De Undines, Water Elementalen Spreken – 8 Oktober 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Wij Undines, de Water Elementalen, zijn vreugdevol om met onze mensen te spreken. Wij zeggen “onze” mensen omdat ons element water zoveel van jullie Aarde voertuig vult. Wij weten dat ons werk zeer belangrijk is, aangezien water de grootste hulpbron van Gaia’s lichaam is. Echter, heel veel mensen beseffen dat niet, want als zij dat zouden doen, zouden zij er zeer zeker voor zorgen dat het schoon en fris bleef.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Eens, waren onze grote oceanen en waterwegen helder en zuiver. Er was genoeg leven in onze wateren om de mensheid en andere dieren te voeden en hebben nog steeds meer dan genoeg water schepselen over om zich voort te planten.

Nu is heel veel van onze wateren verontreinigd en ontdaan van het leven. Wij hoeven jullie geen preek te geven over onze plicht, aangezien wij weten dat jullie je daar bewust van zijn. Het is gewoon dat wij een groot verdriet hebben dat ernaar neigt om ons werk van transmutatie te belemmeren. De mensen gebruiken het water om hun lichamen te reinigen, hun woningen, hun auto’s, hun kleding en VOOR heel veel andere onderdelen van hun leven.

Waarom houden zij hun water niet schoon? Het lijkt alsof wij zo hard werken als we kunnen, om alleen maar een ander mens te hebben die een volgende ramp veroorzaakt, wat wederom onze wateren verontreinigt. Daarom, wensen wij om aan onze mensen te vragen om zich bij ons aan te sluiten met het schoonmaken van onze waterwegen en het beschermen van ons leven in de zee.

Wij zijn ons bewust van deze dierbare harten die ervoor gekozen hebben om ons te helpen, en wij weten ook dat het “de paar” zijn die deze grote hulpbron voor “de velen” nadeel berokkenen.

Water Elementalen stromen ook door jullie fysieke lichamen. Verder, drinken jullie regelmatig onze heilige vloeistof. Als jullie Liefde zouden kunnen sturen naar het water dat jullie drinken, zouden jullie aanzienlijk jullie gezondheid verhogen.

Water is een sjabloon voor het leven, welke ontvankelijk is voor gedachte en emotie. Daarom, als je water drinkt wanneer je kwaad bent, bang of verdrietig, kleur je het water dat je drinkt. Aan de andere kant, wanneer je een moment neemt om Liefde in het water te sturen voordat je het drinkt, stuur je in feite je lichaam Liefde via het water. Verder, als je zowel multidimensionaal Licht als Onvoorwaardelijke Liefde in het water stuurt dat je drinkt, zal je aanzienlijk je ascentieproces versnellen.

Ook, aangezien er zelfs meer water op het lichaam van Gaia is dan in jullie eigen vorm, zouden jullie aanzienlijk de planetaire ascentie helpen als jullie alle vormen van water met Licht en Liefde zegenen. Die zegen alleen zou veel doen om onze waterwegen schoon te maken en de frequentie van onze watermoleculen te verhogen.

Elementalen nemen jullie wereld of jullie gedrag niet op dezelfde manier waar zoals jullie dat doen. Wij Undines nemen het water waar als de kracht van al het leven. Wij zien hoe onze regen het Planten Koninkrijk gezond en vruchtbaar houdt. Wij zien hoe ons water de smog uit de lucht reinigt en de viezigheid van de grond, auto’s en huizen.

Onze wateren zijn grote vloeibare snelwegen geweest die jullie gedurende millennia bereisd hebben. Wij zien dat water de mensheid op vele manieren dient. Maar wij zien niet hoe de mensheid een evenwicht creëert en het water dient.

Aan de andere kant, begrijpen wij dat heel veel mensen hun bewustzijn bezig zijn uit te breiden om levenskrachten waar te nemen die eens waargenomen werden als “dingen”. Zij beginnen zich te herinneren dat de Aarde een gevoelhebbend/waarnemend, levend wezen is. Als het bewustzijn en elk mens uitbreidt, begrijpt de mensheid in toenemende mate de werkelijkheid.

