Saul – Liefde is Wie Jullie Zijn, Altijd – 23 Oktober 2015 / John Smallman

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Het nieuws op de reguliere media gaat door met een alarmerende selectie van catastrofes en rampen te presenteren, maar de dingen zijn niet zoals zij toeschijnen. Ja, er is veel lijden, maar het wordt opgelost, aangezien de mensheid op een grote schaal, als nooit tevoren in de menselijke geschiedenis, hulpvaardig en meedogend reageert voor diegenen die in ernstige behoefte zijn. En die kolossale uitstroming van mededogen heeft een gigantisch effect, alsook bekrachtigd het verder de collectieve beslissing van de mensheid om uit de illusie te ontwaken en, terwijl zij dat aldus doen, het ergste van de gruwelheden oplossen dat de mens aan de mens toegebracht heeft, broeder aan broeder, zuster aan zuster, gedurende vroegere eonen. Waarlijk, een kolossale en zeer prachtige verandering in houdingen wereldwijd heeft zich gedurende de laatste vijf of zes decennia voorgedaan, aangezien het besef gegroeid is, dat diegenen in behoefte geholpen kunnen en zouden moeten worden, ongeacht of hun behoeftigheid wel of niet zogenaamd verschuldigd is aan hun eigen vergissingen.

Diegenen in ernstige behoefte werden genegeerd of er werd profijt van genomen gedurende een zeer lange tijd, maar heeft de mensheid, ondanks de kwaadheid en de alarmerende geluiden van diegenen die kolossale instromingen van berooide vluchtelingen en van de politici die op hen voor de verkiezing vertrouwen vrezen, een onomkeerbare beslissing gemaakt om begeleid te worden door Liefde en mededogen in plaats van alleen maar door persoonlijke en beangstigende zelfinteresse. De uitstromingen van generositeit en hulpvaardigheid door miljoenen van individuen dwars over de gehele planeet heen naar diegenen die hongerig en dakloos zijn, is nog nooit eerder zo wijd verspreid geweest.

Verandering van een gigantische omvang is precies nu aan het gebeuren, terwijl de Tsunami van Liefde kracht verzameld en mededogen verspreidt dwars over de wereld heen, om liefdevolle hulp te brengen naar diegenen die het waarlijk nodig zijn. Het is onmogelijk voor wie dan ook in de zo-genaamde ontwikkelde wereld om onbewust te blijven van het lijden van de straatarmen en onteigenden. Hoe elk individu reageert op dit besef is aan het individu. Oordeel wordt losgelaten aangezien velen beseffen dat alleen diegenen die hun “demonen onder ogen gekomen zijn”, hun schaduwzijde, de “onacceptabele” aspecten van zichzelf die zij, uit angst, ontkend hebben, waarlijk vanuit Liefde en mededogen kunnen leven als zij leren om zichzelf totaal en compleet te accepteren.

Jullie werden volmaakt door God gecreëerd, Die jullie totaal accepteert, zonder condities van wat voor soort dan ook, dus doe zoals Hij doet, accepteer jullie zelf onvoorwaardelijk. Wanneer jullie dat doen, volgt acceptatie van anderen op natuurlijke wijze omdat jullie je verbinden met de Eenheid welke God is en jullie gevoel van afscheiding, van eenzaamheid, van alleenstaandheid loslaten, en natuurlijk, van elk gevoel van onwaardigheid of onaanvaardbaarheid hetgeen cultureel in jullie menselijke vorm ingeworteld werd of waaraan jullie je vastgeklampt mogen hebben in valse egoïstische bescheidenheid.

Het goede nieuws is dat steeds meer van jullie deze “onaanvaardbare” aspecten van jullie zelf onder ogen komen en ertoe komen om te zien dat zij, voor het overgrote deel, perfect normale aspecten zijn die jullie in staat stellen om de creatieve bekwaamheden, waarmee jullie Vader jullie zo liefdevol gezegend heeft, te ontwikkelen en te gebruiken. Eén te zijn betekent niet hetzelfde te zijn. In Eenheid zijn jullie elk vrij en wordt een ieder van jullie aangemoedigd om jullie individuele en God-gegeven creatieve vaardigheden te ontwikkelen voor jullie eigen persoonlijke bevrediging zonder beperking. Wanneer jullie dat doen, verrukken jullie God en de gehele Schepping door de liefdevolle diversiteit te demonstreren dat een essentieel aspect van Eenheid is.

Liefde is wie jullie zijn, altijd, maar binnenin de illusie, moedigt het gevoel van afgescheidenheid en eenzaamheid dat het verstrekt, angst aan wat weigert om Liefde te erkennen of te eren. Ga binnenin, geef je over aan de Goddelijke Vlam van Liefde welke eeuwig binnenin jullie brandt, en laat angst los. Angst heeft voeding nodig, en het wordt door zorgen, verontrusting, kwaadheid en geen-acceptatie gevoed, en al deze emoties of gevoelens waarmee jullie kunnen weigeren om je aan te sluiten. Vraag om hulp aan diegenen in de spirituele rijken om dit te doen, omdat aanvankelijk het niet slim kan schijnen te zijn om niet bewust te zijn van mogelijke gebeurtenissen of situaties die naar boven zouden kunnen komen om jullie pijn te doen. Echter, pijn doet zich alleen voor wanneer Liefde afwezig is, en het is alleen binnenin de illusie dat Liefde afwezig schijnt te zijn, dus pijn maakt deel uit van de illusie en is onecht.

Liefde, terzijde van Alles te zijn dat bestaat, wanneer het ervaren wordt binnenin de illusie komt het naar boven als een genezend balsem, een vertroostend kameraadschap, een zacht en vertroostend stromen van gevoelens die jou een gevoel van welzijn, van veiligheid en een weten brengt dat alles goed zal zijn.

Dan verlaat je die rustige innerlijke heiligdom en wordt wederom gebombardeerd met alle afleidingen die de illusie aanvoert en jullie wil hebben te geloven echt te zijn. Wanneer jullie weer verstrikt raken in de ogenschijnlijke werkelijkheid van de illusie, als jullie gebombardeerd worden met nieuws over oorlog, lijden, corruptie, oneerlijkheid, financieel bedrog, en algemene liefdeloze gebeurtenissen, gebruik dan het nieuws dat jou rusteloos maakt als een urgente geheugensteun om je heilige innerlijk heiligdom opnieuw te bezoeken om je te verbinden met de Werkelijkheid via het gebied van Liefde dat onophoudelijk binnenin en door jou heen stroomt.

Liefde is er altijd voor jullie om je mee te verbinden, Het is Wie jullie zijn, en jullie kunnen nooit afgescheiden Ervan zijn. Wanneer het toeschijnt dat je niet geliefd, alleen, in de steek gelaten bent, geeft het aan dat jij jezelf toestaat om in/naar de angst en verontrusting van de illusie getrokken te worden, en dat jij je binnenwaarts terug moet trekken om jezelf te verfrissen en te versterken.

En vraag ons om hulp. Jullie moeten vragen omdat wij niet in jullie privé en meest persoonlijke heilige heiligdom kunnen komen tenzij jullie ons uitnodigen dat aldus te doen. Wij zijn voortdurend beschikbaar, in afwachting van jullie oproep, dus doe een beroep op ons en geniet van de sensatie van ons liefdevolle en ogenblikkelijke antwoord.

Met heel veel liefde, Saul.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/saul-liefde-is-wie-jullie-zijn-altijd.html

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster