Mike Quinsey/ Hoger Zelf – Jullie Hebben Veel om naar Uit te Kijken en het Zal Vrij Snel in/naar het Bestaan Komen – 3 Juni 2016

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Alles gaat goed vooruit, ongeacht van wat voor externe verschijningsvormen dan ook, en de uiteenlopende aspecten die geassocieerd worden met de Ascentie gaan verder om geavanceerd in gereedheid te zijn. De Duisteren gaan door macht te verliezen en hun opties raken zeer beperkt. Heel vaak werd aan hen verzocht om zich over te geven maar hebben dat afgewezen, zogenaamd om voorbereid te zijn om tot het bittere einde te vechten. Zij kunnen zeer zeker niet aan gerechtigheid ontsnappen zoals gepland, maar zullen bijna zeer zeker proberen om te onderhandelen waar het hun overgave betreft. Zij moeten het feit onder ogen komen dat hun dagen geteld zijn en zij kunnen niet langer hopen op het vervullen van hun oorspronkelijke plan voor wereldoverheersing.

Vele groepen zijn achter diegenen van het Licht gaan staan en presenteren gezamenlijk een formidabele uitdaging voor de Duisteren. Samen met heel veel machtige individuen representeren zij een machtige strijdkracht voor het goede. De zaken komen zeer zeker naar een hoogtepunt en het goede nieuws kan niet voor veel langer achtergehouden worden, aangezien alles gevorderd is naar een punt waar het onmogelijk is voor de uitkomst om voorkomen te worden. Alles beweegt zich tamelijk snel voorwaarts en het is mogelijk dat de eerste officiële aankondiging zal komen zo vroeg als Juli, en de eerste van vele zal zijn. Diegenen van jullie die de vooruitgang volgen via het Internet, zullen bijgebleven zijn met de ontwikkelingen en weten hoe succesvol de Lichtwerkers geweest zijn.

Bereid jullie zelf voor op de veranderingen en help diegenen die zich door hen ongerust zullen voelen. Zij zullen tamelijk snel uitgevoerd worden om aldus verdere moeilijkheden te vermijden. Eén van de eerste prioriteiten zal zijn om contacten tot stand te brengen die de mensen kunnen gebruiken om te weten te komen over de komende veranderingen. Daar zijn natuurlijk de gewoonlijke bronnen die al bij jullie bekend zijn. Veel is opgesteld om zo snel als mogelijk is geïntroduceerd te worden, zodat jullie kwaliteit van leven opgetild kan worden. De volgende 18 maanden zouden opwindend moeten zijn, aangezien het de periode zal zijn gedurende waarin veel gepland wordt. Dus na de vele teleurstellingen zal er een periode komen wanneer jullie verheugd zouden moeten zijn te leren over de vorderingen die er gemaakt worden.

In de loop van de tijd zullen jullie vele acceptabele veranderingen ervaren die jullie uiteindelijk naar een punt zullen avanceren ver vooruit van alles dat jullie gevisualiseerd zouden kunnen hebben. Het zal zeker de verloren tijd goed maken en jullie in/naar een zeer gelukkige en opwindende periode snellen. Veel werd jullie ontkend gedurende de laatste 50 jaren of meer, en jullie zullen verrukt zijn over het verschil dat de veranderingen zullen maken. Moeder Aarde zal op vele manieren voordeel hebben en ook Haar rol spelen in het verwerkelijken van vele acceptabele veranderingen voor jullie milieu. Het leven zal snel een vreugde worden en de gezondheid van de mensen zal hersteld worden en jeugdigheid zal terugkeren. Jullie hebben aldus veel om naar uit te kijken en het zal vrij snel in/naar het bestaan komen.

Er is nog steeds chaos in een aantal gebieden, maar de Wezens van het Licht werken hard om de obstakels te overwinnen die in de weg staan van vrede. Oorlog en alles van dien aard moet gestopt worden, en jullie ware geschiedenis zal in de analen van de tijd geschreven worden. Jullie zullen leren waarom jullie de lagere dimensies ervaren hebben, en hoe jullie gemanipuleerd werden door diegenen met hun eigen agenda voor de Mensheid. De waarheid moet nu bekend gemaakt worden en jullie geschiedenis dienovereenkomstig herschreven. Jullie hebben in feite in een droom gewandeld, welke weinig gelijkenis had aangaande jullie ware staat van Zijn. Dat zal allemaal veranderen als de waarheid geopenbaard is en de negatieve beïnvloedingen verwijderd zijn.

Ben ervan verzekerd dat alle zielen een gelijke kans gegeven wordt om naar het Licht terug te keren. Echter, sommigen zijn niet gereed om de noodzakelijke veranderingen voor hun levens te maken om in/naar de hogere vibraties te verheffen. Dat zal hun keuze zijn welke geëerd zal worden, en alle hulp zal gegeven worden aan hen zodat zij wederom naar een punt zullen komen waar Ascentie mogelijk is. Sommigen van jullie zullen kiezen om in de lagere dimensie te blijven, eenvoudig om deze zielen te helpen die doorgaan te ontwaken en te evolueren. Geen ziel wordt ooit achtergelaten zonder wat voor hulp dan ook, en wanneer het gevraagd wordt is het altijd bij de hand. Begeleiding wordt ook gegeven aan groepen en diegenen die massa’s van mensen dienen, ondertussen altijd de Vrije Wil wensen in ere houdend van deze betrokkenen.

Terwijl jullie doorheen deze huidige periode gaan, zou het wijs zijn om begeleiding te zoeken van jullie Gidsen, om te verzekeren dat jullie je levensplan volgen welke jullie accepteerden voordat jullie incarneerden. Er is nooit een dergelijke belangrijke tijd in jullie levens geweest als de kans om te ascenderen welke nu voor jullie ligt, en als jullie je voortgang kunnen handhaven door door te gaan op te staan, zullen jullie bijna zeker succesvol zijn. Als jullie afdwalen van jullie pad, is het mogelijk aanpassingen te maken er op terug te komen, dus ben niet te bezorgd. Het is menselijk om vergissingen te maken, maar ben voorbereid om hen recht te zetten en je zult terug op het spoor zijn.

De mens is altijd een strijder geweest, hetgeen noodzakelijk was voor de overleving honderden jaren geleden. Nu is de situatie anders, aangezien oorlogsvoering een strijd geworden is tussen verschillende technologieën. De bekwaamheid om te doden en te vernietigen is zo groot geworden, dat het ware weefsel van jullie wereld bedreigd wordt. Echter, wij zijn ons volledig bewust van de situatie en het is onder onze controle. Wij hebben grenzen ingesteld welke wij niet zullen toestaan overschreden te worden, en hebben bijvoorbeeld vele keren het gebruik van nucleaire wapens voorkomen. In de zeer nabije toekomst zullen alle dingen die verbonden zijn met oorlog niet getolereerd worden, en stappen zullen ondernomen worden om te verzekeren dat wanneer zij eenmaal uitgeband zijn zij niet opnieuw geïntroduceerd kunnen worden.

De mensen kunnen in harmonie samenleven, vooropgesteld dat zij niet proberen hun overtuigingen op anderen op te leggen. Een goede plaats om te beginnen is met ‘God’, waarnaar met vele verschillende namen verwezen wordt, die aanbeden wordt in overeenstemming met welke specifieke religie erbij betrokken is. In werkelijkheid is er slechts de Ene God betrokken bij de beschaving van de Aarde, hoewel er vele van dergelijke verheven Wezens in het Universum zijn. Vanuit de gemeenschappelijke basis tussen alle mensen, zou het mogelijk moeten zijn om samen te komen en door te gaan te evolueren als één beschaving. Deze zielen die gereed zijn om te ascenderen en voorbij de uiteenlopende religies te kijken, accepteren de Ene God en zijn in staat in vrede te leven als één grote gemeenschap. God is Liefde en er wordt ten onrechte naar gekeken als zijnde gelijk aan de Mens, wanneer in feite het het tegenovergestelde is, aangezien vanuit een lage positie de Mens omhoog gestegen is om te evolueren richting het worden van een Hogere Wezen, en Het is iedere ziel diens bestemming, ongeacht van hoe lang het neemt. Het is mogelijk voor allen om Goden in hun eigen recht te worden, en dat is de bestemming van het Menselijke Ras.

Jullie onmiddellijke verontrustingen zijn in respect van jullie evolutie, en er zullen enige grote veranderingen zijn die jullie in staat zullen stellen om in complete vrede te leven. Jullie zijn aan het ontwaken jegens jullie ware zelven, en zullen je aansluiten bij diegenen die al geascendeerd zijn. De dualiteit, zoals jullie het kennen, zal achtergelaten worden in de lagere vibraties, maar zal nog steeds bestaan in de hogere niveaus en van een harmonieuze aard zijn.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik verlaat jullie met Liefde en Zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing mag verhelderen.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

http://www.treeofthegoldenlight.com/

Vertaald: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/06/mike-quinsey-hoger-zelf-jullie-hebben.html

 

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster