dinsdag, september 27

De Arcturiaanse Groep – Vergeet Nooit dat Jullie Geen Menselijke Wezens Zijn, Jullie Zijn Spirituele Wezens – 15 Mei 2016

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Groeten dierbaren. Jullie zouden blij verrast zijn door hoeveel Licht er nu voort gutst vanuit vele verschillende locaties op de Aarde. Ogen beginnen open te gaan, en oren beginnen te horen. Het mag toeschijnen alsof niets nieuws aan het gebeuren is, alsof de wereld in plaats daarvan achterwaarts gaat, maar dat doet het niet.

Veel van de corruptie, waar jullie je nu bewust van worden, werd voorheen verborgen gehouden voor de meerderheid in een energiesysteem dat het ondersteunde. En wie dan ook die ernaar streefde om deze activiteiten te ontmaskeren werd eenvoudigweg verwijderd. Er is vandaag de dag niet meer corruptie, het is eenvoudig dat door de moderne technologie en een evoluerend wereldbewustzijn, deze dingen nu naar het Licht aan het komen zijn.

De wereld is aan het ontwaken naar zelfbekrachtiging en het begrip dat zij de bekwaamheid hebben om voor zichzelf te kiezen. Dit manifesteert zich buitenwaarts in de politieke arena van de Verenigde Staten van Amerika.

Dit is hoe de evolutie in de derde dimensie werkt. Doorheen de geschiedenis, incarneerden zeer geëvolueerde mystici en leraren voor het doel van het wereldbewustzijn “in te zaaien” met spirituele waarheid, omdat de menselijke geest (de geest geconditioneerd door overtuigingen van dualiteit en afgescheidenheid) alleen in staat is om toegang te verkrijgen tot wat al aanwezig is in het wereldbewustzijn.

Deze leraren werden gewoonlijk beschouwd als ketters, of erger, en velen werden vermoord vanwege hun leringen. Toentertijd waren deze waarheden zo nieuw, dat zeer weinig mensen genoeg betrokken waren om een bewustzijn van hen te verwerven, maar omdat de leringen van deze Lichtwerkers een deel van het wereldbewustzijn werd, zijn zij nu beschikbaar voor iedereen die gereed en open is om hen te ontvangen.

Er komt een punt in de evolutionaire reis waar jullie wat voor informatie of waarheid dan ook van binnenuit zullen beginnen te ontvangen dat nodig is, de geconditioneerde menselijke geest omzeilend. Dit is de bron van echte creativiteit. Diepgaande getalenteerde artiesten van alle gebieden, bouwen niet op wat als bekend is, maar staan iets geheel nieuws toe om vanuit een dieper niveau te stromen.

Chaos van het weer is Gaia’s manier van dichte energieën van het verleden en heden op te ruimen die verwijderd moeten worden als een onderdeel van Haar ascentieproces. Zolang als de mensheid doorgaat om de disharmonische en laag resonerende energieën van oorlog en afscheiding te verontreinigen en te creëren, zal Zij gedwongen zijn om Haar eigen opruiming te doen.

Wij spreken vandaag over vergiffenis, een facet van Onvoorwaardelijke Liefde dat bewijst niet alleen zeer moeilijk te zijn, maar ook een belemmering geworden is voor velen als zij proberen om in/naar Onvoorwaardelijke Liefde te verhuizen. Velen van jullie hebben ervaringen gehad die jullie diepgaand op alle niveaus gekwetst hebben in dit leven, alsook in vroegere levensspannen. Als een resultaat, dragen jullie nog steeds emoties van rancune, haat, kwaadheid, schaamte, schuldgevoel, angst enzovoorts, in het cellulaire alsook in het bewuste geheugen.

Omdat jullie nu spiritueel gereed zijn, moeten deze energieën die hun verschijning maken her/erkend en opgeruimd worden. Getriggerd door de één of andere persoon of situatie zullen zij vaak naar boven komen wanneer dat het minst verwacht wordt, en verrassen en brengen het individu in verlegenheid. Het opgeslagen cellulaire geheugen, getriggerd door de één of andere gebeurtenis, is de wortel van gewelddadig gedrag in het verkeer, paniek aanvallen, en buitensporige angsten, alsook vele andere menselijke condities.

Ongeacht van de ontkenning of hoe diep ook begraven, resoneren oude energieën met en beïnvloeden een individu diens geloofsysteem en keuzes. Velen zijn ertoe gekomen te geloven dat zij nooit de één of andere bepaalde persoon of personen kunnen vergeven, hoewel zij dat wel willen. Voor sommigen, is het weigeren om te vergeven een bewuste keuze, maar voor diegenen van jullie die goed voort op het spirituele pad zijn, geeft het kiezen voor vergiffenis voor zelf, alsook anderen, een gereedheid aan voor de volgende stap.

