Sanat Kumara – Het Perspectief is Zeer Belangrijk in Deze Tijd – 27 Oktober 2015 / Jenny Schiltz

0
Luister naar dit Artikel

Ik kom vandaag naar jullie toe met een korte boodschap over de voortgang die jullie allemaal maken. Wij beseffen dat velen van jullie de immense druk voelen van de Lichtcodes en de veranderingen in frequentie. Een ieder van jullie wordt naar jullie grenzen geduwd aangezien de standaards van jullie normale bestaan in elk moment aan het veranderen zijn. Wanneer jullie vorm eenmaal gewend raakt aan de huidige frequentie, begin je dan te acclimatiseren naar het volgende niveau. Vanuit ons perspectief zien wij gigantische groei en raken aangemoedigd door de effecten welke een ieder van jullie in deze overgang op anderen hebben. Een ieder van jullie in het stromen met jullie hoogste aspect, tot wat voor graad dan ook waartoe je in staat bent om vast te houden, handelt als een lichtknopje in het donker voor diegenen die slechts nu gereed zijn om te beginnen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Velen van jullie waren gewend aan een pauze tussen de opwaarderingen, maar dat is niet langer meer het geval. Zodra jij je volledig aangepast hebt aan het volgende niveau binnenin je lichaam, fysiek, mentaal en esoterisch, begin je dan met het volgende stadium. Op het collectieve niveau werd daarmee ingestemd aangezien elke van jullie zielbronnen gewenst zijn voor deze veranderingen om plaats te vinden, zodat zij volledig met jullie mogen vermengen. Iedere fase omvat een herstructurering van overtuigingen, het opruimen van dichtheid, en dan de opwaardering naar jullie fysieke vorm, jullie chakra systeem en begeleidende blauwdrukken. Sommigen van jullie gaan zeer snel zonder veel weerstand door deze veranderingen heen, terwijl anderen klem mogen komen te zitten in een specifiek gedeelte van een opwaardering. Alle delen moeten een bepaalde frequentie bereiken met het oog op het geheel om voorwaarts te gaan. Wanneer je niet in synchroniciteit bent mag je een gevoel van ontkoppeling, een leegte, zelfs verwarring ervaren. Sta jezelf de benodigde tijd toe om volledig de huidige overgang te voltooien zonder in/naar de angst te gaan dat je iets verkeerd hebt gedaan. Kijk in plaats daarvan, om proactief te zien waar jij weerstand aan het geven bent. Voor sommigen van jullie, zijn het jullie gedachten en gedragingen. Welke patronen neem je waar die jou niet langer meer dienen. Voor anderen is het de onbekwaamheid om het lichaam de tijd toe te staan om de opwaarderingen gemakkelijk door slaap en overdenking te verwerken. Het niet in ere houden van de behoeftes van het lichaam zal het proces aanzienlijk vertragen. Voor anderen is een weerstand van de wil, de onbekwaamheid om de zielbron diens pad te accepteren.

Aan jullie wordt in ieder moment gevraagd om te onderzoeken wat jullie gedachten zijn betreffende iedere fase. Het zijn inderdaad jullie gedachten die de grootste bijdragende factor zijn aangaande hoe snel jullie door dit proces heengaan. Want het zijn zelfs jullie gedachten betreffende jullie fysieke behoeften die tegenwerking kunnen veroorzaken. Wat vertel jij jezelf wanneer je lichaam meer rust dan normaal nodig heeft? Een deel van je missie op de Aarde is om je gedachten, je vibratie meester te worden; je frequentie, zodat je met gemak door het gehele leven heen kunt gaan. Wanneer jij je eenmaal bewust bent van de invloeden van je interne dialoog en de programmering welke verantwoordelijk is voor deze overtuigingen en gedachten, zal je in staat zijn het programma te herschrijven en het dialoog te stoppen. De eerste stap is het besef in/naar hoe jij jezelf beperkt hebt en hoe deze beperking in je creatie, je hologram tentoongesteld wordt.

Wat zijn je overtuigingen aangaande dit proces? Benader je ieder moment, iedere verandering met vreugde als je de gewenste uitkomst weet of blijf je in gebrek aangaande verandering met beduchtheid en angst? Is deze angst, dit lijden een deel geworden van je nieuwe identiteit terwijl je werkt om jezelf te ontdoen van andere identiteiten die je in je leven gecreëerd hebt? Jullie moeten begrijpen dat jullie ingestemd hebben en in feite het recht verdiend hebben om door deze ongelooflijk tijd heen te gaan, maar hoe jullie erdoorheen gaan is volledig aan jullie. De uitkomst zal hetzelfde zijn als jullie je dagen in vreugde doorbrengen of als jullie je dagen doorbrengen overspoeld door ellende. Jullie gedachten en overtuigingen zijn aanwijzingen om jullie aan te tonen waar jullie je aan vasthouden, wat je weerstaat, en wat niet in uitlijning is met je ziel. Wanneer je niet in synchronisatie bent zal dit ten toon gesteld worden in je externe wereld. Wanneer je in het stromen beweegt met je hoogste aspect, zal je dit ook in de wereld om je heen gereflecteerd zien. Je zult in staat zijn de veranderingen te zien die in anderen plaatsvinden, de groei, en je zult hoop voor de toekomst voelen. Wanneer je niet in dit stromen bent, zal je een buitenwereld zien die tegenwerkend is aangaande verandering, tegenwerkend aangaande het zien van de ongelooflijke mogelijkheden welke jullie wereld aanbiedt. Wanneer jullie dit zien, zijn jullie dan in staat om dit als een reflectie te zien van een gelijksoortig geloof in jullie?

Schrijf jullie gedachten op, jullie gevoelens en jullie ervaringen. Deze dienen als een manier om jullie ervaring te categoriseren, zodat jullie overheersende thema’s mogen zien die jullie wereld doordringen. Vanuit deze positie zullen jullie in staat zijn om te onderzoeken waar de programmering, de overtuigingen begonnen en hen herschrijven. Het geeft je ook de kans voor begeleiding om door jou heen te werken en jou ondersteuning te geven. Wanneer je terugkijkt naar je overpeinzingen zal je ook in staat zijn om je groei te zien. Wij verzekeren jullie dat jullie verbaasd zullen zijn over hoe jullie inzichten veranderd zijn terwijl jullie leren steeds meer vanuit jullie hartcentrum te leven.

Met onze diepste bewondering voor jullie voorwaarts gaande vooruitgang,

Sanat

Persoonlijke conversatie met Sanat:

Ik: Ik was gisteren in de winkel met mijn man en deze intense pijn nagelde mij achter mijn linker oog. Mijn man keek naar mij en zei, “Wat is er aan de hand?’ Normaal; zou ik zeggen dat ik een hoofdpijn had, maar om de één of andere reden zei ik, “niets” en vertelde mezelf toen dat het gewoon een opwaardering was en dat het voorbij zou gaan. EN DAT DEED HET! Echt snel, binnen 5 minuten ging het voorbij. Ik vertelde een vriend die het probeerde toen een pijn in haar heup optrad en het werkte voor haar. Dus als ik gezegd had, “Ik heb hoofdpijn, zou het dan langer geduurd hebben?”

Sanat: Ja, het zou gebleven zijn aangezien je het opgeëist zou hebben en het in/naar de categorie van programmeren verhuisde dat spreekt over langdurende pijn. De woorden uitsprekend dat het een opwaardering is en dat het voorbij zal gaan, maakt het aldus waar. Je bent ook in staat om dan het voordeel van de pijn te zien, dat het niet aanwezig was om je schade te berokkenen, maar om jou te helpen je doel te bereiken.

Ik: Er was een krachtige energiedag en mij was verteld dat een galactische golf binnen gekomen was welke ontworpen was om tijdlijnen uiteen te breken en te eindigen die ons niet langer meer dienen. Dit droeg bij aan mensen die voelden dat zij weer “gevallen” waren in/naar de 3de dimensie en iets verkeerd gedaan hadden.

Ik had toen een lezing met iemand die dit ervoer en aan haar werd verteld om naar momenten te kijken zoals deze als niet te “vallen” of achterwaarts te gaan, maar als een reddingsmissie. Dat zij aspecten van haar aan het redden was die nog steeds met de 3de dimensionale concepten en overtuigingen resoneerden.

Sanat: Dit is een prachtige manier om naar dit gedeelte van het ascentieproces te kijken. Het kadert het in een positief licht op een proactieve manier dat je toestaat om het intense werk te zien dat er in ieder moment aan het plaatsvinden is. Het is hoe je naar de dingen kijkt dat zal aangeven hoe snel je door hen heen zult gaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat alles dat je ervaart in je hoogste goede is, zelfs als je niet in staat bent om te begrijpen wat of waarom de dingen gebeuren.

Ik: Anderen hebben interessante dromen in heldere momenten en in de slaap van zichzelf ervaren maar met grootschalige andere levens en ervaringen. Zijn deze ook de ineenstortende tijdlijnen die niet langer meer dienen? 

Sanat: Ja, als jij je bewust wordt van tijdlijnen en hen ontbindt, absorbeer je ook de lessen geleerd van deze ervaringen.

Ik: Velen voelen zich alsof zij zich weer inkapselen, binnenin gaan, en niet in de buurt van mensen of herrie willen zijn. Sommigen hebben tot uitdrukking gebracht dat zij dit eerder ervaren hebben, en om het weer te ervaren zorgt ervoor dat zij zich voelen alsof zij achterwaarts gegleden zijn.

Sanat: Dit is waar ik naar refereer als de overtuigingen die geassocieerd zijn met deze vooruitgang. In plaats van het lichaam eenvoudigweg in ere te houden gedurende deze intense verandering, worden definities en overtuigingen gemaakt die herbekrachtigen dat deze vooruitgang negatief is en dat je iets verkeerd doet. Deze werkelijke overtuiging creëert weerstand in het lichaam dat de snelheid van je integratie vertraagt. Sta je lichaam toe te doen wat het moet doen, zonder daar overtuigingen aan toe te wijzen.

Ik hoop dat mijn vragen en antwoorden u op dezelfde manier geholpen hebben als het mij deed. U en mezelf alle Liefde sturend die wij kunnen hanteren. Dat U gezegend mag zijn.

Jenny

**Zoals met alle informatie die wij ontvangen betreffende het ascentieproces, is het onderscheidingsvermogen noodzakelijk. Als je iets leest of hoort en het resoneert niet, laat het eenvoudig los en vind wat ervoor zorgt dat je ziel JA zegt!**

https://channelingthemasters.wordpress.com/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/sanat-kumara-het-perspectief-is-zeer.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later