De symbiose tussen kennis en evolutie

0
Luister naar dit Artikel

Stel je voor dat er een symbiotische relatie bestaat tussen kennis en evolutie en dat informatie door een afvallige buitenaardse groepering wordt gebruikt om controle uit te oefenen op de beschaving van een planeet.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Geweld zou worden vermeden, enkel gecreëerd door de gevangen beschaving zelf, en de indringers zouden te allen tijde ongezien blijven.

De leden van de groepering zouden voldoende kennis hebben van de psychologie van het ras zodat de volledige media, het schoolsysteem en alle publicaties door ze konden worden gereguleerd. Specifieke controle zou in dat geval alleen in extreme gevallen noodzakelijk zijn terwijl de populatie geprogrammeerd zou worden om haar eigen beperkingen te creëren.

Dit was tot voor kort de situatie op planeet Aarde.

Massahypnose wordt bereikt door alle communicatie- en informatiebronnen te controleren. Leiders en intellectuele autoriteiten zouden speciale aandacht krijgen zodat alle informatie gebaseerd zou zijn op logica, rationeel denken, alle wetenschap gebaseerd op het Newtoniaanse wereldbeeld en de relativiteitstheorie. Alle kennis zou in een gefragmenteerd structureel raamwerk of denksysteem met een lage frequentie worden opgenomen. De resulterende frequentie van het massabewustzijn van de beschaving zorgt ervoor dat de mensen niet kunnen communiceren met alle mogelijke kosmische hulp als gevolg waarvan de beschaving zichzelf in quarantaine plaatst.

Mind control

Aan alle fenomenen liggen functie en vorm ten grondslag. Functie creëert vorm, alhoewel functie kan worden gecontroleerd om beperkte vormen te creëren door te herhalen in combinatie met afleiding of het onderbewustzijn.

Bewustzijn worden gezien als een energetische vorm met onbeperkte flexibiliteit, zoals een vloeistof. Wanneer een vorm het bewustzijn moet bevatten is het net alsof een vloeistof in een mal wordt gegoten. De structuur dient enkel als een sjabloon voor het waakbewustzijn van het individu. Er is een intensieve wisselwerking tussen functie en vorm en wanneer dit gebeurt zonder het bewustzijn wordt het individu gecontroleerd door de vorm zoals bij bijvoorbeeld hersenspoelen.

Een simpel voorbeeld hiervan is het aanleren van een vaardigheid. Het leren van de vaardigheid wordt geactiveerd door de intentie van het individu maar reageert vervolgens als een sjabloon om de correcte energiepatronen te tekenen. Stel je voor dat dit proces onbewust gebeurt. We zouden niet doorhebben dat onze gedachten geformatteerd worden door vorm. Zelfs in de taal is ieder woord een vorm dat als een mal werkt voor het oneindig flexibele bewustzijn. De mal dwingt het bewustzijn enkel in die concepten te denken.

Dit is de staat waarin de mens vandaag de dag verkeert.

Verruimt

Het bewustzijn verruimt zich steeds meer zodat er op den duur geen onderbewustzijn meer is. Kennis beïnvloedt evolutie. Als de mens enkel denkt vanuit het ego zal hij alleen observeren en data verzamelen.

Onze beschaving is geprogrammeerd om op een mechanische manier te denken, namelijk met de linker hersenhelft. Dit is het Newtoniaanse wereldbeeld, wat bestaat uit een oneindig aantal onsamenhangende energiepunten, het basismodel van de huidige wetenschap.

Dit pad van evolutie loopt onherroepelijk dood. Het is puur intellectueel, gebaseerd op 3D logica waarin alle vormen enkel waargenomen worden om te bestaan uit samenstellingen van deeltjes zonder heelheid of interdimensionale vormen. Met andere woorden: een levenloos raamwerk. In de huidige staat kan geen IQ ons helpen het universum te bevatten.

