De Arcturianen – Ineenstortende Tijd – 17 September 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Terwijl de tijd doorgaat ineen te storten, wordt het concept van herinneren geleidelijk vervangen met het concept van WETEN. Eerst voelt “weten” gelijkaardig aan het herinneren, maar jullie beseffen in toenemende mate dat het herinneren twijfel had, terwijl het weten IS. Met andere woorden, wanneer je WEET, ben je vrij van alle twijfel.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Vrij zijn van twijfel is moeilijk aangezien er nergens is om te verbergen, en jullie compleet kwetsbaar en in het dagelijkse proces van de volledige bekendmaking zijn van alles dat jullie ascentie tot dusverre geblokkeerd heeft.

Deze vrijheid van twijfel is verbazingwekkend bevrijdend. De meesten van jullie hebben er geen idee over hoeveel twijfel tussenbeide komt in jullie leven, aangezien jullie nooit zonder het geleefd hebben. Vrijheid van twijfel staat jullie toe om steeds dieper voort te gaan in/naar het NU van het “weten”.

Het herinneren is een op tijd gebaseerd concept omdat jullie jezelf gewaarworden in het heden terwijl jullie het verleden beginnen te herinneren. Daarom, is het herinneren een derde/vierde dimensionale constructie.

Wij gebruiken het woord “constructie” omdat jullie derde/vierde dimensionale brein een “barrière” geconstrueerd heeft rondom onveilige herinneringen uit jullie verleden. Dat “verleden” zou gisteren geweest kunnen zijn of veelvoudige levens geleden in jullie derde dimensionale tijd.

Echter, terwijl de derde/vierde dimensionale tijd begint ineen te storten, wordt het vervangen met de geen-tijd van het vijfde dimensionale NU. Met andere woorden, als de derde dimensionale tijd langzaam ontwart binnenin de synapsen van jullie fysieke brein, beginnen jullie te zoeken naar wat jullie geloven verloren te hebben.

Het is binnenin dit zoeken dat je begint je ZELF te vinden. Nu zal je Hogere ZELF waarschijnlijk een galactisch en/of hemels wezen zijn. Ja, jullie ALLEMAAL hebben vele versies van jullie multidimensionale zelf.

De versies van jullie multidimensionale zelf die jullie je het eerst zullen herinneren zijn degenen met wie jullie gedurende een “lange tijd” bewust of onbewust gecommuniceerd hebben. Als je bewust gecommuniceerd hebt met je uitgebreide ZELF, mag je wel of niet her/erkend hebben dat zij hogere dimensionale expressies van jullie Multidimensionale ZELF zijn.

Wanneer je eenmaal beseft dat JIJ, degene die het Aarde voertuig draagt, gewoon één is van de veelvoudige versies van je ware, Multidimensionale Zelf, zal het loslaten van de tijd aanzienlijk versnellen. Je zult geleidelijk realiseren dat je door het bekende proces van opgroeien gaat.

Echter, met dit “opgroeien”, wordt je lichaam niet gewoon volwassen van een zuigeling, naar een baby, naar een kleuter, naar een kind. In dit NU, groei je letterlijk OMHOOG – niet in leeftijd maar in dimensie. In feite, wanneer je eenmaal zelfs in/naar de midden gebieden van de vierde dimensie verhuist, zal je beseffen hoe kind-achtig je was terwijl je beperkt was tot je derde dimensionale werkelijkheid.

Als jullie concepten van de tijd binnenin het NU geplaatst worden, worden jullie concepten van ruimte door het HIER herplaatst. Sommigen van jullie hebben een langzame, geleidelijke vooruitgang gekozen van jullie “terugkeer naar ZELF”. Anderen hebben een zeer snelle wijziging gekozen van hun gewaarwording van de tijd, alsook van hun gewaarwording van zichzelf.

Echter, ongeacht hoe geleidelijk je ook kiest voor je “terugkeer naar ZELF”, als Gaia’s terugkeer naar Haar vijfde dimensionale ZELF versnelt, zullen al Haar mensen hun verslaving aan de derde dimensionale tijd en ruimte los moeten laten. Diegenen die niet in staat zijn om het opererende systeem van de derde dimensionale matrix los te laten, zullen op/in de derde dimensionale matrix blijven.

Deze derde dimensionale matrix is dan te inperkend geworden voor Gaia’s uitbreidende frequenties van de Aarde. Daarom, zal zij het afschudden, ongeveer zoals een heremietkreeft z’n schelp afschudt, waar het uitgegroeid is. Echter, Gaia zal niet haar “schelp op de oceaanvloer” achterlaten zoals een heremietkreeft.

In plaats daarvan, zal die matrix herplaatst worden naar een andere, jongere planeet wiens primaire resonantie gedurende vele millennia in de derde dimensie zal blijven. Diegenen die zich alleen bewust zijn van de matrix van hun ENIGE werkelijkheid, zullen de derde dimensionale tijd hebben om door te gaan met hun proces van terugkeren naar ZELF.

