dinsdag, september 27

Sandra Walter – Juni Toegangspoort: Je Ascentie Eigen Maken – 26 Mei 2016

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Zegeningen Geliefde Lichtstam,

Voel in deze boodschap; er presenteert zich heel veel voor de volgende vier maanden terwijl de versnelling van Mei zich settelt. Wij staan op het punt om te ervaren waarom Mei zo sterk en transformerend was. Die tweede voorbereidende golf van 2016 duwde echt voor het Nieuwe Zelf om tevoorschijn te komen. Het ontkennen kan het lagere Zelf overweldigen, dus als je twijfel, angst of verwarring ervaart, ga nu aan boord met de beslissingen van het Nieuwe Zelf, voordat deze energie begin Juni intensiveert.

4-6 Juni waren vorig jaar op de Toegangspoortlijst voor 2016. Terwijl wij deze passage naderen, stuurt het einde van de Herrijzenis grotfase ons in/naar Juni met een gevoel van het bezitten van het Nieuwe Zelf. Als dit zich voor jou niet presenteert, is dit je werk voor het einde van Mei: Het kiezen om volledig in de belichaming van het Nieuwe Zelf te stappen. Je Waarheid, Je hogere Keuzes, Je Creatieve Expressie van het Gechristende Zelf. Jij bent verantwoordelijke voor jouw creatie, en er is nu een grote hoeveelheid aan vrijheid, harmonie en Goddelijke Liefde beschikbaar. Vibratie = vibratie. Kies je bandbreedte wijs.

De Volgende Vier Maanden: Een Goddelijke Kans voor Belichaming

Eindelijk komen de eerste belichamers uit de grot tevoorschijn. Wij zijn geïnspireerd met nieuwe creaties, nieuwe intuïties over onze reizen, nieuwe ideeën en een breder perspectief over deze kosmische verschuivingen. Je zult je Nieuwe Zelf moeten gaan leren kennen, en afschudden wat niet dient – weer – van dit hogere niveau. De intensiteit van de boventonen, lichtgolven, en aanpassingen aan de fysieke container zijn voortdurend aan het verschuiven. Je van moment-naar-moment intenties en keuzes zijn de sleutel voor je comfortabelheid met het cellulaire niveau. Wanneer de meer krachtige fotonische golven het fysieke raken, ben erbij aanwezig – er is veel om te ontvangen tijdens deze passage, hetgeen niet alleen het fysieke zal voorbereiden op de belichaming, maar ook duidelijkheid geeft over wat moet blijven of gaan aangaande je persoonlijke reis.

Uit de grot vandaan stappen zorgde ervoor dat wij een beetje terugdeinzen (sommige mensen kropen erin terug). Tevoorschijn komen zal onvermijdelijk zijn voor de eerste belichamers in Juni. Geen verstoppen meer; kom de angst onder ogen van het Ware zelf te onthullen. De energieën gaan tot het uiterste voor verandering, hogere keuzes, en het creëren van een leven in uitlijning met het Nieuwe Zelf. Herrijzenis (de belichaming van het Hogere Zelf) is een zeer fysiek proces, nochtans gaat het niet helemaal over de fysieke structuur. Wij hebben een klein voertuig dat probeert om zeer grote aspecten van zelf vast te houden; zoals het samenpersen van een ster in een kiezelsteen. Wij worden buizen van Solar Zijnheid terwijl in de vorm, omdat het Ware Zelf enorm groot is. Dit is waarom wij uitbreiding oefenen; dus het Licht vernietigt het fysieke niet. Het is nog steeds een zeer fysiek proces, hoewel ons uitgebreide bewustzijn het grotere plaatje begrijpt, komt de integratie van codes, boventonen en aanpassingen aldus sneller en frequenter dan ooit.

