De Arcturianen en Jullie Hogere ZELF – Jullie Missie voor Gaia Vervullen

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Terwijl het proces van de verschuivende frequenties van werkelijkheid versnelt, zijn velen van onze leiders door initiaties heen gegaan, welke geïnitieerd werden door de krachten van de duisternis, hebzucht en macht-over. Deze duisteren raken bezorgd dat misschien deze “dwaze profetieën” echt zouden kunnen zijn. Daarom, gaan zij achter diegenen aan die een aanwezigheid hebben aangaande de grootste vijand van de duisteren – het Internet.

Het Internet werd door het leger gecreëerd om hun geheime boodschappen te versturen, maar dit werd door de mensen op de Aarde overgenomen. Het is het geweldigste gereedschap ooit voor het eenheidsbewustzijn geweest, wat behoorlijk beangstigend is voor diegenen van het duister. De duisteren kunnen gemakkelijk kleine groepen van angstige mensen controleren, maar als de volledige wereld zich verenigt in Liefde en Licht, hebben zij geen verdediging.

Ondanks hun inspanningen om gezamenlijke controle over het internet te verkrijgen, hebben zij gefaald. De mensheid heeft een prachtige manier gevonden om met de mensen over de gehele planeet heen te communiceren, en de grote kracht van het “Planetaire Bewustzijn” begint zich te ontwikkelen. Zolang als de mensen zichzelf zien al zijnde “alleen op een vijandige planeet,” zijn zij gemakkelijk te controleren.

Aan de andere kant, wanneer mensen uitreiken naar mensen over de gehele wereld heen, specifiek diegenen die promoten gezegd te hebben hun vijanden zijn, vinden zij de kameraadschap van “Wij zijn ALLEN mensen op ONZE planeet.”

Als de verenigde mensheid zichzelf begint gewaar te worden als leden van de planeet Aarde, in plaats van slechts hun eigen locale gebied, beseffen zij dat zij allemaal hetzelfde verlangen hebben om een gelukkig leven op een gezonde planeet te ervaren.

Het is dan dat de mensheid naar hun planeet kijkt, niet als iets dat er is voor hen om te GEBRUIKEN, maar in plaats daarvan als hun THUIS welke zij moeten beschermen.

Wanneer de mensen eenmaal beseffen dat het aan hen is om de planeet te beschermen die gediend heeft als hun thuis, kunnen zij het Internet doorzoeken om te zien hoe de corporaties, geleid door de strijdkrachten van “macht over anderen”, een werkelijkheid gecreëerd hebben waarin zij geloven dat zij, de gezamenlijke verlorenen, “macht over” de planeet moeten hebben.

Het is deze “macht over de planeet” dat hen toegestaan heeft om het land te verwoesten, de lucht en het water te verontreinigen en de stralen van de Zon te blokkeren met de extreem verontreinigde omgeving die zij gecreëerd hebben. Zij hebben deze omgeving gecreëerd omdat zij geld verafgoden, wat zij als het beste middel zien om de mensheid te controleren.

Deze verlorenen hebben zich bij elkaar aangesloten om oorlogen te creëren welke zij aan beide zijden financieel ondersteunen. Daarom, wie het ook is die wint of verliest is niet belangrijk omdat de duisteren hoe dan ook winnen. Geven zij erom dat de planeet beiderlei verliest? NEE, zij geven daar niet om!

Echter, met het uitgebreide Licht dat de Aardse atmosfeer binnenkomt, keert de verborgen oorlog van het Licht van Macht Binnenin zich nu tegen het duister van Macht Over ten gunste van de Macht Binnenin. Deze verschuiving is omdat diegenen die gekomen zijn om Gaia met haar proces van planetaire ascentie te helpen aan het ontwaken zijn jegens hun eigen immense, macht binnenin.

Deze “macht binnenin” stamt af van het altijd-toenemende besef van de mensheid van diens eigen innerlijke verbinding met diens Multidimensionale ZELF. Toen Gaia’s resonante frequentie lager was en de duisternis stilletjes jullie wereld regeerde, was de mensheid vaak verloren in de derde dimensionale illusie dat zij van “buiten” zichzelf geleid moesten worden.

Buitenste leiders waren nodig omdat vele mensen nog niet hun eigen innerlijke macht ontdekt hadden. NU, terwijl de hogere frequenties van het Licht jullie wereld binnenkomen, breidt jullie bewustzijn zich uit. Als jullie bewustzijn uitbreidt, breiden jullie inzichten/gewaarwordingen uit.

Het is dan dat jullie een bewuste gewaarwording beginnen te hebben, en derhalve een verbinding, met de leden van jullie eigen multidimensionale zelf. Eerst, geloven velen dat dit krachtige, liefdevolle wezen boven hen is in de één of andere hemelse wereld.

Echter, omdat “de gehele wereld” met “de gehele wereld” kan communiceren, is er een onophoudelijke stroom aan informatie die de mensheid vertelt dat zij hogere dimensionale wezens zijn die gekomen zijn om een derde dimensionaal Aarde voertuig te nemen binnenin het NU om met de Planetaire Ascentie te helpen.

Verder, komen hogere frequenties van Licht de atmosfeer van Gaia’s planeet binnen. In feite, werd het opgemerkt door wetenschappers dat Cygnus X-3 hoge frequentie gamma golven naar de Aarde aan het uitzenden is: (http://www.greatdreams.com/constellations/cygnus-x-3.htm.)

Andrew Collins heeft in lengte over Cygnus X-3 op zijn website en in zijn boek geschreven: http://www.andrewcollins.com/page/articles/Cygnus_X-3_5D.htm

Omdat de hogere lichtfrequenties meer toegankelijk zijn nu dan dat zij geweest zijn sinds de ondergang van Atlantis, zullen wij jullie nu helpen bij het integreren van deze hogere lichtfrequentie met elk van de elementen die samen vermengd zijn om jullie fysieke vorm te creëren.

Als je het hogere Licht in de aarde, lucht, het vuur en het water van je eigen Aarde voertuig vermengd, vragen wij aan je om je proces met Gaia te delen. Zodat de hogere lichtfrequenties ook zullen vermengen met de planetaire aarde, lucht, vuur en water, via de kracht van je eigen ademhaling.

Je eerste ademhaling duidt op de binnenkomst van je multidimensionale zelf in je derde dimensionale Aarde voertuig, en je laatste ademhaling duidt op je exit van je multidimensionale zelf uit je fysieke Aarde lichaam.

Echter, binnenin dit NU, is er een speciale gebeurtenis waarin onze vrijwilligers kunnen kiezen om zo volledig met het hogere Licht te vermengen dat zij in/naar hun hogere dimensionale “Lichtlichaam” kunnen flitsen voordat zij ervaren wat gekend was als het “sterven” in hun voormalige incarnaties op de Aarde.

Wij vragen dat jullie een moment nemen om in een meditatieve, hogere staat van bewustzijn te gaan. Terwijl je bewustzijn uitbreidt in/naar hogere frequenties, sta een hogere dimensionale expressie van je Multidimensionale ZELF toe om met het hogere Licht te vermengen, wat langzaam en gestadig Gaia’s atmosfeer binnenkomt.

Herinner je alsjeblieft, onze dierbare vrijwilligers op de Aarde, dat jullie fysieke Aarde voertuigen levende portalen zijn waardoorheen jullie Multidimensionale ZELF de hogere lichtfrequenties in jullie lichaam – en jullie planeet – kan sturen, om de hogere lichtfrequenties in de elementale aspecten van Gaia te aarden.

Via je persoonlijke portaal van je hogere dimensionale zelf, zal je de hogere lichtfrequenties verzamelen, hen door je innerlijke, licht portaal heen trekken en hen binnenin Gaia’s planetaire lichaam aarden, één element per keer.

Het is voor deze dienstverlening aan Gaia dat velen van jullie je vrijwillig aangemeld hebben om een vorm binnenin dit NU van persoonlijke en planetaire transmutatie te nemen.

Omdat steeds meer van jullie je eigen Multidimensionale ZELF herinneren, kunnen jullie je verbinden met jullie hogere frequenties van ZELF. Eenmaal met je Hogere Zelf verbonden, zal je die hogere dimensionale energie omlaag trekken doorheen je persoonlijke portaal en in de aarde, lucht, vuur en het water van de Aarde.

Binnenin je portaal, alsook binnenin onze Aarde voertuigen, zijn al je Innerlijke Elementalen omvat.

Aarde Elementalen — Geraamte en de lichamelijke structuur

Water Elementalen — Innerlijke vloeistoffen, zoals het bloed, het hersenvocht, alsook het water

Lucht Elementalen — De altijd uitbreidende kracht van je adem

Vuur Elementalen — Je neurale synapsen en de Drievoudige Vlam binnenin je Hogere Hart

Wij zullen jullie helpen om jullie aangeboren krachten van Onvoorwaardelijke Liefde en het innerlijke Violette Vuur te vermengen met het hogere Licht (Onvoorwaardelijke Liefde) en het hoogste spectrum van dit Licht gebruiken (het violette licht/vuur) om de lagere werkelijkheidfrequenties te transmuteren in/naar een hogere frequentie van expressie.

(Transmutatie wordt gedefinieerd als de handeling van het veranderen van een substantie, tastbaar of ontastbaar, van de ene vorm of staat in/naar de andere. Aan de alchemisten van het oude, dit betekent de omzetting van de ene fysieke substantie in/naar een andere, specifiek basis metalen zoals lood in/naar waardevol zilver of goud.”

We Beginnen met de Aarde Elementalen

Je zult je proces beginnen door je innerlijke, multidimensionale portaal te openen om te verbinden met een hogere expressie van je eigen multidimensionale zelf. De kracht van je vijfde dimensionale voorstellingsvermogen gebruikend, verzamel het hogere Licht en transporteer het via je innerlijke, multidimensionale portaal in/naar je eigen innerlijke Aarde Elementalen.

Voel en/of verbeeld je, dit hogere Licht terwijl het doorheen de Aarde elementalen van je fysieke aarde voertuig circuleert…

Gebruik je immense kracht van je Onvoorwaardelijke Liefde, en deel dit hogere Licht met AL Gaia’s Aarde Elementalen…

Nu, Straal, Straal, Straal, het Violette Vuur, ALLE schaduw in/naar LICHT, LICHT, LICHT transmuterend.

 

De Water Elementalen

 

Ga verder met je proces door je innerlijke, multidimensionale portaal te openen om te verbinden met een hogere expressie van je eigen multidimensionale zelf. Gebruik de kracht van je vijfde dimensionale voorstellingsvermogen, verzamel het hogere Licht en transporteer het via je innerlijke, multidimensionale portaal in/naar je eigen innerlijke Water Elementalen.

Voel en/of verbeeld je, dit hogere Licht terwijl het doorheen de Water Elementalen van je fysieke Aarde voertuig circuleert…

Gebruik je immense kracht van je Onvoorwaardelijke Liefde, en deel dit hogere Licht met Al Gaia’s Water Elementalen….

Nu, Straal, Straal, Straal, het Violette Vuur, ALLE schaduw in/naar LICHT, LICHT, LICHT transmuterend.

De Lucht Elementalen

Open nu je innerlijke multidimensionale portaal om je te verbinden met een hogere expressie van je eigen multidimensionale zelf. Gebruik de kracht van je vijfde dimensionale voorstellingsvermogen, verzamel het hogere Licht en transporteer het via je innerlijke, multidimensionale portaal in/naar je eigen innerlijke Lucht Elementalen.

Voel en/of verbeeld je, dit hogere Licht terwijl het doorheen de Lucht Elementalen van je fysieke Aarde voertuig circuleert…

Gebruik je immense kracht van je Onvoorwaardelijke Liefde, en deel dit hogere Licht met Al Gaia’s Lucht Elementalen….

Nu, Straal, Straal, Straal, het Violette Vuur, ALLE schaduw in/naar LICHT, LICHT, LICHT transmuterend.

De Vuur Elementalen

Open nu je innerlijke multidimensionale portaal om je te verbinden met een hogere expressie van je eigen multidimensionale zelf. Gebruik de kracht van je vijfde dimensionale voorstellingsvermogen, verzamel het hogere Licht en transporteer het via je innerlijke, multidimensionale portaal in/naar je eigen innerlijke Vuur Elementalen.

Voel en/of verbeeld je, dit hogere Licht terwijl het doorheen de Vuur Elementalen van je fysieke Aarde voertuig circuleert…

Gebruik je immense kracht van je Onvoorwaardelijke Liefde, en deel dit hogere Licht met Al Gaia’s Vuur Elementalen….

Nu, Straal, Straal, Straal, het Violette Vuur, ALLE schaduw in/naar LICHT, LICHT, LICHT transmuterend.

Ter afsluiting, vragen wij dat jullie een moment van jullie NU nemen om te VOELEN en te KENNEN:

De Kracht die je binnenin je eigen Multidimensionale ZELF HEBT…

Hoe belangrijk jij voor Gaia en voor het proces van Planetaire Ascentie bent…

Hoezeer Gaia je nodig heeft en JOU bedankt

Voor je persoonlijke bijdragen aan Haar Planetaire Ascentie

Geliefde vrijwilligers die de Aarde met Haar overgang helpen, wij de leden van jullie Hogere ZELF lofprijzen jullie voor jullie moed en toewijding om de missie te vervullen waarvoor jullie een belichaming namen.

Zegeningen,

Wij zijn de Arcturianen en de leden van jullie eigen Hogere ZELF.

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/11/de-arcturianen-en-jullie-hogere-zelf.html

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster