dinsdag, september 26

De Arcturiaanse Groep – Herinner Je Altijd dat Je Begeleid en Te Allen Tijde Geholpen Wordt – 4 Oktober 2015 / Marilyn Rafaelle

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren, in deze tijd van verandering en nieuwe aanvangen, dringen wij er bij jullie op aan om wat voor overblijvende verwachtingen dan ook los te laten, want verwachtingen dienen er alleen maar toe om jullie in concepten te houden — geestelijke beelden representeren iets dat je gelezen of waarnaar je geluisterd hebt met betrekking tot Ascentie. Jullie zijn een nieuwe wereld aan het creëren, en vormen het niet uit wat al bekend/vertrouwd is.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Leer om, te allen tijde, in het “Nu” te rusten, wetende dat dit een spiritueel Universum is en allen zijn spirituele wezens, ondertussen elke dag toestaand zich zonder weerstand te ontvouwen. Deze uitoefening zal jullie in/naar een altijd verdiepend bewustzijn van Liefde en dankbaarheid leiden, terwijl jullie ermee beginnen om alles te zien als zijnde een onderdeel van een Goddelijk Plan, ongeacht hoe moeilijk of “onheilig’ het eruit mag lijken te zien voor het derde dimensionale denken. Zoals wij eerder verklaard hebben; Dit betekent niet om een “deurmat” te zijn of jezelf toe te staan in een onveilige omgeving te blijven.

Levensspannen van het verleden en het heden hebben worsteling en zeer weinig ondersteuning vastgehouden voor diegenen die de waarheid zoeken, maar deze tijden zijn voor de meesten van jullie tot een einde gekomen. Jullie hebben het werk gedaan, werden er vaak voor gestraft en het is nu tijd om te rusten, te leven, en dat te zijn wat jullie tot stand gebracht hebben. Iemand kan niet op de lagere school blijven als zij gereed zijn voor de hoge school of het college, slechts omdat een vriend of iemand die hen na staat nog steeds de lagere school nodig mag zijn, of zelfs omdat sommige “experts” zeggen dat zij dat moeten.

De tijd is voor alle serieuze studenten van de waarheid gekomen om in/naar hun kracht te verhuizen als ontwaakte spirituele wezens, terwijl tezelfdertijd dapper door wat voor overblijfselen dan ook van het “oude” heengegaan wordt dat nog steeds in hen werkzaam is of hen beïnvloedt. Als een individu zich ontwikkelt in/naar nieuwe en hogere manieren van het oplossen van karmische kwesties en resterende lessen, heeft hij/zij niet langer de intense problemen, tegenslagen en moeilijkheden meer nodig die voorheen nodig waren voor de ontwaking. De meesten van jullie zijn nu daar. Op de Aarde zullen er altijd moeilijkheden van de één of ander soort zijn, of zij nu van jou of van een ander zijn, maar nu hebben jullie nieuwe, hogere en geleidende gereedschappen waarmee hen op te lossen.

Jullie zijn machtige wezens van Licht, maar deze waarheid moet erkend zijn en geleefd worden totdat het een staat van bewustzijn wordt en niet slechts leuke woorden in een boek. Als een individu gereed is om deze stap te nemen maar weigert achter te laten wat oud, comfortabel en vertrouwd is, zal hij/zij waarschijnlijk een “wakker worden belletje” krijgen in de vorm van moeilijke ervaringen die ertoe dienen om hem/haar dieper en in waar hij/zij spiritueel gereed voor is te dwingen. Het slachtofferschap kan niet langer meer een deel zijn van het bewustzijn van serieuze studenten van de Waarheid.

De meesten zijn zich niet bewust van hoezeer verandering in feite plaatsvindt. Merk wereldbewegingen voor vrede op, voor dierenrechten, vrijheid van informatie en andere kwesties die 20 jaren geleden door de grote meerderheid niet in overweging genomen zouden worden belangrijk te zijn. Merk ook op hoe mensen ermee beginnen om een lange kritische blik te werpen op de algemeen geaccepteerde overtuigingen alsook meer nauwkeurig de motiveringen en bedoelingen van wereld “leiders” te onderzoeken.

Jullie zijn jullie aangeboren kracht/macht opnieuw aan het opeisen door te luisteren naar, te resoneren met en te leven vanuit de innerlijke begeleiding in plaats van blindelings uit te lijnen met de vaak beperkende concepten van de één of andere expert, regering, kerk of persoon. Jullie zijn aan het leren om in de kracht van Zelf te staan, hetgeen niet betekent dat jullie nooit de waarheid geleerd kan worden door een geëvolueerde minister, expert, leraar of vriend. Echter, de uiteindelijke waarheid moet altijd de jouwe zijn, gebaseerd op een innerlijk weten van wat juist en passend voor jou is.

Wij wensen over de nieuwe energieën te spreken. De meesten van jullie waren zich bewust van de Volle Maan en Verduistering die hoge Licht frequenties brachten. Geloof niet dat er “niets gebeurde” gebaseerd op de verschijningsvormen, want nieuwe Licht energieën kwam wel en zijn beschikbaar, maar de integratie van hen vindt alleen plaats als een individu in staat is hen te ontvangen. Zeer weinigen zijn in staat om de hoge frequenties allemaal in één keer te integreren omdat de fysieke, emotionele en mentale lichamen voorbereid moeten zijn om hen te accepteren en met hen te resoneren.

Twijfel nooit dat je Hogere Zelf erop toe zal zien dat je alles ontvangt waar je gereed voor bent, aangezien je gereed bent zonder inspanning van jou kant anders dan te leven vanuit je hoogste gevoel van waarheid. Herinner je altijd dat je begeleid en te allen tijde geholpen wordt. Niemand, zelfs degenen die helemaal nog niet ontwaakt zijn, wordt nooit alleen achtergelaten om door een leven op de Aarde heen te worstelen.

Jullie taak als geëvolueerde studenten van waarheid is om te rusten in het besef dat dit een spiritueel Universum is, geregeerd door Liefde, en bevolkt is met spirituele wezens. Breng geen tijd door met je zorgen te maken over of je wel of niet aan het ascenderen bent of “het goed doet”. Vanuit je hoogste gevoel van juist/goed in ieder moment te leven is alles dat vereist is.

Zoveel driedimensionaal denken betreffende de spiritualiteit is beperkend — hoe ervaringen eruit moeten zien of moeten voelen om geldig te zijn. Deze zijn concepten gebaseerd op en overhandigd vanuit iemand diens geloofsysteem. Ervaringen die anderen mogen hebben of gehad hebben waren voor hen geldig, maar hoeven noodzakelijkerwijs niet juist/goed voor jou te zijn.

DNA zal activeren als je gereed bent, chakra’s zullen schoon en open zijn als je gereed bent, en de vijfde dimensionale ervaringen zullen gebeuren als je gereed bent. Alle gevolgde cursussen, uitoefeningen waar je je mee beziggehouden hebt, en voortgezette inspanningen om deze dingen te bereiken kunnen helpen, maar de volheid van de ervaring kan niet plaatsvinden totdat de ziel voorbereid is.

Houd de intentie vast te evolueren terwijl je uitoefent wat je al weet en meer zal gegeven worden. Ascentie valt je niet eenvoudigweg in de schoot zonder voorbereiding. Iedere stap die onderweg van levensspannen genomen werd, voegt toe aan en brengt uiteindelijk voort een volledige bewuste staat van bewustzijn dat resulteert in jouw creaties die buitenwaarts op verhogende hogere niveaus manifesteren.

Houd van alles. Houd van het “slechte” alsook van het “goede”. Houd van je fouten en houd van diegenen die niet van jou houden. Houd van de gedachten die in je hoofd opkomen en die er de oorzaak van mogen zijn dat je met angst, kwaadheid, rancune, jaloezie enzovoorts reageert, want er is niets anders dan GOD en terwijl je leert om van alles te houden, houd je ermee op verschijningsvormen kracht/macht te geven en zorg je ervoor dat zij hun “uithaal” verliezen.

Een ontwikkelde staat van bewustzijn ontbindt automatisch oude geleerde gedragingen en overtuigingen zoals zijnde “minder dan” of “onwaardig”. Leer te lachen over eerlijke vergissingen en je zult weldra ontdekken dat de hemel niet omlaag valt, je Gidsen verlaten je niet, noch houd je ermee op spiritueel te groeien wanneer je de verkeerde keuze maakt. Dit is waar de doorgebrachte levens in de derde dimensie over gingen — stappen en vallen, stappen en vallen.

Jullie kozen om hier te zijn en jullie leerden. De meesten van jullie worden zich nu gewaar of zullen spoedig zichzelf gewaarworden anderen te helpen om ook te groeien en te leren wie en wat zij zijn. Verheug je met iedere kans of het nu slechts een zaadje van waarheid uitgooit of in feite een ander onderwijst, maar zoek nooit studenten uit, kracht, bekeer of werk om iemand te “redden” want daar is alleen de ENE en die ENE heeft geen “redding” nodig.

Als je meer Licht uitstraalt, zal je sommigen aantrekken die ernaar streven om jouw Licht te hebben in plaats van hun eigen Licht te vinden. Deze dierbaren zijn gewoonlijk niet geïnteresseerd noch voorbereid op de diepere waarheden.

Diegenen die gereed zijn voor wat je hen te geven mag hebben zullen jou vinden. Vertrouw op je intuïtie en sta jezelf toe om begeleid te worden wat betreft de gereedheid van wie dan ook die jou uitzoekt. Houd je werk met anderen op het niveau van mededogen en sympathiseer niet, want sympathie zal uitlijnen met de ander diens lagere resonerende energie.

Mededogen is een meer onthechtte manier van te kijken naar iemand anders diens kwesties en staat jou toe om de noodzakelijke woorden voor de persoon om te horen op hun niveau van besef aan te bieden, terwijl jij doorgaat jouw Licht vast te houden.

In Onvoorwaardelijke Liefde en Besef zijn wij;

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

http://www.onenessofall.com

Vertalin: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/de-arcturiaanse-groep-herinner-je.html

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later