SaLuSa – Heel Veel Lichtwerkers Stappen NU naar Voren om hun Kennis met Jullie te Delen – 4 September 2015 / Mike Quinsey

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren, wat een tijd hebben jullie terwijl de boodschappen die jullie nu ontvangen een algemene overeenkomst lijken te hebben als tot wat er op de korte termijn aankomt. Deze maand is een keerpunt ongeacht van wat het ook is dat er plaatsvindt, aangezien de binnenkomende energieën tot een grotere of mindere graad alle zielen zal beïnvloeden. In feite is diens aanwezigheid al bekend gemaakt door van invloed te zijn op jullie bewustzijn, met het resultaat dat velen de veranderingen binnenin zichzelf voelen. De hogere energieën brengen Liefde en uiteindelijk een vrede welke jullie slechts kort gekend hEbben in jullie huidige dimensie. De entiteiten op jullie Aarde die hun vibraties niet kunnen verhogen zullen naar een geschikt niveau begeleid worden die bij hun behoeften past. IederE ziel zal zichzelf op het juiste niveau voor diens toekomstige behoeften gewaarworden, en alle dingen zullen precies zijn zoals zij zouden moeten zijn.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dit is de tijd wanneer de waarheid geleidelijk tevoorschijn zal komen totdat het een crescendo van informatie wordt dat jullie hoofd zal doen laten ronddraaien. Er is zoveel dat aan jullie als “waarheid” gepresenteerd werd, maar er echter verre van is, en bedoeld om jullie in de klauwen van de Duisteren te houden. Inderdaad, het is grotendeels succesvol geweest maar met de uitbreidende niveaus van het bewustzijn, kan het niet langer de waarheid tegenhouden van bekend te raken. Het betekent dat jullie niet langer meer automatisch accepteren wat het ook is dat er recht voor jullie geplaatst wordt, en meer onderscheidend zijn en vragen stellen. Tezelfdertijd stappen heel veel Lichtwerkers nu naar voren om hun kennis met jullie te delen. En waarheid kan niet langer van jullie weggehouden worden, en terwijl jullie je voorbereiden om actief deel te nemen aan het Nieuwe Tijdperk, maken heel veel geïnformeerde zielen zichzelf bekend.

Terwijl de toekomst nochtans geopenbaard moet worden, zal het jullie toeschijnen dat totale verwarring overal om jullie heen is. Dit zal gedurende een poosje blijven, maar wanneer de activiteiten van de Duisteren eenmaal gekortwiekt zijn, zullen zij niet langer in staat zijn om aan jullie te dicteren of tussenbeide te komen. De Nieuwe Tijdperk veranderingen zullen werkelijk van start gaan en in een snel tijdsbestek zullen jullie de voordelen in snelle opeenvolging binnen zien komen. Jullie moeten je herinneren dat wij niet afhankelijk zijn van jullie kennis, maar ver voorbij jullie huidige niveaus gevorderd zijn. Niettemin, zijn jullie ten dele daar, aangezien jullie nu gedurende enige jaren profijt opgedaan hebben van de gemaakte vooruitgang als het resultaat van nieuwe technologieën die via ons gekomen zijn, of overgenomen van bronnen anders dan die van jullie zelf.

Jullie zijn in opwindende tijden die jullie zullen verheffen uit de lagere vibraties, om profijt te hebben van nieuwe uitvindingen en bestaande technologieën die voor jullie verborgen gehouden werden. Aan jullie behoeften zal volledig aandacht geschonken worden en uiteindelijk zullen jullie aldus veel tijd voor jullie zelf hebben, zonder de noodzakelijkheid om zoveel van jullie zelf te geven om eenvoudigweg een rendabel/bevredigend leven te hebben. De Duisteren wilden nooit dat jullie onafhankelijk zouden worden, en hun doortrapte plannen hebben jullie opzettelijk als slaven gehouden wat betreft jullie werk en het geldsysteem. Het zal allemaal te zijner tijd veranderen, maar eerst moeten diegenen die het meest in noodwendigheid zijn uit de armoede en ellende getild worden. Het zou toeschijnen een formidabele taak te zijn, maar met onze hulp zullen jullie volledig en compleet verrast zijn over hoe snel het uitgevoerd kan worden.

