De verborgen tsunami van straling.

0
Luister naar dit Artikel
In de geschiedenis van de wereld zijn er veel verwoestende tsunami’s geweest. Momenteel vindt er een nieuwe tsunami plaats in Nederland. Deze tsunami bestaat uit de enorme hoeveelheid elektromagnetische golven of straling waar we momenteel mee worden overspoeld. Deze onzichtbare tsunami is door draadloze technologieën, zoals GSM en UMTS sterk toegenomen. Tot 1996 beperkte de straling zich tot straling van radio en televisies en de straling van militaire installaties, vliegtuigen en het stroomnet, waarbij enkel mensen die hier vlakbij woonden blootgesteld werden aan hoge doses straling.
emstsunami
In 1996 werd GSM geïntroduceerd en in 2015 staan er nu 14.530 GSM-antennes in Nederland. GSM werd gevolgd door de installatie van UMTS-masten, waarvan er ook 14.633 zijn geplaatst. Daarbij kwamen nog eens 558 C-2000 antennes voor de alarmdiensten en grote aantallen WIFI-hotspots. Met 10.479 antennes voor LTE, de nieuwste generatie mobiele telefonie, komt het totaal aantal zenders op meer dan 40.000.
Ook binnenshuis is het aantal zenders toegenomen. Zo hebben veel huishoudens een draadloos modem voor draadloos internet en digitale televisie. Ook hebben veel mensen een draadloze huistelefoon ook wel DECT-telefoon genoemd. Daarnaast kan iedereen “meegenieten” van alle WIFI, DECT en digitenne-straling van alle buren binnen een straal van 300 meter. Tenslotte zijn er nog kleine draagbare zenders zoals iPhones en mobiele telefoons, waarvan er veel in omloop zijn.
wifi defrag bombMet al deze stralingsbronnen, waarvan de meeste 24 uur per dag stralen is de gemiddelde stralingsbelasting per persoon, duizenden malen hoger, dan zo’n 10 tot 15 jaar geleden. In Nederland zijn er vrijwel geen plekken meer waar geen straling en dus geen mobiele telefoonontvangst is.
Vroeger had je in Nederland plekken waar je uitsluitend straling van moeder aarde had in de vorm van het magnetische veld van de aarde en de Schumann-resonantie. Tegenwoordig wordt deze natuurlijke straling vrijwel overal overstemd door kunstmatige straling. Het is in de geschiedenis nog nooit voorgekomen, dat de mens aan zoveel straling werd blootgesteld en deze straling neemt nog steeds toe.
Wetenschappers en de Overheid houden zich bezig met een stralingslimiet. Onze Overheid, de Gezondheidsraad, baseert zijn normen op de normen van het ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), een privé-instituut en dochter van de WHO (World Health Organisation = een VN-organisatie). Michael Repacholi is daar 15 jaar de baas van geweest. Deze stralingslimiet is volgens wetenschappers veel te hoog.
Kennisplatform EMV: "Straling mogelijk wel schadelijk"


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Waar mensen zich van bewust zouden moeten zijn is dat iedere keer wanneer zij gebruik maken van een DECT-telefoon, mobiele telefoon of WIFI, zij blootgesteld worden aan straling. Het menselijk lichaam absorbeert een deel van die straling. Sommige masten zenden straling uit binnen het frequentiegebied van hersengolven. Wanneer hersengolven worden verstoord kan er verwardheid of depressiviteit ontstaan of raak je emotioneel in de war. Wanneer de hersenen worden verstoord worden allerlei lichamelijke processen verstoord en kunnen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan.
Wetenschappers zijn het oneens over de stralingslimiet, uitgedrukt in uW/m2 waaraan mensen zonder problemen aan zouden kunnen worden blootgesteld. Door de Bio Initiative Group is bijvoorbeeld een limiet van 1000 uW/m2 aanbevolen in 2007, die in 2012 is bijgesteld naar 3 uW/m2. Een norm van 1000 uW/m2 werd ook aanbevolen in de Conferentie van Salzburg. Dr. Neil Cherry uit Nieuw-Zeeland pleit voor een limiet van 100 uW/m2. De ICNIRP hanteert een veel hogere norm en de Gezondheidsraad in Nederland heeft deze norm nog verder verhoogd. De ICNIRP hanteert een bovengrens van 10.000 uW/m2. De Gezondheidsraad hanteert een bovengrens van 20.000 uW/m2. Nederland is hiermee een land met een van de hoogste stralingslimieten ter wereld!
Wetenschappers bepalen de stralingslimiet m.b.v. literatuur en m.b.v. twee verschilende visies: de materialistische/reductionistische visie en de holistische visie.

