Mary Magdalene – IK BEN de Magdalene ~ Wandel Met Mij In Harmonie – 10 Augustus 2015 / Fran Zepeda

0
Luister naar dit Artikel

Fran: Hallo Iedereen. Dit kwam binnen op 8-8-8. De energie is zo krachtig geweest dat het me een paar dagen nam om het gepost te krijgen, maar ik deel het nu met jullie … en de Toegangspoort gaat door … Geniet:


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


IK BEN de Magdalene.

IK BEN Harmonie, Liefde, Balans en Vrijheid.

IK BEN het Goddelijke Vrouwelijke Gepersonifieerd.

IK BEN open voor Alles.

Ik zie de Schoonheid in Alles.

IK BEN Pure Liefde Essentie…..

IK BEN de Magdalene, aanwezig voor jullie en tussen jullie in voor de Collectieve Verlichting en de Ascentie van de gehele Mensheid. Trouw aan mijn natuur, moedig ik jullie voor altijd aan om trouw aan dat van jullie te zijn, om te genieten van jullie Gaven en deze te delen terwijl jullie hen ontwikkelen en opgraven ten tijde van jullie Goddelijke Ontwaking op de prachtige Aarde.

Trouw aan mijn natuur BEN IK, en ik deel het met jullie allemaal. Het is niet langer slechts een droom voor jullie om te ZIJN en Oprechte Pure Goddelijke Liefde te belichamen voor allen om te delen en aan deel te nemen met alles dat ondervonden wordt en bestaat. Het is niet slechts een droom … Het IS de Werkelijkheid nu; het is het werkelijke bestaan van allen.

Terwijl jullie doorgaan door de Leeuwen Poort heen te lopen, laat het jullie nieuwe Werkelijkheid zijn om met de Engelen, Aartsengelen en de Geascendeerde Meesters en de Godinnen en Alle Wezens te wandelen, in pure Goddelijke Uitlijning en Gelijkheid. Terwijl jullie allemaal in Balans en Harmonie komen met al jullie aspecten, en de Hemel met de Aarde, het Mannelijke met het Vrouwelijke, de Ziel met de Schepper, het Al met de Ene vermengen, zijn jullie niet langer gescheiden, jullie zijn niet langer verstoken van betekenis; jullie zijn Thuis gekomen naar jullie Schepper aanvangen en ontwaken die Essentie en Bron binnenin jullie zelf.

In Pure Goddelijke Harmonie, Liefde en Balans, groet ik jullie en veroorzaak hetzelfde binnenin jullie. Samen belichamen wij Vrijheid en Goedgunstigheid voor de verdere ontwaking van de gehele Mensheid. Dit is jullie doel en jullie privilege en ik eer jullie wat betreft het oppakken van deze inspanning.

Ik sta Nu voor jullie in volslagen verbazing en erkenning van jullie gaven en jullie prestaties om het Licht van Pure Liefde Essentie naar allen te verspreiden. Het is geen kleine taak, geliefden, maar elk moment dat jullie het Licht van de Grote Centrale Zon(nen) verzamelen in jullie menselijke lichamen, transformeren jullie je fysieke lichamen en belichamen jullie je potentieel om Goddelijke Bekrachtiging naar jullie Wezen te brengen en naar allen in jullie kielzog.

De ontwaking binnenin jullie is nu aldus een diepe, diepe bekrachtiging van Gemanifesteerde Liefde. Het is jullie waarachtige identiteit. Ieder moment van jullie lange bestaan in de Aarde Frequenties doorheen de tijdperken heeft jullie op dit moment voorbereid. Zoals een diepe stromende rivier, hebben jullie kracht/snelheid verzameld ondanks ontmoetingen met “stenen en slib” in deze “rivier van jullie leven”, zichzelf zien latend als obstakels en lessen in jullie ontwikkeling op deze Aarde.

En de zenuwachtige angsten werden de één na de ander overwonnen terwijl jullie je weg opruimden en de diepe blauwe wateren van jullie stromende rivier van het leven ophelderden, terwijl jullie vermengen in de oceaan van de Eenheid van de Schepper voorzien met al jullie faculteiten en geschenken van de tijdperken die zichzelf presenteren als jullie unieke kwaliteiten verkregen door doorzettingsvermogen en toewijding aan jullie doel en reden.

Ofschoon het een overmatige vereenvoudiging is van jullie vele worstelingen doorheen de eonen om jullie markering op de wereld te maken, zijn jullie bij jullie bestemming aangekomen met zoveel Wijsheid en Licht en Goedgunstigheid dat niet verkregen zou kunnen zijn anders dan door jullie schijnbare worstelingen, welke louter eretekens zijn op jullie waarachtige authenticiteit – noodzakelijk en sprankelend van alle maaksels van jullie Ziel die nu in diens volste glorie geopenbaard wordt.

En dit tot bloei komen van jullie sprankelende Ziel gaat door tot in de Oneindigheid terwijl jullie alle ervaringen van de tijdperken verzamelen die uniek voor jullie zielexpressie zijn en hen toestaan om aan jullie uniekheid werkelijk vorm en betekenis te geven. Alleen jullie kennen de dieptes van jullie reis. Alleen jullie kennen de unieke verzamelingen van jullie Ziel naar Perfectie en Heelheid.

Hierin geven jullie kracht en moed aan allen om hetzelfde te doen, enzovoorts, enzovoorts, om aldus een grote verzameling van Zielen te verenigen die sprankelen in hun unieke ontwaking. Jullie geven de Schepper de volledigheid die diepgeworteld is in de evolutie van jullie allemaal.

In Harmonie en Goedgunstigheid, marcheren jullie voorwaarts in/naar het Licht, doorheen de Toegangspoort, jullie kracht verzamelend, jullie moed verzamelend, en demonstreren het door de unieke expressie van Liefde dat jullie allemaal te geven hebben terwijl jullie jullie Goddelijke Vrouwelijke tegemoet treden en het vermengen met het Goddelijke Mannelijke en jullie unieke markering maken op de wereld door Creatie en Manifestatie van de Hemel op Aarde.

Doorheen de tijdperken heb ik ook, in mijn incarnaties, ervaringen opgebouwd en dus belichaamd en mijn ware natuur gerealiseerd, mijn waarachtige krachtige natuur van zachtaardige Geïncarneerde Liefde ondersteund door de kracht en macht van mijn geliefde Yeshua, en samen vermengen wij het ultieme evenwicht en harmonie om een voorbeeld te zijn van Liefde, Harmonie, Evenwicht, Moed en Vrijheid, niet bang om onze ware aard te tonen zodat jullie die van jullie mogen tonen.

Ik heb deze Aarde bewandeld, net zoals Yeshua dat heeft gedaan, in dienstverlening aan allen, en daarin, heb ik doorstaan, net zoals jullie, vele ervaringen om uiteindelijk de essentie van de Schepper te personifiëren, zuurverdiend, net zoals jullie. En op die manier, niet anders dan jullie. Wij begrijpen de dappere stoutmoedige ontwakingen tot het Christus Bewustzijn waar jullie je mee bezighouden.

Wij begrijpen de toewijding van jullie unieke dapperheid en moed om vol te houden en jullie markering op de wereld te maken in de vorm van het verspreiden van jullie unieke Liefde-Geschenken, een progressieve belichaming van jullie Goddelijke Essentie en unieke Gaven voor de wereld om zichzelf in/naar de hogere dimensies op te tillen, om het weefsel van eenheid te weven dat samengaand gouden kansen bezit om volledig de volledige ontluiking van jullie Zijnheid te realiseren.

Elk van jullie is noodzakelijk, elk van jullie maakt deel uit van het geheel, en wij eren jullie in jullie eigen Puurheid en Goedgunstigheid in het dapper naar voren treden in/naar het heldere Licht van Eindeloos potentieel voor Goddelijke Realisatie en Glorie in de hoogste graad.

En dus bied ik jullie nu dit prachtige “boeket” van hemelse bloemen van vele kleuren aan, elk bezit de goddelijke kwaliteiten, de Goddelijke Aspecten van de Schepper en het Christus Bewustzijn, terwijl ik jullie de bloesems van Goddelijke Wil, Goddelijke Wijsheid, Goddelijke Liefde, Goddelijke Puurheid, Goddelijke Waarheid, Goddelijke Goedgunstigheid, Goddelijke Vrijheid, Goddelijke Overzichtelijkheid, Goddelijke Harmonie, Goddelijke Eenheid en Vrede, Goddelijke Zuiverheid en Goddelijke Transformatie en Transcendentie de één naar de ander aanbiedt, een prachtig boeket makend voor jullie van jullie potentiële Heelheid.

Ik begrijp jullie beproevingen en openbaringen terwijl jullie gewerkt hebben om jullie waarachtige natuur en gaven te openbaren, elk uniek voor jullie zelf. En ik bied dit spreekwoordelijke boeket aan als een representatie voor jullie van het samenkomen van al deze Goddelijke Aspecten om jullie ware en complete goddelijke glorie te openbaren. Jullie zijn tot bloei aan het komen, ontplooiend naar Puur Bron Licht Bewustzijn en Eenheid.

Jullie ontdekken Goddelijke Vrijheid in jullie geschenken van Liefde, Goedgunstigheid en Creatie, bijeengekomen in Harmonie en Balans met de mannelijke kracht van Manifestatie, terwijl jullie in Harmonie en Eenheid met anderen vermengen om de Nieuwe Aarde te manifesteren.

Ik, met mijn geliefde Yeshua, presenteren en representeren aan jullie de progressieve belichaming van jullie geschenken/gaven voor de wereld om zichzelf hoog op te tillen. Wij combineren liefdevol onze magenta en gouden vlammen, en mijn energieën vermengen met mijn Geliefde zijn, vonkende Christus Bewustzijn in jullie vermenging van jullie Mannelijke en vrouwelijke en alle Goddelijke Aspecten als jullie vermengen met jullie IK BEN Aanwezigheid en vermengen met jullie Multidimensionale Zelven en met ALLEN in Eenheid met Alles Dat Is!

IK BEN de Magdalene, in pure Liefde Essentie en Harmonie.

Namaste.

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/mary-magdalene-ik-ben-de-magdalene.html

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later