‘Nature’-studie constateert: ernstige hartontsteking 44 KEER hoger na Covid-vaccinatie

0
Luister naar dit Artikel

Het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen met een hartontsteking is tot 44 keer hoger na Covid-vaccinatie, blijkt uit een onderzoek in Nature.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De studie, die de vaccinatiestatus van alle 1.612 ziekenhuisgevallen van myocarditis en 1.613 ziekenhuisgevallen van pericarditis in Frankrijk tussen 12 mei en 31 oktober 2021 onderzocht, vond dat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen met myocarditis 8,1 keer hoger was in de week na een Pfizer tweede dosis (95% betrouwbaarheidsinterval [BI], 6,7 tot 9,9) en 30 keer hoger na een tweede dosis Moderna (BI, 21 tot 43).

Wanneer de bevindingen worden uitgesplitst naar leeftijd, worden verhoogde risico’s gevonden bij jongere volwassenen. In de week na een tweede dosis Moderna was het risico voor mannen van 18-24 jaar 44 keer hoger (BI, 22-88) en voor vrouwen 41 keer hoger (BI, 12-140). Het risico na een tweede dosis van Pfizer nam af met de leeftijd, met een piek van 18 keer hoger bij mannen van 12-17 jaar (BI, 9-35), terwijl het risico van het hoger gedoseerde Moderna-vaccin niet afnam met de leeftijd. De resultaten naar leeftijd worden weergegeven in de onderstaande grafiek (let op de logaritmische schaal, die de hogere cijfers comprimeert).

De volgende tabel geeft de algemene resultaten weer.

Het aantal ziekenhuisopnames voor myocarditis na vaccinatie was één per 5.900 seconden Moderna-doses (BI, 4.400-8.000) en één per 21.100 seconden Pfizer-doses (BI, 17.400-26.000) bij 18-24-jarige mannen. Onder 18-24-jarige vrouwen was het percentage één Moderna-doses per 18.700 seconden (BI, 11.000-33.400). De volledige uitsplitsing naar leeftijd en geslacht wordt hieronder weergegeven.

De onderzoekers leggen uit waarom hun bewijs sterk wijst op een oorzakelijk verband tussen de vaccins en hartontsteking:

“De associaties bleven sterk, zelfs na correctie voor een voorgeschiedenis van deze aandoeningen of recente SARS-CoV-2-infectie, en in een periode waarin de meest voorkomende respiratoire virussen niet wijdverbreid circuleerden.”

“De tijd die verstreek tussen blootstelling aan het vaccin en ziekenhuisopname was erg kort voor beide aandoeningen, vooral na de tweede dosis.”

“In de meeste gevallen bleven de associaties zeven dagen na blootstelling niet bestaan.”
“Het sterkere risico dat gepaard gaat met de tweede dosis en het mRNA-1273 [Moderna]-vaccin, dat een grotere hoeveelheid mRNA bevat, suggereert een dosis-responsrelatie.”

Gezien de korte follow-up tijd van de studie, bevelen de auteurs aan dat toekomstige studies gebaseerd moeten zijn op een langere observatieperiode en dus het risico onderzoeken in verband met de ‘booster’-doses van de vaccins en eventuele langetermijngevolgen van de hartontsteking. Ze merkten ook op dat eventuele mildere gevallen van myocarditis waarvoor geen ziekenhuisbehandeling nodig was, niet in de huidige studie waren opgenomen.

De onderzoeksbevindingen zijn in lijn met die van andere onderzoeken, waaronder een uit Scandinavië, gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association (JAMA) in april, waaruit bleek dat het risico op ziekenhuisopname met hartontsteking vele malen hoger was na vaccinatie met een mRNA Covid vaccin.

Met gezonde jonge volwassenen met een laag risico op het ontwikkelen van ernstige Covid en hartontsteking, slechts een van de vele nadelige effecten van de Covid-vaccins, wordt het niet tijd dat deze vaccins voor jongere mensen worden ingetrokken?

Bronnen: Daily Sceptic

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later