Tesla’s grootste uitvindingen beloofden een ‘rooskleurige toekomst’ voor de mensheid totdat de wereldwijde elite ze vernietigde

0
Luister naar dit Artikel

Nikola Tesla was zijn tijd ver vooruit. Hij zag een mooie en positieve toekomst voor de mensheid voor zich, terwijl hij honderden technologieën patenteerde en creëerde die niemand eerder had voorzien, noch durfde te bedenken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Er wordt terecht gezegd dat de in Kroatië geboren uitvinder een man was die de wereld veranderde. Maar de elite laat ons niet genieten van de voordelen van zijn echte erfenis. De elite werd bedreigd door Tesla en zijn visie op een positieve toekomst voor de mensheid.

73 jaar nadat de FBI bijna TWEE VRACHTWAGENS met papieren van een van ‘s werelds beroemdste uitvinders in beslag nam, gaf het Federal Bureau of Investigations de documenten vrij aan het publiek. Uit de reeks documenten die beschikbaar zijn gesteld via de Freedom of Information Act blijkt ook dat Tesla niet stierf op 7 januari 1943, zoals eerder werd aangenomen, maar een dag later op 8 januari.

Over het algemeen onthulden de FBI-documenten een aantal details die veel veranderden van wat we weten over Tesla, zijn leven, zijn uitvindingen en zijn nalatenschap. Bekijk HIER de vrijgegeven documenten van de FBI in de FBI Vault.

In dit artikel kijken we naar zeven ‘verloren’ uitvindingen van Tesla, waar veel mensen niet van op de hoogte zijn.

1. Tesla’s UFO – anti-zwaartekrachttechnologie

We weten dat het bij Tesla allemaal om gratis energie en alternatieve energiebronnen ging.

Eigenlijk was het niet ongeïdentificeerd.

Desondanks wordt aangenomen dat de methoden en het ontwerp van Tesla’s revolutionaire voertuig overeenkomen met de beschrijving van mensen die getuige waren van schijfvormige vliegende objecten of UFO’s.

Er wordt aangenomen dat Tesla’s UFO ‘ogen’ had gemaakt van elektro-optische lenzen, gerangschikt in kwadranten, waardoor de piloot alles kon zien. Schermen en monitoren zijn op een console geplaatst waar de browser alle gebieden rond het voertuig kan observeren, en Tesla’s ongelooflijke uitvinding omvatte vergrotende lenzen, die gebruikt hadden kunnen worden zonder van positie te veranderen.

Bewijs van een dergelijk voertuig is te vinden in een interview tussen Nikola Tesla en The New York Herald, uit 1911:

Mijn vliegmachine zal geen vleugels of propellers hebben. Je zou het op de grond kunnen zien en je zou nooit raden dat het een vliegmachine was. Toch zal het zich naar believen door de lucht kunnen bewegen in elke richting met perfecte veiligheid, met hogere snelheden dan tot nu toe zijn bereikt, ongeacht het weer en zich niet bewust van “gaten in de lucht” of neerwaartse stromingen.

“Het zal desgewenst in dergelijke stromingen opstijgen. Het kan gedurende lange tijd absoluut stil in de lucht blijven, zelfs bij wind. Zijn hefvermogen zal niet afhangen van de delicate apparaten die de vogel moet gebruiken, maar van positieve mechanische actie.” — RF

2. Tesla’s Death Ray

Voorafgaand aan de vrijgave van de vrijgegeven documenten door de FBI, beweren veel mensen dat Tesla’s Death Ray gewoon weer een samenzwering was.

Eerder werd aangenomen dat Tesla’s Death Ray niet bestond, en de FBI beweerde meer dan een decennium dat geen van hun agenten OOIT de papieren van Tesla had onderzocht, en het bureau ook niet in het bezit was van een van hen.

Echter, nadat de FBI de bestanden van Tesla had gepubliceerd, kwamen we erachter dat onder de gepubliceerde bestanden een brief gericht aan J. Edgar Hoover, de eerste directeur van de FBI, het belang benadrukt van een artikel waarin Tesla spreekt over de doodsstraal en zijn ‘ cruciaal belang’ voor toekomstige oorlogsvoering.

Er werd aanbevolen dat Tesla constant onder toezicht bleef om hem te beschermen tegen ‘buitenlandse vijanden’ die mogelijk ook belang hebben bij ‘het geheim van zo’n onschatbaar oorlogs- en/of verdedigingsinstrument’.

3. Gratis energie en draadloze elektriciteit

Met de hulp van JP Morgan heeft Tesla met succes de beroemde Wardenclyffe Tower gebouwd en getest.

De structuur was een enorm draadloos energietransmissiestation dat, volgens Tesla, de mogelijkheid had om draadloos vermogen over grote afstanden te verzenden.

Tesla zag de Wardenclyffe Tower als het begin van een enorm gratis energieproject.

Tesla wilde de toren niet alleen gebruiken om gratis energie te verzenden, maar ook om berichten en telefoontjes over de aarde te verzenden.

Zoals Tesla zelf heeft uitgelegd, is de aarde “… als een geladen metalen bal die door de ruimte beweegt”, die de enorme, snel variërende elektrostatische krachten creëert die in intensiteit afnemen met het kwadraat van de afstand tot de aarde, net als de zwaartekracht. Omdat de voortstuwingsrichting van de aarde afstraalt, is de zogenaamde zwaartekracht naar de aarde gericht.

