dinsdag, september 27

Meester Saint Germain – De Goddelijke Menselijke Blauwdruk – 30 Oktober 2015 / Méline Portia Lafont

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Groeten in het meest verfijnde moment van deze Ascentie reis. Waarom Ik dit moment het meest verfijnde moment van alles noem, is omdat jullie jezelf inwortelen in jullie zelven alsook in de vereniging inwortelen met jullie Heilige partners en delen van Zelf.

Ja, de eenwording van de Goddelijke Menselijke Blauwdruk is begonnen sneller in de geesten, jullie wereld en werkelijkheden te stromen, omdat een groots momentum van een exponentiële graad daar is om verbeterd te worden doorheen en door jullie Wezens van Liefde-uitstraling. Jullie meubelen werden op de één of andere manier vervangen door nieuwe meubelen en jullie zijn nu naar voren aan het stappen in/naar een nieuwe wereld, ondertussen de Goddelijke sjablonen van transformatie, verhoging, wederopstanding, Goddelijke eenheid en onsterfelijkheid accepterend.

Al deze sjablonen zullen min of meer definiëren wie jullie zijn in dit nu, en beginnen jullie bewustzijn te verhogen in/naar een meervoudigheid van Stralen en Stellaire uitbarstingen van allerlei omvangen. Houd in gedachten dat jullie nu middenin de grootste omvang ooit zitten en dat jullie bescheidenheid/nederigheid de sleutel is! Jullie worden bij jezelf gewaar meer bescheiden/nederig richting aan ander te zijn, misschien zelfs bewust van waar allerlei soorten van intelligenties doorheen gaan. En hoewel jullie allemaal andere karakters en manieren hebben om de dingen in jullie leven te zien en te definiëren, zijn jullie allemaal in het midden van dezelfde gebeurtenissen, wat voor iedereen aangeeft de grootste overgang ooit te zijn.

Van Menselijke Wezens op deze Aarde hebben jullie jezelf nu getransformeerd in/naar Goddelijke Menselijke Wezens door eenvoudig Zelfbesef. Het begon allemaal door het hart te ontwaken en door bewust te worden van wie jullie allemaal zijn voorbij de menselijke schelp, en nu, eindelijk, lopen jullie met dit weten in veel meer vertrouwen dan ooit. Jullie worden nu de Goddelijke Menselijke Wezens van Terra genoemd, deze Meesters die hun Goddelijk potentieel op nieuwe manieren en in vormen van werkelijkheden ontwaken.

Dankzij de laatste verschuivingen welke recht voor jullie plaatsgevonden hebben en middenin jullie hart, tijdens de Bloed Maan Portalen alsook de laatste adem van het Equinox portaal, zijn jullie nu het Nieuwe Tijdperk binnengegaan en Terra neemt bewust deel en staart naar de eerste stromen van Licht welke de Toegangspoorten rondom jullie Aura’s kleuren in/naar nieuwe frequenties en kwaliteiten van Goddelijke aard.

Dit Zelfbesef heeft waarlijk het begin gemarkeerd van het oude dat jullie lagere lichamen en lagen van Zelf verlaat, en heeft veel verfijning binnenin jullie op gang gebracht, om nu vrijmoedig naar buiten te brengen zoals een kleuter op nieuwe bodem diens weg en balans vindt in dit alles. Als kleuters hebben jullie met de eerste gegeven bekwaamheden aan jullie gespeeld en deze onderzocht, wat aanvankelijk voort kwam als een ontwaking van binnenuit. Nu zijn jullie volwassenen geworden, door de facetten van de puberteit heen marcherend waar een rebellerende fase mogelijk ervaren zou kunnen worden of ervaren werd.

Terwijl jullie opgroeien in jullie nieuwe manieren van begrip, komen jullie ertoe te beseffen dat alles dat jullie zien en ervaren in het leven, in feite facetten zijn van het Zelf dat ernaar streeft te verenigen met alles dat jullie zijn. Dus verhogen jullie jezelf uit het programma van de dualiteit en misleiding, controle en angst alsook de neiging om voor dingen te vechten en bepaalde facetten tegen te werken. Jullie hebbeen eenvoudigweg het moment van overzichtelijkheid gekregen dat op gang komt, van te allen tijde Alles te zijn. En dus gaan jullie door met jullie mars zonder veel tegenwerking, en met meer Zelf en eenheid.

