‘Mysterieuze chemische stof’ in de atmosfeer van de aarde veroorzaakt een plotselinge toename van hartproblemen, beweren wetenschappers

0
Luister naar dit Artikel

Wetenschappers hebben een nieuwe extreem reactieve chemische stof in de atmosfeer van de aarde ontdekt die volgens hen de afgelopen twee jaar een plotselinge toename van hartproblemen heeft veroorzaakt. Trioxiden zijn reactiever dan peroxiden – die twee zuurstofatomen aan elkaar hebben, waardoor ze zeer reactief zijn en explosief.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen beweren dat trioxiden – chemische verbindingen met drie zuurstofatomen aan elkaar – worden gevormd onder atmosferische omstandigheden.

Dailymail.co.uk meldt: Het is bekend dat er peroxiden in de lucht om ons heen voorkomen, en er werd voorspeld dat trioxiden waarschijnlijk ook in de atmosfeer aanwezig waren, maar tot nu toe is dit nooit ondubbelzinnig bewezen.

‘Dit is wat we nu hebben bereikt’, zegt professor Henrik Grum Kjærgaard van de afdeling Scheikunde van de Universiteit van Kopenhagen.

‘Het type verbindingen dat we ontdekten, is uniek in hun structuur. En omdat ze extreem oxiderend zijn, brengen ze hoogstwaarschijnlijk tal van effecten met zich mee die we nog moeten ontdekken.’

De specifieke trioxiden die ze hebben gedetecteerd – hydrotrioxiden (ROOOH) genoemd – zijn een volledig nieuwe klasse van chemische verbindingen.

Hydrotrioxiden worden gevormd in een reactie tussen twee soorten radicalen (moleculen die ten minste één ongepaard elektron bevatten).

In laboratoriumexperimenten – met behulp van een free-jet-stroombuis bij kamertemperatuur en een druk van 1 bar lucht, gecombineerd met zeer gevoelige massaspectrometers – toonden de onderzoekers aan dat hydrotrioxiden worden gevormd tijdens de atmosferische afbraak van verschillende bekende en veel uitgestoten stoffen, waaronder isopreen en dimethylsulfide.

Isopreen is een van de meest voorkomende organische verbindingen in de atmosfeer. Het wordt geproduceerd door veel planten en dieren en de polymeren zijn het hoofdbestanddeel van natuurlijk rubber.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer één procent van alle vrijgekomen isopreen in hydrotrioxiden verandert.

De onderzoekers verwachten echter dat bijna alle chemische verbindingen hydrotrioxiden in de atmosfeer zullen vormen en schatten dat hun levensduur varieert van minuten tot uren.

Dit maakt ze stabiel genoeg om te reageren met veel andere atmosferische verbindingen.

De onderzoekers schatten dat de concentraties hydrotrioxiden in de atmosfeer ongeveer 10 miljoen per kubieke centimeter bedragen.

Ter vergelijking: OH-radicalen (een van de belangrijkste oxidanten in de atmosfeer) worden aangetroffen in concentraties van ongeveer een miljoen per kubieke centimeter.

‘We kunnen nu door directe waarneming aantonen dat deze verbindingen zich daadwerkelijk in de atmosfeer vormen, dat ze verrassend stabiel zijn en dat ze worden gevormd uit bijna alle chemische verbindingen’, zegt Jing Chen, een promovendus bij de afdeling Chemie en tweede auteur van de studie.

‘Alle speculatie moet nu worden gestaakt.’

Het onderzoeksteam beweert dat de hydrotrioxiden waarschijnlijk kunnen doordringen in kleine deeltjes in de lucht, ook wel aerosolen genoemd, die een gevaar voor de gezondheid vormen en kunnen leiden tot aandoeningen van de luchtwegen en hart- en vaatziekten.

‘Ze zullen hoogstwaarschijnlijk in aerosolen terechtkomen, waar ze nieuwe verbindingen zullen vormen met nieuwe effecten’, zei prof. Kjærgaard.

‘Het is goed voor te stellen dat in de spuitbussen nieuwe stoffen ontstaan ​​die schadelijk zijn bij inademing. Maar verder onderzoek is nodig om deze mogelijke gezondheidseffecten aan te pakken.’

Er is ook een grote kans dat hydrotrioxiden invloed hebben op het aantal aerosolen dat wordt geproduceerd, aldus de onderzoekers, wat op zijn beurt weer een impact heeft op het klimaat.

‘Omdat zonlicht zowel wordt gereflecteerd als geabsorbeerd door aerosolen, heeft dit invloed op de warmtebalans van de aarde – dat wil zeggen, de verhouding van zonlicht dat de aarde absorbeert en terugstuurt naar de ruimte’, legt co-auteur en PhD uit. studente Eva R. Kjærgaard.

‘Als aerosolen stoffen opnemen, groeien ze en dragen ze bij aan wolkenvorming, wat ook het klimaat op aarde beïnvloedt.’

De onderzoekers hopen dat de ontdekking van hydrotrioxiden wetenschappers zal helpen meer te weten te komen over het effect van de chemicaliën die we uitstoten.

‘De meeste menselijke activiteit leidt tot emissie van chemische stoffen in de atmosfeer’, zegt co-auteur en postdoc Kristan H. Møller.

‘Kennis van de reacties die de atmosferische chemie bepalen, is dus belangrijk om te kunnen voorspellen hoe onze acties de atmosfeer in de toekomst zullen beïnvloeden.’

Prof Kjærgaard voegde toe: ‘Deze verbindingen zijn er altijd al geweest – we wisten er gewoon niets van.

‘Maar het feit dat we nu bewijs hebben dat de verbindingen worden gevormd en een bepaalde tijd leven, betekent dat het mogelijk is om hun effect gerichter te bestuderen en te reageren als ze gevaarlijk blijken te zijn.’

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Science.

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later