De Nieuwe Mens 2.0

0
Luister naar dit Artikel

“Er vindt zoveel verandering plaats op de subtiele niveaus dat het afzonderlijk behandelen van alle veranderingen gelijk zou staan aan het zoeken naar een steen die in de oceaan is geworpen.” – Zeven Zusters van de Pleiaden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Voelt je hoofd ook zo zwaar als lood? Staat je hart in vuur en vlam en voelt je lichaam als een oude krant? Dan heten we je welkom bij de volledige integratie van hoofd-hart-lichaam.

Het goede nieuws is dat de voorlopers van het nieuw-menselijke bewustzijn deze maand de opwaardering naar het nieuw-menselijke prototype voltooien, de laatste transformatie naar een geïntegreerd bestaan van bewustzijn, lichaam en ziel. Het slechte nieuws is dat het pijn doet.

Sinds mei zijn de baringsweeën steeds pijnlijker geworden en het lijkt alsof dit nog enige tijd zal aanhouden. Maar de onzichtbaren zeggen dat er halverwege de maand mei enige verzachting zal komen en ze geven ook toe dat deze maand erg gericht zal zijn op het fysieke. Elke cel van je lichaam zal pijn blijven doen in het proces van cellulaire mutatie. Tot het eind der tijden, zo lijkt het.

Fysieke integratie

“Wat we duidelijk willen maken is dat zij die zich op het pad naar eenheid bevinden zijn aangekomen op een punt van diepe fysieke integratie, een kruising op alle lagen van perceptuele realiteit die nu worden verwerven tot het tapijt van de nieuwe menselijke vorm.” – Zeven Zusters

Als april een maand was van opnieuw inschatten, heroriëntatie en resetten dan is mei een maand van integratie, mutatie en het veranderen van vorm. De laatste weken werden alle delen van onszelf die we opnieuw moesten opeisen aan ons onthuld tijdens de oneindig ogende retrograde van Mercurius. We komen nu uit een zeer lange en productieve innerlijke fase waarin we vele levens aan menselijke en genetische karma hebben losgelaten en opgeschoond. Onze cellen hebben echter door de snelle groei in een relatief korte periode nog altijd de tijd en ruimte nodig om te veranderen en zich uit te lijnen met ons nieuwe niveau van bewustzijn.

Vanwege al het innerlijke werk wat we de afgelopen maand hebben afgerond ervaren we een duidelijke verdieping, een onmiskenbare herkenning van de ziel, een groeiend bewustzijn van thuis wat elke cel in ons lichaam opvult. Letterlijk.

Op dit moment laten we een andere laag van dichtheid achter ons om ons uit te lijnen met de harmonieuze energieën van de nieuwe menselijke vorm en het voelt niet goed, maar wanneer we steeds meer uitgelijnd worden met de vibratie van onze complete, gereinigde kern, wie we werkelijk zijn, passen onze lichamen zich aan en laten ze los, passen zich aan en laten ze los. Het eindresultaat is een geperfectioneerd fysiek lijf, de fysieke representatie van onze goddelijk-menselijke blauwdruk.

“Rond het midden van mei kun je enigszins vooruitgang boeken, dit hangt af van hoe goed het lichaam de nieuwe energieën kan assimileren. Wanneer je vasthoudt aan onopgeloste zaken uit het verleden zal vooruitgang worden beperkt tot waar je bereid bent los te laten. De fysieke symptomen van mutatie kunnen nog altijd voor overlast zorgen maar enkel tot het punt waarop je het verleden volledig hebt losgelaten, stevig in het heden staat en gericht bent op de toekomst. Vertrouw op de intelligentie van je lichaam en het wijst je de weg naar huis.” – Zeven Zusters

Nieuw-menselijke gezondheid

“Als we gezondheid in de nieuw-menselijke vorm zouden moeten definiëren zouden we dit zeggen: harmonie. We zouden het woord gezondheid echter liever willen veranderen in harmonie.” – Zeven Zusters

We hebben al weken lang last van symptomen en we zijn net zo moe als aan het begin van onze reis. Deze diepe vermoeidheid bevindt zich in elk weefsel, orgaan, bot en elke spier van ons lichaam, zelfs ons bloed is moe, maar tot nu toe is niet duidelijk waarom.

