De Pleiadianen – Laatste Bloed Maan Portaal – 26 September 2015 / Méline Portia Lafont

0
Luister naar dit Artikel

Wij komen hier in dit moment samen om in eenheid naar voren te komen. Eenheid is op de eerste plaats wat dit portaal creëert om te ZIJN en dus nodigen wij jullie allemaal uit om deel te nemen aan deze prachtige cocreatie. Prachtigerts, jullie maken allemaal, voort in eenheid, een intrinsiek deel uit van de gehele bijeenkomst. Als jullie het grote Meesterschap binnenin jullie zelf toepassen, vergroten jullie een grote vergemakkelijking voor allen om de Kosmische energieën van een super Galactische cluster over te dragen, met onuitsprekelijke eenheden en eonen van Lichtkracht te komen en verankerd te worden doorheen al jullie voertuigen van Licht.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Jullie leenden jullie zelf aan de grote wijsheid en het eeuwige Licht van jullie opperste Bron, wat het essentiële en oorspronkelijke Licht en de blauwdruk van jullie Goddelijke ZELF is. Wanneer iemand zichzelf leent om alle krachten van binnenuit over te dragen aan deze collectieve werkelijkheid, creëert dat een momentum van vrede en sereniteit met het begrip van de Gehele Schepping zijnde een geaardheid van het geheel. Iemand op zichzelf kan de gehele wereld veranderen, want je representeert het complete en gehele ZELF als in de eenheid van ALLEN binnenin de Goddelijke Blauwdruk van diens menselijke aard.

Daarom zullen we nu bijeenkomen in dit momentum van Succes Licht om al onze omgevingen en energiegebieden te verenigen als een Goddelijk Wezen in de Menselijke Vorm. Samenkomend, versterken wij wat iemand voort kan brengen als verandering en als een ontwaking, door de vele gebieden van de illusie heen brekend en een web en extern gebied van bewustzijn creërend om de waarheid van iemands eigen natuur en Goddelijke Zelf te verstrekken.

Jullie allemaal, die nu deze boodschap lezen en/of ernaar luisteren, verenigen jullie zelf als Hogere Zelven in de sferen van Shambhala, want jullie openen de poorten van jullie hart in deze tijd om de Kosmische duwtjes te ontvangen om jullie harten samen te verbinden en jullie hartgebieden te verenigen.

 

Laat ons nu door de omgevingen van de illusie heen gaan en jullie prachtige harten in de omgevingen van Shambhala verbinden. Ben aanwezig in het hart, prachtigerts, en adem met jullie gehele hart, ziel en Spirit in dit moment. Jullie bewustzijn en jullie besef versterken de kracht binnenin jullie terwijl jullie allemaal bewust en bereidwillig deelnemen aan dit momentum.

Wij willen dat jullie open zijn, ontspannen en op jullie gemak met jullie zelf en dat jullie binnenin jullie hart gaan. Wij willen dat jullie in de stilte zijn om alle prachtige luister te integreren die nu voor jullie allemaal binnenin deze stilheid beschikbaar is. Ben in vrede met jezelf en heb deze algehele serene sensatie van eenheid binnenin. Ruik je geur van ZELF-Expressie, voel je innerlijke vibratie, voel de golven van integratie en zie je ZELF in alle kleuren en geometrie. En ben één in dit moment en sta het toe zoals het is.

Je verhuist nu dieper in/naar de Magische sfeer binnenin Shambhala. Je verenigt met de Akasha van jezelf, hetgeen een onderdeel is van de bibliothecaris web van creatie. Een zilveren bol van Licht beweegt nu door je heen terwijl jij je verbindt met jouw Akasha. De bibliothecaris web van creatie stuurt jou pulsaties van voorbestemde manifestaties als mogelijke creaties en kansen/mogelijkheden. Je staat deze toe om binnen te komen, binnenin jou te vermengen terwijl je de vermenging hiervan ervaart. In verbinding zijn met jouw Akasha kan nu deze voorbestemde kansen/mogelijkheden toestaan om naar voren te komen in dit Nu op jullie Aarde, een geheel nieuwe werkelijkheid inzaaiend door bedoeling.

Eén te zijn binnenin het moment met alles, stelt alles in vrijheid te Zijn zoals het Is. Prachtigerts, nu verenigen jullie je allemaal met elkanders Akasha en verhogen het momentum van creatie en eenheid. Zie alle zilveren lijnen van Licht binnenin jullie eigen Wezens om nu samen te verenigen en te vermengen in het hart van Shambhala.

De Hemel op Aarde is gecreëerd en ingezaaid, aldus zullen jullie deze ingezaaide creatie versterken in elk en iedereen van jullie om naar voren te komen en te hervermengen in de materiële wereld van deze Aarde. Nu kunnen anderen kiezen voor deze ervaring alsook dat jullie jezelf in dit momentum en deze golf van Kosmische Liefde en creatie verenigen.

Ben in jezelf ~ in de hartruimte, prachtigerts. Er is geen andere plaats om te ZIJN dan waar je precies nu bent. Je bent waar je moeten ZIJN en dat is binnenin jou, zijnde alles van jou. Als jij in vrede bent met dit begrip, open jij nu de toegangspoort binnenin je kroon en hogere hart. Een vloed en stroom van Kosmische energie betreedt je menselijke voertuig en vult jou met de ervaring van Kosmische tonen. Deze Hoge Vibrationale golven en tonen verhuizen en herstructureren alles dat niet in orde of uit evenwicht is, de Goddelijke natuur binnenin jou herstellend op de hoogste octaaf van je eigen vibratie.

Een Gouden verlichtende stroom komt jullie werkelijkheid van Zijn binnen en verlicht alles dat binnenin jullie vastgehouden wordt. Jullie zijn gevoelhebbende/gewaarwordende wezens die bewust en open zijn. Jullie zullen super gevoelhebbende/gewaarwordende wezens worden die alwetend zijn en de creatie zelf zullen zijn. Dat is wat deze Kosmische golf op gang brengt, in verlopen van jullie tijd. Maar nu is deze Toegangspoort en Laatste Bloed Maan Portaal het begin van dat weten, dat begrip en specifiek dat essentiële Wezen.

Het is het begin van een zelfs grotere werkelijkheid en momentum, dat nog niet eerder gezien werd. Een open hart verlicht alles naar het Licht dat het is. Hoe helderder jouw Licht hoe hoger je begrip is van de Kosmische aard van Zijn, terwijl je verhuist van begrip naar het zelf te Zijn. Jouw stromen is essentieel in dit alles en aldus is jouw hart dat. Ben in jullie harten en sta het stromen toe door jullie heen te stromen, doorheen alles en doorheen de Aarde, als het het Zonnesysteem binnenkomt en alles in deze Kosmische vibratie verenigt.

Jij bent de Menselijke toegangspoort van Goddelijke bedoeling.

Shaty yonkalo emau srati

Wij zijn de Pleiadianen

Namaste

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/de-pleiadianen-laatste-bloed-maan.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later