Donald Trump en de nieuwe wereldorde

0
Luister naar dit Artikel

Trump is niet de racist zoals hij in de pers wordt omschreven

Kan iemand verkiezingen winnen die de meerderheid van de bevolking tegen zich in het harnas jaagt? Het antwoord is natuurlijk nee. Kennelijk is Trump niet de racist, vrouwenhater, homofoob en latinohater zoals hij in de pers wordt omschreven. Wie Trump wil begrijpen kan het beste te rade gaan bij zijn eigen toespraken of bij zijn fanclubs zoals de alternatieve mediawebsites Breitbart en Infowars.com. Zijn topstrateeg Steve Bannon is zelfs afkomstig van Breitbart.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Uit Trumps eigen toespraken komt een wereldbeeld naar voren dat zich laat beschrijven als anti-globalistisch. Dit is een gedachtegoed dat voortkomt uit de conservatieve gedachte dat het overdragen van soevereiniteit niet langer in het voordeel is van de doorsnee burger. De handelsverdragen zoals TTIP zijn bij uitstek goede voorbeelden waartegen de anti-globalisten protesteren omdat hier beslissingsmacht wordt overgedragen aan internationale, niet nationaal te beheersen, rechtbanken. Kennen wij dat ergens van? Natuurlijk, dit is de Amerikaanse variant van de anti-EU-stem binnen Europa.

Zoals de nee-stemmers van de Brexit, de nee-stemmers tijdens het Oekraïnereferendum en de anti-EU-stemmers van Wilders, Roos en Baudet zich niet laten omschrijven als xenofoob of extreem-rechts, zo is Trump dat ook niet. Trump laat zich weliswaar omschrijven als anti-globalist maar er is meer. Daarvoor moet je de positie van 9/11 begrijpen in de collectieve psyche van de Amerikanen. Zoals je de Duitse politiek niet kunt begrijpen zonder de holocaust te kennen, zo kun je de hoogbouwexpert en New Yorker Trump niet bevatten zonder 9/11.

9/11 Staat voor de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York, Washington en Pensylvania. Het is inmiddels omstreden of het officiële verhaal van de overheid wel klopt. Dat verhaal stelt dat Osama Bin Laden de dader is maar bewijs daarvoor is nooit geleverd. De alternatieve theorie is dat de Amerikaanse overheid er zelf de hand in heeft gehad. Uit enquêtes blijkt keer op keer dat de meerderheid van de Amerikanen het officiële verhaal in mindere of meerdere mate niet gelooft[1]. Trump weet het ook.

Het is deze positie ten opzichte van 9/11 die zo goed illustreert hoe de Amerikanen tegenwoordig kijken naar hun overheid en naar de pers. En beeldt het je in, het betekent nogal wat als de Amerikaanse overheid, tenminste ten dele, zelf verantwoordelijk moet worden gehouden voor zo’n uitgebreide aanslag die Amerika in het hart heeft getroffen.

Trump is niet verantwoordelijk voor dit wantrouwen. Hij heeft er alleen handig gebruik van gemaakt en wist dit wantrouwen om te zetten in een nationale compassie. Op Infowars.com wordt door de presentator Alex Jones vrijwel dagelijks, voor een miljoenenpubliek, van de kansel gepredikt dat de revolutie aanstaande is. Openlijk wenst hij het opsluiten van de Neo-cons voor hun misdaden tijdens 9/11 en de vele zinloze oorlogen erna. Het Clinton misdaadsyndicaat (in jargon de Clinton crime family) moet worden opgerold en hij heeft openlijk de oorlog verklaard aan de oude media.

Allemaal Trumpthema’s en ze vallen naadloos samen met de open wond die 9/11 tot op de dag van vandaag is. Trumps verkiezingscampagne is een drama in bedrijven; het verhaal van de oorzaak en de gevolgen van 9/11 tot op de dag van vandaag. In drie bedrijven:

  1. De daders, de Neo-Cons: er was in 2001 een aantal gekken aan de macht zoals Bush, Cheney en Rumsfeld, de zogenaamde Neo-cons die dit misdadige plan hebben aangevoerd;
  2. Het systeem is corrupt: de Amerikaanse overheid weet al vijftien jaar deze misdaad onder de pet te houden;
  3. De media zijn corrupt: de Amerikaanse oude media kijken al vijftien jaar collectief de andere kant op.

De Neo-cons

Hoewel zowel Trump als de Neo-cons tot dezelfde Republikeinse partij behoren, moeten ze niets van elkaar hebben. George W. Bush heeft niet op Trump gestemd en zijn vader heeft zelfs op Clinton gestemd. Andersom moeten de Trumpaanhangers niets van de Neo-cons hebben. Op Infowars.com, wordt een heftige discussie gevoerd over de mensen die Trump in zijn team moet opnemen en ze zijn allergisch voor de Neo-cons. Het laat ook zien dat Trump en zijn aanhangers niet zo rechts zijn als soms wordt gezegd.

