De Arcturianen – Het Gouden Portaal – Plus Meditatie Download – 23 Oktober 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Zegeningen, wij zijn de Arcturianen. Wij zouden jullie graag gezamenlijk doorheen een corridor willen nemen. Dus jullie allemaal, stel jullie volledige groep in een enorme grote cirkel voor en stel je voor dat deze cirkel helemaal om jullie land heengaat, jullie gebied op Gaia’s lichaam. En neem een moment om die verbeeldingskracht in/naar je geest te laten komen en de cirkel uit te breiden voorbij je land, zodat alle corridors en alle gebieden die met jullie land interfacen dezelfde zegen zullen krijgen en dezelfde hoeveelheid aan Licht zullen krijgen.

Nu, ga ik vragen dat een ieder van jullie je eigen specifieke gebied nemen, jullie specifieke buurt of stad en een cirkel om jullie gebied of wat voor specifiek gebied dan ook te plaatsen, waar jullie graag speciale zegeningen naartoe willen sturen. Zijn er wat voor gebieden dan ook die een moeilijke tijd hebben zoals het weer of strijd of politiek wanbeleid? Ben ervan verzekerd dat jullie allemaal in jullie collectieve bewustzijn een cirkel plaatsen rondom dat specifieke gebied.

We gaan de grote cirkel zien en helemaal er rondom heen is het grote portaal. Dus jullie allemaal die binnenin dat grote portaal staan, voelen hoe dit grote portaal helemaal rondom dit land heen gaat, eerst omlaag, omlaag, omlaag naar de kern van Gaia zodat het in het centrum van Gaia geaard kan worden omdat, net zoals wij onze menselijke veranderingen maken vanuit de kern van onszelf, Gaia Haar veranderingen maakt vanuit Haar kern.

Zie jullie zelf omlaag gaan, omlaag, omlaag doorheen de stenen, doorheen het magma, doorheen de grotten, doorheen de ravijnen – omlaag doorheen alle verschillende gebieden van Gaia’s innerlijke zelf. En dan kom je op haar Kern. Wanneer je naar Gaia’s kern komt, haasten de Lemurianen zich om je te ontmoeten, alle Geascendeerde Meesters komen om jou te ontmoeten en de Galactics die verblijf genomen hebben in Gaia’s kern voor dit NU komen om je te ontmoeten. Je wordt ook door velen van de afwisselende en parallelle expressies begroet van je Multidimensionale ZELF.

Ervaar gewoon deze grote feestviering van Wij zijn Hier voor Gaia, terwijl jullie de Vreugde voelen dat wij Hier zijn voor Gaia. Voel nu dit prachtige energiegebied en verbeeld jullie zelf verzameld te zijn als een enorme grote cirkel, wat zeer gelijk is aan een immens wiel. Elk van jullie is een spaak van dat wiel. Jullie zijn aangesloten aan de buitenzijde net zoals een wiel aan de buitenzijde aangesloten is.

Ook, elke spaak van het wiel wordt in het centrum vergezeld door een naaf. Dus, zien jullie allemaal deze naaf van het wiel. En, deze naaf van het wiel is precies daar binnenin Gaia’s centrale, kern kristal. Dat kristal werkt de gehele tijd als een naaf voor Gaia. Het levende kristal is meer dan aantrekkelijk om dit wonderbaarlijke energiegebied van al deze mensen te voelen die er rondom heen verzameld zijn.

Om jullie eenheid te verstevigen – kijk precies naar de cirkel – en voel hoe de energie rond beweegt naar jullie rechterzijde en helemaal om jullie cirkel heen komt en dan terug in/naar jullie zelf komt en jullie dat collectieve bewustzijn voelen.

Kijk naar links en voel hoe de energie de gehele weg rond naar je linkerzijde gaat en voel het weer naar jou terugkomen met dat gevoel van het grote Eenheidsbewustzijn.

Elk van jullie is een spaak die verbonden is aan de naaf, en elke spaak gaat meteen in/naar de kern van het wiel, meteen in/naar de kern van het centrale kristal van Gaia. Dus jullie allemaal stellen je voor dat jullie in een cirkel rondom Gaia’s centrale Kristal zijn, wat zo enorm groot is dat jullie nauwelijks de top ervan kunnen zien. Jullie hebben een energetisch gebied dat van binnenuit jullie in/naar de kern van het kristal gaat en terug in/naar jullie vorm.

Jullie hebben een energetisch gebied dat tegen de klok in gaat de gehele weg rondom jullie cirkel en een energiegebied dat met de klok mee gaat de gehele weg rondom jullie cirkel. Zie hoe jullie een “Ascentie Machine” gecreëerd hebben. Deze Ascentie Machine neem alle prachtige energie die jullie allemaal samen verzameld hebben om dit portaal voor Gaia te creëren.

Jullie aarden het in de waarachtige kern van de planeet. Nu vragen wij, de Arcturianen, dat jullie voelen hoe de energie vanuit die kern van onderuit jullie voeten omhoog komt uit de bodem en in/naar jullie wortelchakra in de basis van jullie ruggenwervel. In die zin dat de verbinding jullie aarding is. En, vanuit de basis van jullie ruggenwervel, aard jullie energie in de Kern van Gaia.

Als een groep gaan jullie jullie energiegebied omhoog verhogen vanuit de kern van de planeet en in/naar jullie land. Voel dat dit energiegebied in de kern blijft terwijl jullie tegelijkertijd jullie energiegebied dupliceren. Dupliceer het zoals jullie zouden dupliceren op jullie computer – klik met de rechtermuisknop en dupliceer het. Je haalt het niet weg. Je dupliceert het, en je kunt het miljoenen aan keren dupliceren. Het zal nooit afbreken omdat het gebaseerd is op de Onvoorwaardelijke Liefde die jullie allemaal voor jullie planeet en voor jullie thuis hebben.

Jullie voelen de energie terug, terug, terug omhoog komen en als het door de korst van de Aarde heen breekt, voelen jullie dit energiegebied jullie fysieke lichaam binnenkomen. Kunnen jullie voelen hoe deze energie binnenin jullie nu aanzienlijk versterkt werd omdat jullie Gaia uitgenodigd hebben om zich bij jullie aan te sluiten in dit proces? En jullie hebben jezelf aan elkaar verbonden in diepe Eenheidsbewustzijn binnenin de Kern, alsook jullie zelf verbonden aan het Centrale Kristal wat de Kern van Gaia’s Levenskracht is.

Nu vragen wij dat jullie die verbinding onderhouden terwijl jullie ook jullie energiegebied hoger, hoger en hoger omhoog door de atmosfeer van de Aarde bewegen voorbij de derde dimensie doorheen de vierde-dimensie en in/naar jullie hogere expressies van zelf in de vijfde dimensie.

Ieder van jullie neemt een moment om diens verbeeldingskracht te gebruiken, terwijl jij je Hogere Zelf gewaarwordt richting jou te bewegen en je feliciteert – dank je wel, heel veel dank onze dierbare afgezant op de Aarde. Heel veel dank voor het vervullen van je plicht die je koos te nemen voorafgaand aan deze incarnatie. Je koos om met de planetaire Ascentie te helpen. Wij zijn jullie zeer dankbaar voor deze geweldige hulp die jullie allemaal geven.

Een ieder van jullie individueel verbindt zich met jullie hogere expressie van zelf en voelt hoe een hoger energiegebied in/naar jullie besef beweegt. Jullie zullen zeer waarschijnlijk deze op en neergaande beweging in jullie ruggenwervel voelen, omdat dat de locatie is van jullie ingeboren kundalini kracht. Dat is waar jullie latente, ingeboren Lichtlichaam wachtende is om voort te barsten zodat jullie je lastige derde dimensionale, vierde dimensionale lichamen kunnen loslaten en in/naar jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam barsten.

Echter, omdat jullie loyaal en toegewijd zijn aan jullie dienstverlening aan Gaia en aan jullie specifieke land en jullie specifieke gebieden binnenin dat land, onderhouden jullie een fysiek voertuig. Jullie maken deze opoffering omdat jullie jezelf als een zeer belangrijk aardingspunt zien. Jullie zijn een punt waarin er een open portaal is.

Wederom, herinner jullie zelf eraan dat jullie in deze hogere frequenties zijn. Neem een moment en kijk naar het Lichtlichaam dat je draagt. Jullie zijn nu stralend Goud, bewegend, verschuivend, en afwisselend Licht. Jullie zijn dat geworden omdat jullie je verbonden hebben met jullie hogere expressie.

Dus voel hoe je hogere expressie direct voor je staat en naar jou toe stapt terwijl jij naar jouw hogere dimensionale zelf stapt. Elk van jullie neemt een lange, langzame, diepe ademteug terwijl jij je fysieke expressie toestaat om in/naar je vijfde dimensionale frequentie van zelf te vallen, je eraan over te geven en ermee te vermengen. Kan je voelen hoe je gloeit zoals een miljoen sterren? Kan je die immense kracht voelen die jullie elk individueel binnenin jezelf hebben.

Neem nu een ademteug en herinner je om helemaal omlaag te gaan in je bewustzijn, verbonden te blijven met je Hogere Zelf, consequent te blijven – vergeet dat niet. Blijf daar binnenin, in je multidimensionale zelf, zodat je vele, vele wezens kunt zijn binnenin hetzelfde Nu. Houd je vast aan je Multidimensionale Zelf.

Je bent verbonden met je vijfde dimensionale expressie die het portaal is naar al je hogere dimensionale expressies. Die verbinding handhaven staat je bewustzijn toe om ook omlaag door de atmosferen van Gaia heen te gaan, omlaag doorheen de vierde dimensie, omlaag, omlaag weer in/naar de ware Kern van Gaia.

Wordt jezelf in dat energiegebied gewaar die jullie allemaal gecreëerd hebben en verbind met de “spaak” die JIJ bent. Nu is je hoogste expressie van zelf ingeplugd in en verbonden met de expressie van je zelf die binnenin de Kern van Gaia is. Vanaf dat pad van frequentie, vragen wij aan jou om terug te gaan omhoog het pad van frequentie dat je voor jezelf naar je hogere dimensionale zelf gecreëerd hebt.