Net zoals onze inzicht van de werkelijkheid verandert wanneer wij op de lage frequentie van ijs resoneren of de snelle frequentie van een stromende stroom, veranderen jullie gewaarwordingen wanneer jullie niet langer “bevroren” zijn in de tijdgebonden structuur van de derde dimensionale Aarde.

Als jullie geest uitbreidt, beginnen nieuwe ideeën in/naar jullie bewustzijn te stromen. Deze nieuwe ideeën kunnen steeds sneller stromen totdat zij de “kritieke massa” bereiken. Dan, barsten deze ideeën in/naar de manifestatie.

Op dezelfde manier, breiden mensen hun bewustzijn uit van “bevroren in vergeetachtigheid” te zijn, naar het volgen van het stromen van verandering, en naar het transmuteren van hun vorm in/naar een frequentie welke niet langer gebonden is door vorm of gedaante.

Jullie bewustzijn, welke vaak gesymboliseerd wordt als water in jullie dromen, is bezig zich uit te breiden voorbij jullie fysieke omhulsel en is gereed om voort te barsten naar het vrijelijk verstrengelen met al het leven. Als jullie voorbij jullie voormalige beperkingen stromen, bevrijden jullie jezelf van de vele illusies die jullie gedurende veelvoudige incarnaties opgejaagd hebben.

Weer vrij, kan jullie bewustzijn zich jullie Essentie herinneren, hetgeen net zo vormeloos is als onze stroom. Jullie zullen je ook herinneren dat jullie een gelofte afgelegd hebben om het Leven in Al diens vormen te beschermen. Als jullie terugkeren naar jullie hogere expressie van jullie ZELF, zal jullie immense creatieve kracht terugkeren, en zullen jullie actief deelnemen aan het creëren van de Nieuwe Aarde.

Dierbare mensen, jullie vorm werd gecreëerd door dezelfde elementen en Elementalen als de Aarde. In feite, stromen onze Elementalen nu door jullie heen, net zoals wij door Gaia heen stromen. Vandaar dat, jullie de Deva’s zijn die al onze veelvoudige elementen in/naar ÉÉN lichaam trekken.

Met dit besef van jullie aangeboren krachten, wordt jullie hogere doel gerealiseerd, en herinneren jullie je dat jullie hier zijn om de stewards van Gaia’s bewoners te zijn. JULLIE zijn CREATIE in actie. GAIA is creatie in actie. De Elohim, Deva’s en Elementalen zijn creatie in actie. Wanneer jullie jullie creaties eren, liefhebben en respecteren, zullen jullie deze cyclus van creatie completeren en gereed zijn om jullie volgende cyclus te beginnen.

Jullie zullen het LEVEN zien in Alles Dat Is, en bewust worden van de indruk die jullie op dat leven maken. Terwijl in jullie hogere bewustzijn, zullen jullie een hogere frequentie werkelijkheid zien die in/naar en door al het leven heen stroomt om jullie met het ENE leven en onze ENE planeet te verenigen.

ELEMENTALEN

Ingebed in jullie Aarde voertuig zijn alle componenten van mij, de planeet, alsook alle componenten van ONZE Overziel leden die ervoor kiezen om eerste, tweede en vierde dimensionale Wezens te zijn. Jullie eerste en tweede dimensionale zelven leven in eenheid met de planeet, aangezien deze elementen van jullie lichaam, en het mijne, niet “geëvolueerd” genoeg zijn om de afscheiding van de derde dimensie te begrijpen. Het is vanuit hun eenheid dat zij in eenheid communiceren met de vierde dimensionale schepselen, mijn Elementalen van aarde, lucht, vuur en water.

Net zoals sommigen van onze Overziel ervoor kozen om Eerste en Tweede Dimensionalen te zijn, kozen sommigen ervoor om Vierde Dimensionalen te zijn. Ongelijk aan de eerste en Tweede Dimensionalen, hebben de Vierde Dimensionalen iets van gevoel van individualiteit, maar zij hebben ook een sterk Eenheidsbewustzijn, wat hen in voortdurende communicatie met elkaar houdt, alsook met alle lagere dimensionale wezens.

