Mytre de Pleiadiaan – Het Creëren van Multidimensionale Gedachtevormen en Energiegebieden voor Gaia’s Ascentie – 6 September 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Dierbare vrijwilligers om een Aarde voertuig te nemen, wij willen dat jullie weten dat wij, jullie Galactische en Hemelse familie, hier zijn. Wij zijn hier op de Aarde, maar wij resoneren ietwat op een hoger frequentiepatroon dan de mensheid. Dit frequentiepatroon dient als een camouflage zodat wij vrijelijk door jullie woonomgeving zone kunnen lopen zonder gezien te worden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Echter, als jullie je aangeboren multidimensionale bewustzijn uitbreiden in/naar de resonantie van de vijfde dimensie, kunnen jullie je fysieke ogen sluiten en door jullie Derde Oog kijken. Wanneer jullie door jullie Derde Oog kijken zullen jullie een besef hebben van onze aanwezigheid.

Met andere woorden, diegenen die hun bewustzijn, en derhalve hun gewaarwordingen, in/naar de frequentie van de vijfde dimensie uit kunnen breiden kunnen onze aanwezigheid waarnemen. Eerst zullen jullie alleen onze onstandvastige energiegebieden waarnemen omdat het een beetje van jullie “tijd” zal nemen om te herinneren hoe de vijfde dimensie in jullie gewaarwordende gebied te accepteren.

Dit proces van bewust de vijfde dimensie gewaar te worden zal beginnen door jullie bekwaamheid te polijsten om bewust multidimensionale gedachtevormen en energiegebieden waar te nemen. Multidimensionale gedachtevormen (een individuele creatie) en multidimensionale energiegebieden (een collectieve creatie) worden geïnitieerd in de derde dimensie en breiden snel uit in/naar de hogere dimensies.

Jullie zullen eerst deze gedachtevormen en energiegebieden in het etherische gebied waarnemen, hetgeen de eerste resonantie is voorbij het fysieke gebied. Deze multidimensionale gedachtevormen en energiegebieden ontstaan in het fysieke rijk en breiden uit in/naar de hogere dimensies.

Multidimensionale gedachtevormen en energiegebieden zijn gebaseerd op onzelfzuchtige, hogere frequentie gedachten over de collectieve transmutatie van Gaia en Haar bewoners. Wanneer het belangrijke ingrediënt van Onvoorwaardelijke Liefde, en een kneepje van het Violette Vuur toegevoegd is, is een multidimensionale gedachtevorm en/of energiegebied gecreëerd.

Wanneer je een multidimensionale gedachtevorm of energiegebied creëert, creëer je in feite een portaal dat in de derde dimensie ontstaat en uitbreidt in/naar de hogere dimensies. Dit portaal dient als een pad naar Huis naar de hogere dimensionale werkelijkheid van je keuze.

Maar denk eraan, als je gedachtevorm of energiegolf voor je persoonlijke gewin is zal het alleen met de derde/vierde dimensie resoneren. Om er verzekerd van te zijn dat je gedachtevorm multidimensionaal is herinner je alsjeblieft om Gaia en AL Haar bewoners erin op te nemen.

Deze bewoners omvatten ook de duisteren waarvan het toegeschenen heeft dat zij jullie leven te moeilijk gemaakt hebben. Echter, JULLIE zijn de schepper van jullie eigen leven. Jullie schreven in jullie pre-geboortecontract ieder treffen of iedere verbintenis met de duisteren die noodzakelijk voor jullie was om volledig jullie volledige cyclus van incarnaties op Gaia’s Aarde te transmuteren.

Jullie kwamen naar Gaia binnenin dit NU om wat voor overblijfsel dan ook van duisternis uit jullie veelvoudige Aardse incarnaties te transmuteren. Nog meer belangrijk, jullie transmuteren dat overblijfsel, niet voor jullie persoonlijke zelf, maar voor de planeet.

Toen jullie ervoor kozen om jullie planeet op deze manier te dienen, breidde jullie bewustzijn uit van persoonlijk bewustzijn naar planetair bewustzijn. Dit punt is belangrijk voor jullie om te begrijpen omdat als jullie het egoïstische doel hebben om “van de planeet af te komen”, jullie niet jullie bewustzijn uit zullen breiden in/naar de vijfde dimensie.

Nog meer belangrijk, jullie zullen van geen hulp zijn voor de planetaire ascentie als jullie egoïstische gedachtevormen creëren, welke alleen kunnen resoneren met de midden-vierde dimensie. Gedurende jullie huidige incarnatie hebben jullie je persoonlijke energiegebied opgeruimd door je de lessen van “oorzaak en gevolg” meester te maken.

De Wet van Oorzaak en Gevolg is “Energie naar buiten is ALTIJD energie terug.” Eenvoudigweg, verklaart die wet dat wat je uitstuurt in/naar je werkelijkheid naar je terug zal keren. Als je een lagere frequentie van bewustzijn hebt, zal het meer “tijd” nemen voor wat jullie uitsturen om terug te keren.

