dinsdag, september 26

De Arcturiaanse Groep – Houd Ascentie Niet aan een Specifieke Datum – 20 September 2015 / Marilyn Rafaelle

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren, jullie beginnen nu heel veel veranderingen in jullie wereld te zien. Probeer niet vast te houden aan concepten aangaande hoe deze veranderingen eruit moeten zien om geldig te zijn, maar leer in plaats daarvan om stille waarnemers te zijn van alles om jullie heen. Observeer de reacties van de mensen en luister naar wat zij zeggen. Merk de toename van agitatie van politici op die worstelen om jullie te houden waar zij jullie willen hebben, in angst en in de oude energie. Merk op hoe het adverteren immer in toenemende mate luider en irritanter lijkt te zijn geworden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Alle vormen van oude en dichte energie is zeer hard aan het proberen om vast te houden, ondanks het immer verhogende Licht van besef dat de Aarde in deze tijd overstroomt. Diegenen die nog steeds stevig vasthouden aan de op angst gebaseerde projecties van ontontwaakt bewustzijn, zijn eenvoudig onbewust en tot nu toe ongeïnteresseerd in te weten dat er meer ontwikkelde en gemakkelijkere manieren van leven zijn.

Deze dierbare zielen gaan door krachtige weerstand te voeren wat betreft verandering in de hoop om zichzelf en de wereld in wat bekend of winstgevend is te houden, gereedschappen gebruikend die niet langer meer met velen resoneren. De meesten van jullie zijn aan het ontdekken dat het zeer gemakkelijk geworden is om door de onzin heen te zien … jullie leven niet langer meer op dat niveau.

In jullie koers van spiritueel zoeken leerden jullie dat jullie scheppers waren en dat mensen hun eigen situaties creëren. Dit heeft bij vele serieuze studenten veroorzaakt om naar het “probleem” in zijn of haar leven te kijken als diens spirituele vergissing, als signalen dat hij/zij de waarheid niet juist begreep. Het is hoogst waarschijnlijk dat ieder “probleem” in jullie leven opzettelijk en perfect door jullie gecreëerd was voor het leren en de groei. Op dit punt in de reis zijn er geen toevalligheden.

Het is tijd voor stilte en vertrouwen. Geef jullie zelf toestemming om absoluut niets te doen en gewoonweg te zijn. Oude concepten binden de mensheid aan het geloof dat tijd doorgebracht met niets te doen luiheid reflecteert. Het resultaat is een wereld vol van mensen die iedere dag rond racen, die het contact verloren hebben met en besef van hun eigen rustige plaats van rust en vernieuwing binnenin. Breng tijd in de natuur door, zelfs als het slechts een klein park in de stad is. Zoek de plaatsen uit waar je eenvoudig kunt zijn, zonder afleidingen en herrie. Leer om gewoon naar de stilte te luisteren.

 

Te midden van een drukke familie en het werkleven, is het vinden van rustige/stille tijd vaak zeer moeilijk. Echter, als je de inspanning maakt, zal je weldra bij jezelf ontdekken in staat te zijn je gemakkelijker en sneller te centreren en dat je een vrede gedurende je dag met je mee draagt. Daar zijn diegenen die midden in de nacht opstaan voor contemplatie en meditatie omdat dat hun enige stille/rustige tijdstip is.

Velen van jullie zijn zich bewust van specifieke datums die gegeven worden voor de eerste golf van ascentie. Houd ascentie niet aan een specifieke datum. Wat dit betekent is dat tegen deze tijd diegenen die voorbereid zijn om in/naar de hogere dimensionale energieën te verhuizen, het zullen doen. Te geloven dat het alleen op of door een bepaalde datum kan gebeuren is driedimensionaal denken. In feite, zijn velen van jullie al daar of bewegen zich er in en uit van.

Ben niet bang, jullie vertrekken niet, maar zijn aan het verschuiven terwijl jullie in de fysieke lichamen zijn naar een nieuwe resonantie wat jullie zullen herkennen door een nieuw besef. Dit is waarom het opruimen van oude energieën hiervan en van vorige levens zo noodzakelijk geweest is.