De Vierde Dimensionalen die het meest direct interfacen met jullie alledaagse leven zijn de Elementalen. De eerste en tweede dimensionale “elementen” van aarde, lucht, vuur en water wordt “leven” gegeven door de spirit/prana van de vierde dimensionale Elementalen. De Elementalen delen hun levengevende Spirit Essentie met deze elementen, net zoals jullie Ziel diens Spirit Essentie met jullie derde dimensionale Aarde voertuig deelt.

Jullie, de menselijke expressie van onze Overziel, hebben Elementalen binnenin jullie fysieke lichaam, net zoals mijn planetaire lichaam dat heeft. Jullie zijn de microkosmos van mij, Gaia. In jullie op koolstof gebaseerde materie, “aarde element”, hebben jullie de Aarde Elementalen, de Gnomen. In jullie lichamelijk vloeistof, “water element”, hebben jullie de Water Elementalen, de Undines. In de “ruimte” en zuurstof in jullie lichaam, jullie “lucht element”, hebben jullie de Lucht Elementalen, de Sylphs. Uiteindelijk, in jullie neurale activiteit en Kundalini kracht, “vuur element”, hebben jullie de Vuur Elementalen, de Salamanders.

Aangezien Elementalen vierde dimensionale wezens zijn, gehoorzamen zij niet aan de regels van de derde dimensionale afscheiding. Iedere ervaring die welke Elementaal dan ook heeft wordt ogenblikkelijk gedeeld met alle Elementalen. In feite, werken alle vier de groepen Elementalen, binnen en buiten jullie Aarde voertuig, in overeenstemming met elkaar. Binnenin de INNERLIJKE werkelijkheid van jullie “persoonlijke” Aarde voertuig, stimuleren jullie gedachten en emoties alle Elementalen, die op hun beurt, alle Elementalen stimuleren in jullie EXTERNE wereld. Op deze manier, leven de Elementalen in jullie fysieke lichaam en aura in voortdurende eenheid met de Elementalen in mijn planetaire lichaam en atmosfeer.

WATER ELEMENTALEN – UNDINES

int_undines

Water werd geassocieerd met emoties net zoals lucht geassocieerd werd met gedachten. Jullie Water Elementalen, de Undines, regelen jullie lichamelijk vloeistof, het bloed, en de circulatie van jullie bloed, hetgeen het domein van jullie hart is. Als jullie hart niet functioneert, sterven jullie. Vandaar dat, als jullie hart niet goed functioneert jullie de emotie van angst ervaren, de Angst voor het Sterven.

Omgekeerd, wordt de emotie van Liefde ook met jullie hart geassocieerd. Dit is waarschijnlijk omdat jullie hart ook het Thuis is van jullie Ziel/ZELF van waaruit Onvoorwaardelijke Liefde gevoeld kan worden. Aangezien alle emoties de één of andere octaaf zijn van de 3D polarisatie van “goede/liefdevolle” emoties en “slechte/angstige” emoties, jullie Hart, en derhalve dienen ook de Undines, de Water Elementalen, als de doorgevers van jullie emoties.

Jullie emoties zijn de basis van jullie bewustzijn want zij representeren jullie bekwaamheid om te VOELEN, bewust te zijn van, je Zelf. Wanneer je geboren werd, was je “zelf” je Ziel/ZELF. Toen, als een proces van “opgroeien”, werd jij je steeds meer bewust van je fysieke lichaam en je ego die het regeerde. Uiteindelijk, werd je “zelf” je ego/zelf.

Gelukkig, als jij je bewustzijn uitbreidt, zou je kunnen VOELEN, bewust zijn van, je innerlijke Gidsen, de Heilige Geest, Engelen en andere leden van je innerlijke wereld. Uiteindelijk, terwijl je verder gaat op je Pad, begin je “bewust” te zijn van je eigen Hogere Zelf, die je gedownload hebt en waar je nu mee integreert in je fysieke Aarde voertuig.

