De Arcturiaanse Groep – Het is een NIEUWE TIJD – 5 Juli 2015 / Marilyn Rafaelle

0
Luister naar dit Artikel

Wederom groeten dierbaren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij wensen om uit te leggen dat, omdat er zoveel aan het gebeuren is op de diepere niveaus, jullie voorbereid moeten zijn voor veranderingen die spoedig zullen manifesteren op de Aarde in veel gebieden. In toenemende mate brengen krachtige energieën van transformatie en opruiming fysieke, emotionele, mentale en spirituele verandering op gang voor niet alleen individuen, maar ook voor Gaia die een levende ziel is en geen stuk aarde. Deze informatie wordt niet gegeven om vrees te veroorzaken, maar eenvoudig om jullie te helpen begrijpen dat bepaalde gebeurtenissen van vitaal belang en noodzakelijk voor de mensheid zijn om te evolueren. Weet dat altijd, diegenen die betrokken zijn bij Aarde gebeurtenissen op de diepere niveaus ingestemd hebben om deel uit te maken van de ervaring.

Vergeet nooit dat jullie niet eenvoudig vlees en bloed lichamen zijn die op een fysieke planeet leven. De tijd is voor de mensheid allang verstreken om te begrijpen, de verantwoordelijkheid te accepteren en de geoogste schade betreffende Gaia en al haar levensvormen uit naam van hebzucht te corrigeren. Terwijl steeds meer mensen ontwaken, is verandering onvermijdelijk, maar het neemt vaak een catastrofe van de één of andere vernietigende gebeurtenis voor de mensen om alleen maar deze dingen in vraag te stellen en de vraag is; Is geld de doorgaande vernietiging van het leven, inclusief lucht en water, waard?

Terwijl veranderingen op Aarde plaatsvinden, leer met hen mee te stromen, hen niet weerstaand of ermee worstelend om de status-quo te behouden in de overtuiging dat “De goede oude dagen” beter waren.

De Verenigde Staten viert een feestdag van vrijheid in deze tijd. Begrijpen jullie werkelijke vrijheid, of gaan jullie door te geloven wat aan jullie verteld wordt over hoe vrij jullie zijn? Kijk om jullie heen dierbaren, en observeer hoe de maatschappij zichzelf geleidelijk toegestaan heeft om verstoken te zijn van meervoudige vrijheden onder de vermomming van jullie veilig te houden. ANGST is een effectief middel van controle. Jullie zijn deze regels nodig om veilig te zijn, nietwaar….? Het is een NIEUWE TIJD.

Stel alles in vraag dat jullie tot dusverre zonder vragen geaccepteerd hebben in de overtuiging dat wie dan ook binnen het gezag moet weten wat het beste voor jullie is. Jullie zijn op het punt in jullie evolutionaire reis waarop jullie de kracht en het vertrouwen dat jullie onwetend weggaven opnieuw op moeten eisen. Begin door jullie innerlijke begeleiding te vertrouwen en niet langer als lemmingen blindelings een net zo blinde leider over de klif heen te volgen. Het is tijd voor de mensen van alle landen om op te houden met vlaggen te zwaaien en te schreeuwen: “Mijn land goed of fout, mijn land”. Het is tijd om in/naar een bewustzijn van de Eenheid/Eensgezindheid van alle mensen te verhuizen. Het is een NIEUWE TIJD.

Als een resultaat van vele levensspannen geleefd in de derde dimensionale energie van dualiteit en afscheiding, werd een universele onwetendheid van eenheid het eendrachtige bewustzijn van de mensheid. Dit gevoel van afscheiding manifesteert buitenwaarts als het hebben en niet hebben van de wereld — sommige met macht, intelligentie en kracht en sommige zonder. Dit geloofsysteem gaat vandaag de dag door, diegenen met het meeste geld of de meeste kracht toe te staan om alle anderen te controleren. Tot nu toe hebben de meesten dit eenvoudigweg geaccepteerd. Er zijn nog steeds veel mensen die behoefte aan regels en wetten hebben en iemand om hen te vertellen hoe te leven, maar voor alle ontwakende zielen, is het een NIEUWE TIJD.

Pauzeer en denk na voordat gestemd wordt voor het individu met de luidste stem die precies beloofd wat je wilt horen. Stel in vraag, denk erover na, en zeer belangrijk, ga naar binnenin om de resonantie van de staat van bewustzijn van de kandidaat te ervaren. Voel hun energie, luister naar de ruimtes tussen de woorden, vertrouw je intuïtie om jou te gidsen. Dit is hoe jullie beginnen jullie aangeboren kracht opnieuw op te eisen en voorbij de hype en het lawaai te gaan dat gecreëerd wordt door diegenen die aan de macht zouden zijn.

