Paus Onthult De Bijbel is niet het hele verhaal.

0
Luister naar dit Artikel

Degenen onder ons die serieus hebben gekeken naar het werk van Zecharia Sitchin zijn zich terdege bewust van de bewering dat het boek Genesis niets meer is dan een samengevat, bewerkte versie van de oude Sumerische Legends. Er is een veel groter verhaal achter de schepping van de mens dan wat de kerk ons eeuwen lang heeft verteld. In een 1986-adres, met weinig fanfare, lijkt paus Johannes Paulus II deze kwestie aan te pakken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


“De verwijzing naar het ‘primaat’ van Christus helpt ons om te begrijpen dat de waarheid over het bestaan en de werking van de engelen (goed en slecht) niet de centrale inhoud is van het woord van God. De waarheid over de engelen is op een bepaalde manier ‘onderpand,’ en is onlosmakelijk verbonden met de centrale openbaring. Ze zijn superieur aan alles dat is gemaakt in de zichtbare wereld, inclusief de mens.”

Paus Johannes Paulus II

Waar wilde de paus precies naartoe? Tijdens “Het adres” wordt gesproken over ‘de Schepper van alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar. “Zou dit de zelfde’ Schepper van Alles’ zijn die in de Sumerische legende wordt genoemd? De verhalen vertellen over de schepping van de mens met prachtige parallellen met Genesis, maar met veel meer gedetailleerde informatie. Adam (Adamu) werd genetisch gemanipuleerd door buitenaardse wezens tot een slaven ras. De Anunnaki die naar de aarde kwamen  honderdduizenden jaren geleden om te mijnen voor goud, maar hun werknemers, zoals werknemers doen bij gelegenheid, kwamen in opstand. Als een oplossing voor het probleem, werd een genetische wetenschapper genaamd Enki toegestaan hun buitenaards DNA te kruisen met het DNA van een aapachtig wezen wat zij vonden wonend in Afrika (Homo Erectus).

Enki was woedend toen hij ontdekte dat zijn broer Enlil zijn schepping, zijn meesterwerk, de mensheid, liet weren tot de dood erop volgde dus bracht hij de verboden kennis van de goden naar ons. Hiervoor werd hij gedemoniseerd door zijn broer, en de mensen die deze kennis gebruikten werden uitgeworpen in de woestijn. En zo begonnen de oorlogen. Oorlogen die nog steeds gaande zijn vandaag de dag. Door de geschiedenis heen, heeft Enki afstammelingen van de “uitgestotenen” die in het wild leefden gevonden en is neergedaald op hen om hen taal, landbouw, wiskunde, architectuur, enz. te leren. Van de Maya’s tot aan de Chinezen, talloze culturen beschrijven het begin van hun beschaving met een mysterieuze ‘God’ die uit de hemel kwam en hen alles wat ze weten leerde, en dan vertrok.

Aanvankelijk verachtte Enlil onze schepping. Dit is de reden waarom hij beval dat geen mens mocht worden gewaarschuwd voor de dreigende ramp: kosmische gebeurtenissen stonden op het punt om een wereldwijde overstroming veroorzaken. Enki trotseerde deze orders door het instrueren van zijn hybride zoon, Ziasudra (Noah), om de ark te bouwen. Na het getuige te zijn geweest van de vernietiging en verderf vanuit zijn ruimteschip, had Enlil een verandering van hart. Hij besloot toen dat als hun creatie, hij ons niet kon toestaan om onszelf te vernietigen. We moesten  verzorgd worden als nakomelingen, niet gedreven als vee. Totdat de langverwachte dag zou komen dat we op onze eigen benen konden staan. Gelet op de huidige gebeurtenissen, zou ik zeggen dat de nakomelingen van deze ‘goden’ in de macht van vandaag klaar zijn voor ons om te worden behandeld als volwassenen en ons te geven waar we om vragen of we nou willen of niet.

Zo fascinerend en onthullend als dit verhaal is, wat me er het meest aan opvalt is dat deze ‘goden’ een God hadden van hun eigen oorsprong. De ‘Schepper van All’ als geopenbaard door een mysterieus spiritueel wezen, Galzu genoemd. Ze begrepen deze mystieke kracht niet die het universum had gecreëerd en onderhoudt. Ze keerden zich ook tot mystici en volgden de astrologie om te bepalen waar ze stonden in relatie tot zowel het lot en de bestemming. Ze dachten na over precies dezelfde vragen die we vandaag de dag zelf stellen.