Jullie cerebrale spinale vloeistof is ook een water element, en derhalve, onder het domein van jullie Water Elementalen, de Undines. Cerebrale Spinale Vloeistof stroomt tussen jullie brein en jullie schedel, door de ventrikels van jullie brein, en op en neer jullie wervelkolom tussen de zenuwen en het ruggenmerg om jullie zenuwen te verzachten en jullie primaire neurale synapsen te gebruiken.

VUUR ELEMENTALEN – SALAMANDERS

salamanderHet is door jullie Elementalen dat jullie, mijn mensen, de planeet, het weer, en alle mensen, planten en dieren die jullie contacteren beïnvloeden. Bijvoorbeeld, jullie gedachten zijn het eindresultaat van de neurale activiteit die jullie innerlijke Vuur Elementalen, de Salamanders, initiëren en completeren. Aangezien jullie innerlijke Vuur Elementalen in overeenstemming met alle Vuur Elementalen van mijn planeet werken, worden jullie “individuele” gedachten “planetaire” gedachten via de eenheid waarin alle Elementalen leven. Daarom, beïnvloeden jullie gedachten alle Vuur Elementalen van mijn planeet en al mijn schepselen.

Vandaar dat, wanneer je gedachten zuiver en vriendelijk zijn, je innerlijke Elementalen andere Elementalen aantrekken die ook zuiver en vriendelijk zijn. Wanneer je kiest om positief te denken, beïnvloed je jouw Vuur Elementalen op een positieve manier, wat, op diens beurt, de Vuur Elementalen van anderen en van mijn planeet beïnvloedt. De fotonen van de Zon, welke verenigen met mijn Vuur Elementalen, kunnen gemakkelijker integreren in mijn planeet door jullie overgang, en de gedachten van anderen zullen gekalmeerd zijn aangezien je innerlijke Elementalen een serene zegen delen met hun innerlijke Elementalen.

Aan de andere kant, als je innerlijke gedachten verdrietig, kwaad of angstig zijn, verspreid je jouw eigen angst en ongemak doorheen jullie omgeving. Je magnetiseert dan anderen die lijden, of een “slecht gevoel” in anderen creëren. Planten zullen niet voor jou groeien, dieren zullen weglopen of aanvallen, en je zult op een destructieve manier aan mijn weer bijdragen. Mijn weer is een reactie op mijn bewoners, aangezien ik de som/het totaal ben van AL mijn schepselen.

AARDE ELEMENTALEN – GNOMEN

int_face2Jullie gedachten zijn in feite een samenwerkende gebeurtenis tussen jullie Aarde Elementalen die met de materie van de neurotransmitters, enzymen en andere chemicaliën werken om de verandering in polariteit te creëren welke het elektrische signaal initiëren, en de Vuur Elementalen die de zenuwcel “aansteken”. Vandaar dat, jullie gedachten ook een grote invloed hebben op de Aarde Elementalen van jullie innerlijke en externe wereld. Wanneer jullie gedachten chaotisch, obsessief en/of verward zijn, vinden jullie Aarde Elementalen het moeilijk om zichzelf te stabiliseren. Deze “persoonlijke” instabiliteit beïnvloedt dan de Planetaire Aarde Elementalen om geologische instabiliteit te vereeuwigen.

Terwijl jullie mijn planetaire lichaam, de Aarde, bewandelen, beïnvloedt iedere stap van jullie de Aarde Elementalen van mijn planetaire lichaam. De planetaire Aarde Elementalen houden de boodschap vast die jouw stap uitgestuurd heeft en geven het door aan de volgende persoon of dier die in jouw voetstappen loopt. Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom het zo glorieus is om in de wildernis te lopen, op een verlaten strand of in maagdelijke sneeuw? Het is omdat het fysiek “rustig” is, en jouw Elementalen niet resoneren met anderen. Vandaar dat, het gemakkelijker voor hen is om met je ZELF te resoneren.