Overgeven aan de Kosmische Waarheid

Om het gemakkelijker te maken aangaande het fysieke, laten wij sluiers vallen en laten de dichtheid los. Dichtheid presenteert zich in dit rijk als afscheiding. Waar het ook is dat je oude gewoonten, overtuigingen, oordeel, angst, twijfel of het verbergen van het Ware Zelf af kunt schudden, beïnvloed je aanzienlijk het collectieve proces van Ascentie. Je vermijdt ook fysiek en emotioneel ongemak door in uitlijning te zijn met het Licht. Disclosure staat op de agenda voor deze passage. Sterkere contact ervaringen staan op de agenda. Bekrachtiging is op de agenda voor deze passage. Permanente verschuivingen in het collectieve bewustzijn staan op de agenda, deze kosmische agenda’s zijn mogelijkheden die door ons – onze toekomstige zelven – op hun plaats gezet zijn, en nu kruisen wij onze paden met hen. Het consequent binnenkomende Licht is onvermijdelijk; Collectief hebben wij iets schitterends gecreëerd. Individueel, kunnen wij worstelen met onontkoombare veranderingen of een absoluut prachtige ervaring omhelzen.

Ons jaar van Openbaring gaat verder om persoonlijke handelingen van disharmonie bekend te maken, aangezien het tegelijkertijd het collectief presenteert met de keuze om te pushen voor wereldwijde disclosure. Gechristende belichamers zullen niet de spanning of verontrusting van disclosure voelen; dat is een lagere tijdlijn ervaring van dichtheid die wegvalt. Geen zorgen als je niet bezorgd bent. Het betekent niet dat je niet geaard/gegrond bent; het betekent eenvoudig dat je begrijpt de het merendeel van de Mensheid nog steeds deze stap nodig heeft, en dat er iets groters gaande is. Ja, het zal een grote bevrijding zijn voor het collectief (en emotionele beroering creëren, vandaar het evenwichtig handelen van anderen die een veel hogere frequentie belichamen). De meesten van jullie hebben lagere agenda’s getranscendeerd, neem geen deel aan angsten, of de fascinatie met het verleden. Wij zijn getuige van het effect van disclosure op het collectief, en helpen als buizen van Goddelijke Neutraliteit; een actieve staat van Aanwezigheid dat consequent resoneert in Onvoorwaardelijke Liefde.

Poortopzichters hebben andere tijdlijnen waargenomen die zich snel uitspelen en wegvallen; scenario’s spelen zich uit in parallelle rijken terwijl de Ascentie tijdlijn sterker wordt. De flitskaart of de snel-flikkerende beelden zijn sinds December heersend geweest, terwijl de voorbereidende golven hun werk doen. De pijnappel is zeer druk aan het worden; wij herinneren ons hoe het is om deze klier op de juiste manier aan het werk te hebben. De DMT (dimethyltryptamine) productie verhoogt zich, en de gelukzalige sensaties zijn een liefdevol compliment aan het hartcentrum.

Juni – September: Openbaring Versneller

Velen in de LichtStam gaan het volgende niveau van Ascentie ervaren gedurende de volgende vier maanden. Dit begint in Juni, en is een bewuste keuze van het Wegwijzerschap. Het effect op het collectief (wat het punt is van deze dienstverlening), als deze golf van fotonische transformatie arriveert, zal krachtig zijn. Belichaming voor sommigen, actieve deelname in het Ascentieproces voor anderen. Een gestadige/stabiele stroom van ontwaking betekent dat een gestadige/stabiele hoeveelheid van meedogende ondersteuning nodig zal zijn. Herinner je je Goddelijke Vrouwelijke aspecten: houd ruimt voor anderen vast om hun ervaring te hebben. Oordeel of overweldig hen niet met intel of instructies, dat is niet behulpzaam – specifiek als jij je vastklampt aan oude intel, of verhalen van het verleden. Deel je verhalen vanuit het hart, krijg de nieuwe dienstverleningen uitgelijnd met waar je precies nu bent. Alles moet met Liefde, oprechtheid/eerlijkheid en integriteit resoneren. Samenwerking brengt fris Licht naar je Dienstverleningen; dit gaat over Eenheid/Eensgezindheid.

