maandag, september 25

Mike Quinsey / Hoger Zelf – “Op de Aarde te Zijn is een Krachtige Uitdaging” – 17 Juni 2016

0
Luister naar dit Artikel

De Aarde is levend met geheime activiteit, maar weinig ervan bereikt jullie oren omdat de Duisteren nog steeds de Pers controleren ondanks het feit dat hun macht snel aan het verzwakken is. Echter, wenselijke veranderingen zijn nog steeds aan het plaatsvinden, en de volgende grote/belangrijke verandering zal zijn wanneer de Nieuwe Republiek van de Verenigde Staten van Amerika officieel aangekondigd kan worden. Een nieuwe President is al aangewezen, welke samen met dramatische veranderingen de macht aan de mensen terug zal geven. Het is een lange moeizame weg geweest voor diegenen die erbij betrokken zijn, maar het was de inspanning meer dan waard. Het zal vrijheid brengen van diegenen die jullie allemaal in het knechtschap houden. De “stille oorlog” over wie de Aarde en diens mensen controleert is zeer snel tot een einde aan het komen, en jullie zullen opgelucht zijn te weten dat de dreiging die boven jullie hoofden hangt verwijderd werd. Om gevangenen te zijn op jullie eigen planeet zou erg genoeg geweest zijn, maar plannen werden gemaakt om de populatie drastisch te reduceren. Sommigen van jullie hebben geleerd wie verantwoordelijk zijn en te zijner tijd zal alles aan iedereen bekend gemaakt worden, zodat jullie begrijpen wat er gepland werd voor jullie toekomst.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zonder twijfel zullen velen zich afvragen hoe en waarom dergelijke omstandigheden kunnen ontstaan, en ben ervan verzekerd dat jullie te zijner tijd geïnformeerd zullen worden over jullie werkelijke geschiedenis. Houd in gedachten dat door hun vele incarnaties, alle zielen de verantwoordelijkheid gedeeld hebben voor de uiteindelijke condities die jullie ervaren hebben. Omdat vrijheid van keuze werkzaam is waar het jullie betreft, en als een beschaving hebben jullie je eigen toekomst op/naar het weefsel van de tijd geprojecteerd en hebben jullie je eigen ervaringen gecreëerd. Vanzelfsprekend hebben de Duisteren het voordeel genomen van het oorlogzuchtige Mensenras, om situaties naar hun zin te creëren dat de condities van gebrek en wanorde deed voortduren.

Gedurende een lange tijdsperiode heeft iedere ziel vele incarnaties gehad, en nu dat de oude cyclus diens doel gediend heeft, zien jullie het proces van verandering dat zal resulteren in de nieuwe cyclus die in/naar het bestaan komt. Het is er één geweest waar de Vrije Wil in ere gehouden werd. Echter, de Duisteren gebruikten de kans om jullie en jullie eigen planeet gevangen te zetten. Hun uiteindelijke doel was om het Menselijke Ras te controleren, hun vrijheid af te nemen en de populatie te reduceren naar een bestuurbare omvang. Arglistig gewerkt te hebben gedurende vele jaren om jullie in een staat van “gebrek” te houden en de waarheid voor jullie te verbergen, hebben zij jullie in een tijdskromming achtergelaten waar de vooruitgang nagenoeg gestopt is. Echter, de Hiërarchie van het Licht heeft voortdurend toezicht over jullie allemaal gehouden, en verzekerde dat de zaken niet uit de hand zouden lopen. Jullie toekomst was al besloten en door hun inspanningen en de loyaliteit van de Lichtwezens op de Aarde die de uitdagingen die aan hen gegeven werden overwonnen hadden, stegen zij boven de negativiteit uit en hebben zij een pad uitgezet voor de Ascentie waar iedere ziel zich bij kan aansluiten die diens vibraties opgetild heeft.

Op de Aarde te zijn is een krachtige uitdaging, nochtans hebben vele, vele zielen gesmeekt om een kans om het leven erop te ervaren. Zij hebben zich gerealiseerd, dat als je de uitdagingen die tegemoet getreden moeten worden kunt overwinnen, je op een snelle route bent om voorbij de 3de dimensie te evolueren, en die cyclus achter je kunt laten. Wat het ook is dat je doet, er zijn altijd Wezens van het Licht die jou ten dienste staan als je hen nodig hebt. Zij komen anderszins niet tussenbeide met je leven en je bent in staat te ervaren zoals je wenst. Echter, als je de verkeerde beslissingen maakt ben jij verantwoordelijk voor hen. Door hen groei je spiritueel, en pas jij je denken aan aan het besef dat Allen Eén zijn.

