El Morya – Over de Nieuwe Aarde – 25 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Dierbare lezers,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ik vond deze boodschap van El Morya dat jaren geleden geschreven moet zijn geweest. De informatie maakt in de wereld van vandaag de dag veel meer zin dan dat het toen deed. De “waarheid” is dat wat niet verandert. Echter, waarheid wordt gemakkelijker begrepen door een werkelijkheid die op de rand staat van terug te keren naar een hogere dimensionale expressie.

DE NIEUWE AARDE

Boodschap van Geascendeerde Meester El Morya

Velen van onze Aarde meesters voelen de trekkracht van de Nieuwe Aarde want jullie bewegen, inderdaad, in/naar een werkelijkheidsfrequentie die niet klevend is aan zulke lage frequentiepatronen als de derde dimensie. De hogere niveaus van de vijfde dimensie creëren onophoudelijke, circulaire, en eindeloze energiepatronen die uitbreiden en transmuteren.

Aan de andere kant, creëren de lagere frequenties van de derde en vierde dimensies energiepatronen met progressieve onderbrekingen terwijl het energiegebied langs het frequentiebereik omlaag reist in/naar de derde dimensie.

Deze onderbrekingen doen zich voor omdat de gedachtevormen van de mensheid van “de tijd” de illusie van “ruimte” creëren tussen de manifestatie van het Licht. In werkelijkheid, zijn tijd en ruimte ÉÉN en worden alleen waargenomen als twee verschillende dimensies door jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn.

Het is alleen via de gewaarwordingen van je Multidimensionale ZELF dat je deze “onderbrekingen” als portalen kunt waarnemen. De reden voor deze tegenstelling is dat je het derde dimensionale bewustzijn buiten je ZELF zoekt en in de 3D Matrix om de “werkelijkheid” te vinden.

Aan de andere kant, je ontwaakte, multidimensionale bewustzijn streeft ernaar om de “werkelijkheid” binnenin je ZELF te vinden welke binnenin de ENE is. Deze innerlijke portalen zijn interdimensionale paden waardoorheen je uitgebreide bewustzijn vrij van alle energetische barrières van de derde dimensionale Matrix kan reizen.

Je kunt, en doet dat vaak, deze portalen onderzoeken met je bewustzijn terwijl je fysieke voertuig slaapt, mediteert, of betrokken is bij een kalmerende, creatieve handeling. Op deze manier, kan je hogere bewustzijn levensspannen van interdimensionaal reizen ervaren, in wat voor je derde dimensionale Aarde voertuig toeschijnt te zijn als een oogknipper.

Wanneer jij je eenmaal bewust bent dat je de ervaring hebt van interdimensionale werkelijkheden, bereik je een drempel in je ascentieproces. Deze drempel representeert je toewijding aan het proces van ascentie, want je zult met het proces van het openen van deze innerlijke portalen door moeten gaan terwijl je middenin je dagelijkse leven staat.

Met andere woorden, je moet leren (hetgeen in feite herinneren is) hoe te leven in twee, of meer, werkelijkheden tegelijkertijd. De ervaring van veelvoudige werkelijkheden begint met de “belangrijkste werkelijkheid”, zijnde op de derde dimensionale Aarde.

Dan, geleidelijk, raak je verward als tot welke werkelijkheid je “belangrijkste werkelijkheid” is en welke werkelijkheid je “slechts aan het bezoeken bent”. Natuurlijk, als je niet weet in welk leven je bent, functioneer je in je derde dimensionale bewustzijn. Wanneer je stromend bent binnenin je multidimensionale bewustzijn, is je antwoord op die vraag altijd: HEN ALLEMAAL.

Wanneer jij je eenmaal voor kunt stellen dat je in feite IN alle interdimensionale werkelijkheden bent die je aan het bezoeken bent, begint het concept van je “hoofdzakelijke leven” uit je besef te vervagen. Het is dan dat jij je volledig herinnert dat JIJ een multidimensionaal bewustzijn bent die vele werkelijkheden binnenin het NU van de ENE verkent.

De lagere werelden van de derde en vierde dimensies zijn specifiek moeilijk om te bezoeken. Bijvoorbeeld, deze werkelijkheden mogen of mogen niet aangenaam zijn. Verder, terwijl in de lagere werelden van de derde en vierde dimensie, kan je vergeten dat je zuiver bewustzijn bent.

Als je vergeet dat JIJ zuiver bewustzijn bent, kan je verstrikt raken binnenin de 3D Matrix. Gelukkig, komen de hogere frequenties van Multidimensionaal Licht en Onvoorwaardelijke Liefde waardoorheen de Aarde nu reist je Derde Oog en Hogere hart binnen.

Vandaar dat, iedere dag, steeds meer van jullie ontwaken jegens jullie waarachtige, Multidimensionale ZELF. Als deze hogere energie je Derde Oog en Hogere Hart opent, breiden je multidimensionale bewustzijn en Onvoorwaardelijke Liefde aanzienlijk je krachten van gewaarwording/inzicht en manifestatie uit.

Het Multidimensionale Licht helpt je met het vasthouden van een vorm in je gedachten, wat je met Onvoorwaardelijke Liefde zult vullen om de moleculen van het leven aan de structuur van die vorm/matrix te binden. Je hoeft je geen zorgen te maken over je negatieve, lagere frequentie gedachten te verhuizen in/naar de hogere werelden, want zij resoneren alleen met de derde en vierde dimensies.

Echter, de hogere dimensionale energieën zullen gedachten, emoties en gedragingen onderstrepen die losgelaten moeten worden om voor jou je oude koolstof lichaam te flitsen in/naar je waarachtige Lichtlichaam.

Gelukkig, werken jullie samen met Gaia die ook Haar energieën transmuteert naar die van de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Daarom, wanneer jij je bewustzijn aard in Haar planetaire lichaam, het je vibratie kalibreert aan dat van de ascenderende planeet.

Verder, wanneer je met Gaia vermengd, stem jij je af op de groeiende massa van multidimensionale gedachten en emoties van alle andere Geascendeerde Meesters in de kleivorm. Daarom, herinner jij je via je fysieke wezen om het dagelijkse leven doorheen het hogere perspectief van je Multidimensionale ZELF gewaar te worden.

Hoe meer jij je “verbeeldingskracht” toestaat dat te zien wat voorbij de gewaarwordingen van je kleivorm is, hoe meer je jouw multidimensionale bekwaamheden zult activeren. Vertrouw wat je ervaart en laat de oude programmering van een angstige en gecontroleerde 3D wereld los, die jou vertelde dat het gek, verkeerd, onwetenschappelijk of godlasterlijk is om de hogere werkelijkheden waar te nemen.

Jullie verhuizen nu in/naar de vijfde dimensie, en alle regels waaronder jullie leefden terwijl in jullie 3D leven zijn in onbruik. Als jij je nu focust op het verkennen en beoefenen van je uitgebreide bekwaamheden, alsook in onophoudelijk contact te blijven met je hogere dimensionale gidsen en expressie van ZELF, zal je ascentieproces een normaal onderdeel van je dagelijkse leven worden.

Ter afsluiting, vraag ik jullie te luisteren naar de stem binnenin boven alle andere en alles door jullie Hogere Hart heen te halen. Als de energie niet juist aanvoelt, ga dan niet verder. Als het aanvoelt als Onvoorwaardelijke Liefde, verhuis in/naar en omhels die energie.

Denk eraan, JULLIE kunnen tegen wie van ons dan ook in de hogere werkelijkheidsfrequenties praten. Doe gewoon een beroep op onze hulp, en wij zullen je vreugdevol helpen en/of instrueren. Per slot van rekening, zijn jullie onze familieleden die een lagere werkelijkheidsfrequenties bezoeken.

Wij zijn in afwachting van jullie terugkeer met open harten. Natuurlijk, weten wij dat jullie hier terugkeren want, in onze werkelijkheid, zijn jullie nooit weggegaan.

Zegeningen aangaande jullie terugkeer naar Huis, El Morya
http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/el-morya-over-de-nieuwe-aarde-25.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later