Dit zal een waarachtige democratie creëren, hetgeen de intentie was van de vaders van de grondlegging voor de Verenigde Staten. De Verenigde Staten werd op diepe spirituele principes opgericht, wat door de tijd heen gemanipuleerd werd voor persoonlijke agenda’s en toestond om vanaf hun originele hoge resonerende focus te verslechteren. Wanneer persoonlijke religieuze overtuigingen en bekrompen concepten toegestaan worden om wetten vast te stellen die alleen beïnvloeden maar de paar ten voordeel strekken, is ware vrijheid verloren en de idealen van een declaratie van onafhankelijkheid bestaat niet langer.

Velen houden nog steeds met trots ideeën over oorlog vast. Ook wij houden diegenen in ere die onzelfzuchtig zichzelf opofferden omdat deze dappere zielen leefden vanuit hun hoogste gevoel van gerechtigheid. Te leven vanuit je hoogste gevoel van gerechtigheid is alles dat van wie dan ook vereist is. Deze manier van het oplossen van kwesties is het bewustzijn van de wereld in het verleden en nu geweest. Echter, het is een NIEUWE TIJD.

Er is een populair gezegde; “Vrijheid is niet vrij”. Vrijheid IS vrij, het is het gevoel van afscheiding en oorlogen die handelen om het tegen te werken. Geweld kan nooit en zal nooit vrede brengen. Zij zijn twee zeer gescheiden energieën.

Jullie zijn gereed om waarachtige vrijheid te ervaren dierbaren, de vrijheid welke altijd aanwezig geweest is als jullie aangeboren geboorterecht en kan nooit van jullie afgenomen worden want het is wie jullie zijn. Echter, vrijheid kan alleen manifesteren vanuit een staat van bewustzijn dat weet wie en wat het is — niet wie en wat verteld werd dat het is.

Jullie zijn niet bedoeld te leven in overeenstemming met de grillen van corporaties, georganiseerde religies, en grote overheden. Jullie ZIJN de corporaties, religies en overheden als jullie kiezen te zijn. Dit betekent niet dat je in een straat moet staan te schreeuwen en te protesteren, want vaak geeft dit eenvoudigweg een kwestie meer macht, niet minder. Het betekent wel dat ongemerkt, heimelijk en rustig, jullie ermee beginnen jullie bekwaamheid te vertrouwen om jullie eigen keuzes te maken betreffende wat jullie geloven. Het betekent werken voor verandering — vragen stellen, nadenken, naar binnenin gaan, en dan wat voor acties dan ook te ondernemen waartoe je gegidst mag worden om te ondernemen wat eenvoudig mag zijn om Licht te sturen. Het betekent te kiezen om jullie zelf niet te begrenzen tot de “acceptabele overtuigingen” van het derde dimensionale geloofsysteem.

Spiritualiteit kan niet gescheiden worden van het dagelijkse leven want het is één en hetzelfde, maar de wereld in diens algemeenheid begrijpt dit nog niet. Er kan niet naar God gebeden worden voor de zege van één groep boven een andere — er is alleen ÉÉN. Breng jullie hoogste niveau van spiritueel besef naar iedere fysieke emotie en de mentale activiteit van het dagelijkse leven, en je zult ontdekken dat meer besef gegeven is want je hebt de deur geopend.

Besef dat waarachtige vrijheid alleen persoonlijk en wereldwijd ervaren kan worden wanneer er een bewustzijn ontwikkelt dat alle mensen en alle levende dingen Goddelijk en Eén zijn binnenin dat Universele Bewustzijn die velen God noemen.

Vrijheid is jullie ziel, jullie identiteit, de werkelijkheid van jullie als spirituele wezens. Jullie kunnen er nooit afgescheiden van zijn tenzij je gelooft dat je dat kunt zijn. Het ziet er niet zo uit omdat in deze tijd de wereld een meerderheid van onwetendheid hiervan manifesteert. Vrijheid is de essentie van je waarachtige wezen en als dit besef een wereldwijde staat van bewustzijn wordt, zal het buitenwaarts manifesteren als de vrede die zo velen nastreven, terwijl nochtans geloofd wordt dat oorlog en afscheiding vrede zal brengen.

Vier de geboorte van jullie land dierbaren, maar vergeet nooit de echte focus en intentie dat het in/naar het bestaan bracht. De gebeurtenis van onafhankelijkheid die jullie op 4 juli vieren is niet afgelopen, maar representeert alleen maar de eerste laag van vele evolutionaire noodzakelijke stappen voor de mensheid om in/naar een bewustzijn van echte vrijheid te ontwikkelen.

Deze boodschap wordt zoals altijd gegeven, met Liefde voor jullie, onze zusters en broeders.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.onenessofall.com

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later