Diegenen die blijven bij de ascenderende Gaia mogen wel of niet bewust zijn van diegenen die hun werkelijkheid verlaten hebben, omdat hun ervaring van werkelijkheid aldus snel zal verschuiven. Verder, het optillen van diegenen die gereed zijn om naar ZELF terug te keren heeft zich gedurende veel van jullie “tijd” voorgedaan.

Vandaar dat, diegenen die wensen om naar hun multidimensionale zelf terug te keren en diegenen die niet gereed zijn om die verschuiving te maken al verhuisd zijn in/naar zeer andere levensstijlen en versies van werkelijkheid. De meesten van diegenen die gekozen hebben om naar hun hogere dimensionale expressie terug te keren hebben al mensen, plaatsen en ervaringen losgelaten die hen aan de matrix binden.

De meesten van jullie, de ascenderenden, zijn zich bewust geweest van dit loslaten. In feite, hebben jullie in een altijd-versnellend proces van “loslaten” geleefd van dat wat jullie bindt aan de 3D Matrix. Met het loslaten van jullie voormalige, driedimensionale beperkingen, ontdekken jullie dat de “tijd” in toenemende mate aan het instorten is in het NU.

Binnenin dat NU beginnen jullie jullie hogere dimensionale expressies van werkelijkheid te herinneren. Velen van jullie verbinden zich met jullie hogere dimensionale Zelf ofwel via meditatie en/of dagelijkse communicatie.

Eerst, twijfelde jullie derde dimensionale brein aan deze communicaties, maar NU leren jullie om met hen te leven. Jullie zoeken in toenemende mate de begeleiding van binnenin jullie eigen hogere dimensionale zelf.

Deze innerlijke begeleiding bereidt jullie voor op de verschuiving van het derde dimensionale opererende systeem van tijd en afscheiding naar het multidimensionale opererende systeem van het NU en de Eenheid met al het leven. Gelukkig, verenigen jullie “individuele” verschuivingen in/naar een ‘golf van multidimensionale energiegebieden en gedachtevormen.”

Terwijl steeds meer van jullie deelnemen aan deze collectieve ervaring, zal deze “multidimensionale golf” voldoende uitbreiden om “de aandacht te grijpen” van velen die verstrikt geweest zijn in de derde dimensionale illusie. Daarom, vragen wij aan jullie, dat degenen die volledig ontwaakt zijn en gereed zijn voor de actieve dienst, de pas ontwaakten op wat voor manier dan ook die jullie kozen voordat jullie deze incarnatie namen te helpen.

Ja, jullie, onze vrijwilligers om Gaia te helpen, schreven jullie eigen Missie Verklaringen voordat jullie het Aarde voertuig binnen gingen dat jullie momenteel dragen. De eerste aanwijzing om je eigen Missie Verklaring te herinneren is dat je ervan zult HOUDEN om het te doen.

In feite, zal jij je waarschijnlijk gemotiveerd en gedreven voelen om te “doen” wat je gekozen hebt om te “doen” voordat je deze vorm nam. Wij zeggen “DOEN” omdat wij jullie hulp nodig zijn. Wij hebben niet jullie hulp nodig omdat “wij zelf het niet kunnen doen”.

Wij hebben jullie hulp nodig omdat Gaia een planeet van de “vrije wil” is. Daarom, moeten de leden van Haar planeet hun eigen werkelijkheid creëren. Wij weten dat het voor velen van jullie niet lijkt dat jullie je eigen werkelijkheid gecreëerd hebben. Maar dat is omdat jullie verloren waren aan het “macht over anderen” virus dat Gaia’s opererende systeem lang, lang geleden binnendrong.

Gaia koos een zeer moeilijk opererend systeem van de “vrije wil”. De vrije wil is prachtig wanneer het begeleid wordt door macht-binnenin zelf en Onvoorwaardelijke Liefde. Echter, die vrije wil is zeer moeilijk wanneer het getint is door macht-over anderen en op angst gebaseerde emoties van controle.

Het is om deze reden, dat zoveel galactische en hemelse wezens Gaia actief helpen. Wij ontdekten dat de mensheid nog steeds te verloren was in de illusie om onze landingen te geloven in jullie voorbije decennia.

Vandaar dat, velen van onze afgezanten van het LICHT gekozen hebben om feitelijk een menselijk lichaam te nemen om van binnenuit het 3D opererende systeem te werken. Het was een zeer lange en moeilijke opdracht voor velen van ons, maar we beginnen nu de resultaten te zien.

Terwijl eens de “sightings/waarnemingen” van onze vaartuigen paniek en dreigingen van oorlog brachten, worden deze “sightings/waarnemingen” nu met vreugde en hoop verwelkomd. Dierbare leden van Gaia’s ascenderende Aarde, wij loven jullie aangaande jullie luisterrijke TERUGKEER NAAR ZELF.

Daarom, gaan wij door met onze “Transmissies naar de Aarde”. Echter, wij sturen nu de boodschappen naar jullie, die jullie Licht Taal zullen vertalen naar jullie 3D taal. Wij presenteren hen op deze manier om jullie ALLEMAAL aan te moedigen je te herinneren hoe JULLIE onze Licht Taal ontvangen, en hoe JULLIE het vertalen in/naar jullie 3D taal.

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/de-arcturianen-ineenstortende-tijd-17.html

 

 

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later