dinsdag, september 26

De Galactische Draken – Onbegrensde Potentiëlen: September Verduisteringen & De Equinox – 1 September 2015 / Meredith Murphy

0
Luister naar dit Artikel

Hallo Invloedrijken,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij zien jullie als spiegels van onze eigen immense en onophoudelijk evoluerende capaciteit. Wij zien jullie in/naar meer levendigheid treden. Wij zien dat jullie meer Licht in jullie belichaamde ervaring toelaten. Wij zien jullie zowel de capaciteit tot ontwikkelen laten komen om het Licht in anderen te ontvangen, ongeacht van de mix van hun energie, als het hebben van mindere tegenstrijdigheid/dualiteit over het alles zijn dat jullie zijn.

Bravo & Brava!

Het levende Licht dat in/naar jullie rijk van focus stroomt is aanzienlijk gewijzigd in deze tijd. Het bereid op een bepaalde manier voor op de transmissies van het Licht van Helios en Vesta en de Grote Centrale Zon, hetgeen toegestaan en beschikbaar zal zijn doorheen jullie Galaxy ter ondersteuning van het ontvouwende Goddelijke Plan.

Jullie merken op, wij zien, dat er vele verschillende manieren van leven zijn. Er zijn onbegrensde tijdlijnen beschikbaar voor jullie nu en toch; hoeven jullie je geen vragen te stellen over welke te kiezen. Je kunt eenvoudig weten wat juist voor jou is door je te oriënteren op de volledigheid van je wezen.

Je Goddelijke Zelf is het middel waardoor je zult weten welk pad en welke keuzes je hogere wil dienen, en welke focus zelfs de ontwikkeling van je vermengde belichaming tot voordeel strekt.

Jullie hebben overvloedig veel verschuivingen en loslatingen, transformeringen en toestaan gedaan om naar de energetische staat te komen die jullie nu als jullie leven ervaren. Zelfs met deze vele veranderingen, herinneren wij jullie eraan dat de mogelijkheden grenzeloos zijn. De bogen van Licht die jullie zouden kunnen kiezen zijn ook onbegrensd. Dus is er veel ruimte voor volledige nieuwe ervaringen, en het zijn deze nieuwe ervaringen die jullie helpen om zeer krachtig/invloedrijk te zijn; want zij houden jullie bij de tijd en zij vergemakkelijken een concentratie van aanwezigheid.

De Verduisteringen deze maand zullen jullie helpen om jullie zelf meer volledig te kennen. Er zijn binnenin dit tijdskader, grote transmissies van Liefde vanuit de Grote Centrale Zon. Helios en Vesta, de gevoelhebbende/gewaarwordende energieën van jullie Zonne Bron, overbruggen deze energieën in/naar jullie rijk met grote aandachtigheid en coördinatie met de gevoelhebbende/gewaarwordende van jullie Aarde.

Om jullie zelf vertrouwd te maken met deze energieën willen wij jullie eerst aanmoedigen om duidelijk in jullie intenties te zijn om het planetaire gebied van Licht dat jullie thuis is te harmoniseren en ermee te verenigen. Door te acclimatiseren met de doorgaande veranderingen in het gebied van de Aarde, maken jullie het veel gemakkelijker voor uitbreidende frequenties om ontvangen en in balans ontvangen te worden.

Om uitbreidende energieën voort te roepen … Om de grootsheid van jullie wezen op te roepen, om uitvoerig met Helios en Vesta te werken, en zelfs een rechtstreekse verbinding met de Grote Centrale Zon voort te roepen, is niet iets dat licht opgenomen moet worden. Deze energiegebieden zijn verbijsterende heldere en duidelijke wegen van toegang te verkrijgen tot de hogere rijken van besef en de overzichtelijkheid die zij aangeboren genereren, kan een zeer sterke ervaring zijn. Werken met planetaire energieën en het cultiveren van een resonante vereniging, kan jullie toestaan om door deze komende maand op een zeer andere manier heen te rijden dan jullie mogen hebben gedaan met de eerdere ervaren Verduistering’ Cyclussen en belangrijke planetaire infusies van uitbreidend Licht.

Zo dan, hoe dan te verenigen met jullie planetaire gebied? Begin door je innerlijke relaties van erkenning en het in ere houden met het gebied van Licht van de Aarde te cultiveren. Besef dat dit gebied jou al kent en je energie en indruk draagt. Dit gebied leidt de weg aangaande het integreren van ascenderende energiestromen. Te verenigen en te rijden met het gebied van uitbreidend Licht, wat de Aarde is, kan een grote ondersteunende methode zijn van het tot stand brengen van je Verlichte Wezen.