De onzichtbaren zeggen dat dit komt omdat we letterlijk van fysieke vorm veranderen en dat ons lichaam al onze vitaliteit gebruikt om te veranderen, dat we tevoorschijn komen uit onze spreekwoordelijke cocons. Alhoewel de gelijkenis met een vlinder vaak wordt gebruikt veranderen we echt van de ene fysieke expressie naar de andere, van binnenuit. Net als een vlinder loopt het loslaten van beperkingen synchroon met grotere cycli van creatie. Zie ook deze gedetailleerde video over hoe een rups verandert in een vlinder.

Wanneer we door deze intense perioden van fysieke transformatie gaan is het belangrijk om stil te staan bij de enorme verandering die we doormaken. De verandering die we doormaken is geen incrementele (lineaire) heling die plaatsvindt net als in de holistische constructen van het oude paradigma, waarbij we net als bij een ui laag voor laag toewerken naar onze kern. Daarentegen vereist de biologische Ascentie (het opnieuw verbinden) dat we eerst toegang krijgen tot onze kern om zo op elk niveau van ons wezen ware en blijvende verandering te bewerkstelligen.

Daarom is er voor zij die zich op het pad van Ascentie bevinden geen individuele behandeling beschikbaar die al onze symptomen kan laten verdwijnen, niet alleen omdat deze behandelingen extern zijn, maar omdat ware gezondheid niet wordt bereikt door heling, maar door herinnering van en uitlijning met onze goddelijke staat van welzijn. Het verschil zit ‘m in de focus.

Met andere woorden brengt het Ascentieproces ons niet van slecht naar beter (lineair) maar van beperking naar vrijheid (kwantum). Het resultaat is een blijvend effect maar het proces is veel grootschaliger, wat ook de reden is dat de sterrezaad strijders ontworpen zijn om eerst te gaan.

Deze felle onafhankelijke groep stapte naar voren als de biologische testers van de bètaversie van het nieuw-menselijke prototype en deze groepen komen nu eindelijk (maar langzaam) uit de bèta (veranderings) fase en worden spoedig volledig operationele 2.0 versies terwijl we langzaam het einde bereiken van een enorme innerlijke reis en de laatste fase bereiken van onze fysieke transitie naar de ‘andere zijde’. Alhoewel we tevoorschijn komen moeten onze vleugels nog uitharden voordat we kunnen vliegen, dus wees geduldig.

De onzichtbaren hebben altijd gezegd dat fysieke gezondheid als laatste aan bod zou komen en ze maken duidelijk dat het niet gaat om de gezondheid zoals we die altijd hebben gekend. Deze staat van eenheid is superieur aan het fysieke welzijn. De nieuwe menselijke gezondheid is ‘een versmelting van circulaire patronen van gelukzaligheid, creatieve energieën die ongestoord vloeien en met elkaar verbonden zijn en toch onafhankelijk van elkaar zijn, energieën die uitzenden en op een harmonieuze en moeiteloze manier met elkaar communiceren, vrij van de verstoring door afscheiding die de golf van vitale levenskracht in het bewustzijn van de lagere dimensies onderbreekt’.

Ze delen ook dat de 2.0 versie, voorzien van christus-bewustzijn, flexibel, spontaan, zelfstandig en makkelijk te bewegen is, ze noemen het de ‘ultieme staat van fysiek bestaan’ en één die minder onderhoud behoeft dan het oudere (3D) model. Godzijdank.

Omdat de nieuwe menselijke vorm werkt met het kristallijne magnetisme in het gebied van fluïde vormen, krijgen we als het ware een nieuwe printplaat, één die in het nieuwe grid is gebouwd en de codes bevat die benodigd zijn voor fysieke deelname aan bewuste cocreatie.

Wanneer onze opwaardering voltooid is zal onze mogelijkheid om ons aan te passen aan energie aanzienlijk zijn en ons nieuwe menselijke lijf stelt ons niet alleen in staat om ons goed te voelen – nieuw begrip – maar navigeert enkel en alleen op het (kristallijne) grid van de nieuwe Aarde, wat nu overal om ons heen bestaat, puur potentieel pulseert en geduldig wacht om haar oneindige intelligentie uit te dragen middels onze glimmende nieuwe stellaire lichamen.

Van dienstverlening naar creatie

“Eenieder van jullie heeft nu volledige controle over je eindbestemming. Het is niet langer een plaats waar je bij elkaar komt om het goede van de mensheid te creëren, om te repareren wat kapot is, maar een plaats waar je bij elkaar komt om vanuit een diepe passie te creëren, vanuit een weerbarstig verlangen om jouw unieke bijdrage aan de planeet te manifesteren door de pure reflectie van je ware zelf.” – Zeven Zusters

We zijn eindelijk op een punt aangekomen waarop we onze goddelijkheid uitdrukken zodat onze oude contracten vervallen, alsmede de diepe ingebakken programmering dat we hier zijn om de ‘wereld te redden’. Redden of het verlenen van diensten is niet meer nodig, we zijn nu simpelweg hier om een deel van onszelf te delen wat anderen vervolgens omhoog tilt. Deze verandering is belangrijk want wanneer we werken vanuit het ‘redden’ van iets, houden we vast aan hetzelfde paradigma waar we nu uitbreken. Kan niet.

De onzichtbaren willen dat we goed begrijpen dat de voorlopers van de nieuwe Aarde veranderen van dienstverlening naar creatie, wat een geheel andere opbouw is qua energie.

Elke wens of impuls om een ineenstortende wereld te ‘redden’ komt voort uit een gepolariseerd bewustzijn, creëert chaos, beperkt ons om de nieuwe tijdslijn te creëren. Zoals Albert Einstein zei: “Problemen kunnen niet worden opgelost met dezelfde manier van denken waarmee ze werden gecreëerd”. Het gaat hier ook op. Terwijl de buitenwereld in chaos verkeert is het noodzakelijk dat we naar een hoger niveau van denken gaan door te herinneren dat blijvende verandering alleen komt wanneer we de energieën die de chaos creëerden overstijgen.

We zijn hier nu om een nieuwe weg te creëren, om een nieuwe wereld te creëren, om inspiratie als ons wapen en liefde als ons schild te gebruiken. En er is geen weg meer terug.

“Weet dat je bijdrage aan de wereld niets meer en niets minder is dan wat jou in vuur en vlam zet, het is de schittering van het creatieve potentieel van de Zon in eenieder van jullie, het centrum van je belichaamde kracht om te creëren waar iedereen profijt van heeft.” – Zeven Zusters

Dans met het goddelijke

“Begrijp dit: er is niet langer een gat tussen wie je bent en wie je wilt zijn.” – Zeven Zusters

Het verleden en de toekomst versmelten en we beginnen te werken vanuit het nulpunt, waar de universele elixer van creatie zicht bevindt. Het voelt alsof we niet langer deelnemen aan ons leven, maar met ons leven. Niets buiten het nu kan onze attentie nog lang vasthouden. Dit betekent dat we niet langer opereren vanuit een plaats die zal zijn, maar één die reeds is.

We zijn niet langer wezens die hier zijn om enkel les te geven door informatie te verstrekken maar we zijn hier door les te geven met behulp van het geïntegreerde, belichaamde weten dat alleen kan worden bereikt door het eerst zelf te ervaren. Wanneer we dit goed doen trekken we de universele krachten van creatie aan, niet omdat we ze hebben aangeroepen maar omdat we zelf deze krachten zijn geworden. Terwijl we met deze krachten van creatie versmelten door onze aanwezigheid worden we één met het goddelijke door heilige vereniging. Terwijl deze energieën ons sturen om te doen, te creëren, te spreken, te dansen, te zingen, lief te hebben, alleen dan zullen we de ware betekenis van cocreatie begrijpen.

Deze heilige dans werkt op basis van wiskunde en geometrie. In het verleden was de creatie op basis van afscheiding een combinatie van heilige wetenschap en menselijke wil waarbij de technologie van een universele hologram (3D) werd gebruikt die speciaal was ontworpen voor dit spel. Maar nu zijn de krachten van deze heilige wetenschap puur en onmiddelijk.

“Zij die verwikkeld zijn in een kosmische dans met het goddelijke krijgen de mogelijkheden gepresenteerd om deel te nemen aan de creatie van een nieuwe Aarde. Jullie zijn de bouwers, de planologen, de architecten van een geascendeerde Aarde. Probeer te bevatten hoe groots jouw bijdrage tot nu toe is geweest en vooral nu je naar voren stapt om je creatieve visie toe te passen op de wereld als geheel. Jullie zijn de heersers van de nieuwe Aarde, jullie zijn de felste strijders, de pioniers en daarom de bewakers van Eden.” – Zeven Zusters

Bruggepoorten

Het nieuw-menselijke (kristallijne) prototype wat de eerste brigade strijders begint te belichamen is ontworpen om enkel te werken en te communiceren met de intelligentie van het nieuwe (kristallijne) grid zonder deel te nemen aan de dynamica van de oude wereld. Daarom is het essentieel dat deze groep zich niet langer verbindt met de ineenstortende wereld. Dit betekent ook dat de punten die de oude wereld en de nieuwe wereld (heilig leven) met elkaar verbinden volledig beschermd zullen worden door vortexen, of energetische velden om de poorten naar de nieuwe Aarde te beveiligen tegen zij die nog niet volledig opnieuw verbonden zijn en nog niet opereren vanuit pure hartresonantie.

Het gaat hier niet om een scheiding, maar meer om het beschermen van de heilige creatie alsmede mensen die nog niet voorbereid zijn op zulke hoge frequenties. Deze onderling met elkaar verbonden punten in het grid dienen als de bruggepoorten om over te steken naar de nieuwe Aarde, zowel voor zielen die zijn geascendeerd naar trialiteit (christus) bewustzijn om toegang te krijgen tot de dualiteit als mensen die ascenderen uit de dualiteit om toegang te krijgen tot trialiteit.

Deze poorten dienen als ankers van hogerdimensionale energie voor de ontmanteling van de oude wereld en werken genezend voor zij die zich geroepen voelen om te dienen. Het is aan zij die volledig christusbewustzijn hebben bereikt om als poortwachter met deze heilige poorten te werken die de nieuwe mens en de nieuwe Aarde ondersteunen.

Zij die al werken met deze heilige poorten tussen dimensies komen met veel meer samen om deze energieën uit te zenden naar fysieke locaties die de bio-energetische dynamica ondersteunen wat nodig is om de mensheid naar een heilig niveau van coëxistentie te tillen.

Wereld zonder grenzen

“Ik voel me als Janus met de mogelijkheid om in twee werelden tegelijk te kijken. De oude wereld voel ik zo intens omdat deze steeds weerzinwekkender voelt. Ik herken de oude wereld maar hoewel de massa er nog steeds zin in heeft lijkt het voor mij eeuwen geleden, het is net een herinnering uit je jeugd die niet meer bij je past en die je eerder verwacht in een antiekwinkel.”

“Het nieuwe is zo spannend. Het lentegevoel is toepasselijk, iets prachtigs wat zich ontvouwt, hier en daar kleine tekens of bewijs. En het vreemde van het nieuwe is dat je niet weet wat je moet verwachten en niet op een manier dat je de toekomst niet zeker kunt weten maar dat je je kunt gaan afvragen wat je graag wilt wanneer er geen grenzen zijn.”

Bron: Consciousco-creationalcoaching.blogspot.com

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later