De Hemelse Witte Wezens & Aartsengel Michael – De Reis van de Goddelijke Mens – 18 September 2015 / Natalie Glasson

0
Luister naar dit Artikel

Alle periodes van Ascentie op de Aarde zijn zowel prachtig als schitterend, echter, het punt van Ascentie wat bereikt werd door de mensheid momenteel is intrigerend en interessant voor zowel zielen op de Aarde als de innerlijke vlakken om te observeren en getuige van te zijn. Zoals jullie weten creëren de kristallijne energieën een golf van Licht hetgeen zij linken in de Aarde en de gehele mensheid om een krachtige zuivering en krachtige processen van loslating te creëren, waar gewoontes, patronen en lessen van groei, welke gepresenteerd werden doorheen talrijke levensspannen, uitgewist en voltooid werden om nieuwe energieën van binnenuit jullie wezen voort te brengen. De nieuwe ontwaking van energie van binnenuit je wezen en ziel wijst op een nieuwe fase van bestaan voor allen op de Aarde, in waarheid de creatie van een nieuwe werkelijkheid. Het is belangrijk om te herinneren dat jullie werkelijkheid niet buiten jullie is, het wordt van binnenuit jullie wezen vanuit jullie bewustzijn, overtuigingen en perspectieven gecreëerd. De creatie van een nieuwe werkelijkheid betekent niet dat de wereld om jullie heen plotseling getransformeerd zal worden en nieuw zal zijn, het wijst erop dat jullie bewustzijn, overtuigingen en perspectieven zullen wijzigen en verschuiven, de indruk gevend alsook jullie toestaand om jullie werkelijkheid buiten jullie op nieuw manieren te creëren en te herkennen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Terwijl de Kristallijne energie de weg plaveit voor de transformatie, is de Godin energie meer volledig wakker aan het worden binnenin het universum van de Schepper en binnenin jullie eigen wezen, haar creativiteit en wijsheid voortbrengend om genezing en de nieuwe ontwaking van energie van binnenuit te inspireren. De Godin energie moedigt jullie aan om jullie zelf met nieuwe frisse ogen te herkennen als een grotere manifestatie en expressie van de Schepper, het is jullie doel op de Aarde om de Schepper tot uitdrukking te brengen, het is een missie hetgeen allen met vreugde en vervulling vult, omdat het jullie natuurlijke bestaan is om in harmonie en eenheid met de Schepper te zijn, met wat voor label jullie ook maar gebruiken om de Schepper te definiëren. De Godin energieën moedigen jullie aan om je de schoonheid van de Schepper te herinneren aldus het in jullie bewustzijn en wezen mag hervormen, daarom in/naar jullie werkelijkheid geprojecteerd wordend.

Met deze twee heilige energieën en de ondersteuning van het Universum van de Schepper, daagt de tijd van de Goddelijke Mens en manifesteert op de Aarde vanuit de zielen van velen. Het is tijd om jezelf als een Goddelijk Mens te her/erkennen, hetgeen aanduidt dat je fysieke lichaam aan het transformeren is om verenigd te worden met alle aspecten van je ziel en de Schepper. Meer belangrijk, wordt je uitgenodigd om en laat je al, de menselijke aspecten en het bewustzijn van je wezen los. Dit is niet om het fysieke lichaam los te laten, maar meer dat het is om het menselijke bewustzijn, perspectief en besef los te laten om het te vervangen met een goddelijk bewustzijn, hetgeen in harmonie zal manifesteren met je fysieke lichaam. Jullie fysieke lichaam in de komende jaren zal dramatisch wijzigen , aangezien het meer Licht aanneemt en uitvoerig met jullie ziel en de Schepper versmelt. Dit kan als Ascentie of Verlichting gelabeld worden en nochtans is het iets wat zeer zelden eerder op de Aarde ervaren werd, de vermenging en het huwelijk van het fysieke lichaam met de goddelijke essentie. Jullie zijn dit al aan het ervaren, jullie weten dat jullie een ziel in een fysiek lichaam zijn, hoewel grotere aspecten van de ziel in jullie fysieke lichaam zullen downloaden die jullie lichaam aanleiding geven om vooruit te gaan en diens grootste potentieel te worden. Dit betekent dat jullie lichaam niet langer meer beperkt zal zijn, en nieuwe bekwaamheden, vaardigheden en vrijheid ontwikkelt.