Het Licht binnenin jou weet dit, en natuurlijk wordt je vrij vanzelfsprekend tot de natuur aangetrokken. Om buitenshuis te zijn, aangetrokken tot de zonneschijn en de frisse lucht. Als je ontwaakt, wordt je voortdurend aangetrokken om voedsel te planten en tot fris voedsel, je wordt aangetrokken tot onaangetast voedsel en water – zowel om te drinken als om erin te zwemmen, ernaar te kijken, het aan te raken en er op alle manieren van te genieten.

Deze zijn manieren van zijn die vrij intrinsiek zijn voor jullie menselijke ontwerp. Zij zijn natuurlijke manieren van te verenigen met het frequentie gebied van de Aarde en het cultiveren van een staat van welzijn. Het welzijn wordt ten dele gecreëerd door een toenemende harmonie met de Aarde te bereiken. Als jullie in toenemende mate harmonieus met de Aarde worden, ervaren jullie minder weerstand. Deze zijn alle natuurlijk gezinde manieren van zijn, en bespoedigen je Goddelijke Zelf jou te bezielen met je kosmische energieën en jou te helpen om je besef/bewustzijn te verhogen.

Een ander aspect van verenigen met het energiegebied van de Aarde is dat je meer toegang hebt tot een innerlijk weten waar jullie naar refereren als synchroniciteit, of Goddelijke Timing. Als je weerstand reduceert en je relatie met het planetaire gebied harmoniseert, heb je nogal vanzelfsprekend een beter gevoel van timing.

Je kunt je gevoel van timing ondersteunen door actie te ondernemen op de inspiratie die je ogenblikkelijk ontvangt. Te handelen op deze manier helpt jou op je inspiratie te vertrouwen en ook op een meer versnelde manier te beginnen te leven. Je mag opmerken dat weerstand naar boven komt als het leven op deze manier in beweging begint te komen, want de dingen zullen beter voor je gaan worden. De weerstand die naar boven komt is omdat de menselijke wezens vaak een soort van wantrouwen hebben voor geluk en dingen die verbeterend zijn. Zo sterk is jullie gehechtheid aan het bekende dat jullie soms een gevoel mogen voelen van een bedreiging wanneer jullie dingen veranderen. Zelfs als jullie ervaring ten goede verandert, voelen jullie soms een gevoel van een bedreiging! Jullie kunnen deze weerstand loslaten door het op te merken als je dat graag wilt. Er zijn vele methodes van loslating. Meredith heeft het tappen gebruikt (of EFT) en het wandelen in de natuur. Je zou ook bewust je gebied op kunnen ruimen, door te verbeelden, dat al deze energieën die je niet langer nodig hebt wegslingeren.

In aanvulling op deze suggesties, zijn er vele andere methoden van loslating die in feite “gechanneld” werden door mensen vanuit hun grotere zelf. Gebruik degenen die jou aanspreken en jou werkelijk verlichting geven. Dit opruimen kan zonder te lijden gebeuren. Er zijn nu goede gereedschappen voor jullie beschikbaar die tamelijk snelle en betrouwbare resultaten hebben, en meer worden er de gehele tijd gecreëerd en gedeeld. Gebruik hen voor jullie eigen voordeel.

De Sedona Methode, het werk van Byron Katie, vergiffenis schenkend werk en meditatie zoals bedachtzaamheid, helpen allemaal om je gebied met minimale inspanning op te ruimen. Vind een techniek die jou aanstaat en heb het als een hulpmiddel. Je zult bij jezelf gewaarworden meer liefde binnen te laten en je ervaring gemakkelijker te verhogen omdat je nu geen weerstand voor verandering hebt dat zo vaak tussenbeide komt.

De energieën van de Verduisteringen en de Equinox in September verdienen enige speciale uitleg. Laat ons proberen om een beetje mee te delen hier, om jullie te helpen je bekrachtigd en bewust te voelen van de kwaliteiten die in het spel zijn, aldus jullie mogen kiezen wat jullie willen dat er gebeurt in jullie ervaring.

De eerste Verduistering is een Zonsverduistering. Zonsverduisteringen beïnvloeden je gevoel van zelf op krachtige manieren. Hoewel dit alleen maar een gedeeltelijke Zonsverduistering is, zullen jullie nog steeds een kans hebben om in feite, opnieuw geïntroduceerd te worden aan het Zonnegebied van Helios en Vesta. Idealiter zal deze herverbinding zich met jullie voordoen in meer geharmoniseerde relaties met jullie eigen planetaire gebied. Als deze verenigde planetaire aanwezigheid voltooid is, zal het een soort van ontsluiting toestaan van dimensionale energieën welke voor jullie zeer bruikbaar kunnen zijn.

De reeks of opeenvolging van uitlijningen die nu beschikbaar zijn, gebaseerd op de ontwikkeling van de ascenderende Aarde energieën, is zoals een 5-cijferige code. Het is een ingewikkelde opeenvolging van uitlijningen die, als zij bereikt zijn, jullie kunnen helpen meer volledig en vrijelijk en met een meer bestendige verbinding op Kosmisch niveau frequentie te leven. In feite, zou het jullie kunnen omdraaien in/naar een sterker gevoel van identificatie met jullie Hogere Zelf, in plaats van meer geïdentificeerd te zijn met het zijn van een mens. Deze omschrijving mag dramatisch en misschien zelfs een beetje griezelig klinken. Wij wensen niet dat het op deze manier ontvangen wordt.

Hoe dit aan mag voelen, hoewel wij niet belichaamd zijn, dit is eenvoudig onze gissing, is een sterker gevoel van zelf. Een dieper gevoel van soeverein te zijn. Een meer bereikte onvoorwaardelijkheid. Een groei in jullie neutraliteit hetgeen zeer bevrijdend aanvoelt. Jullie mogen je een beetje losgelaten voelen.

Jullie zullen dan net zoveel van deze energieën voelen als waar jullie mee resoneren, en wederom, wordt die resonantie bereikt en ondersteund door volledig te verenigen met jullie planetaire gebied.

Volgend op deze Verduistering zullen jullie je groots uitgebreid en een beetje ruimtelijk voelen. Afhankelijk van hoeveel energie jullie toe kunnen staan, mogen jullie die ruimtelijkheid zodanig ervaren dat jullie er niet langer meer zeker van zijn aangaande wie jullie zijn of wat jullie willen. Dit ondanks dat in sommigen, schijnbaar vreemd genoeg, jullie je zelfs meer als jullie zelf voelen!! Dit te weten als het zich voordoet, kan ervoor zorgen dat dit een ietwat gemakkelijker en mogelijk verrukkelijke ervaring is. Laat jezelf zeer open en nieuwsgierig zijn over wat jou interesseert in deze tijd die naderbij komt en samengaat met de Zonsverduistering/Nieuwe maan. Laat jezelf zien wie je NU bent. En NU. En NU. En als het mogelijk is, laat er een stromend, ontvouwend gevoel zijn voor jouw weten en stel beslissingen uit totdat dit een beetje lijkt te settelen.

De Equinox is een zeer balancerende uitlijning. Hoewel dit voor jullie overduidelijk is, mag de diepte van deze specifieke Equinox jullie verrassen. Er zijn gebieden van jullie leven die lang verwaarloosd zijn. De meesten van jullie hebben aandacht geschonken aan de gebieden in het leven, waar jullie je veel meer zelfverzekerd voelden in plaats van die gebieden die uitdagend zijn of geassocieerd worden met teleurstellingen of negatieve ideeën over jullie zelf. De gebieden waar geen aandacht aan besteed werd gaan niet langer onder het tapijt blijven. Als je dingen vermeden hebt, zal je niet in staat zijn om deze dingen buiten je besef te houden gedurende deze tijd. Als dit gebeurt, en het is ongemakkelijk voor jou, des te meer reden om eindelijk aandacht aan de dingen te besteden en de energie op te ruimen die je aandacht nodig zijn. Nu zal een goede tijd zijn om de loslating- en opruimingstechnieken te gebruiken die wij eerder bespraken. Nogmaals, bereid je hierop voor door technieken te vinden die je op prijs stelt en raak vertrouwd met hen, aldus je voorbereid bent. Als de energie begint in beweging te komen en naar het oppervlakte komt, zal dat zeer definitief aangespoord worden naar een oplossing door deze Equinox opstelling, jullie zullen dan zelfverzekerd zijn aangaande jullie keuze van actie.

Gezien de positie van de Aarde in de Galactische band en alle foton energie, kunnen opstellingen zoals de Equinox diepgaand verduidelijkend zijn. Dit kan onnoemlijk goed aanvoelen als er heel veel transparantie in je gebied is, of kan zeer verstorend zijn als er een noodzaak ik om emotioneel te ontwarren, of in termen van je mentale referentiepunten.