HAARP

De materialistische/reductionistische visie maakt gebruik van het opdelen van het probleem in kleinere problemen. De ICNIRP heeft deze visie en heeft voor zijn onderzoek gebruik gemaakt van fantoompoppen en zakken die gevuld waren met een waterige zoutsubstantie, waarbij zij gekeken hebben naar de opwarming door straling van deze substantie. Er is dus niet gekeken naar de invloed van straling op levende mensen. Opwarming door straling moet beslist vermeden worden. Echter er zijn veel andere aspecten van de invloed van straling, die bij deze onderzoeksmethode niet aan bod zijn gekomen. De in Nederland gehanteerde norm is op basis van dit onderzoek tot stand gekomen.
De holistische visie gaat er van uit, dat het geheel meer is dan de som van de delen, omdat ook de samenhang tussen delen belangrijk kan zijn. In deze visie is ook aandacht voor de complexe elektromagnetische eigenschappen van alles wat leeft en groeit. Wetenschappers met deze visie onderkennen dat vooral het elektrische aspect van straling schadelijk kan zijn, omdat de frequentie van de straling dicht bij de lichaamseigen straling ligt. Door blootstelling aan straling binnen de lichaamseigen straling kan bloed gaan klonteren, waardoor het bloed minder goed in staat is zuurstof te transporteren. Maar ook andere processen in het lichaam kunnen verstoord worden en dit kan leiden tot diverse gezondheidsproblemen.
Femme enceinte

Verscheidene wetenschappers achten de in Nederland gehanteerde stralingsnormen onverantwoord, omdat de resultaten van veel goed gedocumenteerd wetenschappelijk onderzoek volkomen genegeerd is. Vooral voor kinderen is de limiet veel te hoog en dit kan volgens wetenschappers gaan leiden tot kanker. Prof Oberfeld in Salzburg heeft zelf onderzoek gedaan en stelt voor een limiet te hanteren van 1 microWatt. De norm van ICNIRP is 10.000.000 microWatt.
Toen Michael Repacholi (voormalig baas van het ICNIRP) werd gevraagd wat hij vindt van het wetenschappelijke onderzoek waarin men uitkomt op een veel lagere stralingsnorm, zei hij zonder argumentatie dat dit onderzoek niet goed is uitgevoerd en dat stralingsklachten “tussen de oren” zitten.

De ICNIRP heeft aanbevelingen gekregen van de IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers) en deze overgenomen. Het IEEE heeft in het verleden onderzoeken, die negatieve gezondheidseffecten van straling vertonen genegeerd. Zij hebben in 2006 gepleit voor het verhogen van de stralingslimiet. Wie zitten er in de IEEE? Een vertegenwoordiger van Motorola, de Amerikaanse luchtmacht, Nokia, Alcatel-Lucent, het Amerikaanse leger, France Telecom, Bell en Siemens. De hele raad bestaat volledig uit vertegenwoordigers van de Telecom-industrie en het leger. De soldaten van nu werken veel met apparatuur met elektromagnetische straling. Strengere normen zou het leger belemmeren bij hun operaties.

 DE VERBORGEN TSUNAMI – deel 1
Deel 1 van de beste en meest complete documentaire die te vinden is over stralingterreur in Nederland

https://www.youtube.com/watch?v=Chbu2fd9V0o
Dit artikel is geschreven door: Annette Schaap
Bron: http://www.soulvability.nl/2015/06/17/de-verborgen-tsunami/
Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later