Dit besef, dierbaren, is het grootste geschenk dat jullie aan jezelf aan kunnen bieden en kunnen accepteren! Omdat het de sleutel van bevrijding en transcendentie is. Jullie markeren en besluiten, op een zeer bewust niveau, wat jullie met je meenemen in jullie nieuwe leven en ervaringen en wat al niet meer.

Jullie Goddelijke Menselijke Blauwdruk en DNA is al naar een bepaald niveau getransformeerd om dat aldus te doen. Dit brengt de kristallijnen fundering binnenin jullie voertuigen naar voren, aangezien vibratie overeenkomt met vibratie door de Wet van Resonantie. Besef gedurende een moment van jullie tijd, dat alles dat in dit moment naar jullie toekomt, alles is dat jullie vanaf dit moment verder denken. Verander je inzichten en je verschuift jezelf in/naar een andere werkelijkheid.

De Goddelijke Menselijke Blauwdruk is zich nu op de Aarde aan het verankeren door en doorheen jullie, om de geboorte van het 6de Dimensionale bewustzijn voor het collectief mogelijk te maken, doorheen tijd en ruimte in de ethers en de fundering van Terra. Ja, jullie gaan inderdaad door met van het ene naar het andere moment uit te breiden, en dus verhuizen jullie zeer snel van de ene naar de andere werkelijkheid. Echter, de vele funderingen die voor zo een lange tijd op jullie planeet geweest zijn, zijn zwak geworden en sommige van deze funderingen zijn aan het afbreken terwijl wij spreken. Het einde van dat formaat is voor iedereen duidelijk om te zien geweest en aldus ontwaakt dit vele Wezens op jullie Aarde en stimuleert een ieder om vanuit diens eigen Goddelijke Hart te presteren en iets nieuws en fantastisch te maken.

Je bent wat je denkt en je denkt wat je bent. Het is één en hetzelfde in die zin dat jullie altijd dat zijn wat overeenkomt met jullie huidige vibratie. Ben niets anders dan jezelf op alle niveaus en laat dat het resultaat zijn in alle draden doorheen het leven en binnenin alles dat jullie naar het leven brengen. Je bent de kracht van binnenuit jou en je bent alles dat moet zijn.

Op het moment verhoogt de Aarde haar frequentie naar een 9de en 10de dimensionale etherische frequentie. (1) Zij verhoogt haar bewustzijn met jullie vanuit een Planetaire werkelijkheid naar een Zonne werkelijkheid en zij neemt zelfs haar eerste kleine stapjes in/naar de eerste niveaus van intergalactische vibratie, hetgeen een meer Kosmische vibratie en intergalactische afstamming op jullie Aarde op gang zal brengen. Deze zijn alle vibraties die jullie een paar inkepingen hoger brengen en nieuwe gebieden van expertise inzaaien alsook nieuwe raden en groepen.

Als jullie te zijner tijd over zullen gaan in/naar een meer Galactische en Intergalactische Dimensie, zal alles met Goddelijke intentie in orde zijn alsook een wederopstanding door de volledige belichaming en uitlijning met de Galactische en Intergalactische gebieden. Maar laat mij duidelijk zijn wanneer ik zeg dat de tijd niet bestaand is in dit rijk en dat alles al binnenin jullie op een etherische vibratie verblijft. Jullie zijn steeds meer naderbij aan het komen naar de volledige belichaming van dat moment en alles speelt binnenin. De belichaming daarvan is de manifestatie op jullie Nieuwe Aarde, en niets anders.

Dus mijn geachte Goddelijke Menselijke vrienden, laat ons deze eenwording van jullie natuurlijke Zelven beginnen, zoals gezien als de Vrouwelijke aspecten en de Mannelijke aspecten binnenin het hart van Shamballah, de funderingen van dit Nieuwe Aarde Sjabloon, en binnen alles dat jullie zijn op dit vlak. Jullie zijn voorbestemd om te zijn wie jullie zijn en niets anders dat voorbij jullie weten is.

Wij vieren dit moment met jullie en wij zijn in eenwording met jullie.

IK BEN die IK BEN,

In liefdevolle kameraadschap en goedgunstigheid

Saint Germain

Voetnoot: Dit is heel mooi te zien op de volgende site: http://www.foundationforhealingarts.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html, waarop dagelijks de stijging van de Kosmische en Intergalactische Vibratie te zien zijn zoals op de recente onderstaande diagrammen:

4fache_von_gestern

pulsii2

ziellii2

***

***

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: denkmetjehart.blogspot.nl/2015/11/meester-saint-germain-de-goddelijke.html

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster