dinsdag, september 26

Saint Germain – Neem de Zaken in Je Handen en Verschuif! – 9 September 2015 / Méline Portia Lafont

0
Luister naar dit Artikel

Dierbare Vrienden,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Jullie roepen voort het momentum van enige grootse innerlijke krachten om in jullie wereld van bestaan te komen en ermee te spelen. Het zal de toestemming zijn van zo te zijn aangezien jullie bewust worden van het eindeloze spel dat hier voorhanden is. Zien jullie het voorhanden zijnde momentum binnenin jullie harten? Roept het niet naar jullie om je erbij aan te sluiten en ermee te spelen zodat jullie een meer vervullende ervaring van vreugde hebben en de instroom van deze Kosmische golven van energie ervaren? Is het niet dat waar jullie je allemaal bij aangesloten hebben en in groepen doen om te komen en te vinden wat jullie zoeken?!

En dat is de innerlijke vrede die aanstaande is, een moment van overzichtelijkheid als tot waar jij de natuurlijke staat van het bewustzijn definieert te zijn binnenin je eigen besef, terwijl je het volledige potentieel ervan binnenin dat momentum van vrede ervaart. Want zie, alles dat jullie zijn komt tot stand en is voor jullie allemaal in aantocht. Dit betekent dat er vensters van gelegenheid zijn, hetgeen de subvermenging omvat op andere vlakken als tot waar alles dat jullie zijn nu de vrije toegang heeft om mee te doen in deze Dimensie en jullie te verhogen in/naar de Sferen en vibraties van de Sterren.

Wat jij bent komt omlaag naar jullie Aardse omgeving zoals een ervaring van je ZELF op dit niveau van bij het hart te zijn. Jullie gaan niet omhoog, het komt omlaag in/naar de manifesterende omgeving op het niveau waar je verblijft als een bewust wezen. Het is een botsing van gebroken stukjes die bestemd zijn om jou wederom te worden als de heelheid van je Wezen, en dat gebeurt als een versmelting wanneer het hart in een innerlijke vibratie verblijft van innerlijke vrede met jezelf.

Een botsing van werelden is wat de collectieve omgeving zou kunnen ervaren als een ‘in het ergste geval’ wanneer je zou verblijven in de overtuiging van de afgescheiden Bron, hoewel voor velen van jullie het een vreedzame versmelting is wanneer je in goedkeuring bent van de verandering die plaats moet vinden om een onderdeel van je bewuste werkelijkheid te zijn. Je neemt dan dus deel aan een schitterende manier als tot waar je verblijft binnenin je hart afstamming-omgeving dat in volledige uitlijning is met het Grotere gevoel van het God Wezen binnenin.

Je roept voort het bestaan van Eenheid om Aanwezig te zijn binnenin elk hart op jullie vlakken. Dat is hetzelfde als het naar voren roepen van de Hogere Vibratie van elk bewustzijn binnenin de Verlichtende Waarheid om af te dalen in/naar de gebieden van de Aarde, en deel te nemen binnenin deze kolossale bewustzijnsverschuiving voor Gaia in Haar volledigheid en voor de Mensheid. Je behoort dit te ervaren binnenin alle en door de Stralen van jouw verlichtende Vuur welke je innerlijke Waarheid representeert ~ de God en de Godin binnenin. Dit om ervaren te worden binnenin je fysieke schelp.

Het is de bewuste deelname van de Goddelijkheid, de IK BEN en het AL dat je BENT binnenin dit beperkte inzicht en geloof van wat jezelf bent. Dit aldus zodat jij je eigen werkelijkheid en het spinnen van deugdzaamheid kunt verlichten en onthullen. Dit is wat de verandering binnenin je cellen en lichaamstructuren markeert als het jullie volledige wereld van inzicht en overtuigingen verandert. Waar je toe komt om te ontdekken binnenin, maakt ook een verandering in de externe werkelijkheid als een externe vorm.

Het voort roepen en het tevoorschijn komen van jullie innerlijke krachten om nu een actieve rol aan te nemen in jullie Planetaire Ascentie, zal daarom jullie bewustzijn ervaring verhogen in/naar een uitbreiding als tot waar jullie allemaal zullen komen om uit te vinden wat de Hemel op Aarde is. De Aarde verlaat deze ervaring niet om naar buiten te gaan en dwars door de tijd heen te reizen, zij verzorgt de oneindige fundering van de IK BEN ervaring binnenin de God essentie van ALLE. De Aarde zal op jullie vibrationale frequentie blijven terwijl jullie die van jullie zelf verhogen en een deel van jullie ervaring van werkelijkheid zijn, voor zolang als jullie kiezen.

Jullie en de Aarde samen verhogen het vibrationale Shuman resonantie veld en dus blijven jullie bij elkaar in deze reis en delen jullie ervaringen van God Deeltjes en de Bron Code om af te dalen in/naar jullie Zijnheid, terwijl jullie gelijktijdig jullie eigen bewustzijnstrilling verhogen. Hoe hoger jullie trilling gaat hoe gemakkelijker deze Hogere Kosmische vibraties zich bij het spel aan kunnen sluiten, afdalen en een actieve rol aan kunnen nemen als een subvermenging plaatsvindt van jullie kosmische vibrationale gebieden.

De Aarde wordt bezocht en is een speelterrein van ervaringen geworden voor andere Kosmische vibraties om te wisselwerken met het Menselijke Leven, met het krachtveld van de Aarde en om zich aan te sluiten bij de Magnetische Aantrekkingskracht dat elk wezen als een levende Bron heeft.

Jullie zijn het bewustzijn/besef van God, jullie zien en jullie weten wanneer het tijd is om jullie touwtjes bij elkaar te trekken en je aan te sluiten bij de krachten/machten van jullie harten. Het is de tijd voor het Eenheidsbewustzijn en niet langer dat wat betrekking heeft op het oude afgescheiden bewustzijn. Focus op de LIEFDE, zijnde binnenin allen die tussen jullie in leven. Focus op Liefde dat vastgehouden wordt binnenin alle krachten/machten van het bestaan. Duister en materie zijn ook krachten/machten van het Licht, zij zijn een vibratie van LIEFDE alsook alle andere vormen van bestaan. Focus daarop en aldus zal Eenheid in staat zijn om jullie ervaring voor allen in het collectief te zijn.

De piepkleinste focus op afscheiding, op goed en slecht, op juist en verkeerd zal meer van dat afscheiding’/dualiteit’ bewustzijn versterken. Zie het Licht en de Goddelijkheid binnenin al mijn dierbare vrienden! Er is geen goed of slecht, daar is eenvoudig ALLEN als Eén. De aanvaller ontdekt dat hij zichzelf aanvalt wanneer hij beseft dat de dader en het slachtoffer één en dezelfde zijn, de rol van de dualiteit spelend binnenin het afgescheiden bewustzijn.

Laat ons Eenheid ademen, laat ons Eenheid zien en laat ons Eenheid beginnen om jullie enige besef van nu af aan te zijn. Een collectief spel is voorhanden hier en dus zouden jullie jezelf de vraag moeten stellen van hoe ver jullie mee willen gaan met dit alles? Wanneer is het genoeg en wat maakt dat jullie beginnen op te merken dat dit alles louter oproepen voor aandacht is om geliefd te zijn en om met Liefde omhelst te zijn. Dat is alles dat deze delen willen! Het is een roepen om Liefde in alle soorten van vormen, zelfs de wanhopigen.

Roep het Eenheidsraster binnen, om jullie aanwezigheid en kracht binnenin te zijn en verenig je met Liefde. Jullie zijn het momentum van ALLES dierbare vrienden! Sta nu de Liefde toe om via jullie naar voren te treden als jullie dit representeren.

Met de grootste eeuwige Liefde en Zegeningen,

IK BEN die IK BEN

Meester Saint Germain

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/saint-germain-neem-de-zaken-in-je.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later