dinsdag, september 26

St. Germain – De Verschuivingen Wachten om te Gebeuren – 4 September 2015 / Natalie Glasson

0
Luister naar dit Artikel

In een tijd van zo een innerlijke transformatie kan het uitdagend zijn om te accepteren en te her/erkennen dat grotere verschuivingen wachten om te gebeuren voor jezelf, de mensheid en de Aarde. De meeste van deze verschuivingen zijn onvoorstelbaar binnenin je geest/verstand en toch zijn zij al aanwezig binnenin je ziel en zullen naar je geest/verstand doorgestuurd worden voor manifestatie op een fysiek niveau. Jij bent de schepper van alle verschuivingen en transformaties die zich voordoen binnenin je wezen en je ondersteund ook hetzelfde voor de mensheid en de Aarde. Je mag het gevoel hebben dat jouw inspanningen niet goed genoeg zijn of je afvragen hoe je mogelijk de Aarde zou kunnen helpen, zelfs mensen die je niet kent ten tijde van hun ascentie wanneer je weinig of geen idee hebt van je eigen pad van ascentie en doel. Dit brengt een interessante vraag naar voren, is weten en kennis belangrijker of waardevoller dan vertrouwen of geloof? Welke zou jij kiezen om een belangrijke focus te zijn op je pad van ascentie, de zoektocht naar wijsheid of de ontwikkeling van geloof en vertrouwen?


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ik nodig jullie uit om over deze vragen na te denken omdat zij twee paden zijn, beide intrigerend en belonend, echter zij zijn zeer verschillend. Veel Lichtwerkers zoeken naar wijsheid van binnenuit hun wezens en in hun externe werkelijkheid, zij wensen om spirituele kennis te hebben aangezien dit, zoals het lijkt, een spirituele werkelijkheid en de belichaming van de Schepper zal ondersteunen. Terwijl sommigen geloof en vertrouwen plaatsen op de vergaarde kennis en wijsheid is er een onophoudelijk verlangen en misschien zelfs een streven om toegang te verkrijgen tot een groter begrip van zelf en de Schepper met het oog om verder op het pad naar verlichting te gaan. Dit betekent dat de Lichtwerker nooit werkelijk de wijsheid mag belichamen hoewel zij het goed in hun geesten zullen weten.

Andere Lichtwerkers mogen niet wensen om toegang te krijgen tot spirituele wijsheid en kennis; om in hun geest/verstand de werkingen van het universum te weten. De Schepper en zelfs hun eigen wezen hebben weinig waarde. Een grotere waarde wordt op overtuiging, geloof en vertrouwen in de Schepper geplaatst, in het zijn op het goddelijke pad, alles ontvangend dat noodzakelijk en nodig is, in het algemeen op alle manieren ondersteund te worden door de Schepper. Dergelijke mensen geloven zelfs wanneer er geen bewijs is, en toch komt vanwege hun vertrouwen in de Schepper bewijs in vele momenten in hun dagelijkse werkelijkheid.

Welke wordt je bij jezelf gewaar te zijn, een ziel die spirituele kennis zoekt of een ziel die wenst om de volledige omhelzing en ondersteuning van de Schepper te ervaren? Ik nodig jullie alleen maar uit om over deze vraag na te denken aangezien het overzichtelijkheid zal brengen naar je focus voor gemakkelijk door je ascentie heen te gaan. Het is zeer waarschijnlijk dat je zult her/erkennen dat je zowel spirituele kennis zoekt alsook op de ondersteuning van de Schepper vertrouwt. Je mag ook her/erkennen dat de één meer prominent in je wezen is dan de ander. Je mag wensen te kijken in/naar het verbeteren en verder ontwikkelen van het gebied van gebrek als een stap naar grotere verlichting, terwijl je ook mag wensen om te her/erkennen dat de ene de geest uitbreidt en de andere het hart verrijkt. De geest zoekt altijd naar antwoorden en op veel manieren kan het nooit tevreden zijn terwijl het hart alle antwoorden en wijsheid al kent en aldus eenvoudig ernaar streeft om te bestaan. Om te bestaan is er een behoefte/noodzaak voor geloof, vertrouwen en overtuiging in alles dat de Schepper binnenin en rondom jou heen is. Met mijn bijdrage mag je wensen om jezelf toe te wijden om de natuurlijke en altijd aanwezige vibratie van geloof, vertrouwen en overtuiging binnenin je hart te realiseren. Deze energie is moeiteloos voor je hart om tot uitdrukking te brengen en om je volledige wezen te beïnvloeden, het is een constante energie welke je uitlijnt met de Schepper, je aanmoedigt te bestaan in het stromen van de Schepper, onophoudelijk begeleid en ondersteund.

