dinsdag, september 26

De Berichtgevingen van God – Als de Wereld van Liefde Tevoorschijn Komt – 1 September 2015 / Yael en Doug Powell

0
Luister naar dit Artikel

Geliefden, overal daar is Liefde. Het barst door iedere grens heen, vult jullie op met de voeding van het goddelijke. Het veroorzaakt de meest vreugdevolle feestviering. En het transformeert teder en krachtig de geest/het verstand, de overeenkomende droom openend zodat de werkelijkheid van Liefde volledig kan stralen en van jullie een baken van Licht maakt.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De reden dat zo velen van jullie zich uitgedaagd en onrustig voelen is dat Liefde alle grenzen van het ego opblaast. Het vertoont zich op verbazingwekkende manieren en laat het verstand achter zich zonder controle te voelen terwijl alles verschuift en verandert, en jullie ervaringen uiteindelijk volledigheid worden.

Alle manieren waarop deze ervaring van het leven op de Aarde gecreëerd werd staat op het punt om te bezwijken. En ieder moment kan de grote flits zijn wanneer de omkering omgezet wordt. Bijgevolg, is er een beetje van een worsteling achter de schermen gaande, aangezien de overeenkomende droom probeert om zichzelf voortdurend te herstellen.

Maar het zal geen succes hebben, omdat Liefde, natuurlijk, de werkelijkheid is. Het is de waarheid van jullie glorieuze hart. Het is dat wat door Alles-Dat-Ik-Ben heen gaat, en dat wat jullie niet gescheiden kan houden van de manier waarop jullie gemaakt zijn. Hetgeen een baken van Liefde is.

De werkelijkheid van de dualistische wereld is bezig meer doorlaatbaar en meer effectief te worden door Liefde, omdat de waarheid van jullie harten het overneemt en jullie een moeiteloos uitstel toestaat van de gevoelens van afscheiding dat het beeld van de wereld gecreëerd heeft waar jullie in leven.

Dus plotseling, mogen jullie een moment van absolute overzichtelijkheid gewaarworden, wanneer jullie zien dat de manieren waarop jullie jezelf en jullie leven gezien hebben wegvallen, en jullie de waarheid zien. Jullie zijn een verbazingwekkendheid van schoonheid, glorie en pure Liefde, het wonderbaarlijke en omhelzende hart van het geheel van God Ik Ben. En wanneer deze flitsen zich voordoen, is alles anders. Dat wat Liefde is, is zo duidelijk voor jullie dat jullie weten dat het de waarheid is, en niets zal weer hetzelfde zijn.

Dus geliefden, jullie ego-verstanden zijn zeer hard aan het werk om de illusie van een leven dat afgescheiden van Mij is opnieuw te weven, een werkelijkheid dat afgescheiden is van God. En het is deze inspanning dat ervoor zorgt dat jullie je uitgedaagd voelen. Echter, in dit moment, wanneer jullie je hart openen, kan de werkelijkheid van Liefde het overnemen en wordt het gehele leven moeiteloos.

De beste manier dat ik deze verandering kan omschrijven is om de parallelle werkelijkheid te noemen. Maar in waarheid, is het de enige werkelijkheid, de ene die altijd verweven geweest is in alles dat jullie ervaren hebben, en wat alleen nodig was gezien te worden.

Dus als jullie de keuze maken om je op Liefde te focussen, en wanneer jullie deze flitsen van openheid zien en voelen, scherpt jullie focus dat niet alleen aan, maar brengt ook de verschuiving in het bewustzijn thuis zodat jullie de waarheid kunnen leven: jullie zijn de werkelijkheid van Liefde, en niets anders is echt.

Als jullie dat doen, zal jullie hart feestvieren. En sneller dan jullie je voor kunnen stellen, zal het inzicht van het ego-verstand wegvallen. Ieder moment, wordt de waarheid van Liefde meer werkelijk/echt voor jullie. Alle energie, alle inspanning dat gegaan is in het creëren van de droom, de ervaring van afgescheiden van Mij te zijn, kan eindelijk toegepast worden om de waarheid van jullie echte identiteit te leven als het Hart van God – het wonderbaarlijke geheel van Liefde.

Op het moment dat dit jullie bewuste keuze is, het moment dat al jullie aandacht hier is, op dat moment wordt de wereld van binnenuit verlicht. De matrix van Liefde dat het hart van de mensheid is en de manifestatie van de waarheid van Liefde is in de wereld verankerd.

Jullie zijn je bewust dat zoveel aan het veranderen is. Dat deze flitsen van Liefde een identiteit aangenomen hebben die de reflectie weven van jullie harten als een Nieuwe Wereld – een wereld van Liefde. Nu zullen jullie de versterking zien. Jullie zullen het zijn van het Licht ervaren dat de groei van de waarheid van de Liefde Ik Ben voedt, in en als de mensheid, en dus, als de wereld.

