De macht van een nieuwe wereldorde

0
Luister naar dit Artikel

Velen zullen zich nog de juichverhalen herinneren uit de kranten van begin jaren 90. De Sovjet Unie was net opgeheven en het kapitalisme vierde de overwinning. Na jaren van twee machtsblokken, die elkaar in balans hielden, leek de strijd beslist in het voordeel van het zogenaamde “vrije” Westen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De verhalen in de kranten en de media in het algemeen gaven de indruk dat er nu een gouden toekomst zou aanbreken waar iedereen zijn voordeel mee kon doen. De verhalen over vrijheid, democratie en een zogenaamd “vredesdividend” waren niet van de lucht. Kortom; de corrupte politici van het Westen, met achter hun de tot de tanden gewapende generaals van de NAVO, konden er niet genoeg van krijgen om elkaar schouderklopjes uit te delen en hun overwinning te beklinken met dure wijn op nog veel duurdere banketten en andere vreetpartijen. Men kon het zich immers nu permitteren.

Veel volkeren werden meegesleept in dit buitensporig gedrag. De bomen groeide toch tot in de hemel? Wat was er dan nog te vrezen? We zijn intussen meer dan 20 jaar verder en we kunnen nu zien wat er van die zogenaamde “nieuwe wereldorde” is terecht gekomen. Later we even de balans opmaken. Meteen na het vallen van het Warschaupact trokken de roofridders van het kapitalisme massaal richting Oost Europa. Hier was immers een vette buit te halen. Alles wat los en vast zat werd weggesleept voor een appel en een ei en de roofridders maakten fortuin op fortuin. De volkeren in deze gebieden dachten dat ook zij in een nieuwe toekomst konden delen. Hun dividend bestond uit werkloosheid, armoede en achterblijven in leeggeroofde landen. Daar is nog steeds geen verandering in gekomen. De roofridders zijn naar huis met hun buit, en ze hebben rokende puinhopen achter zich gelaten. Zelfs in het zogenaamde herenigde Duitsland is de ongelijkheid tussen West en Oost nog steeds enorm. Nog steeds worden de mensen in het Oosten als tweedeklas burgers gezien. Niet is het opgeleukte Berlijn natuurlijk, maar trek vanuit de hoofdstad naar het Oosten en de armoede slaat je als een golf tegemoet.

Hetzelfde en nog veel erger gebeurde in alle landen die ooit tot het Warschaupact behoorden. Een kleine minderheid heeft zich verrijkt en de anderen mogen op een houtje bijten. Kijken naar Hongarije, Bulgarije, het voormalig Joegoslavië, en Roemenie. Dit hele gebied is tot het armenhuis van Europa gemaakt. Er is geen werk, geen geld en geen eten. Daarom proberen zo veel mensen uit die gebieden naar West Europa te komen. Dit is ook de reden waarom de dochters van deze landen massaal dienst doen in de bordelen van Europa. Verkocht, rechteloos gemaakt en uitgebuit. Natuurlijk wil niemand zo’n toekomst. Maar als er geen eten is en geen zicht op werk? Wat doe je dan? Het resultaat zien we dagelijks, direct onder onze neus.

De Amerikanen spraken over vrijheid en democratie. Wat echter niet werd begrepen was dat zij met vrijheid, de vrijheid om te verhongeren bedoelden. De vrijheid om je te prostitueren, of de vrijheid om je uit wanhoop maar gewoon van het leven te beroven. Dat was en is de vrijheid die de Amerikanen en hun West Europese handlangers bieden. En democratie? Dat is democratie op hun voorwaarden en wie daar dan weer mee aan het kortste einde trekt is niet moeilijk te raden. Van al die juich verhalen kwam dus niets terecht tenzij je al miljardair was of een van de roofridders natuurlijk.

Het werd zelfs nog erger. In 2008 kwam de crisis en toen werd de aanval ingezet op de levensstandaard van iedereen. Die aanval is nog steeds gaande en de sporen zien we overal in heel Zuid Europa en ook voor onze eigen voordeur. Jarenlang zijn de Westerse leiders bezig geweest om de crisis maar enigszins te boven te komen. Dit is nog steeds maar ten dele gelukt en de kosten waren enorm. De hogere werkloosheid en de teruggesnoeide gezondheidszorg zijn maar een paar voorbeelden. Ze hebben zich vergrepen aan de pensioensfondsen, steeds meer publieke bedrijven in de uitverkoop gezet en het aantal faillissementen tot ongekende hoogten opgedreven. En dan hebben we het nog over het Westen, in het Zuiden van Europa is praktisch niet meer te leven, zeker niet als je werkloos bent of gepensioneerd. De prijs om de grote heren en dames aan het vreten te houden is enorm hoog geweest, en neemt nog met de dag toe. Omdat er nauwelijks tegenstand of oppositie is geweest in deze periode konden de oplichters en bandieten, die zich vermommen als regeringsleiders, zonder veel problemen hun gang gaan.

