Negende golf van de Mayakalender gaat door

0
Luister naar dit Artikel

Het ‘einde’ van de Mayakalender op 28 oktober 2011 betekende het einde van de Lange telling en bracht ons tot het hoogste niveau van de piramide met negen treden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De kosmos biedt geen hoger niveau dan eenheidsbewustzijn. Tijdens de zevende dag van de Negende golf werden alle negen golven voor het eerst in de kosmische geschiedenis geactiveerd in een staat van licht.

De energieën manifesteren zich in onze individuele levens en de geschiedenis van onze planeet als geheel. Er is geen weg meer terug. Oude tradities zijn niet langer relevant en in plaats daarvan verschijnt iets geheel nieuws.

De Negende golf blijft actief. Vanaf 16 november jongstleden bevinden we ons in wat we de achtste dag van de Negende golf kunnen noemen, een dag die 18 aardse dagen zal duren en wordt gevolgd door een nacht. De Negende golf gaat oneindig door tot het nieuwe eenheidsbewustzijn volledig is geïntegreerd.

Tzolkin-kalender

Het feit dat de Negen golven oneindig door lijken te gaan, zoals wordt ondersteund door toekomstige data die gegraveerd zijn in rots bij Palqenque, houdt in dat verschillende metaforen die voorheen werden gebruikt niet langer opgaan. Zo wordt niet langer gesproken van een ‘geboorte’ van een nieuwe wereld omdat een geboorte plaatsvindt binnen een vastomlijnd tijdsbestek. Wat er gebeurt hangt geheel af van de keuzes die de mensen maken.

De fundamentele verschuiving in de realiteit waarin we leven kan in de mensen zelf worden gevonden. We kunnen dagen en nachten blijven tellen maar de Tzolkin-kalender is niet langer een relevante matrix van tijd omdat de gebruikte getallen niet langer hun energetische betekenis dragen.

Veranderingen

De Mayakalender is niet statisch maar is de laatste 3.000 jaar onderhevig geweest aan drastische veranderingen omdat de energetische realiteit van de kosmos gedurende dezelfde periode ook is veranderd.

De energetische basis van alle religies ter wereld, of tenminste van het scheppingsverhaal, is verdwenen. De goddelijke buitenkant van onszelf verdwijnt en verschuift meer naar binnen. Niet omdat we hiervoor kiezen, maar omdat het noodzakelijk is.

Dualiteit

De dualiteit ontstond oorspronkelijk rond de meridiaan 12 graden oosterlengte. Na het aflopen van de Mayakalender werd de eurocrisis rond deze meridiaan steeds duidelijker zichtbaar. Daarnaast werd Berlusconi afgezet en worden de Occupy-beweging in de VS en populaire revoluties in Syrië en Egypte steeds grootschaliger.

De Europese politici realiseren zich steeds meer dat de schuldencrisis van de zuidelijke Europese lidstaten niet op een succesvolle manier kan worden opgelost. Tot het einde van de Mayakalender dachten ze het systeem nog te kunnen redden.

De dagen van de Negende golf dragen het eenheidsbewustzijn dat het oude systeem van dominantie erodeert. Politieke verschuivingen halen weinig meer uit en het wordt alleen maar moeilijker om de euro nog te redden. De Negende golf blijft actief om het eenheidsbewustzijn volledig te manifesteren.

Bron: Calleman.com

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later