Je mag jezelf achten niet gevorderd genoeg te zijn om toegang te hebben tot ascentie en verlichting omdat jij jezelf gewaarwordt niet de kennis en ‘knowhow’ van anderen te hebben, echter, als je dit loslaat en jezelf toestaat om binnenin te focussen, besef je dat je een natuurlijk wezen van de Schepping bent. Alles dat vereist is en dat je nodig hebt is al binnenin je wezen, er is zeer weinig zoeken of streven naar dat wat er vereist is. De grootste energieën welke waardevol zijn om te verbeteren zijn je geloof, vertrouwen en overtuiging aangezien dit je zal toestaan om de ondersteuning van de Schepper door en om jou heen te accepteren. Met deze energieën verwelkom jij jezelf in/naar een serene staat waar alles gemakkelijk en moeiteloos is, aangezien je de geest/het verstand aangemoedigd hebt om zich niet te overwerken alsook je hart te ondersteunen om de uitbreiding te worden waartoe het in staat is te zijn. In waarheid nodig ik jullie uit om jullie perspectief te veranderen over jullie zelf en de manier waarop jullie geloven dat jullie ascentie op de Aarde moeten bereiken. Wanneer je de Schepper binnenin en buiten jou om vertrouwd, zullen wijsheid, kennis en verlichting van binnenuit jou stromen met zeer weinig inspanning.

Dit is de overgang die velen aan het maken zijn op de Aarde in deze tijd, het kan eenvoudig gelabeld worden als te verhuizen van het verstand naar het hart en toch is het aldus een ingewikkelde verschuiving, alleen maar omdat het ieder deel van je wezen, werkelijkheid en de wereld zal beïnvloeden. Sta jezelf toe om eenvoudigweg gedurende een moment na te denken over alle geloofsystemen die de mensheid vasthoudt en die voor eeuwig afgebroken en ontbonden zouden zijn. Het begrip van werken om je behoeften te vervullen zou uitgewist zijn, lijden en specifiek armoede en honger zouden geleidelijk verwijderd worden, zelfs het begrip dat technologie nodig is om levensstijlen, communicatie en geluk te verbeteren. Met deze eenvoudige overgang van te verhuizen uit het verstand en de kennis naar het hart, en dan erop te vertrouwen dat de volledige wereld eerst vanuit je eigen wezen gewijzigd en veranderd zal worden, dan overduidelijk wordt in de mensheid alsook in hun acties en de wereld.

