Partijen vaccins van Pfizer in de EU waren placebo’s, zeggen wetenschappers

1
Luister naar dit Artikel

Wetenschappers hebben verrassend bewijs gevonden dat een substantieel deel van de batches van het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin dat in de Europese Unie wordt ingezet, in feite uit placebo’s kan hebben bestaan – en dat de Duitse toezichthouder dit wist en ze niet aan kwaliteitscontrole heeft onderworpen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De wetenschappers, dr. Gerald Dyker, hoogleraar organische chemie aan de Ruhr-universiteit in Bochum, en dr. Jörg Matysik, hoogleraar analytische chemie aan de universiteit van Leipzig, maken deel uit van een groep van vijf Duitstalige wetenschappers die publiekelijk vragen over de kwaliteit en veiligheid van het BioNTech-vaccin (zoals het in Duitsland bekend is) sinds anderhalf jaar.

Ze verschenen onlangs in het online programma Punkt.Preradovic van de Duitse journaliste Milena Preradovic om batchvariabiliteit te bespreken. Hun uitgangspunt was de recente Deense studie die een enorme variatie aantoonde in de bijwerkingen die verband houden met verschillende batches van het Pfizer-BioNTech-vaccin, of BNT162b2 volgens de wetenschappelijke codenaam. De onderstaande figuur uit de Deense studie illustreert deze variatie.

Het laat zien dat de batches die in Denemarken worden gebruikt, die worden weergegeven door de punten in de grafiek, in wezen uiteenvallen in drie groepen.

De ‘groene batches’ die rond de groene lijn zijn geclusterd, hebben een matig of matig hoog niveau van bijwerkingen. In de discussie met Preradovic neemt Gerald Dyker het voorbeeld van het meest rechtse groene punt.

Zoals hij uitlegt, vertegenwoordigt het de batch die het meest werd gebruikt in Denemarken, met iets meer dan 800.000 doses die zijn toegediend. Deze 800.000 doses worden in verband gebracht met ongeveer 2.000 vermoedelijke bijwerkingen, wat resulteert in een meldingspercentage van één vermoedelijke bijwerking per ongeveer 400 doses. Zoals Dyker het stelt: “Dat is geen kleine hoeveeheid als we het vergelijken met wat we  weten van griepvaccins.” Volgens de berekening van Dyker maken de groene partijen meer dan 60% uit van de Deense steekproef.

Dan zijn er de ‘blauwe batches’ geclusterd rond de blauwe lijn, die duidelijk geassocieerd zijn met een buitengewoon hoog aantal bijwerkingen. Zoals Dyker opmerkt, werden in Denemarken niet meer dan 80.000 doses van een van de blauwe batches toegediend – wat suggereert dat deze bijzonder slechte batches misschien stilletjes door de volksgezondheidsautoriteiten van de markt zijn gehaald.

Desalniettemin hadden deze batches maar liefst 8.000 vermoedelijke bijwerkingen die ermee verband hielden. Achtduizend van de 80.000 doses zouden een meldingspercentage geven van één vermoedelijke bijwerking voor elke 10 doses – en Dyker merkt op dat sommige van de blauwe batches inderdaad geassocieerd zijn met een meldingspercentage van wel één vermoedelijke bijwerking voor elke zes doses!

Volgens de berekening van Dyker vertegenwoordigen de blauwe batches minder dan 5% van het totale aantal doses dat in het Deense onderzoek is opgenomen. Desalniettemin worden ze in verband gebracht met bijna 50% van de 579 sterfgevallen die in de steekproef zijn geregistreerd.

Ten slotte hebben we de ‘gele batches’ geclusterd rond de gele lijn, die, zoals hierboven te zien is, nauwelijks van de x-as afkomt. Volgens de berekening van Dyker vertegenwoordigen de gele partijen ongeveer 30% van het totaal. Dyker merkt op dat ze batches bevatten van zo’n 200.000 toegediende doses die geassocieerd zijn met letterlijk nul vermoedelijke bijwerkingen.

Zoals Dyker het uitdrukt, zouden “sommige” waarnemers kunnen opmerken dat “placebo’s er zo uit zouden zien”.

En deze waarnemers kunnen gelijk hebben. Want Dyker en Matysik vergeleken de batchnummers in het Deense onderzoek met openbaar beschikbare informatie over de batches die waren goedgekeurd voor vrijgave, en ze kwamen tot de verrassende ontdekking dat bijna geen van de onschadelijke batches, in tegenstelling tot de zeer slechte en niet zo slechte batches , lijken te zijn onderworpen aan enige kwaliteitscontroletest.

Zonder dat de meeste waarnemers het weten, is het precies de Duitse regelgevende instantie, het Paul Ehrlich Institute (PEI), dat in principe verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van alle Pfizer-BioNTech-vaccinvoorraden in de EU. (Het instituut is vernoemd naar de Duitse immunoloog en Nobelprijswinnaar Paul Ehrlich, natuurlijk niet naar de gelijknamige biologieprofessor aan Stanford.)

Dit weerspiegelt het feit dat de feitelijke legale fabrikant van het vaccin, evenals de houder van de vergunning voor het in de handel brengen in de EU, het Duitse bedrijf BioNTech is, niet zijn meer bekende Amerikaanse partner Pfizer.

Dyker en Matysik ontdekten dat de PEI alle zeer slechte ‘blauwe’ batches had getest en goedgekeurd voor vrijgave, de overgrote meerderheid van de niet zo slechte ‘groene’ batches, maar bijna geen van de onschadelijke ‘gele’ batches – alsof de PEI van tevoren wist dat deze partijen geen problemen opleverden.

Dit wordt getoond in de onderstaande dia van de presentatie van Dyker tijdens het interview met Punkt.Preradovic. De titel luidt:
‘Welke partijen uit het Deense onderzoek zijn door het Paul Ehrlich Instituut getest en goedgekeurd voor vrijgave?’
In de PEI-kolom van elk van de tabellen betekent “ja” natuurlijk dat de batch is getest, “nein” betekent dat dit niet het geval was. Merk op dat alleen de eerste batch in de ‘gele’ tabel is getest.

Het onderschrift onder die tabel luidt:

“De PEI achtte het testen van de onschadelijke ‘gele partijen’ over het algemeen niet nodig.”

Zoals Dyker het met opmerkelijke terughoudendheid uitdrukte, “zou dit het aanvankelijke vermoeden ondersteunen dat het misschien in feite zoiets als placebo’s zijn”.

Of, kort gezegd, om de bevindingen van de Duitse wetenschappers over de variabiliteit van de Pfizer-BioNTech-batches te parafraseren, het lijkt erop dat het goede slecht was, het slechte erg slecht en het zeer goede een zoutoplossing.

Bronnen: Daily Sceptic

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later