Het is om deze reden dat de macht-over anderen hun energiegebieden nog niet naar zich teruggekeerd hebben gehad. Echter, de verlorenen kunnen hun bewustzijn niet uitbreiden, zelfs niet in/naar de vierde dimensie, want de gevolgen van hun oorzaken wachten op hen in die frequentiewerkelijkheid.

Diegenen van jullie die een graad bereikt hebben van het meesterschap van de Wet van Oorzaak en Gevolg, beginnen ermee ervaringen te hebben van de vijfde dimensionale terugkeer/gevolg van jullie multidimensionale oorzaken. Met andere woorden, jullie herinneren je hoe multidimensionale gedachtevormen en energiegebieden te creëren.

Toen jullie voor het eerst leerden om de schepper van jullie werkelijkheid te zijn, stuurden jullie onbewust op angst gebaseerde gedachtevormen uit, zoals, “Ik heb niet genoeg.” Dan, zou “niet genoeg” naar je terugkeren. Gelukkig, gedurende jullie “tijd” beseften jullie je vergissing en begonnen te luisteren naar jullie gedachten voordat jullie hen naar buiten jullie wereld instuurden.

Jullie hebben geleerd dat als je naar buiten een “geven van dank voor wat je al hebt” stuurt, je alle vrees voor verlies los kunt laten en overvloed kunt creëren door dankbaar te zijn voor wat je hebt. Op die manier, heb je deze graad van meesterschap van één van Gaia’s primaire operationele constructies verkregen van energie eruit staat gelijk aan energie terug.

Daarom, zijn jullie verhuisd in/naar het besef dat jullie iedere gedachte en emotie zich bij elkaar aansluiten in/naar krachtige gedachtevormen om de matrix te creëren waarop jullie huidige persoonlijke of collectieve incarnatie gebaseerd is.

Gelukkig, heeft jullie groeiende meesterschap van oorzaak en gevolg jullie geleerd dat wanneer je positieve gedachtevormen en energiegebieden naar buiten plaatst, zij naar je terug zullen keren. Het is door de uitoefening van deze Wet van “als je iets wilt – geef het aan een ander”, dat jullie leven diens transmutatie begint in/naar steeds hogere staten van bewustzijn.

Terwijl je in/naar het hogere bewustzijn verhuist, zal je beginnen de hogere frequenties van werkelijkheid waar te nemen. Door deze hogere dimensionale gewaarwordingen, herinner jij je steeds meer over je hogere dimensionale ZELF. Deze gewaarwordingen zullen waarschijnlijk gevangen worden met jullie geopende Derde Oog en/of Hogere Hart.

Je zult je Derde Oog en Hogere Hart gebruiken, omdat je fysieke ogen niet gekalibreerd zijn om deze frequentiewerkelijkheid als “echt” te herkennen. Je fysieke brein is gekalibreerd om de vijfde dimensie als “slechts je verbeelding/fantasie” waar te nemen. Maar herinner je, je “verbeelding/fantasie” is je vijfde dimensionale gedachte.

Wij, ikzelf, Mytre en de Arcturiaan, staan voor jullie in onze vijfde dimensionale Lichtlichaam. In die zin, ik ben in mijn vijfde dimensionale Lichtlichaam, maar de Arcturiaan blijft in een vormeloze gedaante die op en neer wiegt op de frequentieschaal van werkelijkheid.

De Arcturiaan verschuift van frequenties om jullie eraan te herinneren dat wij, jullie, en al het leven multidimensionaal is. Ook, de Arcturianen verlagen zelden hun energiepakket lager dan de tiende dimensie. Weldra, zullen jullie – de leden van ons uitzendteam – jullie frequentie zelden lager dan jullie Lichtlichaam verlagen.

Natuurlijk, “weldra” is een driedimensionaal, tijdgebonden woord. Vandaar dat, het geen betekenis heeft in de rijken van het NU. Wij vragen jullie om gedurende een moment te mediteren, om jullie bewustzijn uit te breiden voorbij de tijd. Ja, het is nu vrij eenvoudig voor jullie. Jullie uitdaging is verschoven om binnenin de beperkingen van de tijd te blijven.

Deze uitdaging zal weldra relateren jegens al onze vrijwilligers, aangezien jullie Nu om naar jullie ZELF terug te keren naderbij aan het komen is. Echter, wij kunnen jullie geen “tijdstip” geven omdat de verschuiving niet gaat over tijd, het gaat over frequentie.

Wanneer jij je volledig je multidimensionale bewustzijn herinnert en een graad van meesterschap verkrijgt, zal je in staat zijn om binnen de tijd, alsook in het NU te zijn. Echter, dan zal je voor de tijdgebondenen op dezelfde manier verschijnen als wij voor jullie verschijnen – als wiegende vormen van Licht.

Als je ermee begint de vijfde dimensionale transmissies te ervaren terwijl je ook druk bezet bent met je gebruikelijke 3D/4D bewustzijn, zal je korte ervaringen hebben van “uit” de ervaring “te knipperen” van wat voor 3D ervaring je ook maar hebt.

Aangezien je fysieke brein niet in staat is om zich vast te hechten aan die hogere frequentie van informatie, zal jij je moeten herinneren hoe je hogere communicaties in je Multidimensionale geest op te slaan voordat je volledig naar je 3D werkelijkheid terugkeert.

Je Multidimensionale Geest is in staat om zowel de fysieke als de hogere dimensionale werkelijkheden binnenin hetzelfde NU te ervaren. Waarschijnlijk, zal het enige “oefening” vergen alsook een bewuste verbinding met je Hogere Zelf om je vijfde dimensionale ervaringen in je fysieke leven te integreren.

Het is op dit punt van multidimensionale integratie dat je proces van het creëren en/of lezen van multidimensionale gedachtevormen aldus zeer behulpzaam zal zijn. Deze multidimensionale gedachtevormen zijn in feite portalen die jullie bewustzijn kunnen gidsen langs een “opeenvolgend pad” waarop jullie je langzaam aan kunnen passen aan iedere frequentiewerkelijkheid voordat jullie naar de volgende gaan.

Jullie allemaal hebben vierde dimensionale ervaringen gehad via jullie dromen, hetgeen een “symbolische” taal spreekt die moeilijk kan zijn om te begrijpen. Een multidimensionale gedachtevorm is een zuiver energiegebied waar je wel of niet bewust van mag zijn om te ervaren.

In die zin dat je derde dimensionale zelf NIET bewust mag zijn van die ervaring, maar je vierde en vijfde dimensionale zelf dat wel zal zijn. Je fysieke zelf mag een “scheur in de tijd”, “uitgespreid zijn,” en/of momenten van vergeetachtigheid ervaren.

Niettemin, is dat in feite een moment van het herinneren van de Multidimensionale JIJ die vergeten was in de haast van het dagelijkse leven. Daarom, raden wij aan dat jullie er iedere dag mee beginnen om jullie zelf toe te staan je opnieuw te verbinden met jullie Multidimensionale ZELF.

Wij raden aan dat jullie een tijdstip vinden, zelfs als het niet op de top van de dag is, waarin jullie op z’n minst 15 minuten kunnen nemen om af te stemmen op jullie ZELF. En dat jullie een ritueel kunnen instellen, zoals:

-Ga naar dezelfde plaats op hetzelfde tijdstip

-Breng enige hulpmiddelen mee waarmee je op kunt schrijven wat je ervaart

-Als je van muziek houdt, speel enige zachte muziek

-Lees gedurende een moment iets spiritueels om de 3D van je “af te schudden”

-Sluit je ogen en denk na over wat je gelezen hebt

-Met je handen op het toetsenbord, of met de pen in je hand op het papier, ontspan en adem een hogere/ontspannen staat van bewustzijn in

-Om op gang te komen, kan je altijd iets schrijven zoals:

“Dierbare ENE, (Hogere ZELF enzovoorts) Heb je NU een boodschap voor mij?

-Onspan en laat alle verwachting of denken los.

-Sta de pen toe om te schrijven, of je handen op het toetsenbord toe om te bewegen

Als je bij dat eenvoudige plan blijft, zal je geleidelijk een persoonlijke relatie opbouwen met je Hogere ZELF. Het is behulpzaam om deze uitoefening iedere keer op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats te doen.

Als je deze verplichting/toewijding iedere dag kunt handhaven voor 21 dagen, zal je een ‘gewoonte’ creëren. Dan, als je een dag overslaat zal je “die tijd met je ZELF missen”. Je zult ook het belang beseffen van je belofte aan je ZELF te houden.

Als je deze bijeenkomst niet iedere dag kunt hebben, probeer dan om consistent met de dagen te zijn die je uitkiest zodat jij je “aan je overeenkomst kunt houden om bijeen te komen met je ZELF.” Denk eraan JIJ bent belangrijk en Gaia heeft JOU nodig!

Wanneer jij je eenmaal herinnert hoe te communiceren met je Multidimensionale ZELF, zal je “kanaal” – betekenend het frequentiegebied van je energiepakket – open zijn voor alle talrijke Galactische, Hemelse Wezens en Geascendeerde Meesters die NU gereed zijn om met JOU te communiceren!

Zegeningen, dierbaren die een Aarde voertuig namen om Gaia te helpen.

Wij danken jullie voor jullie dienstverlening en loven jullie voor jullie moed.

 

Zegeningen,

Mytre, De Pleiadiaan

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/mytre-de-pleiadiaan-het-creeren-van.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later