Het is zeer belangrijk om na te denken over de veranderingen aangaande het leven op de Aarde, welke gemaakt zouden worden door mensen die hun vertrouwen en geloof uit het verstand naar het hart verhuizen en de rijkdom toestaan van het Licht, de Liefde, het bewustzijn en de wijsheid van de Schepper om te exploderen in/naar de manifestatie op de Aarde. Wanneer jij je alle verschuivingen, overgangen en transformaties zou verbeelden die automatisch en vanzelfsprekend gemaakt zouden worden, breng je hen in feite in/naar de vervulling. Je staat je hart dan toe om nieuwe kansen en werkelijkheden voor jezelf en de gehele mensheid om te ervaren voort te brengen, welke voornamelijk gefocust zijn op het ontvangen en tot uitdrukking brengen van de Schepper. Je mag ook her/erkennen dat er heel veel mensen op de Aarde zijn die het proces van ontwakende vibraties van vertrouwen, geloof en overtuiging vanuit hun harten bevechten, in plaats daarvan staan zij hun gedachten toe hen te leiden wat alleen pijn, lijden en zelfs vernietiging veroorzaakt. Voor diegenen die door wensen te gaan om overheerst te worden door hun zoektocht naar kennis en ieder nastreven van het verstand, is de liefde van jullie hart de grootste remedie. Ik deel dit nu met jullie aangezien het de huidige en toekomstige verschuiving is welke op de Aarde bezig zijn te gebeuren. Iedere overgang zal dit als de focus hebben, het zal de kern van alle kwesties in jullie werkelijkheid en de wereld zijn. Het is een tijd voor de wedergeboorte van de geest in/naar een nieuwe goddelijke expressie, echter, met het oog op het feit dat dit zich voordoet is het vereist dat oude gedachteprocessen en perspectieven uitgeroeid worden, wat alleen plaats kan vinden door ontwaakt vertrouwen, geloof en overtuiging vanuit je hartchakra; een directe toegangspoort naar je ziel en de Schepper. Met het mentale lichaam transformerend zal aldus de hartchakra verder ondersteund worden om te transformeren en een positieve en prachtige impact hebben op alle andere aspecten van je wezen.

Om dit proces te beginnen wens ik een invocatie te delen om jullie geloof, vertrouwen en overtuiging te verbeteren in het aansteken van jullie hartchakra.

“Ik ben me bewust van de verschuivingen die nu plaatsvinden binnenin mijn wezen en op de Aarde, ik ben gereed en bereid om de noodzakelijke overgangen te helpen en te ondersteunen binnenin mijn wezen plaats te vinden, mij aanmoedigend om mijn focus te verschuiven naar vanuit mijn hart te leven met gemak en volmaaktheid, in plaats van vanuit mijn verstand en mentale lichaam. Ik besef, dat kennis te zoeken en een overtuiging dat kennis mijn verlichting zal helpen, mij niet langer dient, in plaats daarvan focus ik mijn aandacht in mijn hartchakra om mezelf toe te staan vanuit mijn hartcentrum te leven. Ik nodig nu mijn hartchakra uit om de vibraties te activeren van geloof, vertrouwen en overtuiging in de Schepper door mij heen te stromen en overal om mij heen te bestaan. Terwijl ik de vibraties van geloof, vertrouwen en overtuiging voel en ervaar uit te stralen vanuit mijn ziel doorheen mijn hartcentrum, sta ik mezelf toe om waarlijk de waarde en de impact te ervaren van deze energieën op mijn volledige wezen en werkelijkheid. Geloof, vertrouwen en overtuiging vullen mijn volledige wezen, ik geef mijn focus aan mijn hart en sta het toe om door mijn heen voort te brengen en alles dat noodzakelijk en nodig is aan te trekken om mij toe te staan te begrijpen dat mijn werkelijkheid volledig en absoluut door de Schepper ondersteund is, daarom is alles moeiteloos en perfect. Ik nodig mezelf uit om me met de vibraties van geloof, vertrouwen en overtuiging te verbinden en deze te herinneren die te allen tijde voor mij beschikbaar zijn vanuit mijn hartchakra, specifiek als ik de overgang maak van mijn verstand naar mijn hart in/naar de waarheid van de Schepper. Dank je wel.”

Sta jezelf alsjeblieft toe om de vibraties van geloof, vertrouwen en overtuiging te ervaren van binnenuit jou op te stijgen, deze zijn natuurlijke energieën welke binnenin je bestaan, ongeacht of jij wel of niet aan jezelf twijfelt of jezelf oordeelt. Deze eenvoudige uitoefening zal je aanmoedigen om de Schepper meer volledig binnenin je wezen en werkelijkheid te her/erkennen, aldus prachtige overgangen creërend voor jezelf en de Aarde, en verlichting voort brengend.

Met Liefde en zegeningen,

Ik ben aanwezig om jullie ascentie te ondersteunen,

St Germain

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/st-germain-de-verschuivingen-wachten-om.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later