Een Akashic Perspectief over… “Verandering en Zelf-Liefde” – 22 Mei 2016 / Jen Eramith MA

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Waarom weerstaan wij verandering wanneer we weten dat het onvermijdelijk is? Hoe kunnen wij leren om meer accepterend van verandering te zijn?

Omdat verandering zo een constant deel van alles in het Universum is, is een deel van wat de menselijke wezens uniek maakt jullie bekwaamheid om standvastigheid te creëren. Om te creëren en te bestaan in de driedimensionale wereld, is het jullie taak als menselijke wezens om stabiliteit op te bouwen en de dingen op hun plaats te houden te midden van verandering. Dit is wat jullie in staat stelt om hogere ideeën en meer ingewikkelde manieren van de wereld ervaring te evolueren en te ontwikkelen.

Gedurende een lange tijd, was jullie bekwaamheid om standvastigheid te creëren te midden van verandering zoveel kleiner dan de altijd-constante verandering, dat het nooit bij jullie opkwam om verandering te weerstaan of het te ontkennen. Jullie werkten er eenvoudig aan om de dingen op hun plaats te houden, terwijl jullie door de verandering heengingen. Uiteindelijk werd jullie bekwaamheid om de dingen op hun plaats te houden groter dan jullie besef van verandering, en jullie begonnen te vertrouwen op het werk dat jullie deden om de dingen op hun plaats te houden. Op dit punt, evolueerde de mensheid zich richting comfort in plaats van richting gezondheid en geluk, en die evolutie rustte op een vertrouwen aangaande standvastigheid. Jullie begonnen om verandering als een ongewone omstandigheid te zien en als een bedreiging jegens jullie comfort. Dit is hoe jullie verandering begonnen te weerstaan. Toen de mensheid verandering eenmaal begon te weerstaan, evolueerden jullie maatschappijen om jullie te beschermen van verandering op te merken. In plaats van het bestaan van God in de veranderende seizoenen van de natuur te zien, begonnen jullie je een God te verbeelden die constant en onveranderlijk bleef. In plaats van jullie tijd buitenshuis door te brengen in het veranderlijke weer, ontwikkelden jullie werk dat jullie binnenshuis hield gedurende lange perioden van tijd. Jullie gehechtheid aan comfort leidde jullie naar een verdere ontkenning van verandering en, ironisch genoeg, heeft het ervoor gezorgd dat jullie je ongelukkig voelen met veranderingen, hoewel zij onvermijdelijk zijn.

Uiteindelijk wensen jullie geen standvastigheid. Jullie wensen de bekwaamheid om veranderingen op manieren te navigeren die jullie toestaan om creatief te zijn. In het verleden, moesten jullie werken om dingen stil te houden – nu worden jullie bij jezelf gewaar te moeten werken om verandering te accepteren. Uiteindelijk, zullen jullie genoeg stilheid vasthouden te midden van verandering, zodat jullie gemakkelijk tussen beide kunnen bewegen. Wanneer jullie dit doen, kunnen jullie creatief worden en standvastigheid net voldoende gebruiken om jullie te helpen verandering te gebruiken voor jullie hoogste voordeel. De meesten van jullie hebben genezing te doen in termen van jullie gehechtheden aan comfort. De meesten van jullie zijn “comfortabel oncomfortabel”.

Jullie zijn comfortabel geworden met jullie beperkende overtuigingen, gewoontes en routines, hoewel zij jullie geen geluk brengen. Jullie hunkeren naar dingen om te veranderen, maar jullie vrezen dat verandering oncomfortabel zal zijn. De enige weg hieruit vandaan is om de veranderingen op te merken die zich al voordoen in jullie alledaagse leven – zelfs in ieder moment. Geen twee ademhalingen, en geen twee hartslagen zijn hetzelfde. Merk de emoties op die naar boven komen wanneer je aandacht schenkt aan kleine veranderingen, en verwerk deze emoties. Dan, merk grotere veranderingen op en verwerk deze. Als jullie een gevoel van comfort herkrijgen met veranderingen, staat het jullie toe om te stoppen met het tegenwerken van grotere veranderingen wanneer zij komen. En dit gebrek aan weerstand helpt jullie meer duidelijk te denken en maakt meer bekrachtigende keuzes met betrekking tot deze veranderingen. Deze bekwaamheid is creativiteit. Deze bekwaamheid bezit de sleutel voor jullie om oprecht en gelukkig en comfortabel te zijn met alle dingen. Klinkt eenvoudig, nietwaar? Het is eenvoudig, maar kan vele jaren nemen om je meester te maken. Blijf jullie aandacht terugkeren naar de kleine veranderingen. Eén ademhaling per keer.