Op het moment is de Aarde in een staat van onrust en Moeder Aarde wenst om veranderingen te creëren, zodat Zij kan beginnen het te reinigen en het geleidelijk kan herstellen naar een ongerepte conditie. Zij heeft heel vaak van zichzelf gegeven door de Mens absolute vrijheid van expressie toe te staan, en moest het ontgelden door de handen van zorgloze zielen die Haar misbruikten. Dat kan niet langer doorgaan en als de Mens niet verandert, zal Zij de zaken in haar eigen handen moeten nemen. Desondanks, wordt er aandacht besteed om schade aan het leven te vermijden, maar in sommige gevallen is het onvermijdelijk. Er zijn ook karmische situaties om in overweging te nemen en zij kunnen een vanzelfsprekend onderdeel van de veranderingen zijn, aangezien niets van wat voor consequentie dan ook bij toeval gebeurt.

Elke ziel helpt om de toekomst te creëren, aangezien jullie collectieve energie de weg leidt. Natuurlijk kunnen de acties van individuen op de één of andere manier een uitgesproken effect hebben. Jullie zintuigen worden voortdurend overvallen door gedachtevormen die jullie naar jezelf aantrekken als “het gelijke trekt het gelijke aan”. Weinig mensen begrijpen, dat waar jij je op focust, of het nu je beredenering is van “goed of slecht”, je linkt aan meer van hetzelfde. Dus is het het beste om niet betrokken te raken in zaken die negatief van aard zijn. Je mag wensen over hen te lezen, maar vermijd het om hen de energie te geven dat meer van hetzelfde aan zou trekken. Het leven kan zeer ingewikkeld klinken, maar de meeste zielen volgen eenvoudig hun wensen zonder na te denken over de consequenties.

Houd in gedachten dat jullie geboren werden met een levensplan om kansen toe te staan jullie kant op te komen, zodat zij uitgespeeld zouden kunnen worden. Iedere ziel tot een grotere of mindere graad heeft doelen om te bereiken, die erin voorzien dat je succesvol bent en je tamelijk snel voort laat gaan. De meeste ervaringen zal andere zielen omvatten die ook hun voordeel van hen zullen verkrijgen. Karma kan soms een wanordelijk web weven, maar aan het einde van je dag zouden alle betrokkenen er profijt van moeten hebben. Natuurlijk, wat je niet weet is wat voor lessen er door een ieder van geleerd moeten worden. Jullie hebben een gezegde, “Dat één goede wending een andere verdient” en in essentie is dat waar, en hoe meer je van jezelf geeft hoe meer het naar je terugkomt door de Wet van Aantrekking.

In sommige opzichten is het maar goed dat jullie je onbewust zijn van wat er gaande is in de echte wereld. Jullie hebben genoeg om mee om te gaan zoals jullie zijn, terwijl de machten die vechten over wereldcontrole, en de Strijdkrachten van het Licht de machten die zij hebben uitoefenen om te verzekeren dat niets toegestaan is uit de hand te lopen of tussenbeide te komen met het Hogere Plan voor jullie Ascentie. Heel veel mensen kunnen niet begrijpen hoe de Duisteren zoveel controle over jullie levens verkregen hebben. Het heeft zeer langzaam over vele, vele jaren plaatsgevonden en als een resultaat hebben jullie niet beseft hoe jullie vrijheid aangetast werd. In werkelijkheid werden jullie ernstig teruggehouden, en onderworpen aan condities die opzettelijk bewerkstelligd werden om mogelijk te maken dat jullie door de Duisteren gecontroleerd konden worden.

Echter, ben niet te bezorgd aangezien in werkelijkheid de Strijdkrachten van het Licht in algemene controle zijn, en beperkingen van hen zelf toepassen om te voorkomen dat de duisteren de volledige controle nemen. Hun plan voor jullie bevrijding uit hun greep en controle is op diens plaats, en alles vordert goed ondanks de condities die momenteel op de Aarde bestaan. Op het juiste tijdstip zijn vele voordelen gereed om aan jullie gegeven te worden die jullie onmiddellijk zullen verheffen. Jullie hebben al van de vele apparatuur gehoord die op jullie wachten, en die jullie manier van leven voor altijd totaal zal veranderen – de toekomst is van Goud.

Ik verlaat jullie met Liefde en zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en het pad naar de voltooiing mag verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

http://www.treeofthegoldenlight.com/

Vertaald: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/06/mike-quinsey-hoger-zelf-op-de-aarde-te.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later