 

Aartsengel Michael wenst nu om een verhaal met jullie te delen, hetgeen de overgangen benadrukt die jullie in het verleden gemaakt hebben en hoe deze nog steeds relevant zijn. Aartsengel Michael deelt ook met jullie de reis welke ondernomen werd door allen om een goddelijke Mens op de Aarde te worden; het huwelijk van het goddelijke Bewustzijn met het fysieke lichaam welke aan het transformeren is in/naar een goddelijk fysiek lichaam. Er zijn heel veel boodschappen van groei in Aartsengel Michael zijn verhaal dus alsjeblieft, geniet.

Aartsengel Michael: Een ziel is zo prachtig, kracht en stralen manifesteren in een fysiek lichaam op de Aarde. Wij zullen de ziel Joseph labelen, de ziel toestaan een fysieke mannelijke gedaante te nemen. Joseph is nu een volwassene en heeft veel tijd doorgebracht te ontdekken en erover te leren wat er in de wereld op de Aarde bestaat. Het Licht dat zo helder was bij zijn geboorte resteert nog steeds, maar Joseph is zich niet langer meer bewust van dit aspect van zijn wezen; zijn geest en aura werden gevuld met andere ideeën, afleidingen en verlangens. Joseph voelt dat er iets uit zijn werkelijkheid ontbreekt, hij verlangt naar iets maar kan niet precies aanwijzen wat het is dat hij zozeer mist. Hij voelt droefheid binnenin hem zelfs wanneer hij gelukkig is en zijn leven goed gaat.

Joseph besluit dat hij zichzelf toe moet staan om te ontsnappen en in te schepen op een reis, hij weet niet waar hij naartoe zal gaan of wat hij zal doen, maar de vrijheid geeft hem een gevoel van opgetogenheid en opwinding. Hij besluit dat hoewel hij wenst te reizen, dat hij overal zal lopen zodat hij alleen van zichzelf afhankelijk is. Joseph begint enige tassen in te pakken, onbewust van hoe lang hij weg zal zijn of waar hij naartoe zal gaan en hij pakt veel kledingsartikelen in, gereedschappen om hem te helpen te overleven en zelfs boeken om hem op zijn reis te amuseren. Hij verlaat zijn woning beladen met tassen, maar hij kan hun gewicht niet voelen want zijn enthousiasme draagt hem voorwaarts en de wetenschap dat hij al deze artikelen nodig zal hebben staat de tassen toen extreem licht aan te voelen. Hij begint te wandelen met een sprong in zijn tred; hij is niet zeker waar hij naartoe gaat maar beslist om creatief in zijn beslissingen te zijn.

Geleidelijk beginnen de tassen een last te worden, zijn enthousiasme is afgenomen en hij begint de tassen en zichzelf te vervloeken voor hen met zich mee genomen te hebben. Hij voelt zich niet langer vrij meer maar vastgebonden, net zoals hij zich gevoeld had voordat hij vertrok. Hij gaat zitten en begint doorheen zijn tassen wroeten, en gooit de onnodige dingen eruit totdat hij één kleine tas heeft die de basics bezit van wat hij nodig heeft om te overleven. Hij laat de onnodige artikelen aan de voet van iemands deur achter met een briefje dat hen vertelt om te nemen wat zij wensen en de rest te delen. Wederom is zijn enthousiasme gestegen. Na een lange dag van creatieve beslissingen wordt hij zichzelf bij een rivier gewaar en beslist om tegen een boom te rusten. Hij haalt zijn boek uit zijn tas en begint te lezen, en gaat volledig de fantasiewereld van zijn boek binnen. De wind begint doorheen de bomen aan de kant van de rivier te weven, en blaast zijn boek dwars over de grond. Hij laat het boek liggen en kruipt ineen in zijn kleding voor warmte.

Joseph heeft zeer weinig bezittingen en de dag is bezig donker te worden, hij begint zich af te vragen waarom hij aan zijn werkelijkheid wilde ontsnappen, waarom hij dacht dat de werkelijkheid die hij voor zichzelf gecreëerd had nu ook maar iets beter zou zijn dan zijn voormalige werkelijkheid. Hij voelde zich nog steeds alsof hij aldus veel tassen droeg, zoveel lasten en vraagt zich af of wat voor schoonheid, vrijheid en opgewondenheid dan ook in de Aardse werkelijkheid voor hem om te ervaren is. De wind gaat door met ruw doorheen de bomen te weven terwijl Joseph stevig ineengedoken in zijn kleding zit voor warmte en comfort. Hij voelde zich alsof de wind tegen hem sprak alhoewel hij geen stem hoorde. De Wind demonstreerde aan hem dat hij al zijn lasten uit hem weg moest laten waaien. Joseph begon na te denken over alle dingen die hij gedaan had waar hij zich beschaamd over voelde, en hij liet hen gewoon door de wind wegblazen. Toen dacht hij na over alle keren dat hij pijn en verdriet ervaren had en stond al deze emoties en energetische kwetsuren toe om op de golven van de wind weggedragen te worden. Hij vroeg zich af of er nog iets anders voor hem was om los te laten en besefte dat hij zijn vergiffenis op de golven van de wind naar de mensen moest sturen die hij beschuldigd had voor hem pijn gedaan te hebben of om hem in het verleden onrecht aangedaan te hebben, hij had zichzelf toegestaan gekwetst te worden. Hij voelde nu al dat zijn lichaam zoveel lichter was en hij kon de droefheid voelen die altijd bij hem geweest was verzwakt te worden en toch blies de wind nog steeds stevig om hem heen. Hij daagde zichzelf uit aangaande wat er over was om los te laten.

Hij besefte dat hij zich al onthecht had van de mensen om hem heen door zelfs maar op deze reis in te schepen, hij hield nog steeds diepgaand van hen maar wist nu dat als hij op zichzelf moest zijn hij volmaakt gelukkig zou zijn en voor zichzelf zou kunnen zorgen. Nog steeds stevig ineengedoken zittend besefte hij iets dat zijn aandacht nodig had. Hij moest zichzelf loslaten. Hij moest de wind al zijn inzichten over zichzelf weg laten dragen, de ideeën die hij over zichzelf gevormd had, goed of slecht, de manieren waarop hij over en tegen zichzelf sprak, de dingen waar hij van hield en wat hij aangaande zichzelf haatte, alsook zijn dromen en wensen voor de toekomst welke hij opgebouwd had in zijn geest door de invloeden van zijn persoonlijkheid en van andere mensen. Hij begon langzaam zijn stevige grip op zichzelf fysiek en energetisch los te laten. Hij was gelukkig voor grote brokken van zichzelf om van hem weggedragen te worden en wachtte enthousiast om te zien wat er over zou blijven.

Hij stortte ineen in een tranenvloed, het deed hem zoveel pijn om bepaalde ideeën over zichzelf los te laten maar hij was ook gevuld met heel veel vreugde en vrijheid. Hij besefte dat hij zijn gehele leven erop gewacht had om dit te bereiken en wist dat het iets was waar hij mee door zou gaan om in zijn toekomst te bereiken.

Terwijl hij in slaap viel dreef hij af in/naar een droom van een boom die uit de aarde van de Aarde ontkiemde. Het keek toe terwijl de boom groeide en groeide in kracht en karakter. De boom wat verbonden aan één plek gedurende zijn leven en nochtans bezat het zo een vrijheid binnenin diens werkelijkheid. Hij voelde toen zichzelf als een boom die vanuit de grond van de Aarde ontkiemde precies naast de eerste boom. Hij kon zorgen in zijn lichaam voelen over dat hij te dicht bij de andere boom groeide. Hij werd langer en langer en zijn ongerustheid bouwde op. Toen blies de wind wederom en herinnerde hem eraan om zijn ongerustheid los te laten en om gewoon waar te nemen. Joseph stond te wind toe om zijn ongerustheid en zorgen weg te dragen, tot zijn verbijstering begon hij als een boom te vermengen met de eerste langere boom. Terwijl hij in de boom diens energie en bewustzijn glipte besefte hij dat hij een geweldige vrijheid binnenin zijn wezen geaccepteerd had.

Hoewel hij niet uit zijn locatie vandaan kon gaan, voelde hij zich sterk en vrij van lasten, hij voelde zich helder binnenin zijn geest, hart en emoties. Niets irriteerde of hinderde hem nog, hij begreep dat hij niet zoals andere mensen hoefde te zijn, hij hoefde niet te hebben wat anderen creëerden, hij kon zichzelf zijn en gelukkig zijn in de werkelijkheid die hij voor zichzelf creëert. Hij wist dat als wat voor energieën, gedachten of emoties dan ook binnenin hem naar boven zouden komen om de vrijheid en vrede uit te dagen die hij gecreëerd had, hij gewoon de wind zou kunnen vragen om hen weg te dragen zolang als hij gereed was om hen aan de wind te geven. Hij waardeerde het dat hij gelukkig met heel veel dingen om hem heen kon leven of dat hij fundamenteel zou kunnen leven. Joseph begreep ook, dat als het begon te regenen, hagelen of sneeuwen, dat hij dan nog steeds gelukkig zou zijn, en dat externe ervaringen de vrede, kracht en vrijheid niet zouden kunnen vernietigen die hij binnenin hem gemanifesteerd had. De vrijheid bracht gigantische vreugde op gang hetgeen hem alleen maar vulde met zelfs meer moed aangaande zijn overtuigingen.

Een stralende Zon scheen op hem neer toen hij als een boom bestond, hij had al het bewustzijn van de eerste boom aangenomen en voelde nu een gigantische eenheid en verbinding met alles. De Zon leek door te gaan met helderder te schijnen; het was alsof duizenden lichten om hem heen dansten. Hij verbeeldde zichzelf zijn borst te openen voor het Licht en stond het Licht toe om zijn wezen binnen te stromen.

Hij ontwaakte plotseling uit zijn droom, het was ochtend en hij had de hele nacht geslapen met zijn rug tegen de stam van de boom. Zijn lichaam voelde zich geëlektrificeerd, zoemend met Licht. Hij vroeg zich af of het allemaal een droom was geweest maar herinnerde zich de pijn terwijl hij zijn energie onderzocht.

Een besef kwam van binnenuit hem, “Je hebt jezelf vrij gesneden van de beïnvloeding van het Bewustzijn van de Mensheid! Je hebt jezelf de vrijheid gegeven om te denken en te voelen zoals jij wenst, niet van je persoonlijkheid of de beïnvloeding van anderen, maar van je ziel. Ik ben je ziel en ik ben hier om je voorwaarts te gidsen. Mijn missie is om zo compleet met je fysieke lichaam te vermengen dat wij de Schepper op de Aarde in een heilig fysiek lichaam, met goddelijke emoties en bewustzijn representeren. Wij zijn de Goddelijke Incarnatie aan het manifesteren aldus wij allen mogen inspireren zich hun waarheid te herinneren en aldus hetzelfde voor zichzelf te bereiken. Laat ons nu inschepen op de echte reis samen. In jouw droom vermengde je met een grotere boom, dat was ik, je ziel, wij zijn één Joseph. Observeer je lichaam, het is opgeladen met Licht en transformeert voorbij je verbeeldingskracht. Observeer je hart en geest, zij zijn open en helder, als het bewustzijn van de Schepper penetreert. Mijn energie is hier altijd om jou te gidsen. Denk eraan, niets op de Aarde kan een identiteit voor jou creëren; je ware identiteit is je ziel en de Schepper, je weet dit in je geest, nu is de tijd om het te ervaren!”Joseph stond rechtop en strekte zijn lichaam, hij voelde anders. Wat zullen we doen vroeg hij zichzelf en het antwoord kwam ogenblikkelijk.

Met goddelijke ondersteuning,

De Hemelse Witte Wezens en Aartsengel Michael

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/de-hemelse-witte-wezens-aartsengel.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later