Veelvuldig heeft Trump beweerd dat het beleid van de Neo-cons rampzalig is geweest. De oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië waren volgens hem een ramp. Hij durfde het zelfs aan om George W. Bush, in een debat met zijn broer Jeb, te verwijten dat hij verantwoordelijk was voor 9/11. Dit kon op twee manieren worden uitgelegd…

Het systeem is corrupt

Trumps leuze ‘the system is corrupt’ geeft goed aan welke condities er nodig zijn om vijftien jaar lang de grootste misdaad van de 21e eeuw verborgen te houden. Het rechtssysteem raakte gecorrumpeerd en het Department of Justice is nu sterk gepolitiseerd geraakt. Dat bleek maar weer bij het onderzoek naar Hillary’s e-mails waarbij voor de FBI het werken feitelijk onmogelijk werd gemaakt door het DoJ.

De Patriot Act werd een maand na 9/11 ingevoerd die de facto de waarborgen in de rechtsstaat om zeep hielp. Veiligheidsdiensten hebben zich actief ingespannen om bewijsmateriaal te vernietigen en om waarheidsvinding rond 9/11 tegen te werken. De officiële 9/11-commissie was naar de woorden van enkele opgestapte leden ‘designed to fail’. Het eindrapport bevat inderdaad zoveel lacunes, halve waarheden en leugens dat het geen recht doet aan de slachtoffers en de nabestaanden.

De pers is corrupt

De Amerikaanse massamedia zijn een spreekbuis geworden van de macht en dissidente stemmen krijgen nauwelijks nog een kans. De Nazi’s noemden dit de ‘Gleichschaltung’ van de media waardoor het mogelijk wordt om welke grote leugen dan ook aan de massa op te dringen. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, zo luidt de theorie, dan zal de massa het altijd geloven. Conditie is wel dat de pers uit één mond spreekt. En inderdaad is het min of meer gelukt om vijftien jaar lang het deksel op de doofpot te houden van de grootste Westerse leugen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Nadat Trump de Republikeinse nominatie op zak had en het tegen Clinton moest opnemen koos de pers massaal de kant van Clinton. De New York Times heeft na de verkiezingen aan haar abonnees haar excuses aangeboden voor de gekleurde berichtgeving. CNN werd door Trump het Clinton News Network genoemd. Trump heeft maandenlang een openlijke strijd tegen de massamedia gevoerd waarbij hij tijdens zijn toespraken soms minutenlang fulmineerde tegen de aanwezige persmedewerkers. Zijn kiezers vonden het prachtig en joelden vaak enthousiast mee zodra Trump weer eens over hen het ‘so bad, so bad’ herhaalde.

De revolutie

De Amerikanen hebben zich tijdens de afgelopen verkiezingsstrijd ontdaan van het geloof in de massamedia. Amerikanen weten nu dat die collectief en systematisch zwijgen en/of bedriegen. De politieke website Breitbart is inmiddels de grootste in zijn soort en kreeg in oktober 37 miljoen verschillende, vaak dagelijkse bezoekers. Dit is een website waar de complottheorie rond 9/11 gemeengoed is en die ook niet terugdeinst om de vele in scene gezette terreuraanslagen, zoals die van Sandy Hook en Nice te benoemen. Dit nieuws raakt nu bekend bij het grote publiek.

De Amerikanen hebben zich geëmancipeerd van de massamedia en zullen de waarheid rond 9/11 gaan eisen. De dooddoener ‘complottheorie’ zal niet meer worden geaccepteerd. Trump weet dat als geen ander. Zelfs als hij zou willen kan hij de geest niet meer terug in de fles krijgen.

De geopolitieke consequenties zullen groot zijn. Het betekent dat de Westerse wereld voor haar grootste uitdaging staat sinds de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen zullen naar een nieuw staatsbestel moeten zoeken, dat een overheid oplevert die zich weer in dienst stelt van haar burgers. De Amerikaanse overheid zal gezuiverd moeten worden van de vele criminele elementen die het er voor het zeggen hebben.

Ook de Europese landen zullen worden meegetrokken. Europese overheden en media hebben in zulke mate gecollaboreerd met de reeks zinloze oorlogen, die aan ruim een miljoen moslims het leven hebben gekost, dat zij niet vrijuit kunnen gaan. In de zoektocht naar een nieuw evenwicht binnen elk van de Europese landen zal het keurslijf van de EU niet kunnen overleven. De oude hegemonie van het Westen zal daarmee voorbij zijn.

Dat de officiële theorie kant nog wal slaat is voor iedere geïnteresseerde burger vrij gemakkelijk te achterhalen. De moeilijkheid is echter niet de bewijslast, de moeilijkheid is om je schrap te zetten tegen je eigen weerzin tegen deze ongemakkelijke waarheid. Met name westerlingen hebben hier last van en het is mijn persoonlijke ervaring dat een hoge opleiding of maatschappelijke status eerder een hindernis is dan een hulp. Misschien verklaart dit dat er in de Nederlandse pers zo weinig over wordt geschreven. Lees eventueel het boek van Coen Vermeeren, ‘9/11 is gewoon een complot.‘ Of bekijk op internet de documentaire ‘A new Pearl Harbour.’

Auteur: Nils de Graaf

Bron: De Vrije Media

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later