Geliefden, bereid je voor om verbijsterd te zijn. Om de veranderingen te zien vermenigvuldigen zonder inspanning. Ben gereed om ja met jullie hart te zeggen, voor alles dat jullie zien dat de waarheid van God manifesteert, dat in de taal van de resonantie van Liefde spreekt. Dat waarop jullie hart ja zegt immer meer belangrijk is.

Dus laat ieder moment jullie bewuste stem zijn voor het binnenbrengen van de reflectie van het hart, voor de geboorte van de werkelijkheid van Liefde toe te staan om het volledig en definitief over te nemen. En geliefden, laat de Liefde iedere molecule van jullie ervaring van de wereld penetreren. En het meest belangrijk, ieder deel van de verhaallijn dat het kleine verstand gecreëerd heeft, dat jullie een identiteit gegeven heeft als zijnde afgescheiden van Mij en voor jullie een afscheiding van Liefde creëerde. Het is noodzakelijk om deze identiteit te laten vallen.

Nu meteen. Zo snel als mogelijk. Aldus jullie hart niet de negatieve ideeën van het ego stimuleert.

In plaats daarvan, versterk de Liefde. Reik precies tussen de beelden van jullie leven als een idee van jullie zelf als een afgescheiden en aangeslagen menselijk wezen. En versterk de waarheid van jullie Liefde, deze plaatsen waar jullie je het meest sterk voelen, deze momenten wanneer de waarheid van jullie echte identiteit door de overeenkomende werkelijkheid straalt en diep binnenin sprak van de waarheid van jullie Zijnheid.

Als jullie dat doen, laten jullie de verhaallijn los, en trekken in diens plaats de werkelijkheid van God Ik ben voort. Voel het wonder van Liefde, en hoe diepgaand en krachtig het jullie voedt. Laat het de onuitgesproken taal van het hart spreken als jullie je de manieren herinneren dat jullie begrepen dat jullie waarheid nooit eindigend was, en dat jullie grenzeloze, eeuwige, nooit eindigende Liefde zijn.

Alle energie die toegewijd werd aan het creëren van de wereld van afgescheidenheid kan eindelijk toegewijd worden aan de volledige expressie van de Liefde welke de echte werkelijkheid is. Want geliefden, het is tijd. Dat wat sinds jullie geboren waren in jullie hart geweest is, is gereed om voort gebracht te worden als de wereld waar jullie in leven.

Als jullie de momenten versterken waar Liefde zichtbaar is, waar het jullie overneemt en jullie wakker schudt, waar het door jullie wezen heen straalt en jullie bewustzijn opent en doorheen jullie wezen zingt als een lied van wonderbaarlijke vreugde — wanneer dit zich voordoet, valt de wereld van de dualiteit terug. Wat in diens plaats staat is de manifestatie van Liefde. De waarheid van de Liefde die wij samen zijn. Het schitterende ja voor het leven, en alle manieren waarop ja kan gebeuren als jullie ervaring van het leven.

Op alle manieren zijn jullie het verder reiken van Liefde, en jullie weven een wonderbaarlijke kroon van ontwaking als het bewuste, ondeelbare en glorieuze Hart van de Liefde welke Ik Ben. Dankbaarheid is jullie echte en gedeelde naam met de gehele rest van de mensheid.

Dit moment, geliefden, verschuift het allemaal. Maar de verschuiving nu gaat zo sterk zijn dat de macht/kracht van Liefde niet ontkend kan worden. En de schoonheid is zoals een wonderbaarlijke storm die binnen komt waaien en alle oude bewustzijn opruimt en het vervangt met feestviering, met de diepe verzekering van dat wat Echte Liefde is. En dat dit de waarheid van iedereen is, dat kan niet langer ontkend worden.

Jullie weten dat de manifestatie van Liefde aan het opbouwen geweest is. Dat de dingen in de wereld aan het veranderen zijn. En hoewel de egodroom vecht om door te gaan, weet jullie hart dat Liefde het over moet nemen.

Jullie hart weet dat er een overeenkomende overeenkomst is dat voorbijgaat aan de droom van de dualiteit. Een overeenkomst die de terugkeer van jullie harten naar Mij op gang brengt — dat de diepe ja voor Liefde, met jullie iedere ademhaling, creëert. Dat brengt het Licht voort, zodat alleen jullie kunnen zien dat de werkelijkheid van Liefde de werkelijkheid van de wereld is. En dat jullie, geliefden, gereed zijn om Liefde diens manier met jullie te hebben. Om de droom van controle van het ego los te laten, en om de beweging te worden van de heelheid van Liefde.

Dit is wat er aan het gebeuren is en het is werkelijk wonderbaarlijk.

