niet bezorgd over ervoor te zorgen dat de twee bij elkaar passen, maar in plaats daarvan ontwikkel en sluit je volledig bij beide aan. Ontwikkel je in een vreugdevol extern leven — ben sociaal, speel met mensen, werk samen, en houdt je ermee bezig zelfs als je er soms geen zin aan hebt. Luister naar je innerlijke stem via meditatie en overdenking. Omhels de emoties, onrust, genezing en groei welke binnenin gebeuren. Het is geen tijd om stil of ontkoppelt te zijn. Het is een tijd om je in je leven volledig aan te sluiten bij twee verschillende manieren.

Wat voor activiteiten kunnen ons helpen om dit werk in Augustus 2015 te doen?

Het zal jullie tot voordeel strekken om een duidelijke structuur te creëren voor jullie dagen en jullie weken zodat jullie weten wanneer jullie je met het externe bezighouden en wanneer jullie je met het interne bezighouden. Gebruik een schema om te verzekeren dat jullie een tijd hebben voor gebed en meditatie dat afgescheiden is van de tijden wanneer jullie je meer bezighouden met de mensen rondom jullie heen. Een gestructureerd schema zal jullie in staat stellen om te ontspannen.

Op sommige manieren, is het alsof jullie twee persoonlijkheden hebben deze maand. Dit is prima zolang jullie weten wat de twee zijn en jullie beide delen van jullie zelf waarderen en er ruimte voor maken. Inderdaad, dit is een bruikbare manier om na te denken over hoe de energie aan het gebeuren is en hoe jullie groeien. Neem in overweging dat jullie twee persoonlijkheden hebben. Omdat het tijdelijk is, kunnen jullie ontspannen en genieten van beide zijden van jullie zelf.

Als je geen gestructureerd schema of gestructureerde routine hebt om te volgen deze maand, mag je bij jezelf gewaarworden dat je met jezelf aan het vechten bent. Als je geen ruimte maakt voor beide delen van jezelf, dan zullen deze delen zich in/naar je bewustzijn duwen op ongelegen tijden. Bijvoorbeeld, als je opgeroepen wordt om je met anderen bezig te houden, mag je gevoel aangeven dat je liever alleen wilt zijn. Of wanneer je tijd voor jezelf hebt, mag jij je alleen of schuldig voelen voor het niet helpen van anderen. Geef jezelf het geschenk van een routine en een schema dat je helpt te weten wie je op wat voor tijden bent, en jou daarom helpt je meer diepgaand bezig te houden met deze twee delen van jezelf gedurende de maand Augustus 2015.

Als je de tijd en aandacht hebt om hiermee verder te gaan, zou het je ook tot voordeel strekken om een journaal te gebruiken deze maand. Met het opschrijven van de dingen, probeer twee verschillende stemmen te ontwikkelen. Vraag jezelf, “Wat probeert de wereld mij vandaag te vertellen?” Vraag dan aan jezelf, “Wat probeert mijn diepe intuïtie mij vandaag te vertellen?’ als je deze twee vragen beantwoordt in je journaal iedere dag, zal je ontdekken dat je een duidelijk gevoel kunt ontwikkelen van je twee delen en hoe met hen te werken. Daarom, zal je in staat zijn te groeien en te leren en zelfs beter hiermee te werken dan dat je zou doen als je deze stemmen niet ontwikkelde. Omhels hen en luister naar beide. Het is net zoals het hebben van twee adviseurs met twee verschillende meningen. Het is voordelig om deze maand naar beide te luisteren en dan een geïntegreerde beslissing te maken en te werken aan het te integreren in/naar een definitief antwoord in September. Maar voor nu, is het belangrijk om echt te luisteren en de informatie toe te staan om jouw kant op te komen en het te categoriseren aldus je er zin van kunt maken.

Wat kunnen wij collectief in Augustus 2015 verwachten?

In de wereld in het algemeen deze maand zullen jullie waarschijnlijk dissonantie gaan zien. Jullie zullen leiders gewaarworden die vaker, of meer overduidelijk dan gewoonlijk, het ene ding zeggen en het andere doen. Beloften zullen verbroken of niet vervuld worden. Jullie mogen gewaarworden dat wat jullie in de media zien geen zin maakt of niet waar schijnt te zijn. Iets van het nieuws mag “onverwachts” komen, zogezegd. De dynamiek van het hebben van de innerlijke en externe werelden die met elkaar overhoop liggen, zal betekenen dat de mensen die de krantenkoppen halen bij zichzelf gewaar zullen worden dingen te openbaren die zij niet bedoelden te openbaren of dingen overwaarderen die nog niet gedeeld moesten worden.

Jullie zullen mensen gewaarworden die communicatie vergissingen maken die bewijzen openbarend te zijn op dezelfde manier dat een Freudiaanse verspreking openbarend mag zijn. Inderdaad, jullie zullen meer mensen gewaarworden die Freudiaanse versprekingen in hun conversaties maken. Dit is een tijd wanneer transparantie zich als bij toeval voor zal doen en informatie zal naar het oppervlak komen dat velen van jullie mag verrassen maar jullie uiteindelijk zal helpen meer zin van de wereld te maken.

Nogmaals, deze maand is het geen tijd om zin van de dingen te maken. Neem de informatie in, accepteer het, omhels het, probeer ervan te leren, maar maak je geen zorgen als het gehele plaatje nog niet helemaal zin maakt. De integratie, de harmonisering, en de wijsheid van alles hiervan zal in de herfst doorkomen.

Is er ook iets anders dat de Opzichters ons willen vertellen over Augustus 2015

Het fundamentele potentieel voor de maand is plezier. Er wordt een groot spel op het zielniveau gespeeld, en velen van jullie hebben groot plezier met deze bekwaamheid om het dualisme op een manier te verkennen die jullie helpt leren en groeien.

Probeer plezier te hebben. Heb plezier met de mensen om je heen, heb plezier met jezelf, en lach gemakkelijk om jezelf. Wanneer de dingen geen zin maken of wanneer je een vergissing maakt of wanneer je niet zeker bent hoe de dingen op dit moment te fiksen — ontspan, lach, en vertrouw erop dat je het later uit zult vogelen. Vertrouw erop dat het later allemaal bij elkaar zal komen. Laat dit vreugdevol zijn.

Het is gelijkaardig aan het zijn op een rit op de achtbaan. In het midden van de achtbaanrit voel jij je gedesoriënteerd, maar omdat je weet dat op die rit bent en het een veilig einde gaat krijgen, ben je in staat om te lachen en ervan te genieten. Op dezelfde manier, probeer te lachen en ervan te genieten, in geloof/vertrouwen staand dat dit allemaal op een later tijdstip zin zal maken. Denk eraan dat jullie groeiende zijn en de dingen die er gebeuren echt zullen leiden naar een beter potentieel voor jullie. Omhels de vreugde wanneer en waar je ook maar kunt deze maand en je zult ontdekken dat het een tamelijk prachtige interessante tijd zal zijn.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Vertaald door: Cobie de Haan
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/vanuit-de-akashic-archieven-augustus.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later