Vele van de oorlogen in de oudheid waren tussen de huizen van Marduk (Enki’s zoon) en Inanna (kleindochter van Enlil). Beide streden om de heerschappij over de hele planeet, maar toen Marduk’s stad, Babylon, werd gespaard van de gevolgen van de nucleaire wapens gebruikt op zijn troepen in Kanaän, terwijl al de rest van Sumer werd gedecimeerd, besloten de Anunnaki dat het de wil van de Schepper was dan Marduk de aarde zou erven. Ervan uitgaande dat deze beslissing nog steeds van kracht is, zouden dit de ‘machten zijn’ die zich hebben bediend van de principes van misleiding, verdeel en heers, chaos, hersenspoeling, angst zaaien, en zelfs religie.

Hoewel deze demonen alles hebben gedaan wat ze kunnen om te voorkomen dat we wakker worden uit hun bezwering zijn onze kreten om hulp niet onbeantwoord gebleven. 2000 jaar geleden, inspireerde de Schepper van alles een afstammeling van zowel Enlil en Enki genaamd Joshua (aka Jezus) om ons te vertellen over de waarheid en ons de kracht te geven om onze verraderlijke donkere overheersers omver te werpen. Deze leringen werden bewerkt en vervormd om aan de behoeften van die demonen te voldoen; deze vervormingen zijn nog steeds de basis van wat wij beschouwen als het christendom vandaag de dag.

Terwijl een fundamenteel begrip van wat Jezus ons wilde vertellen is te vinden in de bergrede, zijn er veel meer inzichten en openbaringen die niet kunnen worden gevonden in gecannoniseerde tekst. In feite is overtuigend bewijs geschetst in het boek, de goden van Eden, dat het boek Openbaring ontmaskerd als een leugen. Dat Johannes werd ontvoerd en gedrogeerd door niet-menselijke wezens; en een apocalyptische uitkomst werd getoond van de gebeurtenissen die zouden gebeuren als de Anunnaki terug zouden keren. Dit is niets meer dan propaganda. Hun bedoeling is om ons verward en onwetend te houden, zodat wanneer ze doen alsof  de Anunnaki teruggekeerd zijn, we ons zullen onderwerpen aan hun wil om ons voortbestaan te beschermen.

“We weten dat de mens een unieke positie heeft binnen de sfeer van de schepping. Door zijn lichaam behoort hij tot de zichtbare wereld, terwijl door zijn geestelijke ziel die het lichaam levend maakt, hij als het ware op de grens zit tussen de zichtbare en onzichtbare schepping. “De woorden van de paus onthullen hier een belangrijk onderscheid. Terwijl ons lichaam genetisch kan zijn ontworpen door ruimtevaarders en zijn het eigendom van hun nakomelingen, onze onsterfelijke ziel die hen bezielen zijn het product van de Schepper van Alles. Deze uitspraak is in lijn met wat Jezus zei in de zogenaamde ‘gnostische evangeliën’, die de kerk verboden heeft en probeerde te vernietigen in 325 na Christus. Bij het bepalen van het eigendom van onze ziel, onze grondleggers konden het niet beter hebben gezegd:

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat zij zijn begiftigd door hun Schepper met bepaalde onvervreemdbare rechten, die onder deze het Leven, Vrijheid, en het nastreven van geluk.

De Verklaring van Onafhankelijkheid

Deze verklaring aan het koningshuis van Engeland en hen die ze overeind probeerden te houden is de verklaring die iedere ware volgeling van de Schepper van alles zal herhalen tegen elk wezen die wil heersen over hen. Wezens die werken met misleiding of dwang zijn niet in harmonie met de Schepper en zullen  verantwoordelijk zijn voor hun daden, wanneer hun bestemming en hun lot samenkomen. De onsterfelijke ziel is de bron van je kracht. Niemand, van buitenaardse wezens tot geestelijken en koningen of presidenten, kunnen die macht weg te nemen van je. Het is aan jou om je over te geven of niet, en het is aan jou om dit ook weer terug te vorderen. Onze Schepper heeft in jou de kracht ingeprent in jou om jezelf te creëren. Jou zelf. Je leven, je lichaam, je bezittingen, je situaties, al deze staan tot je beschikking. Gewapend met het begrijpen van de waarden van de Schepper waardeert het leven boven alles, Jezus gaf ons prachtige instructies over hoe wij deze dingen beheersen en wat we moeten doen met deze kracht om onszelf en elkaar te verbeteren. Wat we te horen hebben gekregen van zijn boodschap is onvolledig. Delen van wat hij zei zijn zelfs gedemoniseerd door de kerk die dit in zijn naam verkondigt. De onderdelen die werden weggelaten zijn wat je hier kwam  verkondigen aan jouw wereld.

Geloof me alsjeblieft niet op mijn woord. Onderzoek deze zaken zelf, en vraag je innerlijk wat waarheid is voor jou. Vergeet de dogma’s en de programmering van de Gevallen ouden en gebruik je eigen onderscheidingsvermogen. Dat is waar je het voor hebt gekregen.

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later