Het moet begrepen worden dat iedere ziel een voor-geboorte Zielplan creëert voorafgaand aan de incarnatie. Een plan dat alle belangrijke spelers omvat die noodzakelijk zijn voor wat voor lessen dan ook of lessen die gekozen werden als zijnde noodzakelijk voor de spirituele groei. Deze spelers zijn gewoonlijk van dezelfde zielgroep en hebben vele andere levenspannen samen in uiteenlopende rollen ervaren, zelfs dat zij zich zo nu en dan vrijwillig, vanuit Liefde, aanboden om de ‘slechterik’ te spelen.

In diverse tijden in je vele Aardse reizen, heeft iemand of hebben meerderen jou fysieke, emotionele of mentale schade berokkend. Dit is voor iedereen waar. Het cellulaire geheugen slaat deze ervaringen op en totdat zij opgeruimd zijn, worden zij voorwaarts gedragen in/naar iedere nieuwe incarnatie. Zij manifesteren zelden allemaal volledig in iedere incarnatie, tenzij het een onderdeel is van het Zielplan van een individu. Het cellulaire geheugen is het waarom, voor geen bewuste reden, je op een bepaald persoon met afkeer of angst mag reageren wanneer je hen zelfs niet echt kent.

Daar zijn sommigen die levens doorbrengen en zichzelf trots identificeren als slachtoffers, hun gehele identiteit opbouwend rondom gebeurtenissen van het verleden. Deze staat van bewustzijn kan een eerste stap verstrekken richting zelfbekrachtiging voor iemand die nog steeds volledig in het derde dimensionale geloofsyteem leeft, nochtans zijn zij gereed om vanuit een hoger niveau te zien en te handelen — een niveau dat niet tegenwerkt, wegmoffelt, of het één of andere trauma opeist om van hem/haar persoonlijk te zijn. Hij/zij is gereed om “De bijl bij de wortel te leggen”.

Het neemt moed om diepgaand deze situaties te onderzoeken die jullie nog steeds in knechtschap houden, omdat begrijpelijkerwijs jullie liever niet de pijnlijke emoties zouden willen herleven die reflectief zijn van jullie staat van bewustzijn in die tijd. Ongeacht hoe diep je ook geprobeerd mag hebben om deze ervaringen te begraven, de begeleidende kwaadheid, schaamte, angst enzovoorts … moeten her/erkend worden als een deel van je energiegebied. Het omhelzen van iedere persoonlijke emotie of gedachte met respect, geen-weerstand, en zelfs Liefde voor de verstrekte lessen, is een uitermate belangrijk deel van het houden van zelf/ZELF.

Eer jezelf en je emoties, er nooit naar strevend om op de één of andere manier hen te omzeilen of te elimineren zonder onderzoek, in de overtuiging dat zij geen deel uitmaken van de echte spiritualiteit. Worstel niet om het één of andere concept van vergiffenis te verkrijgen of het te gebruiken om de emoties van kwaadheid, angst, schaamte, rancune enzovoorts te overschrijven, die naar boven zullen komen als je ernaar streeft om te vergeven. Erkenning van en respect voor alle facetten van zelf, zelfs de delen waar je niet van houdt, is noodzakelijk omdat zelf nooit uitgesloten kan worden van de ENE.

Wanneer jij je gereed voelt, vraag aan jezelf, “Wat leerde is van deze ervaring? Is de interpretatie die ik vasthoudt gebaseerd in de driedimensionale concepten zoals gepresenteerd door een geloofsysteem van de dualiteit en afscheiding, of sta ik mezelf toe deze ervaring te zien met mijn nieuwe ogen gebaseerd in waarheid?”

Bijvoorbeeld, in de menselijke arena, misbruik in de kindertijd resulteert vaak in veelvoudige problemen voor de volwassene. Echter, begrijp dat het misbruik in de kindertijd frequent gekozen wordt als een onderdeel van een ziel diens voor-geboorteplan. Het wordt vaak door een ziel gekozen die voelt dat hij nu ontwikkeld genoeg is en gereed is om zelfbekrachtiging te leren, voorbij gaand aan goedkeuring te zoeken van anderen, en oud misbruikend cellulair geheugen opruimend dat nog steeds van andere levensspannen meegedragen wordt.

Begrijp dat het geen enkele Ziel toegestaan is om een levenservaring te plannen dat voorbij diens geëvolueerde bekwaamheid gaat om ervan te leren. Iedereen wordt altijd liefdevol begeleid door diens persoonlijke Gidsen, alsook door andere Wezens van Licht, maar aangezien de meeste mensen nog niet in staat zijn om deze hogere dimensionale helpers met de menselijke ogen te zien, geloven zij van zichzelf alleen te zijn, zonder hulp, en dat zij slachtoffers zijn.