Aan de rechterzijde van het brein kan intuïtie de vibraties van andere mensen en de omgeving lezen zodat betrouwbare informatie wordt ontvangen en illusies en vallen van het ego van de linker hersenhelft worden vermeden. Het ego maakt enkel kopieën van ervaringen die door het verstand worden gemanipuleerd. De rechter hersenhelft en de intuïtie staan daarentegen synoniem voor een kwantumrealiteit die de principes van vibraties en resonantie erkent.

Intuïtie is holistisch. Zelfs onze huisdieren begrijpen dat, zij het op hun eigen manier. Huisdieren lezen enkel het universum of de omgeving, maar wel bewust. Mensen lezen en schrijven informatie van het universum op een onbewuste manier. Elke gedachte wordt op de harde schijf van het universum geschreven en toegevoegd aan het archief.

We zijn niet afgestemd op het universum. Als dit wel het geval is selecteert het bewustzijn namelijk uit de oneindige mogelijkheden een serie ervaringen die synchroon loopt met beoogde doelen. Om dit te bereiken mag het bewustzijn geen dualiteit bevatten. Het is mogelijk een holografische synchrone beschaving te bereiken.

Wat de afvallige buitenaardse groepering ook heeft gedaan is het scheiden van natuurkunde en religie. Geen enkele hoog ontwikkelde beschaving kent een tekort aan integratie tussen wetenschap en religie. Deze segregatie is een indicatie hoe onderontwikkeld een beschaving is. Een spirituele wetenschap verenigt natuurkunde en religie. Het omarmt leven, bewustzijn, het universum en de geest. Maar vanwege de kunstmatige scheiding wordt iedereen die probeert beide te verenigen in diskrediet gebracht en informatie onderdrukt.

Vooruitgang

Het geprogrammeerde bewustzijn van de mensheid controleert middels de individuen de ontwikkeling binnen de wetenschap en derhalve ook haar eigen evolutie. De meeste hedendaagse natuurkunde en wetenschap is gebaseerd op de legendarische vallende appel.

Omdat het massabewustzijn zeer gefragmenteerd is kon Newton worden gekozen als een briljant individu om te bepalen wat algemeen wordt aangenomen. Aan de hand van het vallende object zijn de Wetten van Newton opgesteld. Deze wetten gelden echter enkel voor het oppervlakkige 3D aspect van het universum. Ze gelden niet voor de holografische kwantumcomputer van het heelal en kunnen de diepere werking van de natuur niet beschrijven. Newton’s wetten gaan op voor de illusies van 3D.

Newton zou een oplossing bedacht kunnen hebben die opgaat voor alle andere fenomenen, waaronder ook bewustzijn, leven en de geest. Toen en nu zou een dergelijke oplossing worden verworpen als onnodig complex of moeilijk.

Newton koos derhalve voor een meer beperkte oplossing, gebaseerd op hoe het ego het leven ziet. Een meer gedetailleerde oplossing voor de vallende appel zou onthullen dat kwantumoscillaties in het object resoneren met gravitationele knooppunten die richting het middelpunt van de Aarde bewegen.

Eeuwigdurend geluk

Zwaartekracht ontstaat wanneer er sprake is van weerstand of wanneer de beweging van het object kunstmatig wordt veranderd. Acceleratie kan optreden zonder kracht. Om enorme afstanden in de ruimte te kunnen overbruggen is het van belang dat aandrijfsystemen van ruimteschepen opereren vanuit dit principe.

Het moge duidelijk zijn dat het bewustzijn van de mensheid als zodanig een realiteit creëert die past bij haar eigen natuurkunde. Lage en gefragmenteerde vibraties creëren een materialistisch bestaan van krachten, conflict, negatieve synchroniciteit, overleving, lijden en ego’s die concurreren op basis van een natuurkunde zoals omschreven door de Wetten van Newton en het werk van Darwin.

Hoge geïntegreerde vibraties creëren uiteindelijk een positief synchronistisch bestaan van gezondheid, harmonie en vrede, gebaseerd op basis van holografische kwantumprincipes. Met andere woorden: eeuwigdurend geluk.

Bron: Thewatchers.adorraeli.com

Gerelateerd:

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later