Onderzoek gestart naar het lichaam van een non uit Missouri dat na 4 jaar onaangetast is gebleven

1
Luister naar dit Artikel

Het lichaam van een benedictijnse non is vier jaar na haar begrafenis ongeschonden gebleven.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Leiders van de katholieke kerk namen contact op met Rome en gaven opdracht tot een onderzoek naar de situatie nadat de stoffelijke resten van zuster Wilhelmina Lancaster vorige week waren opgegraven.

Het lijk van Lancaster lijkt weinig tekenen van degradatie of rotting te vertonen, ondanks dat het in 2019 is begraven – een fenomeen dat in het katholicisme als een mogelijk teken van heiligheid wordt beschouwd.

Haar lichaam was niet gebalsemd voor haar begrafenis en haar kist was gemaakt van eenvoudig hout zonder buitenlaag.

David Hess, universitair hoofddocent aan de mortuariumafdeling van het Salt Lake Community College, vertelde Catholic News Agency dat de onberispelijke toestand van de overleden non moeilijk te verklaren is.

“Als het lichaam niet gebalsemd was en het na vier jaar nog steeds intact was, dan ben ik een beetje van slag”, zei hij tegen CNA. “Ik had verwacht dat het lichaam zou zijn ontbonden, misschien niet helemaal tot op het bot, maar in ieder geval ernstig ontbonden.”

Het lichaam van Lancaster is in de open lucht tentoongesteld voor bezoeken door pelgrims. Ze is echter niet tot “heilige” verklaard – de christelijke term voor een persoon die de hemel is binnengegaan.

Om heilig te worden verklaard, moeten externe onderzoekers meerdere wonderbaarlijke gebeurtenissen rond de overledene bevestigen wanneer ze om tussenkomst worden gevraagd door levende christenen. De katholieke kerk omschrijft deze wonderen als “een teken of wonder, zoals een genezing of beheersing van de natuur, die alleen kan worden toegeschreven aan goddelijke kracht”.

Het is een proces dat vele jaren en diepgaande onderzoeken kan vergen. Veel petities voor heiligverklaring eindigen zonder succes vanwege een gebrek aan bewijs.

In veel sekten van het christendom worden de lichamen van degenen waarvan wordt aangenomen dat ze in de hemel zijn “relikwieën” genoemd en worden ze gebruikt bij aanbidding. Relikwieën kunnen ook voorwerpen zijn die door een heilige zijn aangeraakt.

Bisschop Vann Johnston van het bisdom Kansas City-St. Joseph gaf een verklaring af over het onderzoek naar de toestand van Lancaster.

De bisschop drong aan op gebed en nuchterheid nu de katholieke kerk de omstandigheden begint te onderzoeken.

“De toestand van het stoffelijk overschot van zuster Wilhelmina Lancaster heeft begrijpelijkerwijs brede belangstelling gewekt en belangrijke vragen doen rijzen”, aldus de prelaat. “Tegelijkertijd is het belangrijk om de integriteit van het stoffelijk overschot van zuster Wilhelmina te beschermen om een grondig onderzoek mogelijk te maken.”

Hij vervolgde: “Ik nodig alle gelovigen uit om in deze tijd van onderzoek te blijven bidden voor Gods wil in het leven van de benedictijnen van Maria, Koningin der Apostelen; voor alle vrouwelijke religieuzen; en alle gedoopten in onze gemeenschappelijke roeping tot heiligheid, met hoop en vertrouw op de Heer.”

Katholieken, Kopten, Orthodoxen, Anglicanen en anderen oefenen de verering van relikwieën uit als een middel om God te prijzen – de praktijk is terug te voeren op bijbelse anekdotes, zoals de botten van de profeet Elisa die een dode man weer tot leven wekken.

Bovendien, in het boek Handelingen, genas alleen het aanraken van de kleding van St. Paul de zieken en verdreef boze geesten uit de gekwelden.

Verering van de botten van vrome christenen is gedocumenteerd sinds de vroegste dagen van het christendom.

Lancaster was de stichter van de Benedictijnse Zusters van Maria, Koningin van de Apostelen.

Haar orde is van plan om ter ere van haar een precessie te houden en het lichaam in een glazen kist te plaatsen om pelgrims die op weg zijn naar het klooster in Gower, Missouri, beter te kunnen huisvesten.

Bronnen: Fox News

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later