Verwacht niet dat alle oorlog plotseling op zal houden, want er zijn nog steeds velen die niet gereed zijn om voorbij dergelijke derde dimensionale ervaringen te verhuizen. Echter, jullie zelf zullen niet in oorlog zijn, tenzij jullie ervoor kozen om dat te zijn, omdat het niet langer meer deel uitmaakt van jullie bewustzijn.

Daar zijn sommigen in het leger geweest die ontdekten, na zich te verplichten, dat hun staat van bewustzijn zich ontwikkeld had voorbij het doden en het geweld en aldus zichzelf gewaarwerden te midden van intens innerlijke worstelingen omvattend schuldgevoel, verwarring en een gevoel van mislukking. Sommigen van hen, zien geen andere weg, en kiezen wat hun enige optie scheen te zijn — zelfmoord.

Deze dierbaren geloofden wat hen verteld werd in plaats van te vertrouwen op hun intuïtie, en vanuit de ervaring leerden zij een krachtige les over persoonlijke kracht en keuze. Dit besef zullen zij stevig intact in/naar hun volgende leven brengen wanneer zij de vredestichters zullen zijn.

Het verwerven van een bewustzijn van Eenheid manifesteert als een verandering in houding en overtuigingen over de zogenaamde “vijanden”. Nieuws is vaker wel dan niet eenvoudige angst propaganda dat zich onophoudelijk focust op de één of andere “vijand” met het oog op het verkrijgen van de algemene acceptatie van het publiek voor militaire actie en bijkomende surveillance.

Herinner je altijd dat de “vijand” ook een expressie van het Goddelijke is, maar niet zo ontwikkeld als jullie. Velen zijn slechts een paar keer geïncarneerd en door onwetendheid hebben zij zichzelf toegestaan om gehypnotiseerd te worden door beelden van afscheiding en dualiteit. Ook in onwetendheid van wie en wat zij zijn, geven zij hun persoonlijke macht over aan diegenen die claimen alle juiste antwoorden te hebben, maar die op hun beurt deze volgers voor persoonlijke, beperkte, zelfdienende en machtshongerige winst gebruiken. Allen zullen uiteindelijk ontwaken, aangezien allen dat moeten, maar het hoeft niet te zijn voor vele levensspannen.

De tijd lijkt steeds sneller te gaan, iedereen achterlatend met zich panisch te voelen met de noodzaak om iedere dag vele dingen te volbrengen. Dit is omdat de energie meer verfijnd en hoger in diens vibratie geworden is en minder van het oude en langzamere achterlaat waar jullie aan gewend waren. Jullie zullen in deze nieuwe en hogere energie gewaarworden, dat hoewel het mag lijken dat jullie een nooit eindigende lijst van dingen om mee om te gaan hebben, zij gemakkelijker en op snellere manieren gedaan worden. Oplossingen schijnen zich te manifesteren wanneer dat nodig is.

Jullie mogen ontdekken dat mensen, plaatsen en overtuigingen die voorheen bij jullie veroorzaakten om te reageren met kritiek en oordeel eenvoudig niet langer meer belangrijk schijnen te zijn. Voormalig geliefde films, boeken, muziek, magazines, TV-shows, sommige sporten en andere entertainments houden jullie interesse niet meer vast zoals zij eens deden. “Entertainments” die zich focussen op mensen op oordelende of sarcastische manieren hebben geen bekoring meer, maar in plaats daarvan worden zij herkend onvolwassen gedrag te zijn gebaseerd op een gevoel van afscheiding.

De Arcturiaanse Groep wenst dat jullie weten dat het weer zal gaan verhuizen in/naar een tijd van kalmte. Er komt een tijd van rust aan voor de wereld van het worstelen dat zo velen in z’n greep heeft.

De branden, overstromingen en weer extremen zijn Gaia’s manier van door te gaan met het verwijderen van de overblijvende oude etterende energie, hetgeen nodig is voor haar ascentie om te doen. Deze gebeurtenissen dienen ook om velen in één keer te doen laten ontwaken. De oude energie van “hebben en niet hebben” is niet goed dienend wanneer iedereen zichzelf op hetzelfde niveau gewaarwordt en om moet gaan met dezelfde kwesties. Alle Aarde ervaringen in ieder leven zijn voor het enige doel geweest van elke ziel uiteindelijk te leiden in/naar het besef van ÉÉN, wat in diens zuiverste vorm, Liefde, is.

De vluchtelingen die jullie dagelijks het geweld en de oorlog zien ontvluchten dienen ertoe om de aandacht van de wereld meer diepgaand in/naar een besef van Eenheid te brengen, dat iedereen verbonden is ongeacht van de taal die zij spreken of de kleur van hun huid. Deze kwestie forceert de aandacht en helpt om velen te ontwaken die vanuit het bewustzijn leven van “dat is niet mijn probleem”, en die gebeurtenissen die ergens anders plaatsvinden beschouwen, niets met hen te maken te hebben. Deze beelden verstrekken ook een perfect voorbeeld van hoe oorlog en geweld niets oplost.

Herinner je altijd dat iedere ziel de noodzakelijke ervaringen voor diens ontwaking kiest of geholpen wordt te kiezen. Leerervaringen zijn alleen toegestaan als een individu de noodzakelijke evolutionaire kracht verwerft om om te gaan met en te leren van de ervaring. Daar zijn spiritueel ontwikkelde zielen die de ene na de andere problematische kwestie schijnen te hebben en zich afvragen waarom. Het is omdat in deze energetische krachtige tijd de meesten van jullie kwamen met een volle lijst van noodzakelijke levenslessen voor jullie voltooiing om in/naar de ascentie energie te verhuizen. Als jullie niet volledig capabel hiervoor waren, zou jullie niet toegestaan zijn om zoveel lessen binnen te brengen.

Wij wensen om de boodschap af te sluiten met een paar woorden over in het ere houden. Eerlijkheid en het in ere houden zijn extreem belangrijk wanneer keuzes gemaakt worden en persoonlijke opinies vastgehouden worden. Wanneer een actie stroomt vanuit een persoon diens hoogste gevoel van juistheid, (zelfs als hij/zij volledig in het derde dimensionale denken is) staat hij/zij zichzelf toe om open te staan voor verandering en een hoger begrip van zijn/haar overtuigingen en acties.

Het is noodzakelijk dat wie dan ook die serieus is over de spirituele reis uitermate eerlijk is met zichzelf; “Ik streef dit specifieke geloof of actie na omdat het ervoor zorgt dat ik me belangrijk voel of er belangrijk uitzie? Geeft het me een gevoel van superioriteit over anderen? Stel ik niet in vraag, maar volg ik omdat het altijd op deze manier geweest is? Ben ik bang dat als ik het niet met de familie eens ben, met de kerk, vrienden, ouders, ik buitengesloten wordt?”

Deze zijn vragen die wie dan ook die serieus is over de spirituele groei zichzelf moet vragen, met betrekking tot wat voor treuzelende of stijve vastgehouden overtuigingen dan ook over wat dan ook. “Geloof ik dit omdat het aan mij als waarheid geopenbaard werd, of omdat het is wat mij verteld werd? Is de vrees om mijn geloofwaardigheid te verliezen als een spirituele leraar, raadgever, ouder, vriend er de oorzaak van dat ik doorga met het één of andere geloofsysteem dat ik ontgroeit ben?”

Het in ere houden, eerlijkheid, en zuivere intentie moeten deel uitmaken van iedere ondernomen actie en vastgehouden overtuiging als je bedoeld bent om te groeien en te leren en te ascenderen.

Diegenen die het echt weten, houden de waarheid die zij kennen geheim, stilletjes, en geheim binnenin en voelen de behoefte om het van de daken te schreeuwen, of alles en iedereen te veranderen.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

http://www.onenessofall.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/de-arcturiaanse-groep-houd-ascentie.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later