Deze ervaring is ook de oorsprong van het gezegde, “Loop in de voetstappen van de Meesters”. De “Meesters” zijn wezens, menselijk en niet-menselijk, die een Meesterschap verkregen hebben over hun gedachten en gevoelens, en, derhalve, een Meesterschap van hun innerlijke elementen en Elementalen. Deze Meesters werken bewust met hun persoonlijke en planetaire Elementalen, alsook de innerlijke elementen van anderen om de diepe, innerlijke vrede over te dragen van in Constante Communicatie te leven met hun Multidimensionale ZELF.

LUCHT ELEMENTALEN – SYLPHS

int_sylphsDe Lucht Elementalen helpen het stromen van leven-gevend zuurstof, wat jullie bewustzijn geeft. Het eerste dat er gebeurt wanneer je lijdt aan zuurstofgebrek is dat je denken in toenemende mate verward raakt totdat je “bewusteloos” raakt. Vandaar dat, een adequaat stromen van zuurstof doorheen je systeem onontbeerlijk is voor het helder denken. Dit is waarom het element van lucht ook geassocieerd wordt met jullie gedachten. De Lucht Elementalen, de Sylphs, helpen jullie met de ademhaling.

De Sylphs, Lucht Elementalen, vermengen jullie gedachten ook met de gedachten van anderen via het Eenheidsbewustzijn dat alle Elementalen delen. Met iedere inademing ontvang je de gedachten van anderen, en met iedere uitademing, distribueren jullie je gedachten doorheen jullie volledige wereld via jullie Lucht Elementalen. Jullie gedachten voeden dan in het Collectieve Bewustzijn en het Planetaire Bewustzijn om jullie dagelijkse ervaringen te beïnvloeden, alsook de ervaringen van anderen.

Sta mij toe om een moment te nemen om het Collectieve en Planetaire Bewustzijn voor jullie te differentiëren. Het Collectieve Bewustzijn is het gecombineerde bewustzijn van al mijn mensen, terwijl het Planetaire Bewustzijn het gecombineerde bewustzijn is van AL mijn bewoners in AL mijn dimensies. Vandaar dat, het Planetaire Bewustzijn meer uitgebreid is dan het Collectieve Bewustzijn van de mensheid.

De Sylphs leven in jullie aura en dragen constant bij aan mijn aura, de atmosfeer, en de kwaliteit van de lucht en hemel van mijn planeet. Wanneer jullie “bewolkte gedachten” hebben, dragen jullie die boodschap over aan de atmosfeer. Aan de andere kant, wanneer jullie een “helder denken” hebben, dragen jullie bij aan een heldere dag. Jullie zijn je allemaal bewust van hoe mijn weer aan het veranderen is. Dit is omdat wij, onze planeet, nu grotendeels vierdimensionaal zijn. Daarom, is de werkelijkheid meer kneedbaar en gemakkelijker te beïnvloeden door de gedachten en gevoelens van mijn bewoners.

Raak alsjeblieft niet angstig door deze verklaring, want het biedt ook grote hoop aan. Terwijl een ieder van jullie, mijn Opzichters van het Land, Meesterschap verkrijgen van jullie eigen innerlijke elementen, zullen jullie innerlijke Elementalen jullie helpen bij het vasthouden van die resonantie van Meesterschap. De Elementalen dienen ook om die “resonantie van Meesterschap” bij te dragen aan de innerlijke Elementalen van anderen en aan de Elementalen van mijn planeet. Op deze manier, dienen de Elementalen om de vibratie te verhogen van “hun persoon”, terwijl zij ook de vibratie verhogen van mijn planeet en al mijn bewoners.

Het Meesterschap dat jullie verkrijgen over de fysieke elementen van jullie Aarde voertuig staat jullie toe om in/naar een actief partnerschap met jullie innerlijke Elementalen te gaan, alsook de Elementalen van mijn planeet. Jullie hebben de aangeboren kracht om een beroep te kunnen doen op jullie innerlijke Elementalen om jullie te helpen met jullie persoonlijke gezondheid en transformatie, alsook de gezondheid en transformatie van mijn planeet. Beseffen jullie nu wat een waarlijk krachtig Wezen jullie zijn?

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/de-undines-water-elementalen-spreken-8.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later