Nu het groot kapitaal denkt dat het weer iets beter gaat worden de oude plannen weer opgevat. Daaronder valt het uitbreiden van de invloedsfeer van het Westen, inclusief de NAVO, tot aan de grenzen van Rusland. Dat verklaart de rechtse fascistische coup in de Oekraïne, en de plannen om in Georgië en Wit-Rusland hetzelfde te doen. Maar men heeft Rusland onderschat. Jarenlang is dit onmetelijke land met zich zelf bezig geweest. Men keek meer naar binnen dan naar buiten. Hier is nu verandering in gekomen. Poetin wil de oude macht van de Sovjet Unie herstellen en Rusland weer tot een macht maken waar het Westen rekening mee moet houden. Dat was al duidelijk toen hij ingreep in de Syrië crisis en voorkwam dat de Amerikanen hun bommenwerpers zouden sturen. Zonder veel moeite was hij Obama te slim af, die als een kind zo blij was dat hij door zijn eigen domme uitspraken niet verder in de problemen was gebracht. Eigenlijk wilde hij immers geen oorlog meer voeren in het Midden Oosten. Precies dat vacuüm werd door Poetin gevuld. Over de hele linie maakt Amerika een terugtrekkende beweging en dat komt Rusland prima van pas.

Syrië bewees ook dat de Amerikanen geen oorlog meer willen. Dat zal Poetin zeker in gedachten hebben gehad toen hij de coup in Oekraïne zag plaatsvinden. Hij deed het enige correcte en bezette de Krim. Dit is nu na een succesvol referendum onderdeel van de Russische Federatie. Het Westen mag van geluk spreken dat hij nog niet verder is gegaan. Ze hebben immers geen enkel antwoord, op de paar zielige sancties na.

De wereld is opnieuw aan het veranderen en het zou best eens zo kunnen zijn dat er weer een nieuwe wereld orde op komst is. Rusland laat niet meer met zich sollen en heeft het aanstormende Westen een halt toegeroepen. Dat proces, dat ook in ons belang is, zal zeker nog verder gaan. Amerika kan of wil hier niets tegen doen en Europa is zo als altijd hopeloos verdeeld. Er zijn dus voldoende kansen om het tij van de Westerse roodridders voorgoed te keren. Hiernaast is ook nog een andere factor die we niet over het hoofd moeten zien. China gaat een steeds grotere rol in de wereld spelen. Het huidige China is vol zelfvertrouwen en heeft langzaam aan een behoorlijk machtsbasis opgebouwd. Ook op het economische vlak. Het Westen is op dit moment heel hard bezig om China te paaien. De Chinese leiding kijkt hier met veel plezier naar, en grijpt de kansen die zich voor doen.

Toch heeft China zich niet tegen Rusland gekeerd en voor het Westen gekozen. Men is over het algemeen neutraal. In de VN heeft China zich van stemmen onthouden toen het over de Krim ging en ook in de Syrië crisis werd een gelijksoortige houding aangenomen. Maar tot nu toe heeft China geen enkele keer tegen Rusland gestemd. Rusland vindt dit op het moment voldoende en probeert niet om China tot een echte bondgenoot te maken. Maar de kans bestaat nog steeds dat onder de juiste omstandigheden Rusland en China een alliantie zullen vormen. Een dergelijk alliantie zou een alles overtreffende wereldmacht zijn, waar het Westen nooit tegen op zou kunnen. Natuurlijk kennen zowel China als ook Rusland deze mogelijkheid, maar dit wordt nog niet de juiste tijd voor een grote alliantie geacht.

Als deze alliantie er komt zullen Rusland en China in feite de wereld domineren. De VS en de EU zullen hier niet tegen op kunnen en het initiatief zal in het Oosten komen te liggen. Voor de arbeiders in West Europa zal dit geen ramp zijn. In tegendeel, de grootste problemen van de laatste 20 jaar zijn ontstaan omdat er geen enkele tegenmacht meer was. De roofridders hadden immers vrijspel en daarvan is iedereen in meerdere of mindere mate slachtoffer geworden. Een omslag richting het Oosten zal dit tij voor goed doen keren. Het kapitalisme dat zich ooit als de grote winnar zag, loopt op zijn laatste benen. Nieuwe machten dienen zich aan en dat betekend ook nieuwe kansen. Misschien dat de komende nieuwe wereld orde eindelijk een positieve zal zijn. Van de oude orde hebben we niets te verwachten, en iedere verandering kan een stap richting het socialisme zijn. Precies op dat punt kunnen we allemaal een rol in spelen, iedere op zijn eigen manier. Een ding is zeker; de wind begint uit een andere hoek te blazen.

Bron

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later