Het verband tussen 9/11, Osama bin Laden en de Mayakalender

0
Luister naar dit Artikel

Wat weten mensen die achter de schermen alle gebeurtenissen op het wereldtoneel orkestreren van de Mayakalender?


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wie gaat rekenen vindt een interessante en zeer duidelijke overeenkomst tussen 9/11 (Galactische Golf) en de zogenaamde dood van Osama bin Laden (Universele Golf).

Met elke opeenvolgende golf van de Mayakalender treedt een versnelling op. De negende en laatste twintigvoudige versnelling in deze kalender is gedateerd op 9 maart 2011 en hiermee zijn we de Universele Golf binnengegaan. Deze korte tijdscyclus van slechts 234 dagen eindigt op 28 oktober 2011.

We gaan door 13 ‘dagen’ en ‘nachten’ van 18 etmalen en zetten in stormachtig tempo de laatste stappen naar een hogere vorm waarin we meer zullen leven in eenheid.

De Universele Golf werd voorafgegaan door de Galactische Golf. De Galactische Golf telt 4.679 dagen en op het moment dat de aanslagen op 11 september 2001 plaatsvonden waren er 980 dagen in deze desbetreffende golf verstreken (22,8 procent van de totale duur van de golf).

De laatste golf van de Mayakalender bestaat uit 13 verschillende uaxaclahunkin (18 dagen) perioden, omgerekend 234 dagen.

Wanneer men hetzelfde percentage toepast op de Universele Golf wordt het volgende resultaat verkregen. De Universele Golf bestaat uit 234 dagen. Na 53 dagen is 22,8 procent van deze golf verstreken. Wanneer vanaf de start van de negende en laatste golf van de Mayakalender op 9 maart wordt geteld komt men na 53 dagen uit op 1 mei 2011, de dag waarop Osama bin Laden gedood zou zijn. Op 2 mei werd er vervolgens massaal aandacht aan besteed door de media.

De dag 1 mei is tevens de laatste dag van de tweede dag van de negende golf. Deze dag luidt het begin in van de tweede nacht van deze laatste golf van de Mayakalender. Volgens de kalender is de tweede dag van de negende golf de fase van ontkieming en in de daaropvolgende nacht volgt een reactie.

Wat betekent dit? De massa gelooft dat Osama bin Laden het meesterbrein was achter 9/11. De aanslagen vonden plaats op de tweede dag van de Galactische Golf. Op de tweede dag van de Universele Golf schakelde men zogezegd de man achter de aanslagen uit, wat exact in resonantie is met de feitelijke gebeurtenis op 11 september 2001.

Wat probeert men hiermee te bereiken vraagt u zich af. Twee satellieten van de Amerikaanse meteorologische dienst hebben op de dag van de aanslagen een significante piek geregistreerd in de magnetosfeer wat aantoont dat emoties modulaties in het geomagnetische veld van de Aarde kunnen veroorzaken (zie figuur onder). Logischerwijs, ook met het oog op de exacte resonantie met de Mayakalender, kan men speculeren dat opnieuw geprobeerd is een dergelijke reactie uit te lokken bij de massa.

Hersengolven synchroniseren met het ritme van de golven van de aardse ionosfeer. Zodoende kunnen mensen ‘aanvoelen’ wanneer er iets staat te gebeuren. Ook andere levensvormen die zich binnen het aardmagnetisch veld bevinden, kunnen worden beïnvloed door de veranderingen. Deze invloed is niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel.

De timing is opzienbarend, duidelijk. Alles is bewustzijn, alles is trilling. Kennelijk zijn ook de mensen die alles achter de schermen orkestreren hiervan op de hoogte. Mensen kunnen nu aan de hand van de Mayakalender berekeningen loslaten op andere aanslagen of gebeurtenissen, wellicht levert dit nog interessante resultaten op.

Het universum is een levend organisme en bereidt momenteel iedereen en alles voor op een monumentale gebeurtenis. We hebben globaal bewustzijn bereikt in de zevende of Planetaire Golf en dit is te zien aan het internet, Facebook, YouTube, Twitter, enzovoorts. De volgende stap is dat we onze buren weer ontmoeten en we ons realiseren dat we niet alleen zijn.

Merk op dat het bovenstaande reeds is aangegeven op 12 april jongstleden, voordat bekend was dat er iets naar buiten zou komen over Osama bin Laden.

You have to take seriously the notion that understanding the universe is your responsibility, because the only understanding of the universe that will be useful to you is your own understanding.” – Terence McKenna

Bronnen: Godlikeproductions.com en Glcoherence.org

Verwant artikel: Osama bin Laden: Vers gepakt of uit het vriesvak?

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later