Hoe kunnen wij weg verhuizen uit de maatschappelijke druk en onszelf accepteren, en Zelf-Liefde vinden voor wie wij gewoon zijn?

De sleutel voor deze vraag is in jullie relatie met jullie zelf. Dit is in feite de sleutel voor alles. Dit is de sleutel voor Verlichting en dit is de sleutel voor in staat te zijn toegang te verkrijgen tot je Akashic Archieven. Jullie worden opgeroepen om jullie relatie met jullie zelf te hervormen. Jullie worden opgeroepen om een manier opnieuw op te eisen van de wereld te zien, hetgeen gebaseerd is op van jezelf te houden in plaats van naar jezelf te kijken vanuit een voorgesteld extern perspectief en jullie zelf in het externe keurend te bekijken.

De manier waarop jullie relatie aangaande de fysieke schoonheid geëvolueerd is, specifiek in de delen van de westerse wereld, bestaat op het één of andere niveau echt in de gehele maatschappij welke gebaseerd is op zelfbewustzijn. En zelfbewustzijn is iets dat zich op natuurlijke wijze ontwikkelt in de loop van de ontwikkeling in de kindertijd. Een natuurlijk deel van een kind diens psychologische ontwikkeling omvat een tijd wanneer zij niet een ander persoon diens perspectief in kunnen voelen. Kinderen, voordat zij de leeftijd van zelfbewustzijn bereiken, zien de wereld door hun eigen ogen. Het komt nog niet bij hen op dat andere mensen de dingen anders zien dan zij dat doen, omdat het niet volledig bij hen op komt dat andere mensen volledig afgescheiden van hen zijn.

Als kinderen groeien, evolueren en uiteindelijk de afscheiding die tussen henzelf en anderen bestaat herkennen, op z’n minst in de menselijke vorm, dan op het één of andere punt langs de weg, daagt het bij een kind dat andere mensen een ander perspectief hebben dan zij hebben. Dat plant het zaadje van zelfbewustzijn, en wat er daarna gebeurt op het één of andere punt langs de weg, zolang als een kind zich op een gezonde manier ontwikkelt, komt het bij het kind op dat andere mensen hem/haar kunnen zien — dat een persoon die in dezelfde kamer staat naar dit kind kan kijken en hen op een manier kan zien waar het kind nooit eerder over nagedacht had. Het komt bij het kind op dat er naar hen gekeken wordt. Dit is een bruikbaar en gezond deel van de ontwikkeling in de kindertijd, maar met maatschappelijke boodschappen die veel kritiek, oordeel en maatschappelijke standaards omvatten voor hoe je eruit zou moeten zien, hoe je zou moeten handelen of hoe jij je zou moeten voelen — wordt dat externaliserende gezichtspunt een incarnatie van maatschappelijk kritiek.

Als een kind het gezichtspunt van anderen in overweging neemt, neemt het alle maatschappelijke kritiek die het tegengekomen is en ziet het in het perspectief waarvan het zich voorstelt dat een ander persoon dat heeft. Bijvoorbeeld, als een kind verteld wordt dat om goed te zijn het stil moet zijn, en dan wanneer dat kind zelfbewustzijn ontwikkelt en beseft dat een ander persoon naar hem/haar kijkt, stelt het zich voor dat die andere persoon hem/haar oordeelt in overeenstemming met hoe stil het is en daarom hoe goed het is. Het is niet diepgeworteld waar dat een goed kind een stil kind is, en het is niet altijd waar dat welk persoon dan ook dat kind oordeelt. Niettemin, het kind neemt deze boodschappen en zet hen in elkaar en ontwikkelt en veronderstelt een extern perspectief. Dat veronderstelde externe perspectief, wat het zich voorstelt waar andere mensen het in zien, wordt een manier waardoor dat kind zichzelf disciplineert. Alle boodschappen, die het tegengekomen is en het vertellen wat het zou moeten zijn, worden een gevoel dat het heeft dat iemand het altijd in de gaten houdt en het oordeelt. Daarom, begint het kind zich te voelen alsof diens goedheid afhangt van hoe anderen het mogelijk zouden zien en hoe zij over hem/haar zouden denken. Dit is hoe je begint je gevoel van zelf te verliezen en verloren raakt in het streven naar externe validatie voor je schoonheid en voor je eigen weten.