Iedereen zal zeer flexibel moeten zijn als de trillingsniveaus veranderen, en onthullen wat Nu Waarheid is. Het is niet complimenteus om de geschiedenis op te hoesten als wij een kwantumsprong maken. In het kort, een vibrationale scheve verhouding in je gebieden (angst en Liefde die proberen om samen te wonen) zal zeer oncomfortabel worden. Blijf open staan voor het Nieuwe, en blijf open staan voor contact met jullie Hogere Niveaus. Je Hogere Niveaus (de hogere aspecten en je Goddelijke Teams) vermengen met jou als je door je Ascentieproces heengaat. Bereidheid om het oude Zelf, de oude verhalen en alles van de voorbije reizen over te geven, is de sleutel voor een soepele belichaming. Kijk naar jullie Wegwijzers voor begeleiding; er is grote wijsheid en perspectief beschikbaar van de mensen die het onbekende, voorafgaand aan de grote menigte, onder ogen kwamen.

Gelukkig loopt de Gechristende staat op de automatische piloot van de Bron, dus je Hogere Zelf zal als een Aanwezigheid via het fysieke aansturen. Je zult aangestuurd worden via het hart om op bepaalde plaatsen op bepaalde momenten te delen, voor te bereiden of te zijn om te helpen. Veel van het Gechristende werk op dat niveau dient als een buis/kanaal. In plaats van dingen te fiksen of te genezen zoals de egoïstische Goden van het oude, bekrachtigt de nieuwe vibratie het collectief door Eenheid/Eensgezindheid, en gewoon het zijn van een hogere vibrationale Aanwezigheid op de Aarde corrigeert automatisch wat zich ook maar presenteert voor de genezing om ons heen. Maar je moet je die staat van bewustzijn, zonder enige twijfel, eigen maken.

Eenheid Meditaties: Kom aan Boord

Cocreatie is een noodzakelijke stap voor de Mensheid om te stijgen in het Collectieve Bewustzijn. Wij hebben dit gezien met de Woensdag Eenheid Meditaties; genezing, activeringen en diepe vrede worden ervaren wanneer wij in Goddelijke Neutraliteit verenigen. De Woensdag Eenheid meditaties zullend doorgaan doorheen Juni voordat zij evolueren naar het volgende niveau. Precies nu gaat het over kracht in aantallen, dus als wij kiezen om als een groep te Verenigen, groeien wij sterker in onze nieuwe Licht vaardigheden.

Gaia en de Nieuwe Boventoon

Terwijl het Licht gestadig/stabiel stijgt, verhogen Gaia’s boventonen (ongelooflijke hoge-frequentie tonen – je kunt hen horen) en ontbindt de lagere werkelijkheid. De LichtStam is verantwoordelijk voor de weg te laten zien aan de hogere werkelijkheid; de lagere werkelijkheid zal uiteindelijk vervagen wanneer het niet langer meer nodig is. Ondertussen, lopen wij tussen werkelijkheden in op Gaia en vele andere rijken, als wij in niveau omhoog gaan. Persoonlijk, vind ik het fascinerend. Godzijdank begrijpen wij wat er aan het ontvouwen is, en accepteren het onbekende en het nieuwe normale. De Hogere Rijken hebben altijd gezegd dat Goddelijke Mensen dynamische, briljante wezens zijn. Laat ons dat geboorterecht bezitten – onze beslissing om te Ascenderen in een Menselijke vorm – precies hier en precies nu.

Dit nieuw Lichtniveau stuurt ons in/naar de versnelling volgende week. Laat ons beseffen hoe sterk, wijs en voorbereid wij zijn op deze diepgaande passage voor onze Ascentie. Het is tijd voor allen om volledig in/naar diens eigenaarschap te stappen; BEZIT waarlijk je creatie, je Ware Zelf, de werkelijkheid die je consequent creëert en co-creëert. Hoe waarlijk wij gezegend zijn om bewust te zijn van wat er aan het gebeuren is, waar dit naartoe gaat, en tegelijkertijd de ervaring te hebben. Multidimensionaal besef is schitterend; laten wij allemaal elkaar aanmoedigen om onze Ascentie te bezitten als het Verenigde Bewustzijn van de Mensheid.

http://www.sandrawalter.com/

Copyright © 2016 Creative Evolution, All rights reserved.

The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Vertaald: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/05/sandra-walter-juni-toegangspoort-je.html#more

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster