dinsdag, september 26

Jezus – Jullie Leven in een Wonderbaarlijk Tijdperk waarin de Illusie al Begint te Ontbinden – 4 Oktober 2015 / John Smallman

0
Luister naar dit Artikel

Hier in de spirituele rijken juichen wij jullie (de mensheid) voort naar jullie onvermijdelijke ontwaking in jullie natuurlijke volledige bewuste staat waar het energiegebied van Liefde, de levenskracht, jullie eeuwig levend, energiek, vreugdevol en creatief gemotiveerd in ieder moment onderhoudt. Die staat is de enige staat waarin het bestaan zich voordoet, het is Werkelijkheid, jullie permanente aanwezigheid in de Aanwezigheid van God, eenheid met God in altijddurende vreugde. Er is nergens anders, er is alleen maar die oneindige staat van één te zijn met God, waar afscheiding en de illusie die het handhaaft – met al diens lijden, ziekte, schaarste, competitie en oorlog – bekend zijn omdat zij onecht zijn.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Binnenin de illusie, waar de mensheid het leven ervaart als een contant worstelen tegen schijnbare overweldigende waarschijnlijkheden, gewoon om te overleven, lijkt het concept van een staat van permanente vrede, vreugde en Liefde waanzinnig, onmogelijk en een wilde droom welke nooit gerealiseerd kan worden. Wij, natuurlijk, blijven jullie vertellen dat dit niet het geval is, dat er niets anders dan de Werkelijkheid is, en diep binnenin jullie zelf weten jullie dat dit waar is. Dat is waarom jullie zulke krachtige hunkeringen hebben naar iets veel beters dan het leven dat jullie ondergaan. Deze hunkeringen zijn het resultaat van uitermate korte flitsen van herinneringen van de intense vreugde van het leven in de eeuwige Aanwezigheid van God, flitsen zo kort dat jij je vaak afvraagt of zij echt zijn. Dat zijn zij, maar zij moeten zeer kort zijn omdat hun energie voor meer dan het kortste ogenblik jullie fysieke vormen zou overweldigen.

Natuurlijk hebben jullie Gods Aanwezigheid nooit verlaten! Er is nergens om naartoe te gaan! Echter, jullie bouwden welzeker de illusie en dompelden jullie zelf erin onder, ervoor zorgend dat het zeer echt toescheen, en sinds dat moment, wat werkelijk slechts een moment geleden gebeurde, hebben jullie de weg naar Huis naar de Werkelijkheid gezocht, hunkerend om de “Heilige Graal” te vinden, het “Einde van de Regenboog,” je “ziel-kameraad”, in feite de Liefde welke God is.

Wel, zoals wij jullie vaak verteld hebben, zijn jullie daar al, jullie zijn nooit vertrokken, en jullie enige taak is om te ontwaken vanuit de diepe slaap waarin alle afschuwelijke evenementen van het leven op Aarde schijnen plaats te vinden. Die taak betekent het loslaten van alles dat jullie in jullie omgeving gebouwd hebben om je te beschermen voor … LIEFDE! Alle verdedigingen, alle barrières – psychologisch of fysiek – en de wapens die jullie uitgevonden en gebouwd hebben om hen te ondersteunen moeten vernietigd en afgeschaft worden.

Jullie zijn allemaal bang van Liefde! Het schijnt jullie toe een grenzeloze verplichting te zijn om eindeloos aan anderen te geven terwijl jullie jezelf van alles tekort doen waar jullie waarde aan zouden kunnen hechten, inclusief jullie levens, in een betekenisloze altruïstische opoffering. Dit extreme misverstand is een belangrijk aspect van de illusie en heeft, gedurende de eonen, jullie angst aangejaagd betreffende het afwijzen van Liefde ten gunste van de zelfgecentreerde ambitie waarvan jullie hopen dat het op bevredigende wijze het onvervangbare vervangt … Liefde.

Er is alleen Liefde, Het wordt aan jullie in ieder moment aangeboden, maar jullie zijn merendeels niet in staat Het te ontvangen of te accepteren, omdat jullie je zo stevig vastklampen aan alles dat er strijdig mee is. Als jullie je harten toe zouden staan om te openen en Het te ontvangen, zouden al jullie angsten en ongerustheden oplossen en ogenblikkelijk zouden jullie zien dat verdedigingen van wat voor soort dan ook en in welke omstandigheden dan ook uitermate waanzinnig zijn.

Echter, binnenin de illusie werden jullie getraind om achterdochtig te zijn, om anderen te zien als mogelijke vijanden, en dus verwachten jullie om vijanden tegen te komen, en, op miraculeuze wijze, verschijnen zij! De enige manier uit deze ontoelaatbare situatie is te verwachten om vrienden te ontmoeten en alleen Liefde aan te bieden aan allen met wie je omgaat. En dat is moeilijk voor jullie omdat, binnenin de illusie, iedere cultuur en vele religies geloven dat dat een waanzinnige manier is om je te gedragen. Zij proberen dan de waanzinnigheid ervan te bewijzen door te wijzen op de altijd doorgaande oorlogen en conflicten waarin de mensheid betrokken geweest is sinds het begin van de tijd.

Maar de waanzinnigheid is de verwachting van verraad, conflict, oorlog en de daarom schijnbare essentiële noodzaak voor wapens en verdedigingen. Wantrouwen kweekt wantrouwen, en jullie taak aangaande het ontwaken is om het wantrouwen los te laten en alleen Liefde aan te bieden. Sommigen van jullie zijn gereed dit te doen en vinden dat het werkt. Liefde stroomt en omwikkelt alles op Diens pad, en alles dat jullie moeten doen is Het toe te staan door jullie heen te stromen.

Het vrije stromen van Liefde is een beweging welke onder de massa leeft, het kan niet aan de top beginnen met wereldleiders van wat voor soort dan ook – politiek, commercieel, nationaal, etnisch of religieus – omdat al deze ‘leiders” in waarheid volgers zijn, en wanhopig proberen om het humeur en de wensen vast te stellen van diegenen die zij voorgeven te leiden zodat zij in een gunstig licht voor hen kunnen verschijnen en hun bevoorrechte posities kunnen handhaven.

En natuurlijk werd het merendeel van de mensheid, gedurende de eonen, goed getraind om passend onderdanig te zijn voor deze leiders en stelden deze “verkozenen” of gewoon de gelukkigen in staat om aan de macht te blijven. Het geheim om de macht in stand te houden is om diegenen onderaan ervan te overtuigen dat er een dreiging van “vijanden” in andere culturen of naties is en dat alleen zij, degenen aan de macht, een adequate taak kunnen uitvoeren van bescherming te verstrekken voor deze waargenomen vijanden. Soms lijkt het dat een meer schappelijke en eerlijke kandidaat van de overheidsdienst beter werk zou kunnen doen, en verkiezingen worden gehouden in de hoop van het vinden van een nieuwe een geschikte leider. Maar het systeem is ontworpen om iedereen uit te schakelen die, wat betreft in een positie van autoriteit te komen, vooruitgang lijkt te maken richting vrede en vertrouwen.

Verandering begint op het niveau van wat er onder de massa leeft, dat is één persoon per keer. Het mag een klein beetje optimistisch klinken om een dergelijke verandering te verwachten om wat voor echte impressie dan ook dwars over de wereld te maken, maar, zoals jullie je er goed bewust van zijn, zijn er een aantal succesvolle met het volk verbonden bewegingen geweest gedurende de laatste paar decennia die geslaagd zijn met het bereiken van hun zeer bewonderenswaardige doelen. En zij allemaal werden voornamelijk geleid door Liefde. Echter, succes leidt vaak tot arrogantie, negatieve oordelen, en dan naar interne meningsverschillen na het feit, en vele van deze bewegingen werden opgeheven of desintegreerden.

MAAR de leden van vele van deze bewegingen waren veranderd als een resultaat van hun successen en zij beseften dat Liefde en samenwerking de enige betekenisvolle wegen voorwaarts waren. Zij hebben hun meningen niet gewijzigd, en velen van hen zijn vandaag de dag zeer actief vreedzaam en respectvol, het luisteren naar uiteenlopende gezichtspunten aan het promoten, en realiseren zich dat er altijd punten van overeenstemming zijn, en dat allen in principe vreedzame oplossingen willen voor de kwesties waarmee zij te maken hebben, oplossingen welke van elke zijde een winnaar maakt.

Op het niveau van wat er onder de massa’s leeft, resulteert een weigering om deel te nemen aan de strijd in het uitstel van militaire deelname, en ik kan jullie verzekeren dat er krachtige bewegingen zijn in vele delen van de wereld die zeer effectief werken naar dit einde. Wat jullie zien en horen in de reguliere media zijn zware gecensureerde rapportages die alle eruit laten dat jullie zou inspireren en verheffen, aangezien hun bedoeling is om het niveau van angst te handhaven of te intensiveren waar uiteenlopende regeringen afhankelijk van zijn voor hun overleving.

Maar deze met het volk verbonden bewegingen, werkend voor vrede en respect voor de gehele mensheid, groeien aan kracht en effectiviteit over de gehele wereld heen, en worden ten zeerste geholpen door de gebeden, meditaties en liefdevolle intenties van jullie Lichtdragers en Lichtwerkers, en door ons aangezien ook wij hulp en bemoediging aanbieden aan allen vanuit hier in de spirituele rijken.

Het Goddelijke Plan voor de mensheid is om te ontwaken, en absoluut niets kan dat tegenhouden van te gebeuren. Jullie leven in een wonderbaarlijk Tijdperk waarin de illusie al begint te ontbinden, dus blijf dagelijks tijd voor jezelf nemen om je innerlijke heiligdom binnen te gaan en om begeleiding, hulp en een liefdesomhelzing te vragen. Ik verzeker jullie dat wij op elk van jullie zullen reageren als jullie dat aldus doen, omdat wat jullie aan het doen zijn een essentieel aspect is van dit Goddelijke Plan terwijl het de voltooiing nadert.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/jezus-jullie-leven-in-een.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later