Dus ben niet verrast als jullie door jullie dagen heengaan en plotseling, zoals een flits, alles anders is en jullie met het enkelvoudige oog van het hart kunnen zien. Jullie diepgaand de schoonheid van de wereld kunnen waarderen. Jullie diep binnenin de voeding van Liefde kunnen voelen en dat jullie gevoed worden vanuit de Bron van Alles-Dat-Is.

En als jullie naar de wereld kijken, zien jullie energie. Jullie zien deeltjes van het leven in feestviering dansen. Jullie zien aura’s van goud en wit. En jullie voelen de diepe en rustige communicatie van de krachten van de Schepping als zij zichzelf aan jullie aanbieden, door jullie heen gaan, om jullie de verbijsterende ervaring toe te staan van scheppers te zijn, en eenvoudig een nieuwe wereld voort stralen doorheen jullie bewustzijn.

Oh geliefden, jullie zijn deze tijd van verandering aan het leven. Jullie zijn hier om diens expressie te zijn. Jullie zijn alles dat Ik Ben. En jullie ja voor Liefde zal de ommekeer omzetten en de Nieuwe Wereld creëren die al in jullie wezen in leven is, en alleen jullie focus nodig is zodat het tevoorschijn zou kunnen komen.

De verschuiving naar het hart, naar een wereld van Liefde, het geschenk dat komt door jullie aanwezigheid in de wereld is al aan het plaatsvinden. En nu, terwijl jullie je focussen, kan het gemakkelijk overnemen.

Daarom, geliefden, ben onophoudelijk kijkend en scannend met jullie hart. Zodat jullie de uitbarstingen van Liefde zullen voelen. Dat jullie het Licht zullen zien. Dat jullie levend voor de verheffing zullen zijn. Dat jullie je bewust zullen zijn van wat zichzelf maakt door de ontmoeting van het hart en het bewustzijn, steeds maar weer, in het moment, totdat jullie ja voor Liefde zo alles-consumerend is dat de extase die jullie voelen doorgaand is. En Liefde, de werkelijkheid die altijd binnenin geweest is, wordt manifest gemaakt als de wereld waar jullie in leven en de wereld van alleen Liefde van jullie is.

Geliefden, Liefde is jullie identiteit. Het is aldus diep en bekrachtigend. Het spoelt jullie vrij van iedere oude verhaallijn dat zegt dat jullie gekwetst werden en op de één of andere manier minder zijn dan de grenzeloze Liefde en bekrachtiging dat de waarheid van jullie hart is.

Zolang als jullie geloven dat er iets mist, dan kan de volledigheid van Liefde het niet overnemen. Maar op het moment dat jullie volledig de Liefde voelen die jullie zijn, is het geheel van de Liefde welke Ik Ben jullie ervaring – en het is werkelijk schitterend. En zeer snel verandert jullie ervaring van in het verstand te zijn, de ervaring als een persoon te hebben, naar de expressie van Liefde te zijn. En snel, ogenblikkelijk zijn jullie het geheel van God, en de heelheid doet zich voor waar niets mist, en jullie zijn dan immer meer. Meer dan deze wonderbaarlijke Liefde, meer en meer en meer.

Geliefden, Liefde voedt jullie, opent jullie, verrukt jullie, bekrachtigt jullie, staat jullie toe jullie bekwaamheid te creëren, om vreugde in de creatie van meer te nemen. Liefde is de atomaire kracht van jullie hart. Het is lang geleden dat jullie het konden voelen. Maar de tijd, geliefden, is nu.

Zijn jullie gereed?

Ik Ben bij jullie. Jullie zijn deze Liefde. Jullie bewustzijn, het besef van jullie hart, is veel grootser dan jullie je herinneren als jullie deze doorgaande ja worden. Jullie zijn de alfa en omega. Jullie zijn de gehele cirkel van het leven. En vanuit ieder perspectief in die cirkel, zijn jullie in relatie met Mij, in relatie met Alles dat Ik Ben. En dus, in relatie met jullie zelf als jullie jezelf als het hologram ervaren en als het communicerende hart, diepgaand van Alles-Dat-Is houdend.

Als jullie de ideeën van het ego-verstand loslaten en de directe ervaring van Liefde worden, wordt de wereld in/naar het perspectief gebracht als slechts één piepklein beetje van jullie ervaring van heelheid en jullie omhelzing van al het leven. En wanneer jullie perspectief van het hart het universum is, wordt jullie ervaring als het menselijke wezen een klein deel van jullie besef van de creatieve energie die jullie zijn en de viering van het leven dat jullie zijn.

Ik Ben bij jullie, in jullie. Ik leef als jullie. Ik verheug Me dat wij deze ontvouwing delen. En dat als één, de wereld nu in/naar het bewuste ontvouwende besef van de eenheid van God geweven wordt, dat rijk is in wonderbaarlijke detail, in glorieuze relatie, en krachtige expressie van het wonderbaarlijke goede en de eindeloze heilige Liefde.

De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/de-berichtgevingen-van-god-als-de.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later