De Raad – “Voorspellingen” – 21 Oktober 2015 / Ron Head

0
Luister naar dit Artikel

Wij zullen vandaag over voorspellingen spreken. Wij weten dat zij van jullie allemaal een favoriet zijn. Wij weten ook dat zij gebruikt worden om de hoop van de gehele mensheid in deze tijd te verhogen. Wij weten dat in deze categorie ook de ‘onheilspellende waarschuwingen’ vallen. En deze worden voor nogal het tegengestelde effect gebruikt. Sommige van de meer fantastische voorspellingen die positief lijken te zijn worden in werkelijkheid gebruikt, omdat diegenen die hen beginnen zich voorstellen dat zij naar grote teleurstelling zullen leiden. Dus laten wij dit alles bespreken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Laat ons eerst definiëren wat een echte voorspelling kan zijn. Vanuit jullie perspectief, kan een echte voorspelling alleen een verlenging in/naar de toekomst van de mogelijke effecten van de huidige oorzaken zijn. Bijvoorbeeld, als iemand een persoon ijverig ziet studeren, zou het redelijk zijn om te voorspellen dat op het één of andere punt die persoon tegemoet getreden zou kunnen worden met succes. Als iemand een persoon ziet deelnemen aan een activiteit welke de maatschappij als onwenselijk acht, zou het redelijk zijn om aan te nemen dat de maatschappij ervoor zou kunnen kiezen om hem of haar te straffen.

Wat wij kiezen te bespreken vandaag is hetzelfde fenomeen dat uitgebreid wordt in/naar het rijk van de gevolgen van de oorzaken die zo groot, zo wijdverspreid, en zo verwijderd zouden zijn van de onmiddellijke manifestatie, dat het gevolg zelf ontkoppeld zou toeschijnen en daarom onwaarneembaar in het heden. Ook zou het oorzaken zo wijdverspreid omvatten dat iemand nauwelijks diens eigen aandeel in hen zou kunnen zien. Het zou ook de verbazingwekkende grote hoeveelheid van oorzaken omvatten dat een individueel wezen opgestapeld heeft gedurende een groot aantal levensspannen, wat jullie karma noemen. Gewoonlijk denken jullie daar alleen maar van als een negatief iets. Jullie zouden verbaasd zijn om de grote hoeveelheid van positief karma te zien dat zo velen van jullie opgebouwd hebben.

En denk nu aan de zelfs meer fantastische hoeveelheid van positieve oorzaken die door jullie allemaal in de varkensspaarpot van de mensheid geplaatst werden. En alles ervan wacht er slechts op om vrijgegeven te worden door de één of andere magische sleutel.

Wel, dat is exact de situatie waar jullie nu in zijn. En de vraag in jullie gedachten is, “Wat is de sleutel? Wat is de sleutel?” Het antwoord zal zeer verrassend voor jullie zijn. Of dat zal het niet als je begrepen hebt wat wij gedurende de laatste paar jaren gezegd hebben.

Jullie zijn de sleutel.

Welnu, wij begonnen door te zeggen dat een voorspelling afhankelijk is van diens oorzaken en dat die niet veranderen. En de oorzaak van jullie die de wereld manifesteren die jullie zo vurig wensen, is jullie eigen stijging in/naar een hoger vibrationaal bewustzijn. Stellen jullie jezelf, na al deze tijd en na alle pijn en inspanning die jullie erin geplaatst hebben, het traject voor van jullie levens te veranderen? Natuurlijk doen jullie dat niet. En dus wat is jullie voorspelling voor de toekomst?

Daar zijn momenteel doemdenkende profeten onder jullie. Is dat wat jullie denken dat de mensheid gebouwd heeft? Als iemand dat wil, kunnen zij het hebben. Als zij kiezen het te geloven, zullen zij het in de één of andere vorm hebben.

Daar zijn ook, gelukkig, miljoenen op miljoenen van jullie die zich een veel betere wereld voorstellen dan waar wie van jullie dan ook wat voor herinnering of ervaring dan ook van heeft. Enorme grote aantallen van jullie spannen zich in om dagelijks aan deze hoop tegemoet te komen. Denken jullie dat de mensheid dat gebouwd heeft? Als jullie kiezen het te geloven, zullen jullie het in de één of andere vorm hebben.

Zien jullie hoe dat werkt? Jullie zijn allemaal medescheppers van de werkelijkheden die jullie zien en zullen zien.

Niet zolang geleden zou dat een belachelijke verkondiging toegeschenen hebben om te maken. Maar vandaag zal het op de meeste plaatsen geen wenkbrauwen omhoog doen laten gaan. Zien jullie wel hoe heel erg ver jullie gekomen zijn?

En dus, terug naar het onderwerp van de voorspellingen. Laten we er een paar maken. Wij voorspellen dat de voorspellingen die jullie maken, rechtschapen, in volle ernst, en voor het allerbeste voor alle mensen, diep in jullie harten, nu in alle ernst zullen beginnen te manifesteren. Het neergaande spiraal van jullie wereld werd gestopt. En het opwaarts gaande spiraal is nu definitief in voortgang. Zwengel jullie motoren van geloof aan. Laat het gebeuren.

Heb Lief, Verwacht, Vergeef. Doe alle dingen die jullie geleerd hebben om te doen die naar verandering zullen leiden. Ben dat voor wat je wenst. De tijd van het ertegen zijn is voorbij gegaan. Voorspel de toekomst in jullie harten. Dat is waar het gecreëerd zal worden.

Wij voorspellen jullie succes.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/de-raad-voorspellingen-21-oktober-2015.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later