Deze keer gaan we de groepsbijeenkomst samen hebben in die vijfde dimensie … NU, focus je op je multidimensionale zelf aangezien het vermengd met alle multidimensionale zelven binnenin de kern van je vijfde dimensionale cirkel. Binnenin deze werkelijkheid die JIJ gecreëerd hebt, is er alleen het hier, is er alleen het nu. Jullie zijn Allen Eén. Jullie zijn Allen Eén, maar jullie voelen ook onze vonk van individualiteit.

Soms gebruiken jullie die vonk en soms geven jullie je volledig aan het collectief over. Deze tijden zijn binnenin het NU. Dus wanneer wij tijden zeggen, zeggen wij dat zodat jullie kunnen begrijpen wat wij zeggen. Maar nu zullen wij het zeggen in een vijfdimensionaal beeld, in die zin dat jullie allen in/naar het collectief stromen. Dan, zo nu en dan, stromen jullie in/naar het collectief en voelen een wetendheid dat jullie in/naar dat zullen verhuizen wat jullie meer geïndividualiseerde expressie is die jullie terugroept om met Gaia te werken.

Om met Gaia te werken is het het beste om verbonden te zijn met dat component van jullie zelf, zodat diegenen die nog steeds in de polariteit leven in staat zijn om ons in de hogere werelden gewaar te worden. Vanaf jullie plaats in de hogere dimensies, vanuit jullie groep, kijk naar rechts en kijk naar alle hogere zelven van jullie groep. Hallo, hallo – gefeliciteerd. Oh, zijn jullie allemaal niet aandoenlijk. Wat een prachtig Hoger Zelf hebben jullie.

Jullie allemaal kunnen onderling met elkaar praten en misschien lachen en handen schudden en zeggen, “Is dit niet geweldig en ben je geen prachtig wezen. Ik ben zo blij om je in deze frequentie van je uitgebreide zelf te zien.” Dan kijk je naar rechts om die energie rond te voelen gaan en jou verbinden en jou verbinden, en dan kijk je naar links om hetzelfde te zien.

Voel die verbinding van je Lichtlichaam terwijl het naar rechts rond gaat, en naar links rond gaat – tegen de klok in en met de klok mee. Herinner je nu dat wij je verbonden hebben met je geïndividualiseerde expressie in de kern van Gaia. Dus, stuurt een ieder van jullie in deze vijfdimensionale cirkel jullie energiegebied, jullie multidimensionale energiegebied, omlaag in/naar de personalisatie van het Aarde voertuig dat in de Kern van Gaia is.

En terwijl jullie je allemaal met elkaar verbinden – verbind, verbind, verbind, verbind – is het bijna als het draaien van de draaischijf op een kluis. Wanneer je het juiste nummer op de draaischijf krijgt klikt het, dan ga je naar links en klikt het. Dit energiegebied beweegt naar rechts en klikt in eenheid. Het beweegt naar links en klikt in eenheid. Dan opent het en heb je een kolossaal portaal vanuit de Kern van Gaia gecreëerd helemaal omhoog in/naar de vijfde dimensie, hetgeen het ingeboren Portaal is naar alle frequenties van werkelijkheid.

Wij vragen dat jullie allemaal een moment van stilte nemen om dit Portaal gewaar te worden. En, jullie kunnen zien dat het zeer lijkt op een lange buis met een opening bovenaan in de hogere frequenties en een opening in de bodem van de Kern van Gaia. En die buis is natuurlijk van gouden, multidimensionaal Licht.

Terwijl jullie rondom dit portaal heen staan, beseffen jullie hoe dit multidimensionale Licht beweegt

  • in/naar jullie pijnappelklier
  • wat naar jullie hypofyse reist
  • en door jullie hormoonsysteem beweegt, doorheen jullie volledige fysieke lichaam
  • en rust in de basis van jullie ruggenwervel met het slapende serpent van jullie kundalini kracht – dat gaapt en kwispelt en zegt,
  • “Misschien word ik spoedig opgeroepen om ons terug te transmuteren in/naar ons Lichtlichaam ZELF.”

Neem nu langzaam en geleidelijk dat beeld en plaats het in jullie Hogere Hart, wat tussen jullie fysieke hart en jullie fysieke keel is. Jullie Hogere Hart is precies op jullie zwezerik. Jullie zwezerik is jullie genezende klier.

Dus, als jullie dit beeld precies daar op jullie Hogere Hart plaatsen, jullie zwezerik, staan jullie jezelf toe om van gezondheid te genieten zodat jullie dit proces kunnen onderhouden, en zodat jullie je fysieke lichaam kunnen helpen terwijl het door diens belangrijke transmutatie terug in/naar het LICHT heengaat.

GRATIS MEDITATIE DOWNLOAD VAN

Het Gouden Portaal

https://www.dropbox.com/s/dox8ccjczifx17f/GoldenPortalLONG%20mp3.mp3?dl=0

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/de-arcturianen-het-gouden-portaal-plus.html

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster