De Raad – “Bewustzijn” – 16 Augustus 2015 / Ron Head

0
Luister naar dit Artikel

Wij wensen om vandaag onze vroegere discussies van een onderwerp opnieuw te bezoeken. Wij hebben vaak gesproken over jullie bewustzijn. Vandaan zouden wij een paar manieren willen introduceren van naar dit uitermate belangrijke onderwerp te kijken die jullie voorheen misschien niet in overweging hebben genomen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zoals eerder gezegd werd, mag de aanvang een goede plaats zijn om mee te beginnen. Laten we beginnen met alles dat bestaat. Alles dat bestaat is energie, is frequentie. Alle energie is bewust, het bevat informatie, het creëert. Jullie hebben uiteenlopende benamingen en begrippen hiervoor. Jullie neigen ernaar te geloven dat jullie benaming en begrip de enige juiste moet te zijn, maar dat is een ander onderwerp. Jullie neigen er ook naar om deze Bron te verpersoonlijken. Ook dat is een andere discussie die op zichzelf staat.

Hebben jullie de volgende voor de hand liggende stap in jullie denken genomen? Als het allemaal energie is, en het is allemaal bewust, dan is alles dat jullie rondom jullie heen zien tot de één of andere graad bewust. Alles-Dat-Is is bewust. Welteverstaan. Daarom is dat bewust.

Wij hebben dit kanaal eerder verteld dat er verdere dingen zijn die van hieruit intuïtief kunnen zijn. Bijvoorbeeld, als alles één gebied van bewustzijn is inclusief jezelf, en als je onbewust bent van wat er vastgehouden wordt in het bewustzijn van waar je naar kijkt, dan waar je naar kijkt is in wat jullie noemen jullie onderbewuste. Ook, neem in overweging dat als het in het bewuste gebied is maar onbekend voor jouw besef, dat het dan mogelijk voor jou is om je er bewust van te worden.

Opent dit niet een geheel nieuw universum van mogelijkheden voor jou? Alle dingen die je als onmogelijk beschouwde, of mogelijk alleen voor anderen, voorbij jouw bekwaamheid, wordt ‘op magische wijze’ net zo normaal als het lopen en praten wanneer jij je geest op deze manier bekijkt.

Welnu, niet iedereen is een mecanicien, of een natuurkundige of een wiskundige. Noch zal iedereen zichzelf op dezelfde manier wat betreft de bewuste bekwaamheden van inzicht en communicatie tot uitdrukking brengen. Noch zal iedereen de dingen met alleen maar hun wilskracht en focus rond bewegen. Maar dit is niet voor een gebrek aan bekwaamheid zozeer als de verschillen in behoefte, ervaring en focus. Boeren zullen weinig behoefte hebben aan een snaartheorie, begrijpen jullie? Echter, natuurkundigen weten gewoonlijk ook niet veel over de samenstelling van de grond. Dus ten behoeve van een andere aantekening, ga alsjeblieft niet door met iemand te oordelen als zijnde boven een ander. Beide zijn nodig.

Dus, terug naar ons onderwerp, kijk hier en nu om je heen, en besef dat alles dat je ziet bewuste energie is dat zichzelf tijdelijk tot uitdrukking brengt als de dingen waar je naar kijkt. Het is solide, als dat is waar je naar kijkt, omdat je het waarneemt als solide. Jij bent solide omdat je ermee instemde om solide te zijn. En nee, we zeggen niet dat jullie die overeenstemming abrupt kunnen beëindigen. Dus ga alsjeblieft door met solide te zijn voor het moment. Maar wij hopen jullie volledig nieuwe dingen te geven om in overweging te nemen betreffende jullie “werkelijkheid”. De werkelijkheid is wat het is, ja. Maar misschien zijn jullie menselijke begrippen van wat dat is niet zo accuraat als jullie denken.

Neem nu dit in overweging. Tot de één of andere omvang beïnvloeden jouw inzichten de volledige wereld rondom jou heen. Je mag begrijpen dat je jouw onmiddellijke omgevingen veel meer beïnvloedt dan wat ver van jou verwijderd is. Maar dat betekent ook dat jouw bekwaamheid om te veranderen wat in jouw leven is op een specifiek moment iets is waar je een effect op kunt hebben. Het betekent dat je niet een hulpeloos slachtoffer van de omstandigheden bent. Natuurlijk, als jij de behoefte voelt om een hulpeloos slachtoffer te zijn, dan ben je vrij om dat aldus te doen. Maar in eigendom nemen van de kracht van je gedachten en gevoelens om je wereld te beïnvloeden, zal je beginnen te leren wie je bent. Je zult beginnen te begrijpen waarom je bent. Je zult beginnen te zien wat jou plaats bedoeld is om te zijn in dit “grandioze plan van dingen” waar jullie van houden om naar te verwijzen.

Er zijn vele dingen waar je frequent het verlangen van tot uitdrukking brengt om te hebben en om te doen. Maar wij wensen je vandaag te vertellen dat, totdat je voor jezelf opeist dat je bent wie wij je vertellen dat je bent, je niet de kracht binnenin jezelf zult vinden om deze dingen te hebben en te doen. Aan jullie werd zorgvuldig onderwezen dat deze bekwaamheden geen menselijke bekwaamheden zijn. Wij vertellen jullie dat zij dat welzeker zijn.

Velen beschouwen deze dingen goddelijk van aard te zijn. En wij zeggen dat jullie correct zijn, en dat jullie hen op mogen eisen. En aangezien jullie nu op nieuwe manier denken, wat betekent dat? Wie ben jij?

Wat, per slot van rekening, betekent het woord ascentie voor jou? Denk daarover na. Wat betekent het en waarom zou het mogelijk zijn? En het is mogelijk! Ga ervoor. Wij houden een stoel voor je vrij.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/de-raad-bewustzijn-16-augustus-2015-ron.html

 

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later