Als jullie jezelf als volwassenen gewaarworden, je teruggehouden voelend om op een bepaalde manier te kijken naar maatschappelijke standaards, zijn jullie aldus verloren geraakt in dat externaliserende perspectief dat het moeilijk voor je is om naar die plaats van innerlijke Liefde te komen. Er zijn teveel sprongen om te nemen om terug naar huis naar jezelf te komen, dat jullie niet echt jullie weg kunnen vinden. Ben hier zachtaardig met jezelf. Dit externaliserende perspectief, dit zelfbewustzijn, is zeer zorgvuldig gechoreografeerd door andere maatschappijen om ervoor te zorgen dat burgers zich op bepaalde manieren gedragen. Jullie hebben hier niet met een eenvoudig iets te maken, jullie hebben te maken met een mechanisme dat op diens plaats geweest is in maatschappijen over de gehele wereld heen gedurende honderden, zo niet duizenden, van generaties om jullie je slecht te laten voelen en je dienovereenkomstig te laten gedragen.

Het is geen kleine prestatie om hiertegen in opstand te komen binnenin je hoofd en hart, en toch blijft het antwoord relatief eenvoudig. Je moet beginnen om de wereld door je eigen ogen te zien en te stoppen je voor te stellen hoe de wereld jou ziet. Eén stap in de richting van dat te doen is, om te beginnen je geest te trainen om anders te denken over iedere situatie waar je tegenaan loopt. Je zou moeten kunnen beginnen met dit eenmaal per dag te doen en uiteindelijk zal je het de gehele tijd doen. De manier om te beginnen is om één gebeurtenis te plannen die je zult bijwonen – een klas, een bijeenkomst, lunch met een vriend – wat dan ook. Plan één gebeurtenis waar je dit bij zult uitoefenen. Beslis op voorhand, aldus je erop voorbereid kunt zijn. Wanneer je bij die gebeurtenis arriveert, voordat je naar binnen loopt, beslis dat iedere keer dat je je afvraagt hoe de mensen jou zien of iedere keer dat het je voorkomt dat iedereen naar je kijkt, ga je een diepe ademteug nemen, ga je proberen die gedachte te negeren en focus jij je onmiddellijk op wat je ziet. Je gaat jezelf de vraag stellen, “Wat zie ik nu? Wat merk ik nu op?” Kijk om je heen en zie alles vanuit je eigen perspectief. Laat je geest niet bezet zijn door wat jij je voorstelt dat anderen zien. Blijf jezelf vragen, “Wat zie ik? Wat voor kleding draagt mijn vriend? Wat zijn de kleuren van de zaal? Is het warm of is het koud? Kijken de mensen blij of verdrietig?” Blijf jezelf gewoon iedere vraag stellen waar je aan kunt denken om te blijven kijken naar de gebeurtenissen om je heen vanuit je eigen perspectief.

Dit is de manier waarop je begint je geest te trainen, langzaam maar zeker, om niet verloren te raken in het veronderstelde perspectief — de dingen die jij je voorstelt die andere mensen zien of wat zij over jou denken. Wanneer jij dit tot de één of andere graad jezelf eigen gemaakt hebt, kan je dan beginnen om het vaker te doen gedurende de loop van je dag. Uiteindelijk, terwijl dit gemakkelijker wordt om te doen, wordt het gemakkelijker om op schema te blijven met je eigen perspectief. Op dat punt, is het tijd om oprechte vreugde en feestviering te cultiveren voor jouw perspectief, om de tijd te nemen om het Licht te brengen in wat je ziet en wat je voelt. Je zult beginnen verloren te raken in het plezier van de kleuren op te merken, de glimlachen op te merken op de gezichten van de mensen, de inzichten op te merken die je hebt als je meer aandacht schenkt aan hoe jij de dingen ziet. Je zult inzichten hebben in wat mensen werkelijk voelen. Je zult beginnen meer om hen te geven, omdat je meer aandacht aan hen zult schenken. Dit wordt een feestviering van jezelf en jouw unieke perspectief.

Als jullie genieten van alle dingen die jullie zien en alle dingen die jullie opmerken dat het gevoel van vreugde en feestviering resoneert met het gevoel van Liefde, beginnen jullie uiteindelijk te houden van hoe jullie de wereld zien. Jullie zullen gewaarworden dat jullie ervan houden om naar buiten de wereld in te gaan en het te onderzoeken. Dat het gevoel van Liefde uiteindelijk jou bezighoudt. Dit is de ervaring van Zelf-Liefde. Het is het zo consequent voelen van Liefde, dat je van jezelf houdt en van iedereen om je heen houdt.