De donkerste momenten van het leven zijn vaak keerpunten die noodzakelijk zijn voor de groei voorbij een oude staat van het bewustzijn. Voor het individu, worden deze donkere momenten niet waargenomen als positief, maar zullen op een later tijdstip (zelfs jaren later) begrepen worden wanneer de emoties tot rust gekomen zijn en er ontvankelijkheid is voor een dieper inzicht. Vertrouw het proces, wetende dat wanneer je eenmaal kiest om te evolueren, je wat voor ervaringen dan ook die noodzakelijk zijn zult krijgen.

Vergiffenis betekent nooit dat degene die bij jou pijn veroorzaakte nu je beste vriend moet worden, noch betekent het dat je vergeet wat er gebeurde. Vergiffenis is geen ontkenning, maar is een verworven staat van bewustzijn dat het grotere plaatje ziet en weet dat niets willekeurig is. Het begrijpt dat alle situaties gecreëerd werden om ofwel iets op te lossen of te voltooien van een ander leven, of voor het heden dat deze kansen noodzakelijk zijn voor het verwerven van een hogere staat van het bewustzijn.

Vergeet nooit dat jullie geen menselijke wezens zijn, jullie zijn spirituele wezens die ervoor kiezen om afscheiding te ervaren als een facet van jullie reis richting het herinneren van wie en wat jullie zijn. De overheersende energie van de dualiteit en afscheiding op de Aarde staat vaak diegenen toe die gereed zijn voor het diepere besef, om plat op hun gezicht te vallen zo vaak als noodzakelijk mag zijn, totdat zij kunnen zeggen, “Er moet een betere manier zijn,” en zichzelf aldus openen naar meer.

Karmische situaties van vroegere levensspannen gaan vaak de bekwaamheid binnen om te vergeven, zelfs wanneer de evoluerende ziel weet dat zij gereed zijn om alles dat oud en afgelopen is op te lossen en op te ruimen. Karma is het balanceren van energie en geen straf zoals velen geloven.

Eenmaal her/erkend, kan karma zelfs opgelost en opgeruimd worden als anderen die erbij betrokken zijn niet gereed of in staat zijn om op een hoger niveau samen te werken. Het is een kwestie van naar binnenin te gaan, de aangeboren goddelijkheid te her/erkennen van de ander of anderen, en het verwijderen van wat voor overblijvende energetische koorden dan ook (verkondig je intentie en vraag om hulp als je niet weet hoe energiekoorden te verwijderen), en dan eenvoudig verder gaand, wetend dat het afgelopen is.

Als iemand diens staat van bewustzijn meer evolueert in/naar een diepere waarheid, lossen overblijvende karmische energieën of zelfs kennis automatisch zonder inspanning op, omdat karma niet langer meer deel uitmaakt van dat bewustzijn. Karma is meer van een actieve kwestie voor diegenen die nog steeds zwaar geconditioneerd zijn met driedimensionale overtuigingen.

Vergiffenis is een kwestie van intentie, een keuze, het vragen om hulp om meer diepgaand te begrijpen, en het proces toestaand zich te ontvouwen ondertussen levend op je hoogste niveau van besef. Gemaakte inspanningen om jezelf van negativiteit of schuldgevoel voor vroegere acties te ontdoen, zijn niet noodzakelijk omdat de hogere frequenties automatisch de lagere buiten werking stellen, hen eenvoudig oplossend in/naar de nietsheid die zij zijn. Dit is de meer ontwikkelde manier van “zelfverbetering”.

Jullie betreden moeilijkere taken van evolutie als jullie overblijvende rommel opruimen — het uit de hoeken van jullie geloofsysteem vandaan vegen en lang genegeerde of begraven kwesties oplossen. De jaren van het innerlijke werk dat jullie gedaan hebben schijnen nu Licht op alles dat nog steeds opgeruimd of begrepen moet worden vanuit een hogere niveau. Vergiffenis is een component hiervan.

Het is alsof je gekozen hebt om naar een film te gaan. Je maakt de keuze en betaald om het verhaal te zien. Je raakt betrokken en ervaart vaak kwaadheid, angst, verdriet, medelijden enzovoorts, terwijl het verhaal zich ontvouwt. Je ervaart emotionele hoogtes en laagtes gebaseerd op wat voor actie er ook maar aan het plaatsvinden is. Het voelt allemaal zeer echt aan. Dan loopt de aftiteling en sluit het gordijn, en verlaat je het theater in het volle besef dat jij een waarnemer was. Je claimt niet persoonlijk het verhaal werkelijkheid te zijn. Dit is de Aarde school.

Het ENE perfecte en ongeconditioneerde Bewustzijn dat je bent, bezit geen dromen van afscheiding.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep.

http://www.onenessofall.com

Vertaald: Cobie de Haan 

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/05/de-arcturiaanse-groep-vergeet-nooit-dat.html#more

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster