De Arcturiaanse Groep – Houd van Gaia, Eer Haar, en Toon Haar het Respect dat Zij Verdient – 1 Mei 2016 / Marilyn Rafaelle

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren, wij verwelkomen jullie in deze tijden wanneer nieuwe en hogere staten van bewustzijn snel het normale aan het worden zijn in een groeiende meerderheid. Heel veel kinderen die in deze tijd geboren worden zijn in feite zeer geëvolueerde Wezens van Licht, die niet gekomen zijn om karma of persoonlijke energie op te ruimen, maar eenvoudig om het ascentieproces te helpen door de toevoeging van hun Licht.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dit kan waargenomen worden als jullie je bewust worden van de vele “wonderkinderen” die tevoorschijn lijken te komen in de wereld in deze tijd — kinderen die ver voorliggen op wat beschouwd werd normaal in intelligentie te zijn, kunstzinnigheid en fysieke bekwaamheden. In werkelijkheid zijn er geen kinderen, want iedere Ziel is door vele eerdere levensspannen heengegaan. De Ziel in een kinderlichaam toe te staan om te evolueren in/naar hun eigen persoonlijkheid is de heilige taak van iedere ouder en zorggever.

Dierbare ouders en grootouders, als jullie gezegend werden met één van deze “speciale” kinderen, verwacht niet of probeer niet hen te forceren in/naar de maatschappelijke modelvorm waar jullie in opgevoed werden. Vele ouders van één van deze kinderen hebben ontdekt dat zij niet gemakkelijk vervallen in/naar de blinde gehoorzaamheid aangaande de één of andere maatschappelijke regel. Er moet naar hun gezichtspunten geluisterd worden, en deze moeten geëerd worden, maar binnen de structuur van liefdevolle begeleiding en regels op maat gemaakt om te passen bij hun behoeften en vaardigheden.

Het moet kinderen toegestaan zijn om de frisse lucht te voelen, om de natuur te ervaren, en om viezigheid op hun handen te voelen. Hen moet toegestaan worden om zo nu en dan helemaal niets te doen — vrij van rondes van onophoudelijke activiteit en technologisch speelgoed. De ouders zullen gewaarworden dan hun leven bij tijden ook gemakkelijker wordt met niets te doen. Iedere ziel heeft rustige en vreedzame tijd nodig om te centreren, ongeacht wat diens Aardse leeftijd ook is. Kinderen hebben Liefde nodig, geen onophoudelijke activiteit en materiële concepten van Liefde. Liefde staat de knop toe om zich te ontvouwen en tot bloei te komen in een energie van veiligheid en zekerheid.

Kleinere kinderen zijn nog niet volledig geïntegreerd in de derde dimensionale energie, en zo velen van hen herinneren hun levens en zien vrienden van de andere zijde. Sommigen zien gemakkelijk niet geïncarneerde wezens en mogen angstig worden. Negeer de verhalen niet die je kind je mag vertellen over de mensen in hun slaapkamer. Het kan een kans voor ouders zijn om hen te leren dat zij nooit in gevaar zijn, en dat zij de bekwaamheid hebben om deze mensen te vertellen te vertrekken. Frequent komen kinderen van de andere zijde spelen omdat het kind hen kan zien. Deze zijn de “onzichtbare” speelkameraadjes waar zoveel kinderen over spreken en ouders vaak grappen over maken.

Vele “New Age” kinderen zijn van planeten die veel verder geëvolueerd zijn dan de Aarde en zijn dus totaal verveeld met wat zij verwacht hadden te zullen leren in de benauwde schoolsystemen van de wereld. Zij worden vaak gediagnosticeerd als ADHD en aan hen worden medicijnen gegeven. Om evenwichtige volwassenen te worden, hebben kinderen kunst nodig, muziek, creatieve activiteiten en rustpauzes, hetgeen zoveel scholen geëlimineerd hebben.

Kinderen hebben uitdagingen nodig die passen bij hun staten van bewustzijn en moeten leren hoe om te gaan met teleurstelling alsook met succes. Het is niet liefdevol om een kind te leren dat alles dat het doet perfect is en altijd een blauw lint (medaille) verdient, omdat hen dat niet voorbereid op tussen de vele staten van bewustzijn te leven die zij als volwassenen tegen zullen komen.

De wereld gaat door met te kijken naar het idee van nietsdoen als zijnde een negatief iets. Niets doen is een activiteit, een zeer belangrijke activiteit voor volwassenen alsook voor kinderen. Sta tijd toe om niets te doen — om in het gras of een veld of natuurlijk gebied te liggen en naar de wolken te kijken en de Zon op je gezicht te voelen. Raak aan en ervaar de genezende energie van Gaia. Gaia is een levende Ziel die gekozen heeft om als een planeet te dienen waar de mensheid op kan evolueren. Houd van Haar, eer Haar, en toon Haar het respect dat zij verdient als een kameraad Wezen van Licht.

Teveel ouders proberen om hun eigen leven opnieuw te leven via hun kinderen, en teveel ouders proberen om het persoonlijke schuldgevoel te sussen van carrières te hebben die hen weghoudt van thuis door activiteiten te plannen om ieder vrij moment op te vullen of technologie toe te staan hun babysitter te zijn. Dit is geen Liefde, maar is eenvoudig het geloof dat het steeds meer verstrekken van activiteiten en materiële goederen, samen met zeer weinig discipline, Liefde is.

Wij spreken hierover niet om schuldgevoel te veroorzaken, maar om Licht te schijnen op een situatie waar vele goedbedoelende ouders in verstrikt geraakt zijn. Met de technologie van vandaag de dag en diens vele aanbiedingen voor activiteit, worden drukke ouders gemakkelijk in/naar concepten verleid die omhelzen wat het beste voor kinderen is. De meeste ouders proberen oprecht om hun best voor hun kinderen te doen, terwijl zij tezelfdertijd hun eigen individualiteit tot uitdrukking brengen.

Vrouwen specifiek worstelen met deze kwesties, omdat veel van de wereld doorgaat hen te zien als “minder dan” — hun enige rol is bedoeld om een moeder, vrouw, geliefde of zelfs dienares te zijn van het mannelijke. Heel veel plaatsen in de wereld gaan door overbodige overtuigingen/geloven vast te houden van het verleden, vrouwen niet toestaand om hun meer geëvolueerde staten van bewustzijn tot uitdrukking te brengen.

Terwijl de mensheid ontwaakt, raken de mannelijke en vrouwelijke energieën in evenwicht, want evenwicht is de werkelijkheid. Er komt een punt van gereedheid in ieder individu diens persoonlijke reis, wanneer de mannelijke en de vrouwelijke energieën die al aanwezig zijn in/naar het volmaakte evenwicht komen om de compleetheid van de ENE te vormen. Het mannelijke, de actieve, zijn-er, doen-er en het vrouwelijke, het intuïtieve, ontvankelijke. De ene helft is nu niet of is dat ooit geweest, beter dan de andere helft.

Als de vrouwelijke en mannelijke aspecten in/naar evenwicht groeien, zullen mensen beginnen te beseffen dat Gaia echt de Moeder is – de bron en de fontein van alles dat diegenen die op Haar leven, nodig zijn. De titel van de Aarde Moeder is niet slechts een leuke uitdrukking, want Gaia gaat onzelfzuchtig door te verstrekken ondanks het disrespect, de veronachtzaming en de schade waar zij aan onderworpen werd en nog steeds aan onderworpen is.

De driedimensionale overtuiging van de afgescheiden en onevenwichtige mannelijke/vrouwelijke energieën heeft geresulteerd in een wereldbewustzijn dat doorgaat te gebruiken, te nemen, te veronachtzamen en Gaia eenvoudig als een speelterrein te zien voor geld verdienende activiteiten. Dit moet veranderen en is aan het veranderen, terwijl steeds meer mensen ontwaken naar een besef van Eenheid/Eensgezindheid.

Help Haar op materiële manieren alsook op de spirituele manier. Zoals met alles, stuur Liefde en Licht, erken wie zij werkelijk is, en handel dienovereenkomstig. Als je niet al recyclet, begin dan. Zo goed als waartoe je in staat bent, pak de rommel op die je in het bos ziet, langs de wegen en op de stranden. Onderricht diegenen om je heen (specifiek kinderen) over de belangrijkheid van het houden van de Moeder en voor Haar te zorgen. Veel van de maatschappij gaat door te geloven dat deze dingen niet “hun taak zijn”, maar het wordt ieder individu diens taak wanneer zij ontwaken jegens de waarheid van de ENE.

De wereld verhuist in/naar een nieuw en hoger bewustzijn van eenheid/eensgezindheid en Gaia kan daar niet buiten gelaten worden. Diegenen die ervoor kiezen om rommel in de bossen of langs de kant van de weg te gooien, of chemicaliën in de Aarde en de wateren te dumpen, zijn zich onbewust dat zij dit zichzelf aandoen, hun families, vrienden en kinderen. Gaia is een levende Ziel en moet dienovereenkomstig behandeld worden door iedereen die nastreeft om spiritueel te evolueren.

Velen van jullie hebben al of zijn gereed om te verhuizen in/naar een bewust besef van Eenheid/Eensgezindheid. Eenmaal gerealiseerd, moet deze waarheid, zoals met iedere gerealiseerde waarheid, geleefd en in/naar ieder aspect van het dagelijkse leven gebracht worden. Jullie zijn gereed om de waarheid te begrijpen en te handelen vanuit de waarheid dat alle mensen, dieren, planten, Elementalen (water, aarde, vuur, lucht, ether), natuur spirits, en veel meer waartoe jullie niet in staat zijn om te zien in deze tijd, expressies zijn van het enige en echte Goddelijke Bewustzijn. De waarachtige grond onder jullie voeten is heilig.

Doorheen levensspannen, geleefd in de duistere energie van onwetendheid, kwam de mensheid ertoe te geloven dat alles dat anders was dan de mens niet geldig of waardig was van respect. Jullie kunnen dat veranderen, want nu is het een Nieuwe Tijd Dierbaren, een tijd van Liefde te herinneren, erin te evolueren en het te leven.

Liefde is alles dat er is. Liefde is het antwoord en de werkelijkheid van alles dat jullie nagestreefd hebben doorheen levensspannen van worsteling en zoeken. Jullie zijn gearriveerd. Jullie zijn voorbij gegaan aan de overbodige overtuigingen van afscheiding en zijn nu gekwalificeerd om Eenheid/Eensgezindheid-Liefde te leven en te ervaren. Het is tijd om jullie afstamming op te eisen.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep.

http://www.onenessofall.com

Vertaald: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/05/de-arcturiaanse-groep-houd-van-gaia-eer.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later