dinsdag, september 26

Gaia en de Gnomen – Gaia Spreekt over het Elementalen Koninkrijk – 20 September 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Mijn trouwe Ascenderenden,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ik ben jullie Moeder Aarde. De leden van mijn Elementalen Koninkrijk zijn krachtige energie wezens die mij onophoudelijk helpen mijn fysieke vorm te creëren en te handhaven. De hoogste frequentie expressies van het Elementalen Koninkrijk, die jullie als aarde, lucht, vuur en water kennen, is de Elohim, die de scheppers en dragers zijn van mijn derde dimensionale vorm.

De Elohim verblijven in de achtste doorgaand naar de twaalfde dimensies om hun assistentie in het Devic Koninkrijk te begeleiden dat resoneert met de vijfde doorgaand naar de achtste dimensies. De Deva’s ontvangen het “Goddelijke Ideaal” van de Elohim en brengen deze Goddelijke Kwaliteiten over naar het Elementalen Koninkrijk.

De Elementalen verblijven in de hogere vierde doorgaand naar de vijfde dimensies om vorm te creëren voor bezoekende levensstromen die vormen dragen in de derde en vierde dimensies van Gaia’s multidimensionale werkelijkheid. De Elementalen helpen bij het creëren van de vorm voor de vierde dimensionale levenstromen, en dan helpen zij deze levensstromen om hun vorm uit te breiden in/naar de derde dimensie.

Ik wens om me nu te focussen op mijn dierbare Elementalen die zeer ijverig gewerkt hebben om mijn veelvoudige levensvormen te helpen hun gekozen vormen in/naar de vijfde dimensie te transmuteren. De Elementalen zijn druk mijn mensen, dieren en planten wezens aan het helpen om hun resonantie te verhogen van de derde/vierde dimensionale frequenties in/naar de vierde/vijfde dimensionale frequenties.

Uiteindelijk, zal de mensheid ook in/naar hun vijfde dimensionale expressies transmuteren. De overgang van de derde dimensionale expressie in/naar de vierde dimensionale expressie is niet te moeilijk aangezien het louter de uitbreiding omvat van het derde dimensionale bewustzijn in/naar de vierde dimensionale aura.

Laat mij jullie eraan herinneren dat ik, Gaia, al mijn levensvormen zie als gelijke expressies van mijn belichaming. Daarom, mijn planten, dieren en mensen (hogere dieren) zijn in mijn hart ALLEMAAL gelijk. Ik weet dat mijn mensen verloren geweest zijn in de illusie dat hun expressie superieur is aangaande de expressies van de planten en de dieren.

Deze misvatting heeft de verlorenen toegestaan om grote verwoesting te veroorzaken aan mijn planten en dieren kinderen, alsook aan mijn land, water, weer en atmosfeer. Gelukkig, herinneren mijn ascenderende mensen geleidelijk dat AL het leven ÉÉN is.

Het is deze herinnering die mijn ascenderende mensen toestaat om mij te helpen met mijn planetaire proces van ascentie. Helaas, zijn velen van mijn mensen nog steeds slapende en gaan door met mijn andere expressies van de vorm te beschadigen. Mijn Elementalen hebben de schade genezen toegebracht aan de veelvoudige gebieden van mijn planetaire lichaam, maar zij kunnen de destructieve manier van de mensen niet bijhouden.

Mijn Elementalen helpen nu ook mijn ascenderende mensen in de hoop dat deze verlichte mensen de verwoestende mensen kunnen genezen. Ik zal nu mijn Elementalen toestaan om voor zichzelf te spreken. Zoals velen van mijn levensvormen, leven mijn Elementalen in Eenheidsbewustzijn. In feite, zijn mijn mensen de enige levensvormen die het individuele bewustzijn ervaren.

Dit individuele bewustzijn is zowel een zegen als een vloek geweest voor de mensheid en voor mij. Sprekend voor al de leden van mijn planeet, zeg ik, “Dank je wel dierbare mensen voor jullie omhoogschietende terugkeer naar het Eenheidsbewustzijn. Ik, jullie Moeder, ben zeer trots dat jullie nog steeds jullie “vonk van individualiteit” in toom houden terwijl jullie je herinneren om ook jullie uitbreidende Eenheidsbewustzijn te omhelzen.

De individualiteit is voor mijn mensen een consequentie geweest van mijn krachtige polariteit. Gelukkig, omdat ik aan het terugkeren ben naar mijn vijfde dimensionale expressie van Eenheidsbewustzijn, zal ik niet langer belast zijn door de uitdaging van de intense afscheiding van de lagere frequenties van werkelijkheid.

Echter, het is moeilijk voor mijn Devic Koninkrijk om hun vormen standvastig te houden terwijl zoveel negatieve gedachten, emoties en concepten van overheersing mijn planetaire aura vullen. Gelukkig, herinneren mijn ascenderende mensen de creatieve kracht van hun gedachten en emoties. Zij leren ook om hun goddelijke attributen van wijsheid, kracht/macht en Liefde te balanceren.

Daarom, voordat mijn Elementalen naar voren komen om met jullie te communiceren, zou ik graag mijn ascenderende mensen willen bedanken voor het herinneren van het stewardschap dat zij beloofd hebben om te houden over mijn lichaam. Mijn Elementalen, die ijverig werken om mijn vorm naar mijn vijfde dimensionale expressie terug te keren, zijn zeer opgetogen om de medewerking te hebben van de ascenderende mensen.

Eén laatste opmerking tegen mijn ascenderende mensen, herinner je alsjeblieft dat ook jullie elementalen binnenin jullie lichaam hebben die jullie met jullie proces van ascentie helpen. Als jullie je herinneren om samen te werken met jullie eigen innerlijke Elementalen, zullen jullie gewaarworden dat jullie transmutatie van de vorm vooruit zal gaan op een toenemende soepele en liefdevolle manier.

Mijn eerste Elementalen om met jullie te communiceren zijn mijn Aarde Elementalen, de Gnomen:

ElementalValley copy

DE GNOMEN, Aarde Elementalen, SPREKEN:

Goede Nuheid Dierbare Mensen,

Wij zeggen “Nuheid” want wij ervaren alleen het NU, zoals alle Elementalen dat doen. Het is alleen door de gewaarwording van onze mensen dat wij tijd ervaren. Wij zeggen “onze mensen’ omdat wij in complete eenheid met de menselijke lichamen leven waardoorheen wij stromen.

Wij, de Aarde Elementalen zijn vaak voor de mensheid bekend als Gnomen. Wij werden aangewend bij het herstellen van de immense schade die de mensen toegebracht hebben aan het lichaam van Gaia, alsook aan dat van hen zelf. Niet alleen hebben de mensen vele giftige substanties in hun lichamen genomen, zij hebben ook vele substanties in het lichaam van Gaia geplaatst.

Deze vergiften brengen schade toe aan al het leven op Gaia’s heilige lichaam. Wij gaan niet naar de vele manieren waarop de mensen het land vergiftigden en het evenwicht van de natuur verstoorden omdat wij hier nu zijn om jullie te bedanken.

Dierbare ontwaakte en ascenderende mensen, wij wensen jullie te bedanken voor het opruimen van de persoonlijke en planetaire kwetsuren die het resultaat waren van de lange reis van de mensheid door de donkere nachten van vergeetachtigheid. Wij kunnen ogenblikkelijk de mensen waarnemen die in het proces van genezing zijn van hun persoonlijke lichamen, alsook het lichaam van Gaia, omdat zij meer Licht in hun vorm accepteren.

Zij nemen dit Licht in, wat hun ongemakkelijke duisternis naar de oppervlakte duwt om genezen te worden, omdat zij gereed zijn om zichzelf te reinigen om beter met de planetaire verschuiving te helpen. Wij Gnomen kunnen vlotter de derde/vierde dimensionale frequenties van de mensheid transmuteren met de bewuste hulp van de ascenderende mensen.

Het helpt ons ook aanzienlijk wanneer mensen zich herinneren om hun Onvoorwaardelijke Liefde naar onze landmassa’s, bergen, grotten en ondergrondse gemeenschappen te sturen. Wanneer wij Gnomen bekrachtigd zijn door de Onvoorwaardelijke Liefde van de mensheid, kunnen wij completer met de mensen werken om het afvalmateriaal van hun derde en lagere vierde dimensionale negativiteit op te ruimen.

