zaterdag, september 23

Door Insider Bevestigde Samenzwering is geen “theorie”

0
Luister naar dit Artikel

Caroll Quigley (1910-1977) doceerde aan Princeton, Harvard en Georgetown Universiteiten. In zijn boek Tragedy and Hope, (1966) bevestigde hij dat private zakenbanken geld creëren uit het niets en wereldgebeurtenissen manipuleren/controleren in hun voordeel.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


“Er bestaat wel degelijk, en heeft al een generatie lang bestaan, een internationaal anglofiel netwerk dat werkt tot op zekere hoogte, op de manier waarop Rechts gelooft hoe communisten werken. In feite heeft dit netwerk, dat we kunnen identificeren als de Ronde Tafel Groepen, geen afkeer van het samenwerken met de communisten, of enige andere groepen, en doet dit ook vaak. Ik weet van de activiteiten van dit netwerk, want ik heb twintig jaar lang bestudeerd en had twee jaar lang toestemming in de vroege jaren 1960, haar documenten en geheime onderzoeken verslagen in te zien. ” Tragedy and Hope p. 960
Fragmenten uit Tragedy and Hope geselecteerd door henrymakow.com

Pg. 48-49: In feite, betekend deze creatie van papieren claims, groter dan de beschikbare reserves dat bankiers geld creëren uit het niets. Hetzelfde kon ook worden gedaan opeen andere wijze, niet door emissie-banken maar met depositobanken.

Deposito bankiers ontdekten dat cheques en tegen afzettingen getrokken door spaarders en gegeven aan derden vaak niet werden geïnd door die laatste, maar werden gestort op hun eigen accounts. Zo waren er geen werkelijke bewegingen van de middelen, en de betalingen werden gewoon gemaakt door de boekhoudkundige transacties op de rekeningen.

Daarom was het voor de bankier slechts noodzakelijk niet meer dan een fractie van de deposito’s in echt geld (goud, certificaten en notities) in kas te houden voor wat waarschijnlijk werkelijk zou worden aangesproken en geïnd; de rest kon worden gebruikt voor leningen, en wanneer deze leningen werden aangemaakt door het creëren van een borg voor de kredietnemer, die op zijn beurt cheques uitschrijft in plaats van het bedrag in geld op te nemen konden deze deposito’s” of leningen ook adequaat worden gedekt door reserves aan te houden van slechts een fractie van hun waarde.

Dergelijke aangemaakt afzettingen waren ook een creatie van geld uit het niets, hoewel bankiers meestal weigerden om hun acties op deze wijze uit te leggen.

William Paterson, verklaarde echter, na het verkrijgen van het charter van de Bank of England in 1694, om de gelden die hij in de kaapvaart had gewonnen te gebruiken, zei: “De Bank heeft voordeel van de rente op alle gelden die het schept uit het niets.” Dit werd herhaald door Sir Edward Holden, oprichter van de Midland Bank, op 18 december 1907, en het is natuurlijk algemeen erkend vandaag.

Pg. 51: De koopman bankiers van Londen hadden hun handen in 1810-1850 al in de Beurs, de Bank of England en de Londense geldmarkt toen de behoeften van de voortschrijdende industrialisatie riep al deze in de industriële wereld binnen brachten, die zij tot dan toe hadden genegeerd. Na verloop van tijd brachten ze de provinciale bankcentra, georganiseerd als commerciële banken en spaarbanken, alsmede verzekeringsmaatschappijen in hun financiële netwerk, om al deze vormen in een enkel financieel systeem op een internationale schaal te gieten die de hoeveelheid en de stroom van geld kon beheersen, zodat deze gemanipuleerd kon worden en zij deze konden beïnvloeden, wat ze controle gaf over regeringen enerzijds en industrie anderzijds.

De mannen die dit deden, terugblikkend op de periode van dynastieke monarchie, waarin ze hun eigen wortels hadden, streefden naar dynastieën van internationale bankiers stellen en waren hier minstens zo succesvol in omdat veel van hen dynastieke politieke heersers waren. De grootste van deze dynastieën, natuurlijk, waren de nakomelingen van Meyer Amschel Rothschild (1743-1812) van Frankfort, wiens mannelijke nakomelingen, gedurende ten minste twee generaties, over het algemeen eerste neven en nichten of zelfs nichtjes trouwden. Rothschild’s vijf zonen, gevestigd in Wenen, Londen, Napels en Parijs, evenals Frankfort, werkten samen met elkaar op een manier die andere internationale bankwezen dynastieën kopieerden, maar zelden in uitblonken.

Pg. 52: De namen van een aantal van deze bancaire gezinnen zijn bekend bij ons allemaal en zouden bij iedereen bekend moeten zijn. Zij omvatten Raring, Lazard, Erlanger, Warburg, Schroder, Seligman, de Speyers, Mirabaud, Mallet, Fould, en vooral Rothschild en Morgan.

Pg. 324: De bevoegdheden van het financiële kapitalisme hadden een ander verreikend doel, niets minder dan het creëren van een wereldsysteem van financiële controle in particuliere handen in staat om het politieke systeem van elk land en de economie van de wereld te domineren als geheel. Dit systeem zou worden gecontroleerd op feodale wijze door de centrale banken van de wereld die in onderling overleg, door geheime akkoorden die overeengekomen zijn op frequente besloten vergaderingen en conferenties.

De top van het systeem was de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, Zwitserland, een private bank in handenvan, en gecontroleerd door de wereld van de centrale banken, die zelf private ondernemingen waren. Elke centrale bank, in de handen van mannen als Montagu Norman van de Bank of England, Benjamin Strong van de New York Federal Reserve Bank, Charles Rist van de Bank van Frankrijk, en Hjalmar Schacht van de Reichsbank, trachtte haar regering te domineren door de mogelijkheid om Treasury leningen te beheersen, om buitenlandse beurzen te manipuleren, om het niveau van de economische activiteit te beïnvloeden in het land, en coöperatieve politici te beïnvloeden door de daaropvolgende economische beloningen toe te kennen in de zakenwereld.

Pg. 326-327: Het moet niet worden gevoeld, dat deze hoofden van de hoofd centrale banken in de wereld zelf inhoudelijke machten waren in de wereld van financiën. Ze waren het niet. Integendeel, zij waren de technici en vertegenwoordigers van de dominante investeringsbankers van hun eigen land, die hen hadden opgewerkt en prima in staat waren ze naar beneden te gooien indien nodig. De inhoudelijke financiële bevoegdheden van de wereld was in de handen van deze investering bankiers (ook wel “internationale” of “handels” bankiers genoemd), die grotendeels achter de schermen in hun eigen particuliere banken, zonder rechtspersoonlijkheid bleven. Deze vormden een systeem van internationale samenwerking en nationale dominantie die meer prive, krachtiger en meer geheim was dan die van hun vertegenwoordigers in de centrale banken.

Bron

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later