Als je fysieke lichaam al minder dan optimale vitaliteit ervaart, kan jij jezelf door deze tijd heen helpen door meer water te drinken en de dingen te eten waarvan je weet dat zij goed verteren. Deze kleine aanpassingen te maken gedurende deze tijd, is gewoon slim en helpt je om de eisen van het lichaam te verlichten en je vreugdevolle tot bloei komen te ondersteunen.

De Verduisteringcyclus sluit af met een Volle Maansverduistering en een Volle Maan. De energie van deze uitlijning zal een lange tijd duren. Hoewel de feitelijke Verduistering slechts ongeveer vijf uren duurt, zal de impact van deze Verduistering voor op z’n minst de volgende zeven jaren gevoeld worden.

Wij vermoeden dat jullie naar deze tijd terug zullen kijken en verbaasd zullen zijn over de dramatische veranderingen die jullie zien plaatsgevonden te hebben sinds die tijd. Als jullie doorgaan jullie zelf toe te staan energetisch te verhogen en te herzien, steeds meer harmonieus wordend met alles dat jullie zijn, zal die terugblik zelfs meer opmerkelijk zijn. Wat wij vermoeden dat jullie zullen zien, gezien dat bevestigende toestaan van jullie ontvouwing, is een schokkende graad van aarzeling om de tijd en energie te besteden aan het leren van hoe jullie besef/bewustzijn te gebruiken om te creëren.

Om door te gaan op het pad van het leven aan de voorrand, zullen jullie zoveel verschuiven tegen de tijd dat deze energieën integreren, dat jullie terug zullen kijken met diepe liefde en waardering voor de dappere manier waarop jullie leefden.

Wij suggereren dat jullie je zelf toewijden aan het leren van hoe de dingen te verbeelden en hen te voelen. Hoe de manieren te kiezen waarop jullie leven en jullie tijd doorbrengen – cultiveer ik een gevoel van goedvinden? Of voed ik een gevoel van angst, verontrusting, tegenstrijdigheid, of jaloezie, agressiviteit, tegenzin of beschuldiging.

De keuze tussen deze manieren van zijn is eindeloos. Het gebeurt van moment naar moment naar moment, en je bent vaak nog steeds, te moe, om je verstand-spier van focus te gebruiken ten gunste van jezelf.

Wij willen dit daarover zeggen; discipline is geen geërfde kwaliteit. Het is ook niet duwend. Het probeert niet om jezelf te motiveren. Discipline is eenvoudig zelf-liefde als een uitgeoefende actie. Hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer je voor je lichaam, geest en spirit zorgt. Het is natuurlijk.

Cultiveer je liefdevolle relatie met jou, en zoveel van alles waar wij in detail over gesproken hebben hier is in feite bereikt.

Het Licht binnenin jullie weet dat een andere tijd nadert voor grote verschuivingen en activeringen om zich voor te doen, voor jullie DNA om gemakkelijker open te gaan omdat het planetaire gebied zodanig aan het verschuiven is dat deze beweging en momentum rijkelijk ondersteund worden.

Jullie waren bedoeld als Invloedrijke/Krachtige Wezens te leven, de hoogste niveaus van jullie wezen reflecterend. Of dat zich wel of niet voordoet, is iets dat alleen jij kunt creëren, door je belichaamde focus en uitlijning. Je bereidheid om te zijn wie je waarlijk bent en je Goddelijke Wezen in erkenning leven is de essentie van deze manier.

De Bron die jij bent kan je bevrijden van alle problemen waarop jij anticipeert die mogen gebeuren door jezelf toe te staan meer open en vrijelijk aanwezig te zijn hier. Het is alleen jij die de keuzes van de dagelijkse focus kan maken en het leven aan kunt wenden op manieren die jou Licht toestaan te stromen.

Het herstel van deze Goddelijke Stroom en de affiniteit met het planetaire gebied en met Alles dat je bent, is de meest belangrijke focus in deze tijd, voor de optimale ervaring van een versnelde belichaming van Licht.

Wij zijn hier om jullie aan te moedigen, jullie te inspireren en bovenal, om jullie te herinneren aan het verbazingwekkende potentieel van jullie leven, van alles dat jullie al gecreëerd hebben en bovenal, van onze oneindige Liefde en verheuging van jullie prachtige belichaamde expressie.

Dat deze maand een prachtige ervaring voor jullie mag zijn van het verder ontdekken van jullie verbazingwekkende capaciteit als Liefde.

Wij zijn de Galactische Draken

Copyright © 2009 – 2015, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/de-galactische-draken-onbegrensde.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later