Ons proces van mensen reinigen is gelijkaardig aan het snoeien van dode bloemen van een plant. Onze geliefde planten houden van ieder component van zichzelf en verspreiden hun levenskracht evenwichtig doorheen hun wezen. Wanneer mensen dode bloemen afknippen, kan de energie welke eens naar het genezen/herstellen ging naar nieuwe groei gaan.

Op dezelfde manier, wanneer wij mensen helpen om meer Licht in te nemen, kunnen wij hen er ook aan herinneren dat dit Licht wat voor innerlijke duisternis dan ook zal onthullen, hetgeen gewoonlijk de één of andere versie van angst is. Het is ZEER behulpzaam voor ons wanneer mensen hun negatieve gedachten, emoties en handelingen voor ons transmuteren zodat zij niet langer astrale kwetsuren op Gaia’s fysieke lichaam creëren. Wanneer deze kwetsuren eenmaal gecreëerd zijn moeten wij, de Elementalen, ons focussen op de genezing van hen.

Aan de andere kant, wensen wij om dank te geven aan de mensen die ons nu helpen door de schade welke gecreëerd werd door de vergeetachtigheid van de mensen en de behoefte om te domineren te transmuteren. De reden waarom de mensheid zo verwoestend was, was omdat zij hun eigen kracht/macht vergaten.

Heel veel mensen vergaten dat zij de kracht om te creëren hebben, of schade toe te brengen, met “slechts” hun gedachten en emoties. Het is deze vergeten kracht welke wij, de Elementalen, wensen te adresseren. Als jullie op Gaia willen blijven terwijl zij transmuteert in/naar haar vijfde dimensionale expressie, moeten jullie je herinneren dat jullie IEDERE gedachte en IEDERE emotie manifest zal worden.

Gelukkig, is er een drempel werkelijkheid van de Nieuwe Aarde welke nog steeds een beetje van een vertraging zal hebben tussen gedachten, emoties en manifestatie. Echter, zelfs in die werkelijkheid zullen jullie NIET in staat zijn om jullie aandacht en gewaarwording aan WAT VOOR vijfdimensionale matrix DAN OOK te kleven als jullie in/naar angst vervallen. Wanneer je in/naar angst vervalt, valt jullie resonantie terug naar de lagere vierde en derde dimensie.

Wij Gnomen werken een grote hoeveelheid met de Matrix van Gaia, wat zeer gelijk is aan de beenderen van jullie menselijke lichaam. De Matrix creëert en ondersteunt de vormen en illusies van de Aarde haar bewoonbare 3D Zone op dezelfde manier waarop jullie beenderen jullie Aarde voertuig ondersteunen.

Als het ondersteunende systeem van wat voor levensvorm dan ook niet sterk is, dan zal de volledige levensvorm verzwakt zijn. Het is prachtig, en wordt aldus diepgaand gewaardeerd, dat vele mensen genezende ceremonieën voor hun Moeder Aarde uitvoeren.

Vanwege jullie bereidheid om ons te helpen, vragen wij dat jullie ons helpen bij het genezen/herstellen van Gaia’s Matrix zodat Zij haar Matrix kan transmuteren in/naar diens hogere frequentie formaat. Wij zijn ons ook bewust van de opzettelijke vernietiging die de duistere mensen gecreëerd hebben op Gaia’s lichaam en van de schade gecreëerd door de hebzucht voor meer, meer en groter, groter en groter.

Echter, dat is een kwestie voor jullie mensen om onder jullie zelf uit te werken. Wij weten dat de massa’s aan het ontwaken zijn vanuit hun lange slaap van indoctrinatie en overheersing. Iedere dag, staan meer mensen zelfs op voor hun recht om een gelukkig leven te hebben en nemen hun kracht/macht terug.

In de lange donkere nacht van de laatste 12,000 jaren, hebben heel veel mensen aanzienlijk geleden. Gelukkig, ontwaken jullie voldoende zodat wij jullie er liefdevol aan kunnen herinneren om verantwoordelijk te zijn voor jullie eigen gedachten en emoties. Herinner alsjeblieft dat jullie iedere gedachte manifest wordt, en jullie iedere emotie die manifestatie leven geeft.

Als jullie de vele met angst gevulde gedachtevormen zouden kunnen zien die wij moeten “snoeien van het lichaam van Gaia”, zouden jullie allemaal zeer in verlegenheid gebracht zijn. Jullie zijn je er bewust van dat jullie fysieke rommel op de grond, in het water, in de lucht achterlaten.

Als jullie waarnemingen/inzichten uitbreiden in/naar de hogere frequenties, zullen jullie in toenemende mate bewust worden van de vierde dimensionale rommel dat de mensheid in de aura van hun lichaam achterlaten, hun woning, hun werkplaats en iedere plaats waarin zij het meesterschap van hun bewustzijn verliezen in in/naar angst vallen.

Als je een beroep op ons doet, zullen wij je helpen om te herinneren dat JIJ de schepper van jouw werkelijkheid bent. Wij vragen je nu, wat voor gedachten heb je vandaag gehad? Wat voor emoties heb je ervaren? Als je niet weet hoe onze vraag te beantwoorden, kijk dan gewoon naar hoe je dag ging.

Jij creëerde die dag. Als je een betere dag wilt hebben, BEN dan de meester van je eigen energie. Ben bewust dat wij van het Elementalen Koninkrijk gebonden zijn dat te creëren wat jullie denken en voelen. Denk eraan om de kracht van jullie wijsheid te erkennen en te voelen en ook de wijsheid van jullie liefde.

Wij zijn vreugdevol om te zien dat sommigen van jullie ermee beginnen om jullie op koolstof-gebaseerde voertuig te transmuteren in/naar een op kristallijn gebaseerd Lichtlichaam. Herinner alsjeblieft dat elk mens ÉÉN met Gaia is. Daarom, als elkEEN van jullie je eigen fysieke vorm transmuteert, jullie vijfde dimensionale elementalen jullie lichaam via jullie iedere uitademing zullen verlaten om door een ander mens, dier, plant of gedachtevorm ingeademd te worden.

Ja, planten en gedachtevormen ademen welzeker in. Hoe anders zouden zij Licht kunnen ontvangen? Natuurlijk is hun inademing anders dan die van jullie. Maar, wij moeten jullie eraan herinneren om vertrouwd te raken aan leven die vormen dragen die zeer anderen zijn dan jullie menselijke vorm. Ook, als jullie uitademing doorheen jullie omgeving reist en in/naar de inademing van andere transmuterende mensen, verbinden deze andere mensen zich met jullie essentie.

Dan, op een dag zal de cirkel compleet zijn, en zullen jullie die “essentie van jullie zelf” binnenin een persoon die jullie nog nooit ontmoet hebben voelen. Het is op deze manier van je adem delen dat jullie op koolstof-gebaseerde wereld zal transmuteren in/naar een op kristallijn-gebaseerde wereld.

Herinner dat wij, de mensen en de elementalen, een team zijn dat kan werken als ÉÉN om onze planeet te ascenderen. Begin door onze elementale energie in jullie lichaam te voelen. Zie ons in jullie lichaam, op jullie land, in jullie tuinen en onder jullie bomen.

Wij zijn uitermate dankbaar voor diegenen van jullie die genezende ceremoniën creëren en opstaan voor de rechten van Gaia. Echter, wij vragen om een beetje meer. Wij vragen dat jullie je herinneren dat JULLIE de werkelijkheid creëren met jullie gedachten en emoties.

Als jullie bewustzijn donker en angstig wordt, geven jullie ons heel veel extra werk om te doen. Aan de andere kant, wanneer jullie bewustzijn gevuld is met Licht en Onvoorwaardelijke Liefde, helpen jullie ons meer dan jullie je ooit voor kunnen stellen.

Wij, de Aarde Elementalen van Gaia, bedanken jullie op voorhand voor wat wij WETEN dat jullie zullen doen!

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/gaia-en-de-gnomen-gaia-spreekt-over-het.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later