De mensen moeten voorbereid zijn om voor het betere te veranderen, en wat voor ongemak dan ook zal het helemaal waard zijn. Jullie zullen uiteindelijk zelf-dienend en onafhankelijk zijn, aangezien de dagen van zoveel van jullie tijd te geven om eenvoudig in de levensbehoeften van het leven te voorzien veranderen zal. Jullie zullen ruimschoots de tijd hebben om jullie eigen bezigheden te volgen, en te avonturieren naar andere delen van de Aarde voor wat voor tijdverdrijf dan ook waar jullie van wensen te genieten. Ben ervan verzekerd dat de toekomst zeker is waar het deze zaken betreft, en God heeft voorgeschreven dat het zo zal zijn. Oorlogen en iedere vorm van agressie zullen verdwijnen en de mensen zullen harmonieus en in blijdschap/geluk samenleven. Met permanente vrede die gevestigd werd zullen jullie Ruimtevrienden meer contact maken en zullen jullie samen met hen genieten van gedeelde activiteiten. Het zal weldra tijd zijn om andere beschavingen te ontmoeten die ook wensen om hun kennis met jullie te delen, en sommigen zijn al in jullie Zonnesysteem, wachtend op het juiste moment om zichzelf openlijk te introduceren.

Als een individu is jullie meest belangrijke uitdaging om gefocust op het Licht te blijven, en niet afgeleid te zijn door alles dat er rondom jullie heen gebeurt. Er zullen afleidingen zijn en valse informatie zal overvloedig zijn als diegenen die de veranderingen vrezen zich wanhopig vastklampen aan dat wat zij kennen en waar zij zich comfortabel bij voelen. Tezelfdertijd echter, zullen meer feiten aan het licht komen als tot hoe jullie door de Duisteren gemanipuleerd werden. Niettemin, kunnen een aantal van jullie duidelijk door de leugens heen zien die verteld werden, en zijn zelfs gereed te ontwaken jegens de waarheid. Het zal zich als wildvuur verspreiden, grotendeels via mondelinge overdracht, totdat de Pers en andere bronnen gedwongen zijn over de veranderingen te rapporteren die zich voordoen. De waarheid zal goed klinken omdat jullie intuïtief weten wat te accepteren, en veel zal voor jullie een verrassing zijn en ook welkom aangezien het voor het goede van Allen is. Echter, ben voorbereid om jullie weg door de massale informatie te vinden die aan jullie gepresenteerd zal worden.

Wanneer jullie terugkijken zullen jullie beseffen dat er een opzettelijk plan geweest is om jullie te verlichten en dat vele jaren genomen heeft om tot bloei te komen. Het is langzaam geweest om tijd toe te staan voor diegenen die veel meer hulp nodig hadden, om uit de handboeien vandaan te breken die hen teruggehouden hebben. Oorspronkelijk kwamen alle zielen naar de Aarde vanuit hoge niveaus en terwijl zij zichzelf in de lagere vibraties onderdompelden, verloren zij hun contact met het Licht. Er wordt daarom aan jullie iedere hulp gegeven om te herinneren wie jullie werkelijk zijn en om ervoor te zorgen dat jullie terugkeer naar het Licht zo gemakkelijk als mogelijk is. Wij kunnen ook helpen terwijl wij ontwikkelingen overzien om jullie succes te verzekeren en jullie veilig door deze periode heen zien. Er is zoveel om naar uit te kijken dat jullie in verrukking zal brengen en ervoor zal zorgen dat iedere inspanning die jullie gemaakt hebben zeer te moeite waard zal voelen.

Jullie worden nu geconfronteerd met enige interessante ontwikkelingen die het begin zullen zijn van vele opwindende veranderingen, en jullie zonder twijfel achter zullen laten dat het Nieuwe Tijdperk werkelijk onderweg is. Jullie stijgen op met Moeder Aarde die Haar eigen Ascentie heeft om mee om te gaan en ernaar uitkijkt om jullie samen met haar omhoog te dragen. Jullie acties die positief zijn zullen helpen de gebeurtenissen te versnellen en uiteindelijk zijn het de collectieve vibraties op de Aarde die zullen bepalen wanneer jullie ascenderen. Jullie zijn een lange weg gegaan om deze zeer belangrijke tijd in jullie evolutie te bereiken en het gevoel van voltooiing is groeiende terwijl alle zielen de kans hebben om zich te verheffen. Jullie kunnen elkaar helpen doorheen de meer uitdagende tijden door angst op een afstand te houden, aangezien de uitkomst verzekerd is en jullie terug naar het Licht zal brengen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en slechts één van de vele Ruimte Vrienden die jullie voortgang volgen en waar mogelijk jullie naar jullie voorbestemde succes te gidsen. Mettertijd zullen jullie je als gelijken bij ons aansluiten, en wij zullen ervan genieten het Universum in te gaan en vele avonturen te delen. Echter, wanneer jullie wederom volledig van het Licht zijn, zullen jullie bepalen waar jullie reizen jullie zullen brengen aangezien het jullie keuze zal zijn. Denk groot Dierbaren aangezien jullie voorbestemd zijn om volledig naar het Licht terug te keren.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey

http://www.treeofthegoldenlight.com/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/salusa-heel-veel-lichtwerkers-stappen.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later