Zijn theorieën waren gebaseerd op het idee dat onze planeet het vermogen had om de signalen te geleiden. Met behulp van een aantal verschillende torens had Tesla het idee kunnen laten werken.

Echter, en zoals we door de geschiedenis heen hebben geleerd, wordt het idee van vrije energie niet echt verwelkomd door grote bedrijven. Waarom zou je tenslotte gratis energie aan de massa geven als je de massa flink kunt laten betalen?

Uiteindelijk werd de financiering van Tesla geannuleerd en werd de toren vernietigd, samen met Tesla’s ideeën over een wereld aangedreven door gratis energie.

4. Tesla-oscillator

Dit apparaat was een elektromechanisch apparaat dat in 1893 door Tesla was gepatenteerd.

Het apparaat stond in de volksmond bekend als Tesla’s aardbevingsmachine nadat de Europese uitvinder beweerde dat een versie van zijn apparaat in 1898 een aardbeving in New York veroorzaakte.

Met andere woorden, het apparaat zou naar verluidt aardbevingen kunnen simuleren, wat betekende dat het bewapend kon worden. Sommige complottheoretici zijn ervan overtuigd dat de technologie van Tesla later verder is ontwikkeld en wordt gebruikt door HAARP.

5. Het futuristische vliegtuig van Tesla

Naast het maken van apparaten die mogelijk als wapens kunnen worden gebruikt en structuren die de wereld gratis energie kunnen bieden, werkte Nikola Tesla ook aan elektrisch aangedreven luchtschepen die, volgens rapporten, passagiers in drie uur van New York naar Londen konden vervoeren.

Deze vliegtuigen waren geen gewone voertuigen. Ze waren zogenaamd in staat om energie direct uit de atmosfeer van de aarde te benutten en hoefden nooit te stoppen om bij te tanken.

Maar waarom vliegtuigen die gebruik maken van gratis energie, als er miljarden mee verdiend kunnen worden door het te verkopen?

6. Drones in 1898

Meer dan honderd jaar geleden vond Tesla DRONES uit.

Dus iedereen die denkt dat drones eigenlijk een product zijn van recente technologieën, heeft het mis.

Het heette Tesla’s TELEAUTOMATON. En het grappige is dat de overheid deze technologie al meer dan honderd jaar in haar bezit heeft. Dit roept een aantal vragen op.

Is het mogelijk dat ze meer dan een half decennium geleden ‘drones’ hebben geadopteerd, verder ontwikkeld en gebruikt?

Hier is een fragment uit zijn patent:

“Het zij bekend dat ik, Nikola Tesla, een burger van de Verenigde Staten, woonachtig in New York, in het graafschap en de staat New York, bepaalde nieuwe en nuttige verbeteringen heb uitgevonden in methoden en apparaten om op afstand de werking van de voortstuwingsmotoren, de stuurinrichting en andere mechanismen die worden gedragen door bewegende lichamen of drijvende schepen, waarvan het volgende een specificatie is, waarbij wordt verwezen naar de tekeningen die erbij horen en er deel van uitmaken…

“De uitvinding die ik heb beschreven, zal op veel manieren nuttig blijken te zijn. Schepen of voertuigen van elke geschikte soort kunnen worden gebruikt, zoals reddings-, expeditie- of loodsboten en dergelijke, of voor het vervoeren van brieven, pakketten, proviand, instrumenten, voorwerpen of materialen van welke aard dan ook, voor het tot stand brengen van communicatie met ontoegankelijke gebieden en het verkennen van de omstandigheden die daar bestaan, voor het doden of vangen van walvissen of andere zeedieren, en voor vele andere wetenschappelijke, technische of commerciële doeleinden; maar de grootste waarde van mijn uitvinding zal het gevolg zijn van het effect ervan op oorlogvoering en bewapening, want vanwege zijn zekere en onbeperkte destructiviteit zal het de neiging hebben om permanente vrede tussen naties tot stand te brengen en te handhaven.”

Uit: “Specificatie die deel uitmaakt van Letters Patent No. 613.809, gedateerd 8 november 1898.”

De volledige originele tekst en diagrammen zijn te vinden op de website van het U.S. Patent and Trademark Office: Patimg1.uspto.gov

7. Aandrijvingssystemen voor ruimtevaartuigen en Tesla’s Dynamic Theory of Gravity

Hoewel we iets soortgelijks bespraken in Tesla’s UFO, is de waarheid dat hij verder ging dan vliegende objecten.

In een niet-gepubliceerd artikel van Man’s Greatest Achievement, schetste Tesla zijn Dynamic Theory of Gravity door te zeggen dat ‘lichtgevende ether alle ruimte vult’. Tesla zei dat op de ether wordt ingewerkt door de levengevende creatieve kracht. De ether wordt met bijna de lichtsnelheid in “oneindige wervelingen” (“micro-helices”) geworpen en wordt weegbare materie. Dan neemt de kracht af en houdt de beweging op, materie keert terug naar de ether (een vorm van “atoomverval”).

De mensheid kan deze processen benutten voor:

– Neerslaan van materie uit de ether
-Te maken wat hij wil met de materie, en afgeleide energie
– Verander de grootte van de aarde
-Controleer de seizoenen van de aarde (weersbeheersing)
– Begeleid het pad van de aarde door het heelal, als een ruimteschip
-Veroorzaak de botsingen van planeten om nieuwe zonnen en sterren, warmte en licht te produceren
-Ontvang en ontwikkel het leven in oneindige vormen

KIJK:

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later