Dit is een langzaam proces. Jullie hebben veel om te genezen en vele gewoontes om te veranderen. Het vergt oefening, dus neem elke van deze stappen en geef hen diverse weken of maanden. Jullie moeten jullie geesten herscholen vanaf een zeer vroege leeftijd om het zelfbewustzijn en de innerlijke kritiek dat daar de heerschappij heeft op te laten houden. In plaats daarvan, raak druk bezet door de vreugde van alles op te merken, van deel te nemen aan alles en te genieten van je eigen perspectief van de wereld.

Zijn er bepaalde gebeden, muziek, kristallen, kruiden of bloemessenties die ons zullen helpen richting Zelf-Liefde?

Er zijn talrijke van deze en andere soorten van gereedschappen die jullie zullen helpen je af te stemmen op Zelf-Liefde. De Opzichters hebben vele voorbeelden gegeven hiervan in eerdere lezingen en channelings. Voor nu zullen wij een voorbeeld geven voor elk van degenen waar jullie om gevraagd hebben. De eerste is, er zijn bepaalde gebeden die jullie zullen helpen je af te stemmen op Zelf-Liefde. Een welbekend voorbeeld is het gebed van Saint Franciscus. Het activeert die delen van jou waar je Liefde verblijft, en als je over het gebed mediteert wordt jij je beste zelf en dat betekent onvermijdelijk dat je van jezelf houdt.

In de vorm van muziek, neem in overweging dat alle muziek aan de ene of aan de andere zijde valt van een metaforisch hekwerk. Alle muziek vereeuwigt ofwel meer Liefde dan angst of meer angst dan Liefde. Er is niets daar tussenin. De eerste manier om met muziek te werken met betrekking tot Zelf-Liefde, is om aan jezelf te vragen, met wat voor soort muziek dan ook, voel ik angst, me meer gespannen, meer nerveus, meer onzeker, meer disharmonisch als ik hiernaar luister? Aan de andere kant, voel ik me rustiger, meer gecentreerd, meer gestimuleerd, meer vreugdevol en meer liefdevol als ik hiernaar luister? Er is geen genre, er zijn geen versies hiervan in de klassieke, rock, country en alle andere genres van de muziek. Er is geen genre die noodzakelijkerwijs goed of slecht is. Het zijn individuele stukken van muziek en de manier waarop de artiest hen ineen gezet heeft. De beste manier om met muziek te werken met betrekking tot Zelf-Liefde is om te weigeren om muziek uit te nodigen die voor jou disharmonie creëert. Schenk aandacht aan je emotionele staat als de muziek speelt en weiger om opgezadeld te worden met muziek die in jou disharmonie creëert.

In de vorm van kristallen, zijn er vele voorbeelden. Zoals de Chakra’s, zij veranderen in overeenstemming naar wat voor energie je ook maar naar hen toebrengt. Een voorbeeld voor nu is hematiet. Het help het gebrek aan Zelf-Liefde te absorberen. Het neemt wat voor deel van jou dan ook dat in de schaduw is en niet van jezelf houdt, en het helpt de zelfhaat te absorberen. Het absorbeert zelf-verafschuwing. Amethyst helpt met Zelf-Liefde, net zoals rozenkwarts dat doet. Gewoon mediteren over deze kristallen of hen bij je te dragen kan helpen Zelf-Liefde te vergemakkelijken.

Kruiden. Er zijn kruiden die helpen Zelf-Liefde te vergemakkelijken. Eén van hen is kamille, een andere is moederkruid. Een andere is zoethout en een andere is kaneel. Deze allemaal helpen Zelf-Liefde te vergemakkelijken. In aanvulling daarop, er zijn bloemessenties die helpen met Zelf-Liefde. Met bloemessenties, kan je op het flesje kijken en het zal jou vertellen waar het voor gemaakt is. Eén ding om te weten over bloemessenties is, dat zij veel meer geïndividualiseerd zijn dan de marketing bedrijven jullie zouden willen laten geloven. Marketing bedrijven moeten jullie een label geven om jullie te laten beginnen aangaande wat een individuele essentie voor jullie aan zou kunnen bieden. Tenslotte, wisselwerken bloemessenties anders met iedereen. De bloemessentie van het viooltje mag Zelf-Liefde in de ene persoon vereeuwigen; het zou uitbreiding of helderziendheid in een ander kunnen vereeuwigen. Het is belangrijk dat je zorgvuldig naar je lichaam luistert en aandacht schenkt aan hoe je lichaam, je gedachten, je energie reageren op iedere bloemessentie. Je kunt beginnen met wat op het label staat, maar van daaruit, ben bereid om te experimenteren en te erkennen wanneer iets niet voor jou werkt, ongeacht van wat het zegt op het label.

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/05/een-akashic-perspectief-over.html

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster