woensdag, september 28

TTIP: Overzicht standpunten politieke partijen over handelsverdrag EU-VS

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

De traditionele middenpartijen in Nederland (PvdA, CDA en VVD) zijn positief over de onderhandelingen die de Europese Unie voert met de Verenigde Staten voor een vrijhandelsverdag, ook wel TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) genoemd. De flankpartijen (SP, PVV) wijzen de besprekingen af. Dat blijkt uit een inventarisatie van de verkiezingsprogramma’s voor de Europese Parlementsverkiezingen van aanstaande donderdag en het stemgedrag van de Europarlementariërs vorig jaar.

D66 en ChristenUnie-SGP zijn tevens voorstander van TTIP. De relatief gezien nieuwe partijen, de Piratenpartij en de Partij voor de Dieren, zijn tegenstander van het handelsverdrag. GroenLinks roept op om de onderhandelingen te staken vanwege de onthullingen over de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Wat verder opvalt is dat sommige partijen geen standpunt innemen over TTIP in hun verkiezingsprogramma (onder meer CDA en PvdA), terwijl andere partijen concrete wensen beschrijven voor het handelsverdrag. ChristenUnie-SGP wil bijvoorbeeld dat Europese scheepsbouwers en rederijen toegang krijgen tot de Amerikaanse markt.

14 Nederlanders in het Europees Parlement stemden vorig jaar voor de onderhandelingen met de VS, 9 waren tegen, 1 stemde niet en twee parlementariërs waren niet aanwezig. PvdA-parlementariër Thijs Berman stemde tegen, maar verklaarde later dat hij voor de onderhandelingen had willen stemmen.

Standpunten politieke partijen:
In dit overzicht staan de standpunten van de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement over het vrijhandelsverdrag EU-VS. We hebben ons hierbij gebaseerd op twee primaire bronnen: de verkiezingsprogramma’s van de partijen en de stemming in het Europees Parlement vorig jaar over het starten van de onderhandelingen met de VS. Voor de stemmingsuitslag baseren wij ons op gegevens van VoteWatch Europe.Verantwoording
De politieke partijen staan op volgorde van de kandidatenlijsten van het stemformulier bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De partijen die zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer of het Europees Parlement zijn opgenomen in dit overzicht. De Piratenpartij heeft een actieve rol in het debat over TTIP en is daarom ook opgenomen.CDA: Voorstander van onderhandelingen, beschermingsniveau waarborgen.
PVV: Nederland moet uit de EU stappen en zelf handelsverdragen sluiten.
PvdA: Vol inzetten op groei economie en creëren van werk via handelsverdragen.
VVD: Vaart maken met handelsakkoord EU-VS.
D66: Wegnemen handelsbarrières geeft economie snel een stimulans.
GroenLinks: Onderhandelingen bevriezen vanwege NSA-onthullingen.
SP: Handelsverdrag gaat ten koste van sociale rechten en publieke voorzieningen.
ChristenUnie-SGP: Blijvend vitaal houden van trans-Atlantische verhoudingen.
Artikel 50: Europese Unie moet handelsbelemmeringen wegnemen.
Piratenpartij: Afgewezen ACTA-verdrag komt via achterdeur naar binnen.
50 Plus: Handelsverdrag toetsen op consumentenbescherming.
Partij voor de Dieren: Vrijhandelsakkoorden ondermijnen democratie.

CDA
In het verkiezingsprogramma van het CDA staat TTIP niet genoemd. De partij schrijft in haar programma dat open internationale handel met andere regio’s in de wereld moet worden bevorderd. Verder willen de christendemocraten dat milieustandaarden, arbeidsnormen en dierenwelzijn onderdeel worden van Europese handelsakkoorden.
Vorig jaar heeft de partij ingestemd met het voeren van onderhandelingen met de Amerikanen voor een handelsverdrag. CDA-Europarlementariër Ria Oomen schrijft in een notitie op haar website dat het CDA voorstander is van de onderhandelingen, “mits het huidige beschermingsniveau voor de Europese burger gewaarborgd blijft.”

Partij voor de Vrijheid
De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft geen standpunt over TTIP opgenomen in het verkiezingsprogramma. Wel heeft de PVV een passage over internationale handel. Aangezien de partij wil dat Nederland uit de EU treedt, staat er in het programma: “Door ons te bevrijden van Brussel kunnen we handelsverdragen sluiten met de rest van de wereld. Onze handel met de EU blijft intact.” De PVV stemde in het voorstel om onderhandelingen te starten met de Verenigde Staten over een handelsverdrag.

PvdA
In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat het vrijhandelsverdrag niet specifiek genoemd. De partij schrijft in haar programma vol te willen inzetten op de groei van de economie en het creëren van werk via handelsverdragen met opkomende en geavanceerde economieën buiten de EU. Wel moeten er voldoende garanties worden ingebouwd op sociaal terrein, milieugebied en ontwikkelingsbeleid. De PvdA stemde in met het starten van de onderhandelingen met de Verenigde Staten voor een handelsverdrag.

VVD
De VVD schrijft in haar verkiezingsprogramma voorstander te zijn van een vrijhandelsverdrag met de VS. In het programma staat dat er vaart moet worden gemaakt met de onderhandelingen. Ook wil de VVD dat er snel nieuwe vrijhandelsverdragen worden gesloten met Japan, Canada, Zuid-Amerika en Zuidoost Azië. “Juist in de onderhandelingen over handelsverdragen speelt de EU voor Nederland een cruciale rol”, schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma. De VVD-fractie in het Europees Parlement stemde in met de onderhandelingen met de VS over TTIP.

D66
D66 pleit in haar verkiezingsprogramma voor het spoedig afronden van de onderhandelingen voor een handelsverdrag EU-VS. Dat zorgt volgens de partij voor economische groei en banen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. “Voor D66 zijn daarbij hoogwaardige bescherming van milieunormen en arbeidsomstandigheden, en strakke regels voor bescherming van persoonsgegevens een voorwaarde voor instemming.” D66 stemde in met de onderhandelingen voor TTIP.

GroenLinks
GroenLinks wil de TTIP-onderhandelingen met de Verenigde Staten bevriezen vanwege de onthullingen over de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij. GroenLinks pleit verder voor een transparant onderhandelingsproces en wil dat de Europese Commissie haar mandaat openbaar maakt. In het programma staat verder: “Het TTIP mag in geen geval ten koste gaan van hoge Europese standaarden voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieubescherming of privacy. Extra bescherming voor investeringen of intellectueel eigendom is overbodig en ongewenst.” GroenLinks stemde tegen het voorstel om onderhandelingen te starten met de VS.

SP
In het verkiezingsprogramma van de SP staat dat een gemeenschappelijke markt met de VS ten koste gaat van sociale rechten en publieke voorzieningen. Volgens de partij is het moeilijker voor kleine bedrijven om te concurreren met multinationals door dit soort verdragen. De SP keert zich daarnaast tegen het investeerder-staatarbitrage, dat mogelijk ook een onderdeel vormt van TTIP. De socialisten zijn daarom tegen een handelsverdrag met de VS. Dat komt overeen met hun stemgedrag eerder.

In het verkiezingsprogramma van de christelijke partijen staat dat zij de onderhandelingen voor een handelsverdrag met de VS steunen. “Het belang van dit partnerschap is niet slechts handelspolitiek, maar ook algemeen politiek, namelijk het blijvend vitaal houden van de trans-Atlantische verhoudingen op een zo breed mogelijk front.” De samenwerkende partijen zijn concreet over hun wensen voor het handelsverdrag: Europese bedrijven moeten op de Amerikaanse markt gelijke rechten hebben. Dat geldt in het bijzonder voor Europese scheepsbouwers en rederijen. ChristenUnie-SGP stemde in met de onderhandelingen voor TTIP.

Bron: http://stopdebankiers.eu/ttip-overzicht-standpunten-politieke-partijen-over-handelsverdrag-eu-vs/

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster